Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Titles of Biomedical Journals and their Abbreviations
SŁOWNIKI
Słownik skrótów Pleonazmy i tautologie Skróty informatyczne Wielki słownik frazeologiczny Skróty nazw czasopism
A-C
D-I
J-O
P-Z
Wybierz...

 

Do strony głównej LPJ...

Nazwy 9.000 czasopism biomedycznych i ich skróty w układzie alfabetycznym do stosowania w medycznych pracach naukowych

The names of 9,000 biomedical journals and their abbreviations in alphabetical order to be used in medical research papers

Autor: dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski (prof. ndzw., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
na podstawie baz danych Index Medicus i Medline (National Library of Medicine, USA) i Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Author: Piotr Müldner-Nieckowski, MD, PhD (assist. prof., Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland)
on the base of databases of Index Medicus and Medline (National Library of Medicine, USA), and sources of the Main Library of Warsaw Medical University, Poland.


A - C | D - I | J - O | P - Z


UWAGI:

Żeby znaleźć żądany tekst, z menu Edycja wybierz funkcję Szukaj przeglądarki.

Brak aktualnej nazwy czasopisma oznaczono '---'.

Brak skrótów tytułów czasopism w poniższym wykazie proszę zgłaszać pocztą elektroniczną: wyślij list, podając pełną nazwę i miejsce wydawania.

Znak '->' wskazuje skrót nazwy obowiązujący w literaturze anglosaskiej.

Polskie czasopisma oznaczono '[PL]' (nie jest to składnik tytułu). Gwiazdka (*) przy tytule oznacza, że jest to wersja nazwy z polskimi literami (kod ISO-8859-2). W wykazie występuje ten sam tytuł powtórzony bez polskich znaków.

W bibliografii w czasopismach polskojęzycznych skróty nazw należy zapisywać według ortografii polskiej (tj. z kropkami).
Np. skrót 'AADE Ed J' należy po polsku pisać: 'AADE Ed. J.'; 'Acta Obstet Gynecol Scand Suppl' należy pisać 'Acta Obstet. Gynecol. Scand. Suppl.'; 'Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova' należy pisać: 'Zh. Nevropatol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova'; 'Pol Tyg Lek' należy pisać 'Pol. Tyg. Lek.' itd.

REMARKS:

To find any text choose Find (Search) from Edit menu of the browser.

If no full name of the journal is known, the title is masked by '---'.

If you have not found the abbreviation of journal title you look for, please send a message to the author by e-mail: press here, giving full title and a place of its issue.

The '->' shows an English proper abbreviation of the journal name.

Polish journals are marked by '[PL]' (this is not a part of the title). An asterisk (*) means the Polish title repeated but with Polish characters coded by ISO-8859-2. Another version of the same journal title is mentioned within the list without Polish characters.

If you want to be conformable to Polish syntax, simply add periods (.) within abbreviations for use in Polish-language periodicals. See examples beside.

 


