Do strony początkowej LPJ...

 

Piotr Müldner-Nieckowski

PUBLIKACJE

 

       I. Książki literackie

 1. Namiot ośmiu wierszy, arkusz poetycki. Nowy Wyraz 6, dodatek, Warszawa 1975.
 2. Ludzki wynalazek, poezje. Pojezierze, Olsztyn, 1978.
 3. Proszę spać, opowiadania. Iskry, Warszawa, 1978.
 4. Himalaje, powieść. MAW, Warszawa, 1979.
 5. Czapki i niewidki, powieść. Pojezierze, Olsztyn, 1980.
 6. Śpiący w mieście, powieść. Czytelnik, Warszawa, 1983.
 7. Diabeł na placu Zbawiciela, powieść. Wyd. Pom. Szk., Warszawa 1990.
 8. O świni, satyry. Aula, Warszawa 1993.
 9. Wilgoć, poezje. Spółka Poetów, Warszawa 1997.
 10. Jak być czytelnikiem, satyry. Aula, Warszawa 1998.
 11. Nie ma haka na buraka, satyry. Aula, Warszawa 1999.
 12. Poradnik dla chłopców, satyry. Aula, Warszawa 1999.
 13. Za kobietą tren, poezje. Aula, Warszawa 2001.
 14. Opaska gazowa, poemat dyżurny. Aula, Warszawa 2004.
 15. Piórko. Dramaty radiowe. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 16. Raz jeden jedyny, 53 opowiadania z nieustannego stanu w., Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2007.
 17. Müldner & Jakób. Korespondencja literacka Piotra Müldnera-Nieckowskiego i Lecha M. Jakóba (listy-eseje), red. nauk. Małgorzata Jóźwiak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 18. Park, poezje. Aula, Warszawa 2011.
 19. Schody, poezje, Oficyna Wydawnicza Volumen 2015.
 20. Żywica, poezje, Oficyna Wydawnicza Volumen 2021.
 21. Diabeł na placu Zbawiciela, powieść, wydanie 2. poprawione, LTW 2021.

  II. Książki naukowe i popularnonaukowe

 22. Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, wraz ze wstępem, Świat Książki, Warszawa 2003. tenże, por. też rok 2022.
 23. Nowy szkolny słownik frazeologiczny, wraz ze wstępem, Świat Książki, Warszawa 2004 (wraz z Łukaszem Müldnerem-Nieckowskim).
 24. Wielki słownik skrótów i skrótowców, wraz ze wstępem, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2007.
 25. Frazeologia poszerzona. Studium leksykograficzne, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2007.
 26. Biegański, Kramsztyk i inni. O nowej etyce lekarskiej w XIX-wiecznej Warszawie, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2016.
 27. Język nasz giętki. O języku lekarskim i jego tajemnicach, Okręgowa Izba Lekarska im. Jana Nielubowicza w Warszawie 2016.
 28. Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, publikacja ciągła, stale doskonalona, aktualizowana i uzupełniana. Dostępna pod adresem https://frazeologia.pl, Wydawnictwo AULA, 2002-...
 29. Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Pomoc dla piszących. wydanie 2., gruntownie poprawione i zaktualizowane, Wydawnictwo AULA 2022 (wraz z Łukaszem Müldner-Nieckowskim).

  III. Artykuły naukowe i popularnonaukowe z zakresu lingwistyki, historii literatury, etyki lekarskiej, medycyny klinicznej

