Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Oględziny pacjenta

Nie wiem, czy to jest właściwe miejsce na moje zapytanie, ale może... Interesuje mnie definicja słów oględziny pacjenta i badanie pacjenta. W moim przypadku dotyczy to osób zatrzymanych lub przetrzymywanych przez Policję, a więc poddawanych badaniom bez ich zgody. Czy istnieje różnica pomiędzy tymi pojęciami?
Pozdrawiam, Małgorzata

Jest różnica między tymi wyrażeniami, choć potocznie mogą być używane wymiennie, ponieważ oględziny są rodzajem badania przedmiotowego (a właściwie jego częścią). Badanie jest pojęciem szerszym niż oględziny, może być przeprowadzanie na różne sposoby, nie tylko przez oglądanie.
Wyraz oględziny jest częściej stosowany w odniesieniu do procedur medycyny sądowej (prawniczej) niż do postępowania w medycynie terapeutyczno-profilaktycznej.
Wątpliwości budzi tu obecność wyrazu pacjent. Pacjentami zwykle nazywamy osoby, które zgłaszają się lub są kierowane z powodu problemów medycznych (leczniczych), niekiedy także społecznych, a nie prawnosądowych.
Tak więc na policji, w sądzie, w izbie wytrzeźwień itp. raczej powiedzielibyśmy:
- oględziny (ew. szerzej: badanie) zatrzymanego, osadzonego, ofiary, poszkodowanego, podejrzanego, znalezionego, zwłok itd.,
a nie:
- oględziny (ew. szerzej: badanie) pacjenta,
który to termin zazwyczaj rezerwujemy dla medycyny terapeutycznej.

Notabene wyrażenie zgody przez badanego nie ma wpływu na znaczenie tych wyrażeń.
W medycynie terapeutycznej dość często bada się pacjentów za zgodą domniemaną (czyli faktycznie bez zgody), np. nieprzytomnych, zdezorientowanych, chorych psychicznie, dzieci bez opieki etc. Ponadto nie wszyscy zatrzymani przez policję nie zgadzają się na oględziny, przymus nie zawsze jest konieczny.