Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Piotr Müldner-Nieckowski - Curriculum vitae

Powrót
do LPJ

dr n. med.
dr hab. n. hum.
prof. UKSW

Piotr Müldner-Nieckowski

autor i opiekun naukowy LPJ

zobacz też...


Fot. Ewa Modestowicz

ur. 29.03.1946 w Zielonej Górze. Ojciec Wiesław (1915-1982) był rzeźbiarzem [więcej...], matka Helena sekretarzem Redakcji Słownika Języka Polskiego PWN. Rodzeństwo: brat Jacek [więcej..., Wikipedia], siostra Małgorzata. Żona Mirosława. Pierwsza żona Małgorzata (1948-1999) [więcej..., Wikipedia]; jej siostra Ewa Olszewska-Borys [więcej..., i tutaj...]. Dzieci: Justyna (psycholog, iberystka), Łukasz (dr n. med., lekarz psychiatra, seksuolog), Jan (profesor fizyki UW). Wnuki: Wojciech, Andrzej, Piotr.

 • Pisarz, lekarz, językoznawca. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (na emeryturze), b. kierownik Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu w Instytucie Filologii Polskiej, tamże założyciel i do emerytury kierownik Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego [więcej...].
  Ukończył Wydział Lekarski w AM Warszawa 1971 (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), gdzie pracował i się doktoryzował;  przez 47 lat lekarz specj. chorób wewnętrznych, pracownik Szpitala Wolskiego i poradni wolskich w Warszawie; habilitował się z zakresu językoznawstwa (frazeologia i leksykografia) na Uniwersytecie Wrocławskim.
  Do 1983 roku członek Związku Literatów Polskich. Od 1989 członek-współzałożyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, przez wiele lat członek władz Stowarzyszenia.
  Od 1983 naczelny redaktor Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich PZWL, w 1986 usunięty w wyniku represji politycznych za współpracę z podziemiem antykomunistycznym.
  Stale pracuje jako językoznawca, wykładowca uniwersytecki (profesor nadzw. na UKSW), a także lekarz.
  Członek Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN.
  Członek Zespołu Medycznego Rady Języka Polskiego.
 • Wykaz prac (wybór): [więcej...]
  • Autor powieści, opowiadań, zbiorów wierszy, m.in.:
   "Namiot ośmiu wierszy" (poezje, 1975),
   "Ludzki wynalazek" (poezje, 1978),
   "Proszę spać" (opowiadania, 1978),
   "Himalaje" (powieść, 1979),
   "Czapki i niewidki" (powieść, 1980),
   "Śpiący w mieście" (powieść, 1983),
   "Diabeł na placu Zbawiciela" (powieść, 1990),
   "Wilgoć" (poezje, 1997),
   "Za kobietą tren" (poezje, 2001),
   "Opaska gazowa" (poezje, 2004),
   "Piórko" (dramaty radiowe, 2007),
   "Raz jeden jedyny, 53 opowiadania z nieustannego stanu w." (2007),
   "Müldner & Jakób" (listy literackie, 2010),
   "Park" (poezje, 2011, Nagroda im. C.K. Norwida),
   "Schody" (poezje, 2015)
   oraz innych mniejszych publikacji książkowych, w tym popularnonaukowych,
   np. zbioru porad i objaśnień językowych m.in. z zakresu języka lekarskiego, ale nie tylko: "Język nasz giętki" (Warszawa 2016).

  • Ponadto autor:
  • "Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego" [więcej...] ("Świat Książki" - Bertelsmann Media 2003, 2005),
  • "Nowego szkolnego słownika frazeologicznego" ("Świat Książki" - Bertelsmann Media 2004) (wraz z synem Łukaszem)
  • "Wielkiego słownika skrótów i skrótowców" ("Europa", Wrocław 2007),
  • monografii "Frazeologia poszerzona. Studium leksykograficzne" (Warszawa 2007),
  • monografii "Biegański, Kramsztyk i inni. O nowej etyce lekarskiej w XIX-wiecznej Warszawie" (Warszawa 2016).
  • ponad 70 słuchowisk Teatru Polskiego Radia (dramatów radiowych).<
  • licznych prac naukowych z zakresu medycyny i lingwistyki.


   Przykładowe prace można pobrać tu:

 • Nagroda I st. Komitetu ds. Radia i Telewizji  za twórczość radiową (1990).
 • Nagroda "Wielki Splendor" (2013) za twórczość radiowo-telewizyjną.
 • Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2016).
 • Wiele innych nagród literackich, m.in. w konkursach,
  np. Nagroda im. C.K. Norwida za tom poezji "Park" (2012).
 • Tłumacz książek lekarskich, poezji i prozy z jęz. angielskiego i rosyjskiego.
 • Redaktor setek książek lekarskich, literackich i słowników.
 • Autor wstępów, opracowań, edycji naukowych książek.
 • Stałe felietony w "Forum Akademickim",
 • Listy literackie w kwartalniku "Łabuź".
 • Teksty literackie i krytyczno-literackie w e-Dwutygodniku Pisarze.pl.

 • Pisał lub nadal pisze publikacje drobne, m.in.:
  stała rubryka "Notatki językowe" w Polskim Tygodniku Lekarskim, w którym w latach 1977-1987 był redaktorem działu, "Z Życia Akademii Medycznej w Warszawie", "Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie", "Łabuź", felietony "Język nasz giętki" w miesięczniku "Puls" (Warszawa), felietony "Szkiełko w oku" w miesięczniku "Forum Akademickie" (Lublin).

Bibliografia
M.in.:
- Praca zbiorowa "O twórczości literackiej Piotra Müldnera-Nieckowskiego", red. Tomasz Chachulski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018, stron 234, ISBN 978-83-80904736;
- "Kto jest kim w Polsce", Interpress, Warszawa 2001,
- "Kto jest kim w polskiej medycynie", Warszawa 1987,
- "International Register of Profiles", Cambridge [several editions],
- "Five Thousand Personalities of the World", Amer. Biograph. Institute [continuous edition],
- Lesław Bartelski "Polscy pisarze współcześni 1939-1991",
- WIKIPEDIA: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_M%C3%BCldner-Nieckowski