 30. Eutanazja. Nowy Medyk, 1969.
 31. Czynnik jatrogenny. Nowy Medyk, 1971, Nr 18 (170).
 32. Za kilka lat przysięga. Nowy Medyk, 1974, 10, 7.
 33. Tajemnica (lekarska). Nowy Medyk, 1974, 16, 3.
 34. Panować nad salą (chorych). Nowy Medyk, 1974, 17, 5.
 35. Zgoda (na zabieg). Nowy Medyk, 1974, 18, 3.
 36. Wobec własnej rodziny. Nowy Medyk, 1974, 19, 5.
 37. Boks. Nowy Medyk, 1974, 21, 4.
 38. Odpowiedź na list w sprawie artykułu "Zgoda". N. Medyk, 1975, 2, 6.
 39. Chora rodzina pacjenta. Nowy Medyk, 1975, 4, 5.
 40. Słynne koniaki (czarna praktyka). Nowy Medyk, 1975, 7, 3.
 41. B.D. Pietrow: Wracz, bolnyje i zdorowyje. Recenzja. Arch. Hist. Med., 1975, 38, 387.
 42. Mówić - nie mówić (etyka lek.), Nowy Medyk nr 2 (234) 1975, s. 3.
 43. M. Łyskanowski: Testament mistrza chirurgii. Recenzja. Arch. Hist. Med., 1976, 39, 353.
 44.   A. Tulczyński: Polskie lekarskie kodeksy deontologiczne. Recenzja. Arch. Hist. Med., 1976, 39, 371.
 45. Sprawozdanie z Plenum Zarządu Głównego PTHM. Arch. Hist. Med., 1976, 39, 461.
 46. Wskazania deontologiczne w twórczości Władysława Biegańskiego. Pol. Tyg. Lek., 1976, 31, 1741.
 47. Postawy lekarskie w powieści. Arch. Hist. Med., 1976, 39, 209.
 48. Zagadnienia etyczne w "Krytyce Lekarskiej". Med. Dyd. Wych. 1977, 1, 35.
 49. Sylwetka lekarza według Ludwika Perzyny (1742-1812). Arch. Hist. Med., 1977, 40, 97.
 50. Poglądy na zagadnienie tajemnicy lekarskiej w drugiej połowie XIX wieku w Polsce. Pam. XI Zjazdu PTHM, 1977, Szczecin, str. 187.
 51. W sprawie artykułu "Anty-antybiotyki". Kultura, 1977, 13, 11.
 52. I. Lazari Pawłowska: Schweitzer. Recenzja. Arch. Hist. Med., 1977, 40, 103.
 53. Sprawozdanie z XI Zjazdu Pol. Tow. Hist. Med., Arch. Hist. Med., 1977, 40, 109.
 54. Na początku było zioło. Udział w dyskusji. Literatura Nr 32, 1978.
 55. Proza Janusza Korczaka (skrót referatu). Służba Zdrowia, 1978, 12, 8.
 56. Janusz Korczak jako pisarz. Fakty, 1978, 23, 7.
 57. Tetanologia. Służba Zdrowia Nr 34, 1979.
 58. Archiwum Historii Medycyny. Służba Zdrowia Nr 9, 1980.
 59. In memoriam: Jacek Machalski. Wspomnienie pośmiertne. Arch. Hist. Med. 1980, 43, 117.
 60. J. Tatoń: Poradnik dla chorego na cukrzycę. Recenzja. Polski Tyg. Lekarski, 1981, 36, 520.
 61. Z. Hirnle: Zarys radioterapii onkologicznej. Recenzja. Pol. Tyg. Lek. 1981, 36, 520.
 62. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 630.
 63. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 810.
 64. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 874.
 65. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 942.
 66. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 966.
 67. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1025.
 68. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1069.
 69. Komentarz językowy od Redakcji. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1069.
 70. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1130.
 71. Komentarz językowy od Redakcji. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1157.
 72. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1486.
 73. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1517.
 74. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1580.
 75. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1981, 36, 1639.
 76. W. Jędrychowski: Metoda zbierania wywiadów lekarskich. Recenzja. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 1419.
 77. Rozwój poglądów deontologicznych w 2 poł. XIX wieku w warszawskim środowisku lekarskim. Rozprawa doktorska, AM Warszawa 1982 r.
 78. To nie choroba. Magazyn Rodzinny, lipiec 1982.
 79. Ambulatoryjne leczenie choroby nadciśnieniowej. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 702.
 80. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 70.
 81. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 142.
 82. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 168.
 83. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 539.
 84. Notatki językowe. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 627.
 85. Notatki językowe, Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 831.
 86. Notatki językowe, Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 832.
 87. Notatki językowe, Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 883.
 88. "Veto" lży lekarzy. Służba Zdrowia Nr 46, 1983 r.
 89. Deontologia jako przedmiot badań. Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie, 1983, 1-2, 60.
 90. Nowa deontologia lekarska. Pol. Tyg. Lek., 1983, 52-54, 1064.
 91. Słowo cenne jak lek. Gazeta Krakowska Nr 72, 1984 r.
 92. Wezwanie (list do redakcji). Pol. Tyg. Lek. 21.05.1984 r.
 93. Nieporozumienia i oczekiwania współczesnej medycyny. Przegląd Lekarski Nr 9. 1984.
