Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Titles of Biomedical Journals and their Abbreviations
SŁOWNIKI
Słownik skrótów Pleonazmy i tautologie Skróty informatyczne Wielki słownik frazeologiczny Skróty nazw czasopism
A-C
D-I
J-O
P-Z
Wybierz...

 

Do strony głównej LPJ...

Nazwy 9.000 czasopism biomedycznych i ich skróty w układzie alfabetycznym do stosowania w medycznych pracach naukowych

The names of 9,000 biomedical journals and their abbreviations in alphabetical order to be used in medical research papers

Autor: dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski (prof. ndzw., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
na podstawie baz danych Index Medicus i Medline (National Library of Medicine, USA) i Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Author: Piotr Müldner-Nieckowski, MD, PhD (assist. prof., Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland)
on the base of databases of Index Medicus and Medline (National Library of Medicine, USA), and sources of the Main Library of Warsaw Medical University, Poland.


A - C | D - I | J - O | P - Z


UWAGI:

Żeby znaleźć żądany tekst, z menu Edycja wybierz funkcję Szukaj przeglądarki.

Brak aktualnej nazwy czasopisma oznaczono '---'.

Brak skrótów tytułów czasopism w poniższym wykazie proszę zgłaszać pocztą elektroniczną: wyślij list, podając pełną nazwę i miejsce wydawania.

Znak '->' wskazuje skrót nazwy obowiązujący w literaturze anglosaskiej.

Polskie czasopisma oznaczono '[PL]' (nie jest to składnik tytułu). Gwiazdka (*) przy tytule oznacza, że jest to wersja nazwy z polskimi literami (kod ISO-8859-2). W wykazie występuje ten sam tytuł powtórzony bez polskich znaków.

W bibliografii w czasopismach polskojęzycznych skróty nazw należy zapisywać według ortografii polskiej (tj. z kropkami).
Np. skrót 'AADE Ed J' należy po polsku pisać: 'AADE Ed. J.'; 'Acta Obstet Gynecol Scand Suppl' należy pisać 'Acta Obstet. Gynecol. Scand. Suppl.'; 'Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova' należy pisać: 'Zh. Nevropatol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova'; 'Pol Tyg Lek' należy pisać 'Pol. Tyg. Lek.' itd.

REMARKS:

To find any text choose Find (Search) from Edit menu of the browser.

If no full name of the journal is known, the title is masked by '---'.

If you have not found the abbreviation of journal title you look for, please send a message to the author by e-mail: press here, giving full title and a place of its issue.

The '->' shows an English proper abbreviation of the journal name.

Polish journals are marked by '[PL]' (this is not a part of the title). An asterisk (*) means the Polish title repeated but with Polish characters coded by ISO-8859-2. Another version of the same journal title is mentioned within the list without Polish characters.

If you want to be conformable to Polish syntax, simply add periods (.) within abbreviations for use in Polish-language periodicals. See examples beside.

 