D-I


DAKAR MEDICAL -> Dakar Med
DALHOUSIE DENTAL JOURNAL -> Dalhousie Dent J
DANISH MEDICAL BULLETIN -> Dan Med Bull
DANSK TIDSSKRIFT FOR FARMACI -> Dan Tidsskr Farm
DAPIM REFUIIM -> Dapim Refuiim
DDZ. DAS DEUTSCHE ZAHNARZTEBLATT -> DDZ
DE; JOURNAL OF DENTAL ENGINEERING -> DE J Dent Eng
DEANS LIST -> Deans List
DEANS NOTES -> Deans Notes
DECUBITUS -> Decubitus
DELAWARE MEDICAL JOURNAL -> Del Med J
DELAWARE NURSE -> Del Nurse
DEMENTIA -> Dementia
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS -> Dement Geriatr Cogn Disord
DEMOGRAPHY -> Demography
DENS -> Dens
DENS -> Dens (Curitiba)
DENS SAPIENS -> Dens Sapiens
DENT, CONTEMPORARY DENTISTRY -> Dent
DENTAGO -> Dentago
DENTAL ABSTRACTS -> Dent Abstr
DENTAL ANAESTHESIA AND SEDATION -> Dent Anaesth Sedat
DENTAL ANGLES -> Dent Angles
DENTAL ASSISTANT -> Dent Assist
DENTAL ASSISTANT JOURNAL -> Dent Assist J
DENTAL ASSISTING -> Dent Assist (Waco Tx)
DENTAL CADMOS -> Dent Cadmos
DENTAL CLINICS OF NORTH AMERICA -> Dent Clin North Am
DENTAL CONCEPTS -> Dent Concepts
DENTAL DELINEATOR -> Dent Delin
DENTAL DIALOGUE -> Dent Dialogue
DENTAL DIENST -> Dent Dienst
DENTAL DIGEST -> Dent Dig
DENTAL DIMENSIONS -> Dent Dimens
DENTAL DISCOURSE -> Dent Discourse
DENTAL ECHO -> Dent Echo (Heidelb)
DENTAL ECONOMICS -> Dent Econ
DENTAL HEALTH -> Dent Health (London)
DENTAL HISTORIAN -> Dent Hist
DENTAL HYGIENE -> Dent Hyg (Chic)
DENTAL HYGIENIST -> Dent Hyg (San Franc)
DENTAL IMAGES -> Dent Images
DENTAL IMPLANTOLOGY UPDATE -> Dent Implantol Update
DENTAL JOURNAL. JOURNAL DENTAIRE -> Dent J
DENTAL JOURNAL OF MALAYSIA -> Dent J Malays
DENTAL JOURNAL OF MALAYSIA AND SINGAPORE -> Dent J Malaysia Singapore
DENTAL JOURNAL OF ZAMBIA -> Dent J Zamb
DENTAL LAB MANAGEMENT TODAY -> Dent Lab Manage Today
DENTAL LABOR -> Dent Labor (Munch)
DENTAL LABORATORIE BLADET -> Dent Lab Bl
DENTAL LABORATORY REVIEW -> Dent Lab Rev
DENTAL MAGAZINE AND ORAL TOPICS -> Dent Mag Oral Top
DENTAL MANAGEMENT -> Dent Manage
DENTAL MATERIALS -> Dent Mater
DENTAL MATERIALS JOURNAL -> Dent Mater J
DENTAL MIRROR -> Dent Mirror (Atlanta)
DENTAL MIRROR -> Dent Mirror (Quezon City)
DENTAL NEWS -> Dent News (Lond)
DENTAL OFFICE -> Dent Off
DENTAL OUTLOOK -> Dent Outlook
DENTAL PRACTICE -> Dent Pract
DENTAL PRACTICE -> Dent Pract (Cincinnati)
DENTAL PRACTICE MANAGEMENT -> Dent Pract Manage
DENTAL PRACTITIONER AND DENTAL RECORD -> Dent Pract Dent Rec
DENTAL PRESS -> Dent Press
DENTAL RADIOGRAPHY AND PHOTOGRAPHY -> Dent Radiogr Photogr
DENTAL SCHOOL QUARTERLY / UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTER AT SAN ANTONIO -> Dent Sch Q
DENTAL STUDENT -> Dent Stud
DENTAL SURVEY -> Dent Surv
DENTAL TEAM -> Dent Team
DENTAL TEAMWORK -> Dent Teamwork
DENTAL TECHNICIAN -> Dent Tech
DENTAL THERAPEUTICS NEWSLETTER -> Dent Ther Newsl
DENTAL UPDATE -> Dent Update
DENTAL WORLD -> Dent World
DENTAL-REVUE -> Dent Rev
DENTALHYGIENISTNEWS -> Dentalhygienistnews
DENTALPRACTICE -> Dentalpractice
DENTESSENCE -> Dentessence
DENTIST -> Dentist
DENTIST NEWS -> Dent News
DENTISTRY -> Dentistry
DENTISTRY -> Dentistry (Loma Linda)
DENTISTRY IN JAPAN -> Dent Jpn (Tokyo)
DENTISTRY TODAY -> Dent Today
DENTISUTO. DENTIST -> Dentisuto
DENTO-MAXILLO-FACIAL RADIOLOGY. SUPPLEMENT -> Dentomaxillofac Radiol Suppl
DENTO-MAXILLO-FACIAL RADIOLOGY -> Dentomaxillofac Radiol
DENTORAL -> Dentoral (Istanbul)
DENTOSCOPE -> Dentoscope
DEPRESSION -> Depression
DEPRESSION AND ANXIETY -> Depress Anxiety
DERMATOLOGIA INTERNATIONALIS -> Dermatol Int
DERMATOLOGIA KLINICZNA [PL] -> Dermatol Klin
DERMATOLOGIA KLINICZNA I ZABIEGOWA [PL] -> Dermatol Klin Zabieg
DERMATOLOGIC CLINICS -> Dermatol Clin
DERMATOLOGIC SURGERY -> Dermatol Surg
DERMATOLOGICA -> Dermatologica
DERMATOLOGISCHE MONATSSCHRIFT -> Dermatol Monatsschr
DERMATOLOGISCHE WOCHENSCHRIFT -> Dermatol Wochenschr
DERMATOLOGY -> Dermatology
DERMATOLOGY NURSING -> Dermatol Nurs
DERMATOLOGY ONLINE JOURNAL -> Dermatol Online J
DERMATOSEN IN BERUF UND UMWELT. OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL DERMATOSES -> Derm Beruf Umwelt
DESMOS -> Desmos
DETROIT DENTAL BULLETIN -> Detroit Dent Bull
DEUTSCHE APOTHEKER ZEITUNG -> Dtsch Apoth Ztg
DEUTSCHE GESUNDHEITSWESEN -> Dtsch Gesundheitsw
DEUTSCHE KRANKENPFLEGEZEITSCHRIFT -> Dtsch Krankenpflegez
DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT -> Dtsch Med Wochenschr
DEUTSCHE SCHWESTERNZEITUNG -> Dtsch Schwesternztg
DEUTSCHE STOMATOLOGIE -> Dtsch Stomatol
DEUTSCHE TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT -> Dtsch Tierarztl Wochenschr
DEUTSCHE ZAHN-, MUND-, UND KIEFERHEILKUNDE MIT ZENTRALBLATT -> Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd Zentralbl
DEUTSCHE ZAHN-, MUND- UND KIEFERHEILKUNDE MIT ZENTRALBLATT FUR DIE GESAMTE ZAHN-, MUND- UND KIEFERHEILKUNDE -> Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd Zentralbl Gesamte
DEUTSCHE ZAHNARZTLICHE ZEITSCHRIFT -> Dtsch Zahnarztl Z
DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE GERICHTLICHE MEDIZIN -> Dtsch Z Gesamte Gerichtl Med
DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FUR MUND-, KIEFER-, UND GESICHTS-CHIRURGIE -> Dtsch Z Mund Kiefer Gesichtschir
DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FUR NERVENHEILKUNDE -> Dtsch Z Nervenheilkd
DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FUR VERDAUUNGS- UND STOFFWECHSELKRANKHEITEN -> Dtsch Z Verdau Stoffwechselkr
DEUTSCHES ARCHIV FUR KLINISCHE MEDIZIN -> Dtsch Arch Klin Med
DEUTSCHES MEDIZINISCHES JOURNAL -> Dtsch Med J
DEUTSCHES ZENTRALBLATT FUR KRANKENPFLEGE -> Dtsch Zentralbl Krankenpfl
DEVELOPMENT. SUPPLEMENT -> Dev Suppl
DEVELOPMENT -> Development
DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY -> Dev Psychopathol
DEVELOPMENT GENES AND EVOLUTION -> Dev Genes Evol
DEVELOPMENT GROWTH AND DIFFERENTIATION -> Dev Growth Differ
DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY -> Dev Comp Immunol
DEVELOPMENTAL BIOLOGY -> Dev Biol
DEVELOPMENTAL BIOLOGY -> Dev Biol (N Y 1985)
DEVELOPMENTAL DYNAMICS -> Dev Dyn
DEVELOPMENTAL GENETICS -> Dev Genet
DEVELOPMENTAL IMMUNOLOGY -> Dev Immunol
DEVELOPMENTAL MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY. SUPPLEMENT -> Dev Med Child Neurol Suppl
DEVELOPMENTAL MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY -> Dev Med Child Neurol
DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE -> Dev Neurosci
DEVELOPMENTAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS -> Dev Pharmacol Ther
DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY -> Dev Psychobiol
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY -> Dev Psychol
DEVELOPMENTAL REVIEW -> Dev Rev
DEVELOPMENTS IN BIOLOGICAL STANDARDIZATION -> Dev Biol Stand
DEVELOPMENTS IN OPHTHALMOLOGY -> Dev Ophthalmol
DEVELOPMENTS IN TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE -> Dev Toxicol Environ Sci
DIABETE -> Diabete
DIABETES -> Diabetes
DIABETES AND METABOLISM -> Diabetes Metab
DIABETES CARE -> Diabetes Care
DIABETES EDUCATOR -> Diabetes Educ
DIABETES RESEARCH -> Diabetes Res
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE. SUPPLEMENT -> Diabetes Res Clin Pract Suppl
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE -> Diabetes Res Clin Pract
DIABETES/METABOLISM REVIEWS -> Diabetes Metab Rev
DIABETIC MEDICINE -> Diabet Med
DIABETOLOGIA -> Diabetologia
DIABETOLOGIA DOSWIADCZALNA I KLINICZNA [PL] -> Diabetologia Dosw Klin
 * DIABETOLOGIA DOśWIADCZALNA I KLINICZNA [PL] -> Diabetologia Dośw Klin
DIABETOLOGIA POLSKA [PL] -> Diabetologia Pol
DIAGNOSTIC AND CLINICAL IMMUNOLOGY -> Diagn Clin Immunol
DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY -> Diagn Cytopathol
DIAGNOSTIC GYNECOLOGY AND OBSTETRICS -> Diagn Gynecol Obstet
DIAGNOSTIC HISTOPATHOLOGY -> Diagn Histopathol
DIAGNOSTIC IMAGING -> Diagn Imaging
DIAGNOSTIC IMAGING -> Diagn Imaging (San Franc)
DIAGNOSTIC IMAGING IN CLINICAL MEDICINE -> Diagn Imaging Clin Med
DIAGNOSTIC IMMUNOLOGY -> Diagn Immunol
DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE -> Diagn Microbiol Infect Dis
DIAGNOSTIC MOLECULAR PATHOLOGY -> Diagn Mol Pathol
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA [PL] -> Diagn Lab
DIALOG: FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY SCHOOL OF DENTISTRY -> Dialog Fairleigh Dickinson Univ Sch Dent
DIALOGUES IN CARDIOVASCULAR MEDICINE [PL] -> Dialog Cardiovasc Med
DIAMOND -> Diamond
DIASTEMA -> Diastema
DICLE UNIVERSITY TIP FAKULTESI DERGISITESI -> Dicle Univ Tip Fakul Derg
DICP -> DICP
DIFFERENTIATION -> Differentiation
DIGESTION -> Digestion
DIGESTIVE DISEASES -> Dig Dis
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES -> Dig Dis Sci
DIGESTIVE SURGERY -> Dig Surg
DIGITALE BILDDIAGNOSTIK -> Digitale Bilddiagn
DIMENSIONS IN HEALTH SERVICE -> Dimens Health Serv
DIMENSIONS IN ONCOLOGY NURSING -> Dimens Oncol Nurs
DIMENSIONS OF CRITICAL CARE NURSING -> Dimens Crit Care Nurs
DIRECTOR -> Director
DISABILITY AND REHABILITATION -> Disabil Rehabil
DISASTERS -> Disasters
DISCUSSIONS OF THE FARADAY SOCIETY -> Discuss Faraday Soc
DISEASE MARKERS -> Dis Markers
DISEASE-A-MONTH -> Dis Mon
DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS -> Dis Aqaut Organ
DISEASES OF THE CHEST -> Dis Chest
DISEASES OF THE COLON AND RECTUM -> Dis Colon Rectum
DISEASES OF THE ESOPHAGUS -> Dis Esophagus
DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM -> Dis Nerv Syst
DISKUSSIONSFORUM MEDIZINISCHE ETHIK -> Diskussionsforum Med Ethik
DISTRICT NURSING -> Dist Nurs
DIVULGACION CULTURAL ODONTOLOGICA -> Divulg Cult Odontol
DNA -> DNA
DNA AND CELL BIOLOGY -> DNA Cell Biol
DNA RESEARCH -> DNA Res
DNA SEQUENCE -> DNA Seq
DOCUMENTA OPHTHALMOLOGICA -> Doc Ophthalmol
DOKLADY AKADEMII NAUK -> Dokl Akad Nauk
DOKLADY AKADEMII NAUK SSSR -> Dokl Akad Nauk SSSR
DOKLADY BOLGARSKOI AKADEMII NAUK -> Dokl Bolg Akad Nauk
DOMESTIC ANIMAL ENDOCRINOLOGY -> Domest Anim Endocrinol
DP; DENTAL PRACTICE -> Dent Pract (Ewell)
DP REPORTS -> DP Rep
DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE -> Drug Alcohol Depend
DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY -> Drug Chem Toxicol
DRUG AND THERAPEUTICS BULLETIN -> Drug Ther Bull
DRUG DESIGN AND DELIVERY -> Drug Des Deliv
DRUG DESIGN AND DISCOVERY -> Drug Des Discov
DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY -> Drug Dev Ind Pharm
DRUG INFORMATION JOURNAL -> Drug Inf J
DRUG INTELLIGENCE AND CLINICAL PHARMACY -> Drug Intell Clin Pharm
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION: THE BIOLOGICAL FATE OF CHEMICALS -> Drug Metab Dispos
DRUG METABOLISM AND DRUG INTERACTIONS -> Drug Metabol Drug Interact
DRUG METABOLISM REVIEWS -> Drug Metab Rev
DRUG RESEARCH [PL] -> Drug Res
DRUG SAFETY -> Drug Saf
DRUG THERAPEUTICS -> Drug Ther
DRUG-NUTRIENT INTERACTIONS -> Drug Nutr Interact
DRUGS -> Drugs
DRUGS AND AGING -> Drugs Aging
DRUGS UNDER EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH -> Drugs Exp Clin Res
DTW. DEUTSCHE TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT -> DTW Dtsch Tierarztl Wochenschr
DUODECIM -> Duodecim
DYSPHAGIA -> Dysphagia
DZIENNIK URZEDOWY KOMITETU BADAN NAUKOWYCH [PL] -> Dz U KBN
DZIENNIK URZEDOWY MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ [PL] -> Dz U MEN
DZIENNIK URZEDOWY MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ [PL] -> Dz MZOS
 * DZIENNIK URZĘDOWY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH [PL] -> Dz U KBN
 * DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ [PL] -> Dz U MEN
 * DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ [PL] -> Dz MZOS
EAR, NOSE, AND THROAT JOURNAL -> Ear Nose Throat J
EAR AND HEARING -> Ear Hear
EARLY HUMAN DEVELOPMENT -> Early Hum Dev
EARLY PREGNANCY -> Early Pregnancy
EAST AFRICAN MEDICAL JOURNAL -> East Afr Med J
ECOLOGY OF DISEASE -> Ecol Dis
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY -> Ecotoxicol Environ Saf
EDINBURGH DENTAL HOSPITAL GAZETTE -> Edinb Dent Hosp Gaz
EDS MAGAZINE -> EDS Mag
EDTNA/ERCA JOURNAL -> EDNTNA ERCA J
EDUCACION DENTAL -> Educ Dent (Ica)
EDUCACION MEDICA Y SALUD -> Educ Med Salud
EDUCATIONAL DIRECTIONS FOR DENTAL AUXILIARIES -> Educ Dir Dent Aux
EDUCATIONAL DIRECTIONS IN DENTAL HYGIENE -> Educ Dir Dent Hyg
EEG-EMG ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROENZEPHALOGRAPHIE, ELEKTROMYOGRAPHIE UND VERWANDTE GEBIETE -> EEG EMG Z Elektroenzephalogr Elektromyogr Verwandte Geb
EGYPTIAN DENTAL JOURNAL -> Egypt Dent J
EGYPTIAN JOURNAL OF BILHARZIASIS -> Egypt J Bilharz
EGYPTIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY -> Egypt J Psychiatry
EICOSANOIDS -> Eicosanoids
EISEI SHIKENJO HOKOKU. BULLETIN OF NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENIC SCIENCES -> Eisei Shikenjo Hokoku
EKOLOGIA POLSKA [PL] -> Ekol Pol
EKOLOGIIA -> Ekologiia
EKOLOGIA I TECHNIKA [PL] -> Ekol Tech
EKSPERIMENTALNA MEDITSINA I MORFOLOGIIA -> Eksp Med Morfol
EKSPERIMENTALNAIA I KLINICHESKAIA FARMAKOLOGIIA -> Eksp Klin Farmakol
EKSPERIMENTALNAIA KHIRURGIIA I ANESTEZIOLOGIIA -> Eksp Khir Anesteziol
EKSPERIMENTALNAIA ONKOLOGIIA -> Eksp Onkol
ELDERLY CARE -> Elder Care
ELECTRODIAGNOSTIC THERAPIE -> Electrodiagn Ther
ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY. SUPPLEMENT -> Electroencephalogr Clin Neurophysiol Suppl
ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY -> Electroencephalogr Clin Neurophysiol
ELECTROMYOGRAPHY -> Electromyography
ELECTROMYOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY -> Electromyogr Clin Neurophysiol
ELECTRON MICROSCOPY REVIEWS -> Electron Microsc Rev
ELECTROPHORESIS -> Electrophoresis
ELEKTROFIZJOLOGIA I STYMULACJA SERCA [PL] -> Elektrofizjol Stymul Pol
ELEKTROMEDIZIN, BIOMEDIZIN UND TECHNIK -> Elektromed Biomed Tech
EMBO JOURNAL -> EMBO J
EMBRYOLOGIA -> Embryologia (Nagoya)
EMERGENCY MEDICAL SERVICES -> Emerg Med Serv
EMERGENCY MEDICINE CLINICS OF NORTH AMERICA -> Emerg Med Clin North Am
EMERGENCY NURSE -> Emerg Nurse
EMERGING INFECTIOUS DISEASES -> Emerg Infect Dis
EMPHASIS; NURSING -> Emphasis Nurs
EMPLOYEE BENEFIT PLAN REVIEW -> Employee Benefit Plan Rev
EMPLOYEE BENEFITS JOURNAL -> Empl Benefits J
ENANTIOMER -> Enantiomer
ENCEPHALE -> Encephale
ENDEAVOUR -> Endeavour
ENDO -> ENDO
ENDOCRINE -> Endocrine
ENDOCRINE JOURNAL -> Endocr J
ENDOCRINE REGULATIONS -> Endocr Regul
ENDOCRINE RESEARCH -> Endocr Res
ENDOCRINE RESEARCH COMMUNICATIONS -> Endocr Res Commun
ENDOCRINE REVIEWS -> Endocr Rev
ENDOCRINOLOGIA E SCIENZA DELLA COSTITUZIONE -> Endocrinol Sci Cost
ENDOCRINOLOGIA EXPERIMENTALIS -> Endocrinol Exp
ENDOCRINOLOGIA JAPONICA -> Endocrinol Jpn
ENDOCRINOLOGIE -> Endocrinologie
ENDOCRINOLOGY -> Endocrinology
ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM CLINICS OF NORTH AMERICA -> Endocrinol Metab Clin North Am
ENDODONCIA -> Endodoncia
ENDODONCIA -> Endodoncia (Mex)
ENDODONTIC REPORT -> Endod Rep
ENDODONTICS AND DENTAL TRAUMATOLOGY -> Endod Dent Traumatol
ENDOKRINOLOGIE -> Endokrinologie
ENDOKRYNOLOGIA, DIABETOLOGIA I CHOROBY PRZEMIANY MATERII WIEKU ROZWOJOWEGO [PL] -> Endokrynol Diabetol Chor Przem Materii Wieku Rozwoj
ENDOKRYNOLOGIA POLSKA [PL] -> Endokrynol Pol
ENDOSCOPIC SURGERY AND ALLIED TECHNOLOGIES -> Endosc Surg Allied Technol
ENDOSCOPY -> Endoscopy
ENDOTHELIUM -> Endothelium
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA -> Enferm Infecc Microbiol Clin
ENFERMERIA -> Enfermeria
ENFERMERIA INTENSIVA -> Enferm Intensiva
ENFOQUE -> Enfoque
ENGINEERING IN MEDICINE -> Eng Med
ENLB. EMERGENCY NURSE LEGAL BULLETIN -> ENLB Emerg Nurse Leg Bull
ENO FO -> ENO FO
ENTECHNOLOGY -> Entechnology
ENTOMOLOGICAL NEWS -> Entomol News
ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS -> Environ Mol Mutagen
ENVIRONMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE -> Environ Biol Med
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES -> Environ Health Perspect
ENVIRONMENTAL HEALTH SERIES. RADIOLOGICAL HEALTH -> Environ Health Ser [Radiol Health]
ENVIRONMENTAL LETTERS -> Environ Lett
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT -> Environ Manage
ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS -> Environ Mutagen
ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY -> Environ Physiol Biochem
ENVIRONMENTAL QUALITY AND SAFETY. SUPPLEMENT -> Environ Qual Saf Suppl
ENVIRONMENTAL QUALITY AND SAFETY -> Environ Qual Saf
ENVIRONMENTAL RESEARCH -> Environ Res
ENZYME -> Enzyme
ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY -> Enzyme Microb Technol
ENZYME AND PROTEIN -> Enzyme Protein
ENZYMOLOGIA -> Enzymologia
ENZYMOLOGIA BIOLOGICA ET CLINICA -> Enzymol Biol Clin (Basel)
EPATOLOGIA -> Epatologia
EPHETA; REVISTA DE ENFERMERIA Y ACCION SOCIAL -> Epheta
EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE -> Epidemiol Prev
EPIDEMIOLOGIA E PSICHIATRIA SOCIALE -> Epidemiol Psichiatr Soc
EPIDEMIOLOGIC REVIEWS -> Epidemiol Rev
EPIDEMIOLOGICAL BULLETIN -> Epidemiol Bull
EPIDEMIOLOGIE, MIKROBIOLOGIE, IMUNOLOGIE -> Epidemiol Mikrobiol Imunol
EPIDEMIOLOGY -> Epidemiology
EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH -> Epidemiol Community Health
EPIDEMIOLOGY AND INFECTION -> Epidemiol Infect
EPILEPSIA -> Epilepsia
EPILEPSY RESEARCH. SUPPLEMENT -> Epilepsy Res Suppl
EPILEPSY RESEARCH -> Epilepsy Res
EPILEPTOLOGIA [PL] -> Epileptologia
EPIONE -> Epione
EPITHELIAL CELL BIOLOGY -> Epithelial Cell Biol
EQUINE VETERINARY JOURNAL. SUPPLEMENT -> Equine Vet J Suppl
EQUINE VETERINARY JOURNAL -> Equine Vet J
ERGEBNISSE DER ALLGEMEINEN PATHOLOGIE UND PATHOLOGISCHEN ANATOMIE -> Ergeb Allg Pathol Pathol Anat
ERGEBNISSE DER ANATOMIE UND ENTWICKLUNGSGESCHICHTE -> Ergeb Anat Entwicklungsgesch
ERGEBNISSE DER CHIRURGIE UND ORTHOPADIE -> Ergeb Chir Orthop
ERGEBNISSE DER INNEREN MEDIZIN UND KINDERHEILKUNDE -> Ergeb Inn Med Kinderheilkd
ERGEBNISSE DER MIKROBIOLOGIE, IMMUNITATSFORSCHUNG UND EXPERIMENTELLEN THERAPIE -> Ergeb Mikrobiol Immunitatsforsch Exp Ther
ERGEBNISSE DER PHYSIOLOGIE, BIOLOGISCHEN CHEMIE UND EXPERIMENTELLEN PHARMAKOLOGIE -> Ergeb Physiol
ERGONOMICS -> Ergonomics
ESENCIA ODONTOLOGICA -> Esencia Odontol
ESSAYS IN BIOCHEMISTRY -> Essays Biochem
ESSAYS IN FUNDAMENTAL IMMUNOLOGY -> Essays Fundam Immunol
ESSAYS IN NEUROCHEMISTRY AND NEUROPHARMACOLOGY -> Essays Neurochem Neuropharmacol
ESTODONT PRESS -> Estodont Press
ESTOMATOLOGIA -> Estomatologia
ESTOMATOLOGIA E CULTURA -> Estomatol Cult
ET JOURNAL -> ET J
ETHICS IN SCIENCE AND MEDICINE -> Ethics Sci Med
ETHIOPIAN MEDICAL JOURNAL -> Ethiop Med J
ETHNICITY AND DISEASE -> Ethn Dis
ETHNICITY AND HEALTH -> Ethn Health
ETUDES SUR LES SOINS ET LE SERVICE INFIRMIER -> Etud Soins Serv Infirm
EUGENICS QUARTERLY -> Eugen Q
EUGENICS REVIEW -> Eugen Rev
EUGENICS SOCIETY SYMPOSIA -> Eugen Soc Symp
EURO REPORTS AND STUDIES -> EURO Rep Stud
EUROPA MEDICA (EDICION ESPANOLA) -> Eur Med (Paris)
EUROPEAN ADDICTION RESEARCH -> Eur Addict Res
EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY. SUPPLEMENT -> Eur Arch Otorhinolaryngol Suppl
EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY -> Eur Arch Otorhinolaryngol
EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE -> Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci
EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES -> Eur Arch Psychiatry Neurol Sci
EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL -> Eur Biophys J
EUROPEAN CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY -> Eur Child Adolesc Psychiatry
EUROPEAN CYTOKINE NETWORK -> Eur Cytokine Netw
EUROPEAN HEART JOURNAL -> Eur Heart J
EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY. SUPPLEMENT -> Eur J Anaesthesiol Suppl
EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY -> Eur J Anaesthesiol
EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY AND OCCUPATIONAL PHYSIOLOGY -> Eur J Appl Physiol
EUROPEAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED HISTOCHEMISTRY -> Eur J Basic Appl Histochem
EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY -> Eur J Biochem
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. PART B, ORAL ONCOLOGY -> Eur J Cancer B Oral Oncol
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER -> Eur J Cancer
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER AND CLINICAL ONCOLOGY -> Eur J Cancer Clin Oncol
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE (ENGLISH LANGUAGE EDITION) -> Eur J Cancer Care (Engl)
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION -> Eur J Cancer Prev
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY -> Eur J Cardiothorac Surg
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOLOGY -> Eur J Cardiol
EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY. SUPPLEMENT -> Eur J Cell Biol Suppl
EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY -> Eur J Cell Biol
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL CHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY -> Eur J Clin Chem Clin Biochem
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION -> Eur J Clin Invest
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY -> Eur J Clin Microbiol
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES -> Eur J Clin Microbiol Infect Dis
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION -> Eur J Clin Nutr
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY -> Eur J Clin Pharmacol
EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE -> Eur J Contracept Reprod Health Care
EUROPEAN JOURNAL OF DENTAL EDUCATION -> Eur J Dent Educ
EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY -> Eur J Dermatol
EUROPEAN JOURNAL OF DISORDERS OF COMMUNICATION -> Eur J Disord Commun
EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS -> Eur J Drug Metab Pharmacokinet
EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE -> Eur J Emerg Med
EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY -> Eur J Endocrinol
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY -> Eur J Epidemiol
EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY -> Eur J Gastroenterol Hepatol
EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY -> Eur J Gynaecol Oncol
EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY. SUPPLEMENTUM -> Eur J Haematol Suppl
EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY -> Eur J Haematol
EUROPEAN JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY -> Eur J Histochem
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS -> Eur J Hum Genet
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOGENETICS -> Eur J Immunogenet
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY -> Eur J Immunol
EUROPEAN JOURNAL OF INTENSIVE CARE MEDICINE -> Eur J Intensive Care Med
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH -> Eur J Med Res
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE -> Eur J Med
EUROPEAN JOURNAL OF MORPHOLOGY -> Eur J Morphol
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY -> Eur J Neurol
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE -> Eur J Neurosci