 94. Głos w dyskusji. Konferencja redakcyjna nt. "Kształcenie podyplomowe - stan obecny, propozycje zmian". Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie, Nr 3-4 1984 r., str. 71-73.
 95. O słowach kluczowych. Pol. Tyg. Lek. 1984, 39, 264.
 96. Postać lekarza w literaturze. Bydgoskie Zeszyty Lekarskie, 1986, 2, 4.
 97. Uwagi w sprawie zdrowia, chorób i przyczyny śmierci Jana Kochanowskiego. Arch. Hist. Med. 48, 1, 1985, s. 51-62.
 98. Prawo i Życie proponuje: bioterapeutów na stos. Służba Zdrowia Nr 1, 06.01.1985 r.
 99. Problem umierania i śmierci w praktyce lekarskiej. Materiały Konferencji Naukowej. 24.05.1985. Problemy Dydaktyki Medycznej, Akademia Medyczna w Poznaniu 1985.
 100. O wierze w cuda ciąg dalszy. Nowy Medyk Nr 7, 1985.
 101. Mózg jest i co dalej (list). Prawo i Życie Nr 16, 1985.
 102. 7 stycznia 1946 - 7 stycznia 1986. Czterdzieści roczników Polskiego Tygodnika Lekarskiego. Pol. Tyg. Lek., 07.01.1986 r.
 103. Notatki językowe. Z Życia Akad. Med., 1998 nr 1, s. 20.
 104. Notatki językowe. Nasz pierwszy język obcy. Z Życia Akad. Med., 1998, nr 2, s. 20.
 105. Notatki językowe. Modny temat - plagiat. Z Życia Akad. Med. 1998, nr 3, s. 27.
 106. Notatki językowe. Parada pleonazmów i tautologii. Z Życia Akad. Med. 1998, nr 5, s. 28.
 107. Notatki językowe. Ze skrzynki pytań. Z Życia Akad. Med. 1998, nr 7/8, s. 36.
 108. Notatki językowe. Komputer może zawieść. Z Życia Akad. Med. 1998, nr 11, s. 24.
 109. Notatki językowe. O barbaryzmach słów kilka. Z Życia Akad. Med. 1999, nr 2, s. 24.
 110. Głos w sprawie wydawnictwa uczelnianego. Z Życia Akad. Med. 1999 nr 3, s. 19-21.
 111. Wroński kontra plures. Forum Akademickie 1999 nr 5, s. 60.
 112. Po co kończyłem te studnia? Forum Akademickie 1999 nr 6, s. 60.
 113. Mit Kruifa. Forum Akademickie 1999 nr 7/8, s. 73.
 114. Lasy się kończą. Forum Akademickie 1999 nr 9, s. 60.
 115. Newcastle górą. Forum Akademickie 1999 nr 10, s. 48.
 116. Strajk pielęgniarek trwa od 55 lat. Forum Akademickie 1999 nr 11, s. 33.
 117. Tłumy błądzą. Forum Akademickie 1999 nr 12, s. 44.
 118. Notatki językowe. Na skróty. Z Życia Akad. Med. 1999, nr 8/9, s. 20.
 119. Nieuchwytni. Forum Akademickie 2000 nr 9, s. 60.
 120. Kilka słów o warsztacie poetyckim. Na marginesie XXX Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka w Świdwinie, 1999. Łabuź nr 32, 2000.
 121. Grafoman zrzyna. Forum Akademickie 2000 nr 10, s. 60.
 122. Zamiast nowomowy. Forum Akademickie 2000 nr 11, s. 60.
 123. Drogie panie! Forum Akademickie 2000 nr 1, s. 60.
 124. Filozofio, wróć! Forum Akademickie 2000 nr 2, s. 60.
 125. Wyrok. Forum Akademickie nr 3, s. 50.
 126.   Z teorii płotów. Forum Akademickie 2000 nr 4, s. 60.
 127. Dętologia. Forum Akademickie 2000 nr 5, s. 60.
 128. Jednoosobowa firma skarbu państwa. Forum Akademickie 2000 nr 6, s. 60.
 129. Wstyd. Forum Akademickie 2000 nr 7/8, s. 92.
 130. Diabeł w walizce. Forum Akademickie 2000 nr 12, s. 60.
 131. Poznanie jest treścią życia. Miłosz i uczeni, czyli nauka albo piękno. Forum Książki 2001 nr 3, s. 6.
 132. Najwyżej nic nie wygram. Forum Akademickie 2001 nr 1, s. 60.
 133. Biedny sponsor. Forum Akademickie 2001 nr 2, s. 60.
 134. Od Fibigera do Prusinera. Forum Akademickie 2001 nr 3, s. 60.
 135. Cofacze kultury. Forum Akademickie 2001 nr 4, s. 55.
 136. Próba nie tej sztuki. Forum Akademickie 2001 nr 5, s. 60.
 137. Programista zza oceanu. Forum Akademickie 2001 nr 6, s. 60.
 138. Jak intelektualista intelektualiście. Forum Akademickie 2001 nr 7/8, s. 85.
 139. Już zaczęli zauważać. Forum Akademickie 2001 nr 9, s. 60.
 140. Chyba w duszy. Forum Akademickie 2001 nr 10, s. 60.
 141. Po co te negacje. Forum Akademickie 2001 nr 11, s. 60.
 142. Nowoje pokolenije polskich slowariej, Nowaja Polsza, nr 7-8, 2003, s. 91-94.
 143. Podstawa profesjonalizmu, Forum Akademickie 2002 nr 12, s. 60.
 144. To tylko sonda, Forum Akademickie 2002 nr 4, s. 60.
 145. Pragnienie zrozumienia, Forum Akademickie 2002 nr 5-6, s. 92.
 146. Klocki i szydełko, Forum Akademickie 2002 nr 7-8.
 147. Wprowadzenie do frazeologii, w: Nowy szkolny słownik frazeologiczny, Warszawa 2004, s. 13-26.
 148. Zakup kontrolowany, Forum Akademickie 2003, nr 1, s. 60.
 149. Schodzenie w dół, Forum Akademickie 2003, nr 2, s. 60.
 150. Kto pisze scenariusze, Forum Akademickie 2003, nr. 3, s. 60.
 151. Krótkie drogi nerwowe, Forum Akademickie 2003, nr 4, s. 60.
 152. Oność jest wśród nas, Forum Akademickie 2003, nr 5, s. 60.
 153. Wizyta profesora, Forum Akademickie 2003, nr 6, s. 60.
 154. Taktyka zdawania, Forum Akademickie 2003, nr 7-8, s. 92.
 155. Kły w pięknych ustach, Forum Akademickie 2003, nr 9, s. 60.
 156. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, Forum Akademickie 2003, nr 10, s. 52.