P-Z


PA JOURNAL -> PA J
PACIFIC MEDICINE AND SURGERY -> Pac Med Surg
PACIFIC SYMPOSIUM ON BIOCOMPUTING -> Pac Symp Biocomput
PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY -> Pacing Clin Electrophysiol
PADIATRIE UND GRENZGEBIETE -> Padiatr Grenzgeb
PADIATRIE UND PADOLOGIE. SUPPLEMENTUM -> Padiatr Padol Suppl
PADIATRIE UND PADOLOGIE -> Padiatr Padol
PAEDIATRIA UNIVERSITATIS TOKYO -> Paediatr Univ Tokyo
PAEDIATRIC ANAESTHESIA -> Paediatr Anaesth
PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY -> Paediatr Perinat Epidemiol
PAEDIATRIC NURSING -> Paediatr Nurs
PAEDIATRICA INDONESIANA -> Paediatr Indones
PAEDIATRICIAN -> Paediatrician
PAEDOVITA -> Paedovita
PAHLAVI MEDICAL JOURNAL -> Pahlavi Med J
PAIN. SUPPLEMENT -> Pain Suppl
PAIN -> Pain
PAIN AND HEADACHE -> Pain Headache
PAKISTAN DENTAL REVIEW -> Pak Dent Rev
PAKISTAN JOURNAL OF SURGERY, GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS -> Pak J Surg Gynaecol Obstet
PAKISTAN NURSING AND HEALTH REVIEW -> Pak Nurs Health Rev
PALLIATIVE MEDICINE -> Palliat Med
PANCREAS -> Pancreas
PANMINERVA MEDICA -> Panminerva Med
PAP CONV AM NURS ASSOC -> Pap Conv Am Nurs Assoc
PAPERS / NATIONAL CONFERENCE FOR PROFESSIONAL NURSES AND PHYSICIANS -> Pap Natl Conf Prof Nurses Physicians
PAPUA NEW GUINEA MEDICAL JOURNAL -> P N G Med J
PARAPLEGIA -> Paraplegia
PARASITE -> Parasite
PARASITE IMMUNOLOGY -> Parasite Immunol
PARASITOLOGY -> Parasitology
PARASITOLOGY RESEARCH -> Parasitol Res
PARASSITOLOGIA -> Parassitologia
PARAZITOLOGIIA -> Parazitologiia
PARODONTOLOGIA E STOMATOLOGIA (NUOVA) -> Parodontol Stomatol (Nuova)
PARODONTOLOGIE -> Parodontol
PARODONTOLOGIE -> Parodontologie
PARODONTOLOGIE AND ACADEMY REVIEW -> Parodontol Acad Rev
PAROI ARTERIELLE -> Paroi Arterielle
PART A NEWS -> Part A News
PATHOBIOLOGY -> Pathobiology
PATHOBIOLOGY ANNUAL -> Pathobiol Annu
PATHOLOGE -> Pathologe
PATHOLOGIA ET MICROBIOLOGIA -> Pathol Microbiol (Basel)
PATHOLOGIA EUROPAEA -> Pathol Eur
PATHOLOGIA VETERINARIA -> Pathol Vet
PATHOLOGICA -> Pathologica
PATHOLOGIE BIOLOGIE -> Pathol Biol (Paris)
PATHOLOGIE ET BIOLOGIE -> Pathol Biol
PATHOLOGY, RESEARCH AND PRACTICE -> Pathol Res Pract
PATHOLOGY -> Pathology
PATHOLOGY -> Pathology (Phila)
PATHOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY RESEARCH -> Pathol Immunopathol Res
PATHOLOGY ANNUAL -> Pathol Annu
PATHOLOGY INTERNATIONAL -> Pathol Int
PATHOLOGY ONCOLOGY RESEARCH -> Pathol Oncol Res
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING -> Patient Educ Couns
PATOLOGIA E CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA -> Patol Clin Ostet Ginecol
PATOLOGIA POLSKA -> Patol Pol
PATOLOGICHESKAIA FIZIOLOGIIA I EKSPERIMENTALNAIA TERAPIIA -> Patol Fiziol Eksp Ter
PAVLOVIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCE -> Pavlov J Biol Sci
PCR METHODS AND APPLICATIONS -> PCR Methods Appl
PCR REPORTER -> PCR Rep
PDA JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY -> PDA J Pharm Sci Technol
PDM. PHYSICIANS DRUG MANUAL -> PDM
PEDAGOGIKA SPOLECZNA [PL] -> Pedag Spol
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA [PL] -> Pedag Spol
* PEDAGOGIKA SPOŁECZNA [PL] -> Pedag Społ
PEDIATRIA -> Pediatria (Bucur)
PEDIATRIA -> Pediatria (Napoli)
PEDIATRIA -> Pediatria (Santiago)
PEDIATRIA MEDICA E CHIRURGICA -> Pediatr Med Chir
PEDIATRIA PANAMERICANA -> Pediatr Panam
PEDIATRIA POLSKA [PL] -> Pediatr Pol
PEDIATRIA PRAKTYCZNA [PL] -> Pediatr Praktycz
