Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6  | 7 

 
 

Układy Rh+ i Rh-

W redagowanym przeze mnie tekście autor pisze, że oboje rodzice mają grupę krwi Rh+ (plus), a dzieci grupę Rh- (minus). Wydaje mi się to nielogiczne, więc poprawiłam grupę dzieci na Rh+, za co zostałam zrugana przez naczelnego. Chodzi o artykuł naukowy z medycyny klinicznej. Jeszcze nie wiem, co na to powie autor, ale szef twierdzi, że też się sprzeciwi tej zmianie. Czy słusznie?
(Katarzyna S., redaktorka w czasopiśmie biomedycznym)

Niestety słusznie. Po pierwsze redaktor nie ma prawa zmieniać danych badawczych podanych przez autora. Może go jedynie zapytać, czy przypadkiem się nie pomylił. A to nie to samo, co nieuprawniona poprawka.
Po drugie układ Rh zwyczajowo oznaczamy jako dodatni (Rh+) lub ujemny (Rh-) na podstawie genotypu w skrócie nazywanego D lub d, przy czym z grubsza rzecz biorąc D oznacza występowanie antygenu, a d oznacza brak antygenu. Geny u potomka mogą się układać na trzy sposoby: DD (układ Rh+), Dd (układ Rh+) i dd (układ Rh-).

Jeśli oboje rodzice mają genotyp Dd (układ Rh+), to ich komórki płciowe mogą mieć genotypy: matka D lub d, ojciec D lub d, co umożliwia powstanie zygoty z każdym rodzajem genotypu, również z dd. Tak więc pary z układem Rh+ mogą mieć dzieci zarówno z układem Rh+, jak i układem Rh-.

Dodam, że nazwą lepszą niż "grupa Rh" jest układ Rh, bo chodzi tu o zespoły genów i antygenów, a nie o geny i antygeny pojedyncze.

----------------------------------
Przykłady dziedziczenia
cech układu Rh
----------------------------------