 157. Klucz, nr Forum Akademickie 2003, 11-12, s. 92.
 158. J. Tatoń, Filozofia w medycynie (recenzja), Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie, 2003, nr 6, s. 60-61.
 159. Coś z radia, Forum Akademickie 2004, nr 1, s. 60.
 160. Etyka w ustach władzy, Forum Akademickie 2004, nr 2, s. 60.
 161. W poszukiwaniu sensu systemu, Forum Akademickie 2004, nr 3, s. 60.
 162. Kolejka po cukier, Forum Akademickie 2004, nr 4, s. 60.
 163. Kto pierwszy ten lepszy, Forum Akademickie 2004, nr 5, s. 60.
 164. Mieszanka obyczajowa, Forum Akademickie 2004, nr 6, s. 60.
 165. Kłopoty z wydawaniem, Forum Akademickie 2004, nr 7-8, s. 92.
 166. Coś dla ducha, Forum Akademickie 2004, nr 9, s. 60.
 167. Zabawa w przedszkole, Forum Akademickie 2004, nr 10, s. 60.
 168. Zobacz ten film, Forum Akademickie 2004, nr 11, s. 60.
 169. Musk, czyli o plagiacie ukrytym, Forum Akademickie 2004, nr 12, s. 60.
 170. Lekarski Poradnik Językowy, Puls, 2004, nr 2, s. 33.
 171. Czy leczymy chorobę, Puls, 2004, nr 3, s. 37.
 172. Pleonazmy i tautologie, Puls, 2004, nr 4, s. 33.
 173. Frazeologia, Puls, 2004, nr 5, s. 29.
 174. OB - objaw czy odczyn?, Puls, 2004, nr 6, s. 37.
 175. Kiedy nie wolno się mylić?, Puls, 2004, nr 7-8, s. 31.
 176. O skrótach, Puls, 2004, nr 9, s. 32.
 177. Akcentowanie, Puls, 2004, nr 10, s. 43.
 178. Mniej czy bardziej oficjalnie, Puls, 2004, nr 11, s. 38.
 179. Znajomość języków, Puls, 2004, nr 12, s. 38.
 180. O znachorstwie raz jeszcze. Ścinać czy nie ścinać (filozofia medycyny), Gazeta Lekarska 2004, nr 10, s. 30-33.
 181. Cienka gruba kreska, Forum Akademickie, 2005, nr 1, s. 60.
 182. W drodze na księżyc, Forum Akademickie, 2005, nr 2, s. 60.
 183. Teksty bez znaczenia, Forum Akademickie, 2005, nr 3, s. 60.
 184. Na głucho, Forum Akademickie, 2005, nr 4, s. 60.
 185. Dodatkowe sprawozdanie z konferencji, Forum Akademickie, 2005, nr 5, s. 60.
 186. Jedno słowo w tę, drugie w tamtą, Forum Akademickie, 2005, nr 6, s. 60.
 187. Naukowy problem pogody, Forum Akademickie, 2005, nr 7-8, s. 60.
 188. Poetyckie zagłębie, Forum Akademickie, 2005, nr 9, s. 60.
 189. Diabeł tkwi w procedurach, Forum Akademickie, 2005, nr 10, s. 60.
 190. A tu pospolitość skrzeczy, Forum Akademickie, 2005, nr 11, s. 60.
 191. "Cesarskie cięcie" czy "cięcie cesarskie", Puls, 2005, nr 2, s. 32.
 192. Oksymorony, Puls, 2005, nr 3, s. 32.
 193. Śmieszne tytuły, Puls, 2005, nr 4, s. 32. Medicus, 2005, nr 11, s. 19.
 194. Dlaczego łacina?, Puls, 2005, nr 6, s. 32.
 195. Jak pisać i wymawiać daty, Puls, 2005, nr 9, s. 32.
 196. Zapożyczenia i znaczenia, Puls, 2005, nr 11, s. 53.
 197. Potoczność końcówek, Puls, 2005, nr 12, s. 40.
 198. Ministrowi Kultury, Forum Akademickie, 2006, nr 1, s. 60.
 199. Teoria i praktyka, Forum Akademickie, 2006, nr 2, s. 60.
 200. Dochodzenie znanej prawdy, Forum Akademickie, 2006, nr 2, s. 60.
 201. Nasz mały mikroświat, Forum Akademickie, 2006, nr 3, s. 60.
 202. "Steryd" czy "steroid" , Puls, 2006, nr 1, s. 41.
 203. Łączliwość semantyczna, Puls, 2006, nr 2, s. 39.
 204. Cofanie przecinka, Puls, 2006, nr 3, s. 32.
 205. Odmiany języka, Puls, 2006, nr 4, s. 47
 206. Logizowanie w języku, Puls, 2006, nr 5.
 207. Artykuł naukowy ex ante. Puls 2007 nr 5 s. 41.
 208. Biurko prezesa. Forum Akademickie 2007 nr 6 s. 60.
 209. Człowiek jednej książki. Forum Akademickie 2007 nr 7/8 s. 92.
 210. Choroba spokojnych świń. Forum Akademickie 2007 nr 5 s. 60.
 211. Degradacja twórców. Forum Akademickie 2007 nr 1 s. 60.
 212. Douczanie podstaw. Forum Akademickie 2007 nr 3 s. 60.
 213. Emocjonalne naginanie języka. Puls 2007 nr 9 s. 37.
 214. Eponimy. Puls 2007 nr 7/8 s. 38.
 215. Komentatorzy. Forum Akademickie 2007 nr 9 s. 60.
 216. Na słowo honoru. Forum Akademickie 2007 nr 10 s. 60.
 217. Populiści sztuki. Forum Akademickie 2007 nr 4 s. 60.
 218. Przekłady z polskiego na polski. Puls 2007 nr 1 s. 16.
 219. Przyimki w medycynie. Puls 2007 nr 6 s. 38.
 220. Tak zwana podwójna moralność. Forum Akademickie 2007 nr 2 s. 60.
 221. Wyrażenia fatyczne. Puls 2007 nr 3 s. 37.
 222. Zwodnicze podobieństwo wyrazów. Puls 2007 nr 10 s .42.
 223. Kłopotliwe przeczenie, Puls 2007 nr 12.
 224. Czy język młodzieży jest poprawny? w: Ogólnopolskie Sympozjum "Język młodzieży", Kołobrzeg 2007, s. 15-28, też (skrót) w: Latarnia Morska nr 4/2007-1/2008.
 225. Podręcznik jak powieść, Forum Akademickie 2008 nr 1, s. 60
 226. Siedem osób zabiło tornado, Forum Akademickie 2008 nr 2, s. 60
 227. Bałwanki, Forum Akademickie 2008 nr 3, s. 60
 228. Odruch biedaka, Forum Akademickie 2008 nr 4, s. 60
 229. Kryteria eksplicytne, Forum Akademickie 2008 nr 5, s. 60
 230. Sajens fikszyn Bułhakowa, Forum Akademickie 2008 nr 6, s. 60