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE -> Eur J Nucl Med
EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS, GYNECOLOGY, AND REPRODUCTIVE BIOLOGY -> Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY -> Eur J Ophthalmol
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES -> Eur J Oral Sci
EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS -> Eur J Orthod
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY -> Eur J Pediatr Surg
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS -> Eur J Pediatr
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES -> Eur J Pharm Sci
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS -> Eur J Pharm Biopharm
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY -> Eur J Pharmacol
EUROPEAN JOURNAL OF PROSTHODONTICS AND RESTORATIVE DENTISTRY -> Eur J Prosthodont Restor Dent
EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY -> Eur J Radiol
EUROPEAN JOURNAL OF RESPIRATORY DISEASES. SUPPLEMENT -> Eur J Respir Dis Suppl
EUROPEAN JOURNAL OF RESPIRATORY DISEASES -> Eur J Respir Dis
EUROPEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY AND INFLAMMATION -> Eur J Rheumatol Inflamm
EUROPEAN JOURNAL OF SURGERY. SUPPLEMENT -> Eur J Surg Suppl
EUROPEAN JOURNAL OF SURGERY -> Eur J Surg
EUROPEAN JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY -> Eur J Surg Oncol
EUROPEAN JOURNAL OF TOXICOLOGY -> Eur J Toxicol
EUROPEAN JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HYGIENE. JOURNAL EUROPEEN DE TOXICOLOGIE -> Eur J Toxicol Environ Hyg
EUROPEAN JOURNAL OF TOXICOLOGY AND HYGIENE OF ENVIRONMENT -> Eur J Toxicol Hyg Environ
EUROPEAN JOURNAL OF ULTRASOUND -> Eur J Ultrasound
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY -> Eur J Vasc Endovasc Surg
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR SURGERY -> Eur J Vasc Surg
EUROPEAN NEUROLOGY -> Eur Neurol
EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY -> Eur Neuropsychopharmacol
EUROPEAN QUALITY ASSURANCE NETWORK NEWSLETTER -> Eur Qual Assur Netw Newsl
EUROPEAN RADIOLOGY -> Eur Radiol
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL. SUPPLEMENT -> Eur Respir J Suppl
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL -> Eur Respir J
EUROPEAN SPINE JOURNAL -> Eur Spine J
EUROPEAN SURGICAL RESEARCH -> Eur Surg Res
EUROPEAN UROLOGY -> Eur Urol
EVALUATION -> Evaluation
EVIDENCE BASED NURSING - Evid Bas Nurs
EVOLUTION PSYCHIATRIQUE -> Evol Psychiatr (Paris)
EVOLUTIONARY COMPUTATION -> Evol Comput
EXCEPTIONAL CHILDREN -> Except Child
EXERCISE AND SPORT SCIENCES REVIEWS -> Exerc Sport Sci Rev
EXERCISE IMMUNOLOGY REVIEW -> Exerc Immunol Rev
EXPERIENTIA. SUPPLEMENTUM -> Experientia Suppl
EXPERIENTIA -> Experientia
EXPERIMENTAL AGING RESEARCH -> Exp Aging Res
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY -> Exp Appl Acarol
EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY -> Exp Clin Endocrinol
EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND DIABETES -> Exp Clin Endocrinol Diabetes
EXPERIMENTAL AND CLINICAL IMMUNOGENETICS -> Exp Clin Immunogenet
EXPERIMENTAL AND MOLECULAR MEDICINE -> Exp Mol Med
EXPERIMENTAL AND MOLECULAR PATHOLOGY -> Exp Mol Pathol
EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY -> Exp Toxicol Pathol
EXPERIMENTAL ANIMALS -> Exp Anim
EXPERIMENTAL BIOLOGY -> Exp Biol
EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE -> Exp Biol Med
EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH -> Exp Brain Res
EXPERIMENTAL CELL BIOLOGY -> Exp Cell Biol
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH -> Exp Cell Res
EXPERIMENTAL DERMATOLOGY -> Exp Dermatol
EXPERIMENTAL EMBRYOLOGY AND TERATOLOGY -> Exp Embryol Teratol
EXPERIMENTAL EYE RESEARCH -> Exp Eye Res
EXPERIMENTAL GERONTOLOGY -> Exp Gerontol
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY -> Exp Hematol
EXPERIMENTAL LUNG RESEARCH -> Exp Lung Res
EXPERIMENTAL MEDICINE AND SURGERY -> Exp Med Surg
EXPERIMENTAL MYCOLOGY -> Exp Mycol
EXPERIMENTAL NEPHROLOGY -> Exp Nephrol
EXPERIMENTAL NEUROLOGY -> Exp Neurol
EXPERIMENTAL PARASITOLOGY -> Exp Parasitol
EXPERIMENTAL PATHOLOGY. SUPPLEMENT -> Exp Pathol Suppl
EXPERIMENTAL PATHOLOGY -> Exp Pathol
EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY -> Exp Physiol
EXPERIMENTELLE MEDIZIN, PATHOLOGIE UND KLINIK -> Exp Med Pathol Klin
EXPERIMENTELLE PATHOLOGIE -> Exp Pathol (Jena)
EXPLORER (KANSAS CITY) -> Explorer (Kansas City)
EXPLORER -> Explorer (Hayward)
EXPOSES ANNUELS DE BIOCHIMIE MEDICALE -> Expos Annu Biochim Med
EXS -> EXS
EXTREMOPHILES -> Extremophiles
EYE, EAR, NOSE AND THROAT MONTHLY -> Eye Ear Nose Throat Mon
EYE -> Eye
FA I HSUEH TSA CHIH :JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE -> Fa I Hsueh Tsa Chih
FACIAL ORTHOPEDICS AND TEMPOROMANDIBULAR ARTHROLOGY -> Facial Orthop Temporomandibular Arthrol
FACIAL PLASTIC SURGERY -> Facial Plast Surg
FACTOR ODONTOLOGICO -> Factor Odontol
FAG TIDSSKRIFTET SYKEPLEIEN -> Fag Tidsskr Sykepleien
FAMILY MEDICINE -> Fam Med
FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW [PL] (see former title: Pol Med Rodz) -> Fam Med Prim Care Rev
FAMILY PLANNING -> Fam Plann
FAMILY PLANNING PERSPECTIVES -> Fam Plann Perspect
FAMILY PRACTICE -> Fam Pract
FAMILY PRACTICE RESEARCH JOURNAL -> Fam Pract Res J
FAMILY PROCESS -> Fam Process
FAO FOOD AND NUTRITION PAPER -> FAO Food Nutr Pap
FAO FOOD AND NUTRITION SERIES -> FAO Food Nutr Ser
FAO NUTRITION MEETINGS REPORT SERIES -> FAO Nutr Meet Rep Ser
FAO NUTRITIONAL STUDIES -> FAO Nutr Stud
FARADAY DISCUSSIONS -> Faraday Discuss
FARADAY DISCUSSIONS OF THE CHEMICAL SOCIETY -> Faraday Discuss Chem Soc
FARMACJA POLSKA [PL] -> Farmacja Pol
FARMACJA POMORZA SRODKOWEGO [PL] -> Farmacja Pomorza Srodk
 * FARMACJA POMORZA ŚRODKOWEGO [PL] -> Farmacja Pomorza Środk
FARMACJA WSPOLCZESNA [PL] -> Farmacja Wspolcz
 * FARMACJA WSPÓŁCZESNA [PL] -> Farmacja Współcz
FARMACO. EDIZIONE PRATICA -> Farmaco [Prat]
FARMACO. EDIZIONE SCIENTIFICA -> Farmaco [Sci]
FARMACO -> Farmaco
FARMACOGNOSIA; ANALES DEL INSTITUTO JOSE CELESTINO MUTIS -> Farmacognosia
FARMAKOLOGIIA I TOKSIKOLOGIIA -> Farmakol Toksikol
FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII [PL] -> Farmakoter Psych Neurol
FARMATSEVTYCHNYI ZHURNAL -> Farm Zh
FARMATSIIA -> Farmatsiia
FASEB JOURNAL -> FASEB J
FASETT -> Fasett
FAUCHARD -> Fauchard
FDA CONSUMER -> FDA Consum
FDA DRUG BULLETIN -> FDA Drug Bull
FDI WORLD -> FDI World
FEBS LETTERS -> FEBS Lett
FEDERATION OF OPERATIVE DENTISTRY -> Fed Oper Dent
FEDERATION PROCEEDINGS, TRANSLATION SUPPLEMENT -> Fed Proc Transl Suppl
FEDERATION PROCEEDINGS -> Fed Proc
FEGATO -> Fegato
FELDSHER I AKUSHERKA -> Feldsher Akush
FEMS IMMUNOLOGY AND MEDICAL MICROBIOLOGY -> FEMS Immunol Med Microbiol
FEMS MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY -> FEMS Microbiol Immunol
FEMS MICROBIOLOGY LETTERS -> FEMS Microbiol Lett
FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS -> FEMS Microbiol Rev
FERTILITY AND STERILITY -> Fertil Steril
FETAL DIAGNOSIS AND THERAPY -> Fetal Diagn Ther
FETAL THERAPY -> Fetal Ther
FINSKA LAKARESALLSKAPETS HANDLINGAR -> Fin Lakaresallsk Handl
FISSION PRODUCT INHALATION PROJECT -> Fission Prod Inhal Proj
FIZIOLOGIA NORMALA SI PATOLOGICA -> Fiziol Norm Patol
FIZIOLOGICHESKII ZHURNAL -> Fiziol Zh
FIZIOLOGICHESKII ZHURNAL IMENI I. M. SECHENOVA -> Fiziol Zh Im I M Sechenova
FIZIOLOGICHESKII ZHURNAL SSSR IMENI I. M. SECHENOVA -> Fiziol Zh SSSR Im I M Sechenova
FIZIOLOGICHNYI ZHURNAL -> Fiziol Zh
FIZIOLOGIIA CHELOVEKA -> Fiziol Cheloveka
FIZJOTERAPIA [PL] -> Fizjoterapia
FLASH-INFORMATIONS -> Flash Inf
FLORIDA DENTAL JOURNAL -> Fla Dent J
FLORIDA NURSE -> Fla Nurse
FNIB; ORGANE DE LA FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIER(E)S BELGES -> FNIB
FNIB INFO -> FNIB Info
FO. FACULTAD DE ODONTOLOGIA -> FO
FOCUS ON AACN -> Focus AACN
FOCUS ON CRITICAL CARE -> Focus Crit Care
FOCUS ON OHIO DENTISTRY -> Focus Ohio Dent
FOGORVOSI SZEMLE -> Fogorv Sz
FOLDING AND DESIGN -> Fold Des
FOLHA MEDICA -> Folha Med
FOLIA ALLERGOLOGICA -> Folia Allergol (Roma)
FOLIA BIOLOGICA [PL] -> Folia Biol (Krakow)
FOLIA BIOLOGICA -> Folia Biol (Praha)
FOLIA CARDIOLOGICA -> Folia Cardiol
FOLIA CLINICA INTERNACIONAL -> Folia Clin Int (Barc)
FOLIA ENDOCRINOLOGICA -> Folia Endocrinol
FOLIA HAEMATOLOGICA. INTERNATIONALES MAGAZIN FÜR BLUTFORSCHUNG -> Folia Haematol (Frankf)
FOLIA HAEMATOLOGICA. INTERNATIONALES MAGAZIN FUR KLINISCHE UND MORPHOLOGISCHE BLUTFORSCHUNG -> Folia Haematol Int Mag Klin Morphol Blutforsch
FOLIA HEREDITARIA ET PATHOLOGICA -> Folia Hered Pathol (Milano)
FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA [PL] -> Folia Histochem Cytobiol
FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA [PL] -> Folia Histochem Cytochem (Krakow)
FOLIA MEDICA -> Folia Med (Napoli)
FOLIA MEDICA -> Folia Med (Plovdiv)
FOLIA MEDICA CRACOVIENSIA [PL] -> Folia Med Cracov
FOLIA MEDICA LODZIENSIA [PL] -> Folia Med Lodz
FOLIA MEDICA NEERLANDICA -> Folia Med Neerl
FOLIA MICROBIOLOGICA -> Folia Microbiol (Praha)
FOLIA MORPHOLOGICA [PL] -> Folia Morphol
FOLIA MORPHOLOGICA [PL] -> Folia Morphol (Warsz)
FOLIA MORPHOLOGICA -> Folia Morphol (Praha)
FOLIA NEUROPATHOLOGICA [PL] -> Folia Neuropathol
FOLIA NEUROPATHOLOGICA -> Folia Neuropathol
FOLIA PARASITOLOGICA -> Folia Parasitol (Praha)
FOLIA PHONIATRICA -> Folia Phoniatr (Basel)
FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPEDICA -> Folia Phoniatr Logop
FOLIA PRIMATOLOGICA -> Folia Primatol (Basel)
FOLIA PSYCHIATRICA ET NEUROLOGICA JAPONICA -> Folia Psychiatr Neurol Jpn
FOLIA VETERINARIA LATINA -> Folia Vet Lat
FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS -> Food Addit Contam
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY -> Food Chem Toxicol
FOOD AND COSMETICS TOXICOLOGY -> Food Cosmet Toxicol
FOOD AND NUTRITION -> Food Nutr (Roma)
FOOT AND ANKLE -> Foot Ankle
FOOT AND ANKLE INTERNATIONAL -> Foot Ankle Int
FORENSIC SCIENCE -> Forensic Sci
FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL -> Forensic Sci Int
FORSCHENDE KOMPLEMENTARMEDIZIN -> Forsch Komplementarmed
FORTNIGHTLY REVIEW OF THE CHICAGO DENTAL SOCIETY -> Fortn Rev Chic Dent Soc
FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIETE DER RONTGENSTRAHLEN UND DER NEUEN BILDGEBENDEN VERFAHREN. ERGANZUNGSBAND -> Fortschr Geb Rontgenstrahlen Neuen Bildgeb Verfahr Erganzungsbd
FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIETE DER RONTGENSTRAHLEN UND DER NUKLEARMEDIZIN. ERGANZUNGSBAND -> Fortschr Geb Rontgenstrahlen Nuklearmed Erganzungsbd
FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIETE DER RONTGENSTRAHLEN UND DER NUKLEARMEDIZIN -> Fortschr Geb Rontgenstr Nuklearmed
FORTSCHRITTE DER ANDROLOGIE -> Fortschr Androl
FORTSCHRITTE DER ARZNEIMITTELFORSCHUNG. PROGRESS IN DRUG RESEARCH. PROGRES DES RECHERCHES PHARMACEUTIQUES -> Fortschr Arzneimittelforsch
FORTSCHRITTE DER CHEMIE ORGANISCHER NATURSTOFFE -> Fortschr Chem Org Naturst
FORTSCHRITTE DER GEBURTSHILFE UND GYNAKOLOGIE -> Fortschr Geburtshilfe Gynakol
FORTSCHRITTE DER HALS-NASEN-OHRENHEIL-KUNDE -> Fortschr Hals Nasen Ohrenheilkd
FORTSCHRITTE DER IMMUNITATSFORSCHUNG -> Fortschr Immunitatsforsch
FORTSCHRITTE DER KIEFER- UND GESICHTS-CHIRURGIE -> Fortschr Kiefer Gesichtschir
FORTSCHRITTE DER KIEFERORTHOPADIE -> Fortschr Kieferorthop
FORTSCHRITTE DER MEDIZIN. MONOGRAPHIE -> Fortschr Med Monogr
FORTSCHRITTE DER MEDIZIN. SUPPLEMENT -> Fortschr Med Suppl
FORTSCHRITTE DER MEDIZIN -> Fortschr Med
