Powrót
do LPJ

dr n. med.
dr hab. n. hum.
prof. UKSW

Piotr Müldner-Nieckowski

autor i opiekun naukowy LPJ

zobacz też...


Fot. Ewa Modestowicz

ur. 29.03.1946 w Zielonej Górze. Ojciec Wiesław (1915-1982) był rzeźbiarzem [więcej...], matka Helena sekretarzem Redakcji Słownika Języka Polskiego PWN. Rodzeństwo: brat Jacek [więcej..., Wikipedia], siostra Małgorzata. Żona Mirosława. Pierwsza żona Małgorzata (1948-1999) [więcej..., Wikipedia]; jej siostra Ewa Olszewska-Borys [więcej..., i tutaj...]. Dzieci: Justyna (iberystka, menedżer) i Łukasz (dr n. med., lekarz psychiatra, seksuolog). Wnuki: Wojciech, Andrzej, Piotr.

 • Pisarz, lekarz, językoznawca. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu w Instytucie Filologii Polskiej, tamże założyciel i kierownik Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego [więcej...].
  Ukończył Wydział Lekarski w AM Warszawa 1971 (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), gdzie pracował i się doktoryzował;  przez 47 lat lekarz specj. chorób wewnętrznych, pracownik Szpitala Wolskiego i poradni wolskich w Warszawie; habilitował się z zakresu językoznawstwa (frazeologia i leksykografia).
  Do 1983 roku członek Związku Literatów Polskich. Od 1989 członek-współzałożyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, przez wiele lat członek władz Stowarzyszenia.
  Od 1983 naczelny redaktor Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich PZWL, w 1986 usunięty w wyniku represji politycznych za współpracę z podziemiem antykomunistycznym.
  Stale pracuje jako językoznawca, wykładowca uniwersytecki (profesor nadzw. na UKSW), a także lekarz.
  Członek Komisji (obecnie Sekcji) Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN.
 • Wykaz prac (wybór): [więcej...]
  • Autor powieści, opowiadań, zbiorów wierszy, m.in.:
   "Namiot ośmiu wierszy" (poezje, 1975),
   "Ludzki wynalazek" (poezje, 1978),
   "Proszę spać" (opowiadania, 1978),
   "Himalaje" (powieść, 1979),
   "Czapki i niewidki" (powieść, 1980),
   "Śpiący w mieście" (powieść, 1983),
   "Diabeł na placu Zbawiciela" (powieść, 1990),
   "Wilgoć" (poezje, 1997),
   "Za kobietą tren" (poezje, 2001),
   "Opaska gazowa" (poezje, 2004),
   "Piórko" (dramaty radiowe, 2007),
   "Raz jeden jedyny, 53 opowiadania z nieustannego stanu w." (2007),
   "Müldner & Jakób" (listy literackie, 2010),
   "Park" (poezje, 2011, Nagroda im. C.K. Norwida),
   "Schody" (poezje, 2015)
   oraz innych mniejszych publikacji książkowych, w tym popularnonaukowych,
   np. zbioru porad i objaśnień językowych m.in. z zakresu języka lekarskiego, ale nie tylko: "Język nasz giętki" (Warszawa 2016).
  • Autor "Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego" [więcej...] ("Świat Książki" - Bertelsmann Media 2003, 2005), (wraz z synem Łukaszem)
   "Nowego szkolnego słownika frazeologicznego" ("Świat Książki" - Bertelsmann Media 2004), a także
   "Wielkiego słownika skrótów i skrótowców" ("Europa", Wrocław 2007),
   monografii "Frazeologia poszerzona. Studium leksykograficzne" (Warszawa 2007),
   "Biegański, Kramsztyk i inni. O nowej etyce lekarskiej w XIX-wiecznej Warszawie" (Warszawa 2016).
  • Autor prac naukowych z zakresu medycyny i lingwistyki.
   Przykładowe prace można pobrać tu:

   O odmianach języka lekarskiego,
   O Ryszardzie Milczewskim-Bruno i Edwardzie Stachurze,
   O chorobach i przyczynach śmierci Jana Kochanowskiego, lub tu,
   O stosunku medycyny do znachorstwa i znachorów,
   O lekarzach i ich postawach przedstawianych przez pisarzy w powieściach,
   Struktura normy etycznej. Etyka-deontologia-prawo,
   Definiowanie znaczeń związków frazeologicznych,
   Indeksy i ich typy. Indeksowanie w słownikach.
   O polskich przekładach wiersza "The Red Wheelbarrow" Williama Carlosa Williamsa.
   Klauzula sumienia w medycynie. O pojęciu, które skłóca polityków, ideologów i publiczność.

  • Autor ponad 70 słuchowisk Teatru Polskiego Radia (dramatów radiowych).

  • Nagroda I st. Komitetu ds. Radia i Telewizji  za twórczość radiową (1990).
  • Nagroda "Wielki Splendor" (2013) za twórczość radiowo-telewizyjną.
  • Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2016).
  • Wiele innych nagród literackich, m.in. w konkursach.

  • Tłumacz książek lekarskich, poezji i prozy z jęz. angielskiego i rosyjskiego.
  • Redaktor setek książek lekarskich, literackich i słowników.
  • Autor wstępów, opracowań, edycji naukowych książek.
  • Stałe felietony w "Forum Akademickim", listy literackie w kwartalniku "Łabuź".
  • Pisał lub nadal pisze publikacje drobne, m.in. stała rubryka "Notatki językowe" w Polskim Tygodniku Lekarskim, w którym do 1987 był redaktorem działu, "Z Życia Akademii Medycznej w Warszawie", "Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie", "Łabuź", rubryka "Język nasz giętki" w miesięczniku "Puls" (Warszawa), rubryka "Szkiełko w oku" w miesięczniku "Forum Akademickie" (Lublin).

Bibliografia: m.in.: "Kto jest kim w Polsce", Interpress, Warszawa 2001, "Kto jest kim w polskiej medycynie", Warszawa 1987, "International Register of Profiles", Cambridge [several editions], "Five Thousand Personalities of the World", Amer. Biograph. Institute [continuous edition], L. Bartelski "Polscy pisarze współcześni 1939-1991", WIKIPEDIA i in.