 231. Juliańszczyzna, Forum Akademickie 2008 nr 7/8 s. 92
 232. Po co dziękować, Forum Akademickie 2008 nr 9, s. 60
 233. Królestwo niedokładnych, Forum Akademickie 2008 nr 10, s. 60
 234. Normalnym biada, Forum Akademickie 2008 nr 11, s. 60
 235. Brak piątej władzy, Forum Akademickie 2008 nr 12, s. 60
 236. Język sprawozdawcy, Puls 2008 nr 1, s. 44
 237. Coraz pospoliciej, Puls 2008 nr 2, s. 40
 238. Amfibologia i inne potknięcia, Puls 2008 nr 3, s. 40
 239. Supletywizm, Puls 2008 nr 4, s. 38-39
 240. Czy "żeśmy" jest poprawne, Puls 2008 nr 5, s. 42
 241. Słowniki w naszym domu, Puls 2008 nr 6, s. 36
 242. Usta-usta, Puls 2008 nr 7/8 s. 38
 243. Paronimy, Puls 2008 nr 9, s. 47
 244. Dosłownie nie musi znaczyć dobrze, Puls 2008, nr 10, s 47
 245. Unikalny czy unikatowy, Puls 2008 nr 11, s. 43
 246. Kto nie chce, niech nie czyta, Forum Akademickie 2009, nr. 1, s. 60
 247. Sztuczni przechodnie, Forum Akademickie 2009, nr 2, s. 60
 248. Instynkt lenistwa, Forum Akademickie 2009, nr 3, s. 60
 249. Jak to było, Forum Akademickie 2009, nr 4, s. 60
 250. Językówka, Forum Akademickie 2009, nr 5, s.60
 251. Czytanie odwrotne, Forum Akademickie 2009, nr 6, s. 60
 252. E-papierosy jak e-wszystko, Forum Akademickie 2009, nr 7/8, s. 91
 253. Historia w literaturze, Forum Akademickie 2009, nr 9, s. 60
 254. W obronie kartofli, Forum Akademickie 2009, nr 10, s. 60
 255. Powrót matematyki, Forum Akademickie 2009, nr 11, s. 60
 256. Złodziej mimo woli, Forum Akademickie 2009, nr 12, s. 60
 257. "Misie" i "cisie", Puls 2008/2009 nr 12/1, s. 40
 258. Skróty są modne, Puls 2009, nr 2, s. 38
 259. HIV to nie AIDS, Puls 2008 nr 3, s. 41
 260. Z angielskiego na polski, Puls 2009, nr 4, s. 40
 261. Łącznik steruje znaczeniem, Puls 2009, nr 5, s. 38
 262. Czy wywiad się zbiera?, Puls 2009, nr 6, s. 35
 263. Rak piersi czy sutka?, Puls 2009, nr 7/8, s. 26
 264. Drogami i siłami natury, Puls 2009, nr 9, s. 36
 265. Kłopoty z imiesłowami (1), Puls 2009, nr 10, s. 34
 266. Kłopoty z imiesłowami (2), Puls 2009, nr 11, s. 39
 267. Propedeutyka medycyny Stefana Krusia, Puls 2009/2010, nr 12/1, s. 40
 268. Wyrazy mylone, czyli paronimy, Puls 2009/2010, nr 12/1, s. 39
 269. Iredyński, omówienie krytyczne biografii artystycznej, w: Ireneusz Iredyński, Dzieła zebrane, posłowie, t. 1, Warszawa 2009, s. 297-320.
 270. Telefon z dziekanatu (proza), Migotania Przejaśnienia, nr 5 (26) 2009.
 271. Franz Kafka - dawniej i dziś, Podkowiański Magazyn Kulturalny, 2014, nr 1, str. 27-30.
 272. Jak się traktuje literaturę (w poszukiwaniu cech systemu), Tygiel, 2014, nr 3-4, str. 17-21.
 273. Marek Nowakowski a problem małego realizmu, Topos, 2014, nr 4, str. 63-65.
 274. Ciężkie czasy chrześcijaństwa. O języku niektórych forów internetowych i o nowym gatunku tekstowym, w: Religijność w dobie popkultury, red. T. Chachulski, J. Snopek, M. Ślusarska, Warszawa, 2014, , str. 93-105.
 275. Bibliografia frazeologii, leksykografii i reklamy. Dostęp: http://frazeologia.pl, stron 87, 2014.
 276. Artykuły dydaktyczne w serwisie internetowym Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego, blok 41 artykułów o łącznym charakterze skryptu, wydanie 1. Dostęp: http://frazeologia.pl/sew, stron 98, 2014.
 277. Co jest za drzwiami, Forum Akademickie, 2014, nr 10, str. 76.
 278. Pisanie niepiśmienne, Puls, 2014, nr 10, str. 34.
 279. Czas pracy, Forum Akademickie, 2014, nr 11, str. 76.
 280. Znowu o przecinkach, Puls, 2014, nr 11, str. 34.
 281. Dziecinada, Forum Akademickie, 2014, nr 12, str. 76.
 282. Mylenie znaczenia wyrazów, Forum Akademickie, 2014, nr 2, str. 60.
 283. Zaraziciel, Puls, 2014, nr 2, str. 35.
 284. Internetowe fora komentarzy czytelniczych, Forum Akademickie, 2014, nr 3, str. 60.
 285. Jakikolwiek czy żaden, Puls, 2014, nr 3, str. 38.
 286. Przeświadczenie, Forum Akademickie, 2014, nr 4, str. 68.
 287. Totum pro parte, Puls, 2014, nr 4, str. 42.
 288. Dwa w jednym a nawet więcej, Puls, 2014, nr 5, str. 38.
 289. Kibic, istota myśląca, Forum Akademickie, 2014, nr 5, str. 68.
 290. Przeciw zdrowiu narodu, Forum Akademickie, 2014, nr 6, str. 68.
 291. Pacjent chirurgiczny, Puls, 2014, nr 6-7, str. 44.
 292. Odstraszanie klientów naganiacza, Forum Akademickie, 2014, nr 7-8, str. 50.
 293. Problemy z rządem i fleksją, Puls, 2014, nr 8-9, str. 57.
 294. Pionierzy 1945, Forum Akademickie, 2014, nr 9, str. 68.
 295. Plagiat - sprawa niezbyt oczywista, Forum Akademickie, 2014, nr 1, str. 68.
 296. Medycyna, język, pamięć, Puls, 2014, nr 2, str. 36.
 297. Podatność na manipulacje, Forum Akademickie, 2014, nr 2, str. 68.
 298. Bogumił Andrzejewski, poeta, językoznawca, Forum Akademickie, 2014, nr 3, str. 68.
  IV. Publikacje naukowe i popularnonaukowe internetowe