FORTSCHRITTE DER NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE UND IHRER GRENZGEBIETE -> Fortschr Neurol Psychiatr Grenzgeb
FORTSCHRITTE DER NEUROLOGIE-PSYCHIATRIE -> Fortschr Neurol Psychiatr
FORTSCHRITTE DER OPHTHALMOLOGIE -> Fortschr Ophthalmol
FORTSCHRITTE DER VERHALTENSFORSCHUNG -> Fortschr Verhaltensforsch
FORTSCHRITTE DER ZOOLOGIE -> Fortschr Zool
FORTSCHRITTE IN DER TIERPHYSIOLOGIE UND TIERERNAHRUNG -> Fortschr Tierphysiol Tierernahr
FORTUNE -> Fortune
FORUM -> Forum (Genova)
FORUM -> Forum (N Y)
FORUM -> Forum (Wash)
FORUM AKADEMICKIE [PL] -> Forum Akadem
FRA SUNDHEDSSTYRELSEN -> Fra Sundhedsstyr
FRACASTORO -> Fracastoro
FRANKFURTER ZEITSCHRIFT FUR PATHOLOGIE -> Frankf Z Pathol
FRATER OF PSI OMEGA -> Frater Psi Omega
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE -> Free Radic Biol Med
FREE RADICAL RESEARCH -> Free Radic Res
FREE RADICAL RESEARCH COMMUNICATIONS -> Free Radic Res Commun
FREIE ZAHNARZT -> Freie Zahnarzt
FRIULI MEDICO -> Friuli Med
FRONTIER NURSING SERVICE QUARTERLY BULLETIN -> Front Nurs Serv Q Bull
FRONTIERS IN BIOSCIENCE -> Front Biosci
FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY -> Front Neuroendocrinol
FRONTIERS OF BIOLOGY -> Front Biol
FRONTIERS OF GASTROINTESTINAL RESEARCH -> Front Gastrointest Res
FRONTIERS OF HORMONE RESEARCH -> Front Horm Res
FRONTIERS OF MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING -> Front Med Biol Eng
FRONTIERS OF ORAL PHYSIOLOGY -> Front Oral Physiol
FRONTIERS OF RADIATION THERAPY AND ONCOLOGY -> Front Radiat Ther Oncol
FTIZIOLOGIA -> Ftiziologia
FTYSIATRICKY A REVMATOLOGICKY VESTNIK -> Ftysiatr Revmatol Vestn
FUKUOKA IGAKU ZASSHI. FUKUOKA ACTA MEDICA -> Fukuoka Igaku Zasshi
FUKUOKA SHIKA DAIGAKU GAKKAI ZASSHI -> Fukuoka Shika Daigaku Gakkai Zasshi
FUKUSHIMA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE -> Fukushima J Med Sci
FUNCTIONAL AND DEVELOPMENTAL MORPHOLOGY -> Funct Dev Morphol
FUNCTIONAL NEUROLOGY -> Funct Neurol
FUNCTIONAL ORTHODONTIST -> Funct Orthod
FUNDAMENTAL AND APPLIED TOXICOLOGY -> Fundam Appl Toxicol
FUNDAMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY -> Fundam Clin Pharmacol
FUNGAL GENETICS AND BIOLOGY -> Fungal Genet Biol
FUTURE DENTISTRY -> Future Dent
FUTURE OF CHILDREN -> Future Child
G.E.N. -> G E N
 --- -> G Batteriol Virol Immunol [Microbiol]
GABINET PRYWATNY [PL] -> Gabinet Prywatny
GACETA MEDICA DE CARACAS -> Gac Med Caracas
GACETA MEDICA DE MEXICO -> Gac Med Mex
GACETA SANITARIA -> Gac Sanit
GAMETE RESEARCH -> Gamete Res
GAN NO RINSHO. JAPANESE JOURNAL OF CANCER CLINICS -> Gan No Rinsho
GAN TO KAGAKU RYOHO [JAPANESE JOURNAL OF CANCER AND CHEMOTHERAPY] -> Gan To Kagaku Ryoho
GANKA. OPHTHALMOLOGY -> Ganka
GANN -> Gann
GASTROENTEROLOGIA -> Gastroenterologia
GASTROENTEROLOGIA JAPONICA -> Gastroenterol Jpn
GASTROENTEROLOGIA POLSKA [PL] -> Gastroenterol Pol
GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA -> Gastroenterol Hepatol
GASTROENTEROLOGIE CLINIQUE ET BIOLOGIQUE -> Gastroenterol Clin Biol
GASTROENTEROLOGISCHE FORTBILDUNGSKURSE FUR DIE PRAXIS -> Gastroenterol Fortbildungskurse Prax
GASTROENTEROLOGISCHES JOURNAL -> Gastroenterol J
GASTROENTEROLOGIST -> Gastroenterologist
GASTROENTEROLOGY -> Gastroenterol
GASTROENTEROLOGY -> Gastroenterology
GASTROENTEROLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA -> Gastroenterol Clin North Am
GASTROENTEROLOGY NURSING -> Gastroenterol Nurs
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY -> Gastrointest Endosc
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY CLINICS OF NORTH AMERICA -> Gastrointest Endosc Clin N Am
GASTROINTESTINAL RADIOLOGY -> Gastrointest Radiol
GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA [PL] -> Gaz Woda Tech Sanit
GAZETA AKADEMII MEDYCZNEJ W GDANSKU [PL] -> Gazeta Akad Med Gdansk
 * GAZETA AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU [PL] -> Gazeta Akad Med Gdańsk
GAZETA FARMACEUTYCZNA [PL] -> Gazeta Farmaceut
GAZETA LEKARSKA [PL] -> Gazeta Lek
GAZETA STOMATOLOGICZNA [PL] -> Gazeta Stomatol
GAZETTE MEDICALE DE FRANCE -> Gaz Med Fr
GAZETTE OF THE EGYPTIAN PAEDIATRIC ASSOCIATION -> Gaz Egypt Paediatr Assoc
GAZZETTA INTERNAZIONALE DI MEDICINA E CHIRURGIA -> Gazz Int Med Chir
GAZZETTA MEDICA ITALIANA -> Gazz Med Ital
GAZZETTA SANITARIA -> Gazz Sanit
GEBURTSHILFE UND FRAUENHEILKUNDE -> Geburtshilfe Frauenheilkd
GEGENBAURS MORPHOLOGISCHES JAHRBUCH -> Gegenbaurs Morphol Jahrb
GEKA CHIRYO. SURGICAL THERAPY -> Geka Chiryo
GEM STATE RN NEWS LETTER -> Gem State RN News Lett
GEMATOLOGIIA I TRANSFUZIOLOGIIA -> Gematol Transfuziol
GENE -> Gene
GENE AMPLIFICATION AND ANALYSIS -> Gene Amplif Anal
GENE ANALYSIS TECHNIQUES -> Gene Anal Tech
GENE EXPRESSION -> Gene Expr
GENE GEOGRAPHY -> Gene Geogr
GENE THERAPY -> Gene Ther
GENEESKUNDIGE BLADEN UIT KLINIEK EN LABORATORIUM VOOR DE PRAKTIJK -> Geneeskd Bl
GENEESKUNDIGE GIDS -> Geneeskd Gids
GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY -> Gen Comp Endocrinol
GENERAL AND DIAGNOSTIC PATHOLOGY -> Gen Diagn Pathol
GENERAL DENTISTRY -> Gen Dent
GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY -> Gen Hosp Psychiatry
GENERAL PHARMACOLOGY -> Gen Pharmacol
GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS -> Gen Physiol Biophys
GENES, CHROMOSOMES AND CANCER -> Genes Chromosomes Cancer
GENES AND DEVELOPMENT -> Genes Dev
GENES AND FUNCTION -> Genes Funct
GENES AND GENETIC SYSTEMS -> Genes Genet Syst
GENES TO CELLS -> Genes Cells
GENETIC, SOCIAL, AND GENERAL PSYCHOLOGY MONOGRAPHS -> Genet Soc Gen Psychol Monogr
GENETIC ANALYSIS, TECHNIQUES AND APPLICATIONS -> Genet Anal Tech Appl
GENETIC ANALYSIS -> Genet Anal
GENETIC COUNSELING -> Genet Couns
GENETIC ENGINEERING -> Genet Eng
GENETIC ENGINEERING -> Genet Eng (N Y)
GENETIC EPIDEMIOLOGY. SUPPLEMENT -> Genet Epidemiol Suppl
GENETIC EPIDEMIOLOGY -> Genet Epidemiol
GENETIC PSYCHOLOGY MONOGRAPHS -> Genet Psychol Monogr
GENETICA -> Genetica
GENETICAL RESEARCH -> Genet Res
GENETICS -> Genetics
GENETIKA -> Genetika
GENITOURINARY MEDICINE -> Genitourin Med
GENOME -> Genome
GENOME RESEARCH -> Genome Res
GENOMICS -> Genomics
GEOGRAPHIA MEDICA. SUPPLEMENT -> Geogr Med Suppl
GEOGRAPHIA MEDICA -> Geogr Med
GEORGETOWN DENTAL JOURNAL -> Georgetown Dent J
GEORGETOWN UNIVERSITY SCHOOL OF DENTISTRY MIRROR -> Georgetown Univ Sch Dent Mirror
GEORGIA NURSING -> Ga Nurse
GERIATRIC NEPHROLOGY AND UROLOGY -> Geriatr Nephrol Urol
GERIATRIC NURSING -> Geriatr Nur (Lond)
GERIATRIC NURSING -> Geriatr Nurs
GERIATRIC NURSING -> Geriatr Nurs (Minneap)
GERIATRIC NURSING AND HOME CARE -> Geriatr Nur Home Care
GERIATRICS -> Geriatrics
GERMAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY -> Ger J Ophthalmol
GERMAN MEDICAL MONTHLY -> Ger Med Mon
GERMAN MEDICINE -> Ger Med
GERODONTICS -> Gerodontics
GERODONTOLOGY -> Gerodontology
GERON -> Geron
GERONTION -> Gerontion
GERONTOLOGIA -> Gerontologia
GERONTOLOGIA CLINICA -> Gerontol Clin (Basel)
GERONTOLOGIA POLSKA [PL] -> Gerontol Pol
GERONTOLOGIE -> Gerontologie
GERONTOLOGIST -> Gerontologist
GERONTOLOGY -> Gerontology
GERONTOLOGY AND GERIATRICS EDUCATION -> Gerontol Geriatr Educ
GESNERUS. SUPPLEMENT -> Gesnerus Suppl
GESNERUS -> Gesnerus
GESUNDHEITS-INGENIEUR -> Gesund Ing
GESUNDHEITSWESEN -> Gesundheitswesen
GHANA MEDICAL JOURNAL -> Ghana Med J
GHANAIAN NURSE -> Ghana Nurse
GIFU SHIKA GAKKAI ZASSHI -> Gifu Shika Gakkai Zasshi
GIGIENA I SANITARIIA -> Gig Sanit
GIGIENA TRUDA I PROFESSIONALNYE ZABOLEVANIIA -> Gig Tr Prof Zabol
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE MEXICO -> Ginecol Obstet Mex
GINEKOLOGIA POLSKA [PL] -> Ginekol Pol
GINEKOLOGIA PRAKTYCZNA [PL] -> Ginekol Prakt
GIORNALE DI ANESTESIA STOMATOLOGICA -> G Anest Stomatol
GIORNALE DI BATTERIOLOGIA, VIROLOGIA, ED IMMUNOLOGIA ED ANNALI DELL OSPEDALE MARIA VITTORIA DI TORINO. PARTE 2. SEZIONE CLINICA -> G Batteriol Virol Immunol [Clin]
GIORNALE DI BATTERIOLOGIA, VIROLOGIA, ED IMMUNOLOGIA ET ANNALI DELL OSPEDALE MARIA VITTORIA DI TORINO -> G Batteriol Virol Immunol
GIORNALE DI BATTERIOLOGIA, VIROLOGIA ED IMMUNOLOGIA -> G Batteriol Virol Immunol
GIORNALE DI CHIRURGIA -> G Chir
GIORNALE DI CLINICA MEDICA -> G Clin Med
GIORNALE DI ENDODONZIA -> G Endodonzia
GIORNALE DI FISICA SANITARIA E PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI -> G Fis Sanit Prot Radiaz
GIORNALE DI GERONTOLOGIA. SUPPLEMENTO -> G Gerontol Suppl
GIORNALE DI GERONTOLOGIA -> G Gerontol
GIORNALE DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA -> G Ig Med Prev
GIORNALE DI MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE -> G Mal Infett Parassit
GIORNALE DI MEDICINA MILITARE -> G Med Mil
GIORNALE DI PNEUMOLOGIA -> G Pneumol
GIORNALE DI PSICHIATRIA E DI NEUROPATOLOGIA -> G Psichiatr Neuropatol
GIORNALE DI STOMATOLOGIA E DI ORTOGNATODONZIA -> G Stomatol Ortognatodonzia
GIORNALE ITALIANO DELLA TUBERCOLOSI E DELLE MALATTIE DEL TORACE -> G Ital Tuberc Mal Torace
GIORNALE ITALIANO DELLE MALATTIE DEL TORACE -> G Ital Mal Torace
GIORNALE ITALIANO DI CARDIOLOGIA -> G Ital Cardiol
GIORNALE ITALIANO DI CHEMIOTERAPIA -> G Ital Chemioter
GIORNALE ITALIANO DI CHIRURGIA -> G Ital Chir
GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA. MINERVA DERMATOLOGICA -> G Ital Dermatol Minerva Dermatol
GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA -> G Ital Dermatol Venereol
GIORNALE ITALIANO DI ENDODONZIA -> G Ital Endodonzia
GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA DEL LAVORO -> G Ital Med Lav
GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA DEL LAVORO ED ERGONOMIA -> G Ital Med Lav Ergon
GIORNALE ITALIANO DI OFTALMOLOGIA -> G Ital Oftalmol
GIORNALE ITALIANO DI ONCOLOGIA -> G Ital Oncol
GIORNALE VENETO DI SCIENZE MEDICHE -> G Veneto Sci Med
GLAS. SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI, ODELJENJE MEDICINSKIH NAUKA -> Glas Srp Akad Nauka [Med]
GLASGOW DENTAL JOURNAL -> Glasg Dent J
GLIA -> Glia
GLOBE -> Globe
GLYCOBIOLOGY -> Glycobiology
GLYCOCONJUGATE JOURNAL -> Glycoconj J
GMDA BULLETIN -> GMDA Bull
GODISEN ZBORNIK NA MEDICINSKIOT FAKULTET VO SKOPJE -> God Zb Med Fak Skopje
GODISNJAK VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE -> God Vojnomed Akad
GOTEBORGS TANDLAKARE-SALLSKAPS ARSBOK -> Goteb Tandlak Sallsk Arsb
GP -> GP
GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY -> Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol
GREATER MILWAUKEE DENTAL BULLETIN -> Greater Milw Dent Bull
GREATER ST LOUIS DENTAL SOCIETY BULLETIN -> Greater St Louis Dent Soc Bull
GROUP PRACTICE -> Group Pract
GROWTH, DEVELOPMENT, AND AGING -> Growth Dev Aging
GROWTH -> Growth
GROWTH FACTORS -> Growth Factors
GROWTH REGULATION -> Growth Regul
GRUDNAIA I SERDECHNO-SOSUDISTAIA KHIRURGIIA -> Grud Serdechnososudistaia Khir
GRUDNAIA KHIRURGIIA -> Grudn Khir
GRUZLICA I CHOROBY PLUC -> Gruzlica
GUNMA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES -> Gunma J Med Sci
GUT -> Gut
GUYS HOSPITAL REPORTS -> Guys Hosp Rep
GYNAECOLOGIA -> Gynaecologia
GYNAKOLOGE -> Gynakologe
GYNAKOLOGISCH-GEBURTSHILFLICHE RUNDSCHAU -> Gynakol Geburtshilfliche Rundsch
GYNAKOLOGISCHE RUNDSCHAU -> Gynakol Rundsch
GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION -> Gynecol Obstet Invest
GYNECOLOGIC INVESTIGATION -> Gynecol Invest
GYNECOLOGIC ONCOLOGY -> Gynecol Oncol
GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY -> Gynecol Endocrinol
GYNECOLOGIE -> Gynecologie
GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE -> Gynecol Obstet (Paris)
GYNECOLOGIE PRATIQUE -> Gynecol Prat
