Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

EKG, ekg. czy Ekg?

Jakiego skrótu powinno się używać: EKG czy ekg? A może Ekg?
(stud. Janek K.)

Poprawne skróty wyrazów: elektrokardiograf(ia), elektrokardiogram to EKG (bez kropek) i ekg. (z kropką na końcu). Na pewno nie Ekg (chyba że występuje na początku zdania, ale wtedy oczywiście z kropką).

Warto zauważyć, że podobnie skracamy wyrazy elektromiograf(ia), elektromiogram: EMG, emg., ultrasonograf(ia), ultrasonogram: USG, usg., rentgenograf(ia), rentgenogram (ale nie: rentgen ani Rentgen, chyba że w tym drugim wypadku chodzi o nazwisko, wtedy lepsze byłoby Roentgen): RTG, rtg. i tak dalej.

Przy okazji uwaga. Skróty stosujemy w zasadzie tylko tam, gdzie zależy nam na jak najkrótszym czasie pisania, w tekstach użytkowych "zwiniętych", tworzonych na użytek własny, lub środowiskowych, z których korzysta niewielka liczba osób (np. w historii choroby, zaświadczeniu, notatce), ale powinniśmy unikać ich w utworach rozwiniętych: artykułach naukowych, publikacjach prasowych, książkach, pracach literackich. Zasada ta dotyczy stosowania wszelkich skrótów, nie tylko medycznych.
Jeśli jednak musimy używać skrótu lub skrótowca, bo wyrażenie jest niewygodnie długie, to przy pierwszym jego wystąpieniu podajemy wyrażenie w całości (rozwinięte), a obok niego w nawiasie owo skrócenie. Wtedy czytelnik będzie wiedział, co znaczy skrót napotkany w dalszej części tekstu.
Jeżeli w tekście występuje dużo skrótów, to dobry obyczaj nakazuje podanie ich zestawienia wraz z rozwinięciami, najlepiej na początku.