 299. Lekarski Poradnik Językowy, www.lpj.pl (dawniej www.bibl.amwaw.edu.pl/lpj/), w nim Poradnik Językowy "Repliki", w tym Poradnik Językowy
 300. Frazeologia.pl, www.frazeologia.pl, w tym dział artykułów poglądowych i podręcznikowych z zakresu frazeologii, na bieżąco prowadzona bibliografia frazeologii polskiej
 301. BazaFraz, www.frazy.uksw.edu.pl, oprogramowanie i baza danych do prowadzenia badan z zakresu frazeologii i leksykografii w wymiarze ogólnopolskim, w trakcie tworzenia (wystąpiono o grant)


  V. Redakcja naukowa, opracowania naukowe

 302. Słownik języka polskiego (red. W. Doroszewski), opracowanie ok. 45 haseł do woluminów liter N-Ż z zakresu biologii i medycyny, Warszawa 1962-1965.
 303. Słownik języka polskiego (red. M. Szymczak), opracowanie ok. 60 haseł z zakresu fizyki, chemii, biologii i medycyny, Warszawa 1975-1978.
 304. Ryszard Milczewski-Bruno. Poezje, wstęp krytyczny, szkic biograficzny, redakcja naukowa. LSW, Warszawa 1981.
 305. Polski słownik medyczny, wyd. 2., PAN - PZWL, opracowanie 37 haseł, Warszawa 1986.
 306. Sebastian Kneipp. Moje leczenie wodą, wstęp krytyczny, wybór, układ, opracowanie tekstu. WAiP, Warszawa 1988.
 307. Andrzej Dąbrówka, Ewa Geller, Słownik antonimów, redakcja naukowa i edytorska, Warszawa 1995.
 308. Barbara Janik-Płocińska, Małgorzata Sas, Ryszard Turczyn, Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Świat Książki, Warszawa 2001.
 309. Marian Mazur, Cybernetyka i charakter, redakcja naukowa, wstęp, biografia i bibliografia, Podkowa Leśna 1996.
 310. Arnold Hilgers, Inge Hofman, Melatonina, redakcja naukowa i konsultacja przekładu z jęz. niemieckiego, Warszawa 1997.
 311. F.A. Ingelheim, Ingo Swoboda, Wino a zdrowie, redakcja naukowa i konsultacja przekładu z jęz. niemieckiego, Warszawa 1997.
 312. Józef Waczków, O sztuce przekładu, wstęp i redakcja naukowa, Warszawa 1998.
 313. Słownik Jungowski, koncepcja leksykograficzna, Kraków 2006.
 314. Encyklopedia powszechna, koncepcja leksykograficzna, opracowanie naukowe klasyfikacji dziedzin i siatki haseł, opracowanie naukowe programu edytorskiego, wyd. Europa, Wrocław, 2006.
 315. Grzegorz Grątkowski, Architektura Podkowy Leśnej, redakcja, skład i fotografie, Podkowa Leśna wyd. 1. 1996, wyd. 2. 2007.
 316. Kazimierz Bosek, Na tropie tajemnic Jana z Czarnolasu, redakcja naukowa i merytoryczna, skład, fotografie. Aula, Warszawa 2011.

  VI. Publikacje literackie czasopiśmiennicze
  (wybór; wg katalogów Biblioteki Domu Literatury w Warszawie, Biblioteki Instytutu Badań Literackich w Warszawie, Głównej Biblioteki Lekarskiej, Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Biblioteki Narodowej)