HAEMATOLOGIA -> Haematologia (Budap)
HAEMATOLOGICA -> Haematologica
HAEMATOLOGICA LATINA -> Haematol Lat
HAEMOPHILIA -> Haemophilia
HAEMOSTASIS -> Haemostasis
HAMATOLOGIE UND BLUTTRANSFUSION -> Hamatol Bluttransfus
HAND -> Hand
HAND CLINICS -> Hand Clin
HANDCHIRURGIE, MIKROCHIRURGIE, PLASTISCHE CHIRURGIE -> Handchir Mikrochir Plast Chir
HANDCHIRURGIE -> Handchirurgie
HANSENOLOGIA INTERNATIONALIS -> Hansenol Int
HARBOR DENTAL LOG -> Harb Dent Log
HAREFUAH -> Harefuah
HARVARD DENTAL ALUMNI BULLETIN -> Harv Dent Alumni Bull
HARVARD DENTAL BULLETIN -> Harv Dent Bull
HARVARD HEALTH LETTER -> Harv Health Lett
HARVARD HEART LETTER -> Harv Heart Lett
HARVARD LAW REVIEW -> Harv Law Rev
HARVARD MENS HEALTH WATCH -> Harv Mens Health Watch
HARVARD MENTAL HEALTH LETTER -> Harv Ment Health Lett
HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY -> Harv Rev Psychiatry
HARVARD WOMENS HEALTH WATCH -> Harv Womens Health Watch
HARVEY LECTURES -> Harvey Lect
HASL REPORTS -> HASL Rep
HASTINGS CENTER REPORT -> Hastings Cent Rep
HASTINGS CENTER STUDIES -> Hastings Cent Stud
HAUTARZT -> Hautarzt
HAWAII DENTAL JOURNAL -> Hawaii Dent J
HAWAII MEDICAL JOURNAL -> Hawaii Med J
HAWAII NURSE -> Hawaii Nurse
HAWAII NURSES PIPELINE -> Hawaii Nurses Pipeline
HEAD AND NECK -> Head Neck
HEAD AND NECK SURGERY -> Head Neck Surg
HEADACHE -> Headache
HEALING LIGHT -> Heal Light
HEALTH AFFAIRS -> Health Aff
HEALTH AFFAIRS -> Health Aff (Millwood)
HEALTH AND SOCIAL WORK -> Health Soc Work
HEALTH BULLETIN -> Health Bull (Edinb)
HEALTH CARE DIMENSIONS -> Health Care Dimen
HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL -> Health Care Women Int
HEALTH CARE MANAGEMENT REVIEW -> Health Care Manage Rev
HEALTH CARE SYSTEMS -> Health Care Syst
HEALTH DEVICES -> Health Devices
HEALTH ECONOMICS -> Health Econ
HEALTH EDUCATION -> Health Educ
HEALTH EDUCATION AND BEHAVIOR -> Health Educ Behav
HEALTH EDUCATION MONOGRAPHS -> Health Educ Monogr
HEALTH EDUCATION QUARTERLY -> Health Educ Q
HEALTH LABORATORY SCIENCE -> Health Lab Sci
HEALTH NEWS -> Health News
HEALTH OF THE PEOPLE -> Health People
HEALTH PAC BULLETIN -> Health PAC Bull
HEALTH PHYSICS -> Health Phys
HEALTH PSYCHOLOGY -> Health Psychol
HEALTH REPORTS -> Health Rep
HEALTH SERVICES MANAGER -> Health Serv Manager
HEALTH SERVICES REPORTS -> Health Serv Rep
HEALTH SERVICES RESEARCH -> Health Serv Res
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT -> Health Technol Assess
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT -> Health Technol Assess (Rockv)
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT REPORTS -> Health Technol Assess Rep
HEALTH VISITOR -> Health Visit
HEARING RESEARCH -> Hear Res
Heart -> Heart
HEART AND LUNG -> Heart Lung
HEART AND VESSELS. SUPPLEMENT -> Heart Vessels Suppl
HEART AND VESSELS -> Heart Vessels
HEART DISEASE AND STROKE -> Heart Dis Stroke
HEARTBEAT -> Heartbeat
HEFTE ZUR UNFALLHEILKUNDE -> Hefte Unfallheilkd
HEKSIS [PL] -> Heksis
HELICOBACTER -> Helicobacter
HELLENIKA STOMATOLOGIKA CHRONIKA -> Hell Stomatol Chron
HELLENIKO PERIODIKO GIA STOMATIKE KAI GNATHOPROSOPIKE CHEIROURGIKE -> Hell Period Stomat Gnathopathoprosopike Cheir
HELLENIS ADELPHE -> Hell Adelphe
HELVETICA CHIMICA ACTA -> Helv Chim Acta
HELVETICA CHIRURGICA ACTA. SUPPLEMENTUM -> Helv Chir Acta Suppl
HELVETICA CHIRURGICA ACTA -> Helv Chir Acta
HELVETICA MEDICA ACTA. SUPPLEMENT -> Helv Med Acta Suppl
HELVETICA MEDICA ACTA -> Helv Med Acta
HELVETICA ODONTOLOGICA ACTA -> Helv Odontol Acta
HELVETICA PAEDIATRICA ACTA. SUPPLEMENTUM -> Helv Paediatr Acta Suppl
HELVETICA PAEDIATRICA ACTA -> Helv Paediatr Acta
HELVETICA PHYSIOLOGICA ET PHARMACOLOGICA ACTA -> Helv Physiol Pharmacol Acta
HEMATOLOGIC PATHOLOGY -> Hematol Pathol
HEMATOLOGICAL ONCOLOGY -> Hematol Oncol
HEMATOLOGY AND CELL THERAPY -> Hematol Cell Ther
HEMATOLOGY/ONCOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA -> Hematol Oncol Clin North Am
HEMATOPATHOLOGY AND MOLECULAR HEMATOLOGY -> Hematopathol Mol Hematol
HEMOGLOBIN -> Hemoglobin
HEMOSTASE -> Hemostase
HENRY E. SIGERIST SUPPLEMENTS TO THE BULLETIN OF THE HISTORY OF MEDICINE -> Henry E Sigerist Suppl Bull Hist Med
HENRY FORD HOSPITAL MEDICAL JOURNAL -> Henry Ford Hosp Med J
HEPATO-GASTROENTEROLOGY -> Hepatogastroenterology
HEPATOLOGIA POLSKA [PL] -> Hepatol Pol
HEPATOLOGY -> Hepatology
HERBA POLONICA [PL] -> Herba Pol
HEREDITAS -> Hereditas
HEREDITY -> Heredity
HERZ -> Herz
HIFUKA KIYO. ACTA DERMATOLOGICA -> Hifuka Kiyo
HIGASHI NIPPON SHIGAKU ZASSHI -> Higashi Nippon Shigaku Zasshi
HIGIJENA; CASOPIS ZA HIGIJENU, MIKROBIOLOGIJU, EPIDEMIOLOGIJU I SANITARNU TEHNIKU -> Hig Cas Hig Mikrobiol Epidemiol Sanit Teh
HILLSIDE JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY -> Hillside J Clin Psychiatry
HINDUSTAN ANTIBIOTICS BULLETIN -> Hindustan Antibiot Bull
HINYOKIKA KIYO. ACTA UROLOGICA JAPONICA -> Hinyokika Kiyo
HIP -> Hip
HIPPOCAMPUS -> Hippocampus
HIPPOKRATES -> Hippokrates
HIROSHIMA DAIGAKU SHIGAKU ZASSHI. JOURNAL OF HIROSHIMA UNIVERSITY DENTAL SOCIETY -> Hiroshima Daigaku Shigaku Zasshi
HIROSHIMA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES -> Hiroshima J Med Sci
HISPALIS MEDICA -> Hisp Med
HISTOCHEMICAL JOURNAL -> Histochem J
HISTOCHEMIE -> Histochemie
HISTOCHEMISTRY -> Histochemistry
HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY -> Histochem Cell Biol
HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY -> Histol Histopathol
HISTOPATHOLOGY -> Histopathology
HNO -> HNO
HOITOTIEDE -> Hoitotiede
HOJA TISIOLOGICA -> Hoja Tisiol
HOKENFU ZASSHI. JAPANESE JOURNAL FOR PUBLIC HEALTH NURSE -> Hokenfu Zasshi
HOKKAIDO IGAKU ZASSHI. HOKKAIDO JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE -> Hokkaido Igaku Zasshi
HOKKAIDO SHIKA ISHIKAI SHI -> Hokkaido Shika Ishikai Shi
HOLISTIC ASSERTIVE NURSE -> Holistic Assertive Nurse
HOLISTIC NURSING PRACTICE -> Holist Nurs Pract
HOME CARE PROVIDER -> Home Care Provid
HOME HEALTHCARE NURSE -> Home Healthc Nurse
HOMEOPATIA POLSKA [PL] -> Homeopatia Pol
HOMEOSTASIS IN HEALTH AND DISEASE -> Homeost Health Dis
HOPPE-SEYLERS ZEITSCHRIFT FUR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE -> Hoppe Seylers Z Physiol Chem
HORIZONS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS -> Horiz Biochem Biophys
HORMONE AND METABOLIC RESEARCH. SUPPLEMENT -> Horm Metab Res Suppl
HORMONE AND METABOLIC RESEARCH -> Horm Metab Res
HORMONE RESEARCH -> Horm Res
HORMONES -> Hormones
HORMONES AND BEHAVIOR -> Horm Behav
HORUMON TO RINSHO. CLINICAL ENDOCRINOLOGY -> Horumon To Rinsho
HOSPICE JOURNAL -> Hosp J
HOSPITAL -> Hospital (Rio J)
HOSPITAL ADMINISTRATION CURRENTS -> Hosp Admin Curr
HOSPITAL AND COMMUNITY PSYCHIATRY -> Hosp Community Psychiatry
HOSPITAL AND HEALTH SERVICES ADMINISTRATION -> Hosp Health Serv Adm
HOSPITAL EQUIPMENT AND SUPPLIES -> Hosp Equip Supplies
HOSPITAL FORMULARY -> Hosp Formul
HOSPITAL MANAGEMENT -> Hosp Manage
HOSPITAL MEDICAL STAFF -> Hosp Med Staff
HOSPITAL MEDICINE -> Hosp Med
HOSPITAL PHARMACY -> Hosp Pharm
HOSPITAL PRACTICE (HOSPITAL EDITION) -> Hosp Pract (Hosp Ed)
HOSPITAL PRACTICE (OFFICE EDITION) -> Hosp Pract (Off Ed)
HOSPITAL PRACTICE -> Hosp Pract
HOSPITAL PROGRESS -> Hosp Prog
HOSPITAL TOPICS -> Hosp Top
HOSPITALS -> Hospitals
HOSPITALS AND HEALTH NETWORKS -> Hosp Health Netw
HOTETSU RINSHO. PRACTICE IN PROSTHODONTICS -> Hotetsu Rinsho
HPB SURGERY -> HPB Surg
HSIANG-KANG HU LI TSA CHIH. HONG KONG NURSING JOURNAL -> Hsiang Kang Hu Li Tsa Chih
HSMHA HEALTH REPORTS -> HSMHA Health Rep
HU LI TSA CHIH [JOURNAL OF NURSING] -> Hu Li Tsa Chih
HU-NAN I KO TA HSUEH HSUEH PAO :BULLETIN OF HUNAN MEDICAL UNIVERSITY: -> Hunan I Ko Ta Hsueh Hsueh Pao
HUA-HSI I KO TA HSUEH HSUEH PAO [JOURNAL OF WEST CHINA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES] -> Hua Hsi I Ko Ta Hsueh Hsueh Pao
HUMAN AND EXPERIMENTAL TOXICOLOGY -> Hum Exp Toxicol
HUMAN ANTIBODIES -> Hum Antibodies
HUMAN ANTIBODIES AND HYBRIDOMAS -> Hum Antibodies Hybridomas
HUMAN BIOLOGY -> Hum Biol
HUMAN BIOLOGY IN OCEANIA -> Hum Biol Oceania
HUMAN BRAIN MAPPING -> Hum Brain Mapp
HUMAN CELL -> Hum Cell
HUMAN DEVELOPMENT -> Hum Dev
HUMAN FACTORS -> Hum Factors
HUMAN GENE THERAPY -> Hum Gene Ther
HUMAN GENETICS. SUPPLEMENT -> Hum Genet Suppl
HUMAN GENETICS -> Hum Genet
HUMAN HEREDITY -> Hum Hered
HUMAN IMMUNOLOGY -> Hum Immunol
HUMAN MOLECULAR GENETICS -> Hum Mol Genet
HUMAN MUTATION -> Hum Mutat
HUMAN NEUROBIOLOGY -> Hum Neurobiol
HUMAN NUTRITION. APPLIED NUTRITION -> Hum Nutr Appl Nutr
HUMAN NUTRITION. CLINICAL NUTRITION -> Hum Nutr Clin Nutr
HUMAN ORGANIZATION -> Hum Organ
HUMAN PATHOLOGY -> Hum Pathol
HUMAN PHYSIOLOGY -> Hum Physiol
HUMAN REPRODUCTION -> Hum Reprod
HUMAN REPRODUCTION UPDATE -> Hum Reprod Update
HUMAN TOXICOLOGY -> Hum Toxicol
HUMANGENETIK -> Humangenetik
HYBRIDOMA -> Hybridoma
HYGIE -> Hygie
HYGIENE MENTALE -> Hyg Ment
HYPERTENSION -> Hypertension
HYPERTENSION RESEARCH -> Hypertens Res
I CHUAN HSUEH PAO. ACTA GENETICA SINICA -> I Chuan Hsueh Pao
IADS NEWSLETTER -> IADS Newsl
IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS TO MAN -> IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Man
IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF CARCINOGENIC RISKS TO HUMANS. SUPPLEMENT -> IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum Suppl
IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF CARCINOGENIC RISKS TO HUMANS -> IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum
IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF THE CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS TO HUMANS. SUPPLEMENT -> IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum Suppl
IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF THE CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS TO HUMANS -> IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum
IARC SCIENTIFIC PUBLICATIONS -> IARC Sci Publ
ICD SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL JOURNAL -> ICD Sci Educ J
IDAA COMMUNIQUE -> IDAA Commun
IDO REPORTS -> IDO Rep
IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY MAGAZINE -> IEEE Eng Med Biol Mag
IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING -> IEEE Trans Biomed Eng
IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING -> IEEE Trans Med Imaging
IEEE TRANSACTIONS ON REHABILITATION ENGINEERING -> IEEE Trans Rehabil Eng
IGAKU KENKYU. ACTA MEDICA -> Igaku Kenkyu
IGAKU TO SEIBUTSUGAKU. MEDICINE AND BIOLOGY -> Igaku To Seibutsugaku
IGIENE MODERNA -> Ig Mod
ILLINOIS DENTAL JOURNAL -> Ill Dent J
IMA JOURNAL OF MATHEMATICS APPLIED IN MEDICINE AND BIOLOGY -> IMA J Math Appl Med Biol
IMAGE -> Image (IN)
IMAGE - THE JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP -> Image J Nurs Sch
IMAGES; MARQUETTE UNIVERSITY DENTAL REFLECTIONS -> Images Marquette Univ Dent Reflections
IMJ. ILLINOIS MEDICAL JOURNAL -> IMJ Ill Med J
IMMUNITAT UND INFEKTION -> Immun Infekt
IMMUNITY -> Immunity
IMMUNOBIOLOGY. SUPPLEMENT -> Immunobiol Suppl
IMMUNOBIOLOGY -> Immunobiology
IMMUNOCHEMISTRY -> Immunochemistry
IMMUNODEFICIENCY -> Immunodeficiency
IMMUNODEFICIENCY REVIEWS -> Immunodefic Rev
IMMUNOGENETICS -> Immunogenetics
IMMUNOLOGIC RESEARCH -> Immunol Res
IMMUNOLOGICAL COMMUNICATIONS -> Immunol Commun
IMMUNOLOGICAL INVESTIGATIONS -> Immunol Invest
IMMUNOLOGICAL REVIEWS -> Immunol Rev
IMMUNOLOGY. SUPPLEMENT -> Immunol Suppl
IMMUNOLOGY -> Immunology
IMMUNOLOGY AND CELL BIOLOGY -> Immunol Cell Biol
IMMUNOLOGY LETTERS -> Immunol Lett
IMMUNOLOGY SERIES -> Immunol Ser