 317. Kołysanka, wiersz, Kamena Nr 4, 411, 16.02.1969
 318. To to..., wiersz, Kamena Nr 17, 424, 17.08.1969
 319. Żołnierzu, wiersz, Kultura Nr 6, 348, 08.02.1970
 320. Codziennie wieczorem..., wiersz, Kamena Nr 40, 443, 10.05.1970
 321. Szkoła, wiersz, Kamena Nr 16, 449, 02.08.1970
 322. Spotkanie z kulturą, Nowy Medyk nr 1, 1970.
 323. Sądy koleżeńskie, Nowy Medyk nr 4, 1970, s. 8.
 324. Poeta, który żył zbyt krótko, recenzja, Nowy Medyk Nr 9, 161, 1-15.05.1971
 325. Idziemy z chłopem..., wiersz, Kamena Nr 11, 470., 23.05.1971
 326. Daty niepotrzebne (o J. Przybosiu). Nowy Medyk Nr 12, 164, 16-30.06.1971
 327. Obrastają mnie chałupy, Moja córka, wiersze. Fakty i Myśli Nr 13, 311, 20.06.-03.07.1971
 328. Opaska gazowa, wiersz, Nowy Medyk Nr 19, 171, 16-31.12.1971
 329. Z Jana Śpiewaka, wiersz, Życie Literackie Nr 8, 1047, 20.02.1972
 330. Wspólna studnia, wiersz, Kamena Nr 13, 489, 18.06.1972
 331. Oryginalne słuchowisko radiowe, w: Materiały seminarium w Ciechocinku 25-27.01.1973, str. 130.
 332. Ćwierć, wiersz, Fakty 73, Nr 40, 06.10.1973
 333. Nietypowy poligon, Żołnierz Polski Ludowej Nr 143, 1-03.12.1973
 334. Opaska gazowa, poemat, fragmenty, Nowy Wyraz Nr 1, styczeń 1974, str. 35.
 335. Idziemy dobrze, Wycieranie się, wiersze, Życie Literackie Nr 1148, 27.01.1974
 336. Z Jana Śpiewaka, wiersz, Pobrzeże, Nr 62, kwiecień 1974
 337. Dur brzuszny, wiersz, Fakty 74, Nr 14, 66, 06.04.1974
 338. Tu nie chodzi o fagasa, opowiadanie, Literatura, 11.04.1974
 339. Próba na łamanie smyczka, opowiadanie, Nowy Wyraz Nr 12, grudzień 1974, str. 23.
 340. Radość na kółkach (felieton), Dookoła Świata 21-28.12.1975.
 341. Parada mądrych (felieton), Dookoła Świata 18.11.1975.
 342. Zmowa (felieton), Dookoła Świata 07.12.1975.
 343. Z korespondencji Krzysztofa Kontenera, Nowy Wyraz 1975 s. 3641.
 344. Po nazwisku (felieton), Dookoła Świata 11.01.1976.
 345. Liczenie baranów (felieton), Dookoła Świata 15.02.1976.
 346. Kukawka, opowiadanie, Nowy Wyraz Nr 1, styczeń 1977, str. 31-47.
 347. Słuchowiska do czytania, Literatura, 09.06.1977.
 348. Lekarz, Wydech (wiersze), Pryzmaty nr 1, 1977.
 349. Prace ręczne (opowiadanie), w: Z korca maku. Opowiadania z konkursu "Kultury" i "Czytelnika", Iskry, Warszawa 1977, s. 179-187.
 350. Dyżur (wiersz), Wiadomości nr 21/1104, 25.05.1978.
 351. Himalaje (fragment powieści), Razem nr 38 (107), 1978.
 352. Lotia (opowiadanie), Nowy Wyraz nr 9, wrzesień 1978, s. 66-67.
 353. Wynalazca (opowiadanie), Życie Literackie nr 1436, 1979.
 354. Nowa myśl w sprawie (proza), Literatura nr 10, 5.06.1980, s. 10.
 355. Sama samotność, Życie Literackie nr 33, 1980.
 356. Jeszcze większa samotność, Życie Literackie nr 35, 31.08.1980.
 357. Milczeć, Życie Literackie 12.10.1980.
 358. Do Piotra Skargi, Dzień dobry, Wiadomości, Zebranie walne, Odpoczynek, Welcome, Argentum, wiersze, Spektrum III, Almanach Unii Polskich Pisarzy Medyków 1980-1981, str. 66.
 359. Dzień dobry (wiersz), Służba Zdrowia nr 1/2, 2-9.01.1981.
 360. Odezwa do świata, Życie Literackie nr 10, 08.03.1981.
 361. Piętra, Życie Literackie nr 13, 29.03.1981.
 362. Władza, Życie Literackie nr 15, 12.04.1981.
 363. Mały, Telewizja, Na szlaku (opowiadania), Literatura, 23.07. 1981.
 364. Według ambicji, Życie Literackie nr 19, 10.05.1981.
 365. Przed nadejściem gazet (opowiadanie), Życie Warszawy 24-25.10.1981
 366. Duchy, Życie Literackie 29.11.1981.
 367. W stulecie urodzin, William Carlos Williams. Pol. Tyg. Lek., 1983, 38.
 368. Józef Miernowski, Ziuk, nota biograficzna, opracowanie wierszy do druku. Literatura, nr 1, 1984 r.
 369. La ferita alla testa (Rana głowy, przeł. Paulo Statuti), w: Viaggio sulla cima della note. Racconti Polacchi dal 1945 a oggi, Editori Riuniti/Albatros, Roma 1988, s. 162-166.
 370. Dröm i hytten (Sen w kabinie, przeł. Anders Bodegard), w: Narskeppet. Ombord pa Konstantin Simonow, Wiken, Stokholm 1991
 371. Grab, Ballada, Mojatwoja, wiersze, Twórczość nr 10, październik 1984, str. 80.
 372. Pumpen, opowiadanie, Podkowiański Magazyn Kulturalny 1997.
 373. Dziesięć opowiadań, Twórczość nr 8, sierpień 1998.
 374. Opowiadania, Literatura nr 7, 1999.
 375. Dyskusja (udział w), Pokaz nr 28, 2000, s. 25-26.
 376. Elegy on the Day; Elegy on the Trip There and Back; An Elegy of Lateness; Elegy to the Neighbor (poetry by P. Muldner-Nieckowski), Peryphery, t. 6/7, Ann Arbor, Michigan USA 2003.
 377. Banał, dramat, w: Nie jesteś wyspą w morzu ludzi (pr. zbior.), Warszawa 2004, s. 193-230.
 378. Truchanowski, czyli o pomiarach nieskończoności, Życie (dodatek Forum), 2005, nr 6, 301, s. 1
 379. Piórko, dramat, Dialog nr 6, 2005; tamże wywiad z autorem
 380. Słowo o Bogu, O cytatach z książki, Podróże, Przypalanie papierosa, Psalm, Świt, Wczesne popołudnie (wiersze), Latarnia Morska nr 1, 2006, s. 7-10.
 381. Konkurs poezji, Łabuź, nr 56, 2006.
 382. Korespondencja literacka z Lechem M. Jakóbem, kwartalnik Łabuź, 1998-2007 (40 pozycji).
 383. Nowy dzień, Wielka uciecha, Szymaniak, Dobrze, że pan jest, Na placu więziennym, Odpowiedzialność za czystość, Budowa od podstaw, Przedwiośnie, Wybierzmy się na łowisko, Wielki pomysł (opowiadania), Latarnia Morska nr 2, 2006.
 384. Euforia, opowiadanie, Wyspa nr 9, 2009.
 385. Telefon z dziekanatu, opowiadanie, Migotania Przejaśnienia, nr 1/26, 2010


  VII. Dramaty radiowe, Teatr Polskiego Radia, daty emisji
  (wykaz niekompletny wg katalogu Archiwum Fonograficznego Polskiego Radia w Warszawie; ponadto nie podano tu wykazu felietonów radiowych ani udziału w audycjach publicystycznych)

 386. W ciemności. I nagroda w Konkursie na Słuchowisko Młodych Pisarzy. Debiut radiowy autora, 1972, 1972, 1973, 1974.
 387. Butelki, 1973, 1973 2x, 1974.
 388. A na końcu bardzo ciemno. Nadawane przez prawie wszystkie radiofonie w Europie w latach 1974 - 79. Wyróżnienie na I Festiwalu Słuchowisk Radiowych 1975, emisje polskie - 1974, 1975, 1976, 1977, 1979.
 389. Pustynia, 1974, 1974.
 390. Wariacje radiowe, cykl miniatur, 1974, 1974, 1975.
 391. Powrót żony, 1975. Przez sześć lat zakaz publikacji, reż. Zbigniew Kopalko wywalczył jednorazowe nadanie w 1981 r.
 392. Prace ręczne. Wyróżnienie, konkurs Polskiego Radia Warszawa, 1976, 1977.
 393. Niebo jest blisko, 1977, 1977.
 394. Epistoła, 1977, 1977.
 395. Odbierzemy i spokój, 1977, 1978.
 396. Niezły zarobek. I nagroda, konkurs Polskiego Radia pr. II Warszawa, 1977, 1977 2x, 1979 2x, 1980 2x.
 397. Pewna ręka. II nagroda, konkurs Polskiego Radia pr. I i II Warszawa. Premiera Miesiąca, 1978, 1978, 1978, 1980, 1985, 1990.
 398. Plandeka. II nagroda, konkurs Radia Bydgoszcz. 1978, 1978, 1980.
 399. Jazda na czas, 1978, 1978.
 400. Żabka. II nagroda, konkurs Polskiego Radia, Warszawa., 1979, 1979 2x, 1980.
 401. Co chcesz zrobić, 1979, 1979.
 402. Nieuleczalna choroba, 1980, 1980.
 403. Proszę spać. 1980, 1980.
 404. Widzenia nad Wisłą, 1980, 1980.
 405. Biało na czarnym, 1981, 1983
 406. Ręce do góry, 1984, 1984, 1985.
 407. Strzały w powietrze, 1984, 1984 2x, 1985 2x, 1987.
 408. Praca, jeszcze raz praca, 1986, 1986 2x, 1990, 1991.
 409. Barykada, 1987, 1987, 1988, 1998, 1990, 1991, 1998.
 410. Wszyscy mówią do widzenia, 1987, 1987.
 411. Życie chirurgów, 1987, 1987 2x, 1988, 1989, 1991.
 412. Cyrulik. Grand Prix na Festiwalu Słuchowisk Radiowych w Mielcu, 1988, 1988, 1989, 1989, 1990, 1991 2x, 1992, 2001, 2007.
 413. Szczeniak, 1990, 1990, 1991, 1991, 1996, 1998.
 414. Ślady, 1992, 1992.
 415. Czarna skrzynka, 1996, 1997.
 416. Bandyci, 1996, 1996, 1997, 1998. Nadawane też w Słowacji, Czechach, Niemczech, Belgii, Holandii.
 417. Jabłka i jabłonie (powieść radiowa, Radio dla Ciebie, 16 odcinków - wspólnie z Iloną Łepkowską), 1996
 418. Dziadek, 1996, 1997, 1999.
 419. Ponad dwieście miniatur radiowych, czyli Historia jednego żołnierza, 1996, 1997.
 420. Mieszkanie do wynajęcia, 1997, 1998, 2000, 2005, 2007.
 421. Akwizytor, 1999, 1999.
 422. Krzyk z oddali, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009.
 423. Księżna, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2008.
 424. Ostatnie słowo, 2001, 2003.
 425. Za kobietą tren, słuchowisko poetyckie, 2003, 2004, 2006.
 426. Banał, 2004, 2005, wyróżnienie w Konkursie Redakcji Programów Katolickich 2004 (druk, patrz: publikacje literackie i krytycznoliterackie).
 427. Kasa, 2004 2x.
 428. Piórko, 2004, 2005, 2006, 2007, 2013 wyróżnienie na Konkursie Polskiego Radia Warszawa. Nagroda Publiczności "Słuchowisko Roku" 2005.
 429. Skrzynka na listy, 2005, wyróżnienie na Konkursie Polskiego Radia Gdańsk z okazji 25. rocznicy Solidarności.
 430. Przepustka do nieba. Radio Szczecin, 2006, 2008.
 431. Ósmy dyżur, 2006, 2007, 2010.
 432. Pani na włościach, 2010, 2015.
 433. Cel-pal!, 2010.
 434. Bliżej niż myślisz, 2012.
 435. Wracając po swoje, 2013, 2014, 2015.
 436. Zaciemnienie (w wersji antenowej: Zaćmienie), 2018.

  VIII. Przekłady

 437. Opowiadania i poezje, rozproszone w czasopismach (ok. 30 pozycji) - z ros., ang. i fińskiego.
 438. Gail Bongiovanni, Kompendium gastroenterologii, z ang., PZWL, 1988.
 439. William Faulkner, Wiersze, z ang., w: Laurowo i jasno (praca zbior.) 1994, s. 213-219.
 440. William Carlos Williams, Poezje, z ang., Pol. Tyg. Lek., Numer specjalny, PZWL 1983.
 441. Landrum B. Shettles, David M. Rorvick, Zaplanuj płeć swojego dziecka, Filar, Warszawa 1997.
 442. Maureen Keane, Daniella Chace, Dieta w chorobach nowotworowych, Filar, Warszawa 1998.
 443. Nicola M. Hall, Refleksoterapia, przewodnik, J&BF, Warszawa 1998.
 444. 7 innych pozycji: książki z zakresu oświaty medycznej i popularnonaukowe, z ang. i niem. Wyd. Filar i Wyd. J&BF, Warszawa 1993-2001.

(Oprac. Wanda Chorzel; uzup. Eugeniusz Smyrk, Dariusz Nowacki)