IMMUNOLOGY TODAY -> Immunol Today
IMMUNOPHARMACOLOGY -> Immunopharmacology
IMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY -> Immunopharmacol Immunotoxicol
IMMUNOTECHNOLOGY -> Immunotechnology
IMPLANT DENTISTRY -> Implant Dent
IMPLANT SOCIETY -> Implant Soc
IMPLANTOLOGIST -> Implantologist
IPMLANTOPROTETYKA [PL] -> Implantoprotet
IMPORTANT ADVANCES IN ONCOLOGY -> Important Adv Oncol
IMPRESSIONS -> Impressions (Orange)
IMPRINT -> Imprint
IMS. INDUSTRIAL MEDICINE AND SURGERY -> IMS Ind Med Surg
IN PRACTICE -> In Pract
IN VITRO. MONOGRAPH -> In Vitro Monogr
IN VITRO -> In Vitro
IN VITRO CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY. ANIMAL -> In Vitro Cell Dev Biol Anim
IN VITRO CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY -> In Vitro Cell Dev Biol
IN VIVO -> In Vivo
INCISIVO -> Incisivo
INDENT; JOURNAL OF INTERNATIONAL DENTISTRY; ENGLISH EDITION -> Indent [Engl]
INDIAN HEART JOURNAL; TEACHING SERIES -> Indian Heart J Teach Ser
INDIAN HEART JOURNAL -> Indian Heart J
INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES -> Indian J Anim Sci
INDIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY -> Indian J Biochem
INDIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS -> Indian J Biochem Biophys
INDIAN JOURNAL OF CANCER -> Indian J Cancer
INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY -> Indian J Chem
INDIAN JOURNAL OF CHEST DISEASES -> Indian J Chest Dis
INDIAN JOURNAL OF CHEST DISEASES AND ALLIED SCIENCES -> Indian J Chest Dis Allied Sci
INDIAN JOURNAL OF DENTAL RESEARCH -> Indian J Dent Res
INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY -> Indian J Dermatol
INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY -> Indian J Exp Biol
INDIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY -> Indian J Gastroenterol
INDIAN JOURNAL OF LEPROSY -> Indian J Lepr
INDIAN JOURNAL OF MALARIOLOGY -> Indian J Malariol
INDIAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH -> Indian J Med Res
INDIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES -> Indian J Med Sci
INDIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY -> Indian J Ophthalmol
INDIAN JOURNAL OF PATHOLOGY AND BACTERIOLOGY -> Indian J Pathol Bacteriol
INDIAN JOURNAL OF PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY -> Indian J Pathol Microbiol
INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS -> Indian J Pediatr
INDIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY -> Indian J Physiol Pharmacol
INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH -> Indian J Public Health
INDIAN MEDICAL JOURNAL -> Indian Med J
INDIAN PEDIATRICS -> Indian Pediatr
INDIAN PRACTITIONER -> Indian Pract
INDIAN VETERINARY JOURNAL -> Indian Vet J
INDIANA MEDICINE -> Indiana Med
INDIANA NURSE -> Indiana Nurse
INDUSTRIAL HEALTH -> Ind Health
INDUSTRIAL MEDICINE AND SURGERY -> Ind Med Surg
INFECTION -> Infection
INFECTION AND IMMUNITY -> Infect Immun
INFECTION CONTROL -> Infect Control
INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY -> Infect Control Hosp Epidemiol
INFECTION CONTROL AND UROLOGICAL CARE -> Infect Control Urol Care
INFECTION CONTROL CANADA -> Infect Control Can
INFECTIOUS AGENTS AND DISEASE -> Infect Agents Dis
INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA -> Infect Dis Clin North Am
INFECTIOUS DISEASES IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY -> Infect Dis Obstet Gynecol
INFIRMIERE -> Infirmiere
INFIRMIERE AUXILIAIRE -> Infirm Aux
INFIRMIERE CANADIENNE -> Infirm Can
INFIRMIERE DU QUEBEC -> Infirm Que
INFIRMIERE FRANCAISE -> Infirm Fr
INFIRMIERE HAITIENNE -> Infirm Haiti
INFIRMIERS -> Infirmiers
INFLAMMATION -> Inflammation
INFLAMMATION RESEARCH -> Inflamm Res
INFLAMMATORY BOWEL DISEASES -> Inflamm Bowel Dis
INFORMATION DENTAIRE -> Inf Dent
INFORMATION PSYCHIATRIQUE -> Inf Psychiatr
INFORMATIONEN AUS ORTHODONTIE UND KIEFERORTHOPADIE MIT BEITRAGEN AUS DER INTERNATIONALEN LITERATUR -> Inf Orthod Kieferorthop
INFORMATORE ODONTO-STOMATOLOGICO -> Inf Odontostomatol
INFORUM -> Inforum
INFUSIONSTHERAPIE -> Infusionstherapie
INFUSIONSTHERAPIE UND KLINISCHE ERNAHRUNG. SONDERHEFT -> Infusionsther Klin Ernahr Sonderh
INFUSIONSTHERAPIE UND KLINISCHE ERNAHRUNG -> Infusionsther Klin Ernahr
INFUSIONSTHERAPIE UND TRANSFUSIONSMEDIZIN -> Infusionsther Transfusionsmed
INHALED PARTICLES -> Inhaled Part
INJURY -> Injury
INJURY PREVENTION -> Inj Prev
INQUIRY -> Inquiry
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY -> Insect Biochem Mol Biol
INSECT MOLECULAR BIOLOGY -> Insect Mol Biol
INSIGHT -> Insight
INSTRUCTIONAL COURSE LECTURES -> Instr Course Lect
 --- -> Int Z Vitaminforsch
INTEGRATIVE PHYSIOLOGICAL AND BEHAVIORAL SCIENCE -> Integr Physiol Behav Sci
INTENSIVE AND CRITICAL CARE NURSING -> Intensive Crit Care Nurs
INTENSIVE CARE MEDICINE -> Intensive Care Med
INTENSIVE CARE NURSING -> Intensive Care Nurs
INTENSIVMEDIZINISCHE PRAXIS -> Intensivmed Prax
INTER-UNIVERSITY FACULTY WORK CONFERENCE -> Interuniv Fac Work Conf
INTERCOM -> Intercom
INTERCOM -> Intercom (Des Moines)
INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES ON INFECTIOUS DISEASES -> Interdisc Perspect Infect Dis
INTERFERON -> Interferon
INTERNAL MEDICINE -> Intern Med
INTERNATIONAL ADVANCES IN SURGICAL ONCOLOGY -> Int Adv Surg Oncol
INTERNATIONAL ANESTHESIOLOGY CLINICS -> Int Anesthesiol Clin
INTERNATIONAL ANGIOLOGY -> Int Angiol
INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND APPLIED IMMUNOLOGY -> Int Arch Allergy Appl Immunol
INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY -> Int Arch Allergy Immunol
INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH -> Int Arch Occup Environ Health
INTERNATIONAL CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY -> Int Clin Psychopharmacol
INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL -> Int Dent J
INTERNATIONAL DISABILITY STUDIES -> Int Disabil Stud
INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL -> Int Endod J
INTERNATIONAL FAMILY PLANNING DIGEST -> Int Fam Plann Dig
INTERNATIONAL IMMUNOLOGY -> Int Immunol
INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY -> Int J Parasitol
INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE -> Int J Qual Health Care
INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH. SUPPLEMENT -> Int J Vitam Nutr Res Suppl
INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH -> Int J Vitam Nutr Res
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADULT ORTHODONTICS AND ORTHOGNATHIC SURGERY -> Int J Adult Orthodon Orthognath Surg
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING AND HUMAN DEVELOPMENT -> Int J Aging Hum Dev
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY -> Int J Androl
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS -> Int J Antimicrob Agents
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED RADIATION AND ISOTOPES -> Int J Appl Radiat Isot
INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS -> Int J Artif Organs
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIO-MEDICAL COMPUTING -> Int J Biomed Comput
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY -> Int J Biochem
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY -> Int J Biochem Cell Biol
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES -> Int J Biol Macromol
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MARKERS -> Int J Biol Markers
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL RESEARCH IN PREGNANCY -> Int J Biol Res Pregnancy
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY -> Int J Biometeorol
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER. SUPPLEMENT -> Int J Cancer Suppl
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER -> Int J Cancer
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIAC IMAGING -> Int J Card Imaging
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY -> Int J Cardiol
INTERNATIONAL JOURNAL OF CELL CLONING -> Int J Cell Cloning
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONOBIOLOGY -> Int J Chronobiol
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUMPOLAR HEALTH -> Int J Circumpolar Health
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPNOSIS -> Int J Clin Exp Hypn
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND LABORATORY RESEARCH -> Int J Clin Lab Res
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL MONITORING AND COMPUTING -> Int J Clin Monit Comput
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY, THERAPY, AND TOXICOLOGY -> Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY, THERAPY AND TOXICOLOGY -> Int J Clin Pharmacol
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND BIOPHARMACY -> Int J Clin Pharmacol Biopharm
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS -> Int J Clin Pharmacol Ther
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY RESEARCH -> Int J Clin Pharmacol Res
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE. SUPPLEMENT -> Int J Clin Pract Suppl
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE -> Int J Clin Pract
INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE -> Int J Colorectal Dis
INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTAL SYMPOSIA -> Int J Dent Symp
INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY -> Int J Dermatol
INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY -> Int J Dev Biol
INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE -> Int J Dev Neurosci
INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS -> Int J Eat Disord
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY -> Int J Environ Anal Chem
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY -> Int J Epidemiol
INTERNATIONAL JOURNAL OF EQUILIBRIUM RESEARCH -> Int J Equilib Res
INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL PATHOLOGY -> Int J Exp Pathol
INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY -> Int J Fertil
INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY AND MENOPAUSAL STUDIES -> Int J Fertil Menopausal Stud
INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY AND WOMENS MEDICINE -> Int J Fertil Womens Med
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY -> Int J Food Microbiol
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION -> Int J Food Sci Nutr
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORENSIC DENTISTRY -> Int J Forensic Dent
INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY -> Int J Geriatr Psychiatry
INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY -> Int J Group Psychother
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS -> Int J Gynaecol Obstet
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL PATHOLOGY -> Int J Gynecol Pathol
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH EDUCATION -> Int J Health Educ
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SERVICES -> Int J Health Serv
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY -> Int J Hematol
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTHERMIA -> Int J Hyperthermia
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPHARMACOLOGY -> Int J Immunopharmacol
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH -> Int J Impot Res
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES -> Int J Infect Dis
INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE AND COMMUNICATION DISORDERS -> Int J Lang Commun Disord
INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND PSYCHIATRY -> Int J Law Psychiatry
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE -> Int J Legal Med
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEPROSY -> Int J Lepr
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEPROSY AND OTHER MYCOBACTERIAL DISEASES -> Int J Lepr Other Mycobact Dis
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS -> Int J Med Inf
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, VIROLOGY, PARASITOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES -> Int J Med Microbiol Virol Parasitol Infect Dis
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY -> Int J Med Microbiol
INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROCIRCULATION: CLINICAL AND EXPERIMENTAL -> Int J Microcirc Clin Exp
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE -> Int J Mol Med
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS -> Int J Neural Syst
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROLOGY -> Int J Neurol
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPHARMACOLOGY -> Int J Neuropharmacol
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHIATRY -> Int J Neuropsychiatry
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE -> Int J Neurosci
INTERNATIONAL JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY -> Int J Nucl Med Biol
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE -> Int J Nurs Pract
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES -> Int J Nurs Stud
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY -> Int J Obes
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY AND RELATED METABOLIC DISORDERS -> Int J Obes Relat Metab Disord
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY -> Int J Obstet Gynaecol (unofficial name: Blackwell Journal of Obstetrics and Gynaecology -> BJOG) 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH -> Int J Occup Environ Health
INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY -> Int J Occup Health Saf
INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE AND ENVIRONMENTAL HEALTH [PL] -> Int J Occup Med Environ Health
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY -> Int J Oncol
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL IMPLANTS -> Int J Oral Maxillofac Implants
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY -> Int J Oral Maxillofac Surg
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY -> Int J Oral Implantol
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL MYOLOGY -> Int J Oral Myol
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL SURGERY -> Int J Oral Surg
INTERNATIONAL JOURNAL OF OROFACIAL MYOLOGY -> Int J Orofacial Myology
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORTHODONTICS -> Int J Orthod
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY -> Int J Paediatr Dent
INTERNATIONAL JOURNAL OF PANCREATOLOGY -> Int J Pancreatol
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC NEPHROLOGY -> Int J Pediatr Nephrol
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY -> Int J Pediatr Otorhinolaryngol
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE AND PROTEIN RESEARCH -> Int J Pept Protein Res
INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS AND RESTORATIVE DENTISTRY -> Int J Periodontics Restorative Dent
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS -> Int J Pharm
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS -> Int J Prosthodont
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROTEIN RESEARCH -> Int J Protein Res
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY -> Int J Psychiatry
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE -> Int J Psychiatry Med
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHO-ANALYSIS -> Int J Psychoanal
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY -> Int J Psychoanal Psychother
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY -> Int J Psychophysiol
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOMATICS -> Int J Psychosom
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION APPLICATIONS AND INSTRUMENTATION. PART A, APPLIED RADIATION AND ISOTOPES -> Int J Rad Appl Instrum [A]
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION APPLICATIONS AND INSTRUMENTATION. PART B, NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY -> Int J Rad Appl Instrum B
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY -> Int J Radiat Biol
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY AND RELATED STUDIES IN PHYSICS, CHEMISTRY AND MEDICINE -> Int J Radiat Biol Relat Stud Phys Chem Med
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY, BIOLOGY, PHYSICS -> Int J Radiat Oncol Biol Phys
INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH -> Int J Rehabil Res
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY -> Int J Soc Psychiatry
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT NUTRITION -> Int J Sport Nutr
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE -> Int J Sports Med
INTERNATIONAL JOURNAL OF STD AND AIDS -> Int J STD AIDS
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC BACTERIOLOGY -> Int J Syst Bacteriol
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH CARE -> Int J Technol Assess Health Care
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE ADDICTIONS -> Int J Addict
INTERNATIONAL JOURNAL OF TISSUE REACTIONS -> Int J Tissue React
INTERNATIONAL JOURNAL OF TRAUMA NURSING -> Int J Trauma Nurs
INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE -> Int J Tuberc Lung Dis
INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY -> Int J Urol
INTERNATIONAL JOURNAL OF ZOONOSES -> Int J Zoonoses
INTERNATIONAL NURSING REVIEW -> Int Nurs Rev
INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY -> Int Ophthalmol
INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY CLINICS -> Int Ophthalmol Clin
INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS -> Int Orthop
INTERNATIONAL PHARMACOPSYCHIATRY -> Int Pharmacopsychiatry
INTERNATIONAL PSYCHIATRY CLINICS -> Int Psychiatry Clin
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS -> Int Psychogeriatr
INTERNATIONAL REHABILITATION MEDICINE -> Int Rehabil Med
INTERNATIONAL REVIEW OF ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY [PL] -> Int Rev Allergol Clin Immunol
INTERNATIONAL REVIEW OF CONNECTIVE TISSUE RESEARCH -> Int Rev Connect Tissue Res
INTERNATIONAL REVIEW OF CYTOLOGY. SUPPLEMENT -> Int Rev Cytol Suppl
INTERNATIONAL REVIEW OF CYTOLOGY -> Int Rev Cytol
INTERNATIONAL REVIEW OF EXPERIMENTAL PATHOLOGY -> Int Rev Exp Pathol
INTERNATIONAL REVIEW OF NEUROBIOLOGY -> Int Rev Neurobiol
INTERNATIONAL REVIEW OF PHYSIOLOGY -> Int Rev Physiol
INTERNATIONAL REVIEW OF TROPICAL MEDICINE -> Int Rev Trop Med
INTERNATIONAL REVIEWS OF IMMUNOLOGY -> Int Rev Immunol
INTERNATIONAL SURGERY -> Int Surg
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FLUORIDATION AND PREVENTIVE DENTISTRY -> Int Symp Fluorid Prev Dent
INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL AND PELVIC FLOOR DYSFUNCTION -> Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct
INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY -> Int Urol Nephrol
INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE PHYSIOLOGIE EINSCHLIESSLICH ARBEITSPHYSIOLOGIE -> Int Z Angew Physiol
INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE PHARMAKOLOGIE, THERAPIE UND TOXIKOLOGIE -> Int Z Klin Pharmakol Ther Toxikol
INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FUR VITAMIN- UND ERNAHRUNGSFORSCHUNG. BEIHEFT -> Int Z Vitam Ernahrungsforsch Beih
INTERNATIONALES ARCHIV FUR ARBEITSMEDIZIN -> Int Arch Arbeitsmed
INTERNIST -> Internist
INTERNIST -> Internist (Berl)
INTERNISTISCHE PRAXIS -> Internist Prax
INTERVIROLOGY -> Intervirology
INVASION AND METASTASIS -> Invasion Metastasis
INVERTEBRATE NEUROSCIENCE -> Invert Neurosci
INVESTIGACION CLINICA -> Invest Clin
INVESTIGATIONAL NEW DRUGS -> Invest New Drugs
INVESTIGATIVE AND CELL PATHOLOGY -> Invest Cell Pathol
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY -> Invest Ophthalmol
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY AND VISUAL SCIENCE -> Invest Ophthalmol Vis Sci
INVESTIGATIVE RADIOLOGY -> Invest Radiol
INVESTIGATIVE UROLOGY -> Invest Urol
INVESTIGATIVE UROLOGY -> Investig Urol (Berl)
INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY [PL] -> Inz Fiz Med
ION CHANNELS -> Ion Channels
ION EXCHANGE AND MEMBRANES -> Ion Exch Membr
IOWA DENTAL BULLETIN -> Iowa Dent Bull
IOWA DENTAL JOURNAL -> Iowa Dent J
IOWA MEDICINE -> Iowa Med
IOWA ORTHOPAEDIC JOURNAL -> Iowa Orthop J
IOWA STATE UNIVERSITY VETERINARIAN -> Iowa State Univ Vet
IPPF MEDICAL BULLETIN -> IPPF Med Bull
IRAQI DENTAL JOURNAL -> Iraqi Dent J
IRB; A REVIEW OF HUMAN SUBJECTS RESEARCH -> IRB
IRCS JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE -> IRCS J Med Sci
IRISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE -> Ir J Med Sci
IRISH MEDICAL JOURNAL -> Ir Med J
IRISH NURSES JOURNAL -> Ir Nurses J
IRISH NURSING AND HOSPITAL WORLD -> Ir Nurs Hosp World
IRISH NURSING NEWS -> Ir Nurs News
IRYO -> Iryo
ISA TRANSACTIONS -> ISA Trans
ISIS -> Isis
ISMB -> Ismb
ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL AND HEALTH STUDIES -> Isotopes Environ Health Stud
ISOZYMES: CURRENT TOPICS IN BIOLOGICAL MEDICAL RESEARCH -> Isozymes Curr Top Biol Med Res
ISRAEL ANNALS OF PSYCHIATRY AND RELATED DISCIPLINES -> Isr Ann Psychiatr Relat Discip
ISRAEL JOURNAL OF DENTAL MEDICINE -> Isr J Dent Med
ISRAEL JOURNAL OF DENTAL SCIENCES -> Isr J Dent Sci
ISRAEL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES -> Isr J Med Sci
ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES -> Isr J Psychiatry Relat Sci
ISRAEL JOURNAL OF ZOOLOGY -> Isr J Zool
ISSLEDOVANIIA PO GENETIKE -> Issled Genet
ISSUES -> Issues
ISSUES IN COMPREHENSIVE PEDIATRIC NURSING -> Issues Compr Pediatr Nurs
ISSUES IN HEALTH CARE OF WOMEN -> Issues Health Care Women
ISSUES IN LAW AND MEDICINE -> Issues Law Med
ISSUES IN MENTAL HEALTH NURSING -> Issues Ment Health Nurs
ISTANBUL UNIVERSITESI DISHEKIMLIGI FAKULTESI DERGISI -> Istanbul Univ Dishekim Fak Derg
ITALIAN GENERAL REVIEW OF DERMATOLOGY -> Ital Gen Rev Dermatol
ITALIAN JOURNAL OF ANATOMY AND EMBRYOLOGY -> Ital J Anat Embryol
ITALIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY -> Ital J Biochem
ITALIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY -> Ital J Gastroenterol
ITALIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY -> Ital J Gastroenterol Hepatol
ITALIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES -> Ital J Neurol Sci
ITALIAN JOURNAL OF ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY. SUPPLEMENTUM -> Ital J Orthop Traumatol Suppl
ITALIAN JOURNAL OF ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY -> Ital J Orthop Traumatol
ITALIAN JOURNAL OF SURGICAL SCIENCES -> Ital J Surg Sci
IUGOSLAVICA PHYSIOLOGICA ET PHARMACOLOGICA ACTA -> Iugosl Physiol Pharmacol Acta
IYO DENSHI TO SEITAI KOGAKU -> Iyodenshi To Seitai Kogaku
IZVESTIIA AKADEMII NAUK. SERIIA BIOLOGICHESKAIA -> Izv Akad Nauk Ser Biol
IZVESTIIA AKADEMII NAUK SSSR. SERIIA BIOLOGICHESKAIA -> Izv Akad Nauk SSSR Biol
IZVESTIIA NA INSTITUTA PO FIZIOLOGIIA -> Izv Inst Fiziol (Sofiia)
IZVESTIIA NA MIKROBIOLOGICHESKIIA INSTITUT -> Izv Mikrobiol Inst (Sofiia)A - C | D - I | J - O | P - Z


Lekarski Poradnik Językowy