PEDIATRIA PRATICA -> Pediatr Prat
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY -> Pediatr Allergy Immunol
PEDIATRIC AND DEVELOPMENTAL PATHOLOGY -> Pediatr Dev Pathol
PEDIATRIC ANNALS -> Pediatr Ann
PEDIATRIC CARDIOLOGY -> Pediatr Cardiol
PEDIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA -> Pediatr Clin North Am
PEDIATRIC DENTISTRY -> Pediatr Dent
PEDIATRIC DERMATOLOGY -> Pediatr Dermatol
PEDIATRIC EMERGENCY CARE -> Pediatr Emerg Care
PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY -> Pediatr Hematol Oncol
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE -> Pediatr Infect Dis
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL -> Pediatr Infect Dis J
PEDIATRIC NEPHROLOGY -> Pediatr Nephrol
PEDIATRIC NEUROLOGY -> Pediatr Neurol
PEDIATRIC NEUROSCIENCE -> Pediatr Neurosci
PEDIATRIC NEUROSURGERY -> Pediatr Neurosurg
PEDIATRIC NURSING -> Pediatr Nurs
PEDIATRIC PATHOLOGY -> Pediatr Pathol
PEDIATRIC PATHOLOGY AND LABORATORY MEDICINE -> Pediatr Pathol Lab Med
PEDIATRIC PHARMACOLOGY -> Pediatr Pharmacol (New York)
PEDIATRIC PULMONOLOGY. SUPPLEMENT -> Pediatr Pulmonol Suppl
PEDIATRIC PULMONOLOGY -> Pediatr Pulmonol
PEDIATRIC RADIOLOGY -> Pediatr Radiol
PEDIATRIC REHABILITATION -> Pediatr Rehabil
PEDIATRIC RESEARCH -> Pediatr Res
PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL -> Pediatr Surg Int
PEDIATRIC TRANSPLANTATION -> Pediatr Transplant
PEDIATRICIAN -> Pediatrician
PEDIATRICS -> Pediatrics
PEDIATRICS IN REVIEW -> Pediatr Rev
PEDIATRICS INTERNATIONAL -> Pediatr Int
PEDIATRIE -> Pediatrie
PEDIATRIE -> Pediatrie (Bucur)
PEDIATRIIA, AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIIA -> Pediatr Akush Ginekol
PEDIATRIIA -> Pediatriia
PEDODONTIE FRANCAISE -> Pedod Fr
PELICAN NEWS -> Pelican News
PENN DENTAL JOURNAL -> Penn Dent J (Phila)
PENNSYLVANIA DENTAL JOURNAL -> Pa Dent J (Harrisb)
PENNSYLVANIA MEDICINE -> Pa Med
PENNSYLVANIA NURSE -> Pa Nurse
PEOPLE -> People
PEPTIDE RESEARCH -> Pept Res
PEPTIDES -> Peptides
PERCEPTION -> Perception
PERCEPTION AND PSYCHOPHYSICS -> Percept Psychophys
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS -> Percept Mot Skills
PERFUSION -> Perfusion
PERIODONTAL ABSTRACTS / JOURNAL OF THE WESTERN SOCIETY OF PERIODONTOLOGY -> Periodontal Abstr
PERIODONTAL CASE REPORTS -> Periodontal Case Rep
PERIODONTAL CLINICAL INVESTIGATIONS -> Periodontal Clin Investig
PERIODONTICS -> Periodontics
PERIODONTOLOGY 2000 -> Periodontol 2000
PERIOPERATIVE NURSING QUARTERLY -> Perioper Nurs Q
PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL -> Perit Dial Int
PERSPECTIVAS -> Perspectivas
PERSPECTIVES -> Perspectives
PERSPECTIVES -> Perspectives (Montclair)
PERSPECTIVES IN BIOLOGY AND MEDICINE -> Perspect Biol Med
PERSPECTIVES IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION -> Perspect Nephrol Hypertens
PERSPECTIVES IN PEDIATRIC PATHOLOGY -> Perspect Pediatr Pathol
PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE -> Perspect Psychiatr Care
PERSPECTIVES IN RESPIRATORY NURSING -> Perspect Respir Nurs
PERSPECTIVES ON ADDICTIONS NURSING -> Perspect Addict Nurs
PERSPECTIVES ON DEVELOPMENTAL NEUROBIOLOGY -> Perspect Dev Neurobiol
PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY -> Pestic Biochem Physiol
PESTICIDES MONITORING JOURNAL -> Pestic Monit J
PESTYCYDY [PL] -> Pestycydy
PFLEGE -> Pflege
PFLEGE AKTUELL -> Pflege Aktuell
PFLEGE ZEITSCHRIFT -> Pflege Z
PFLUGERS ARCHIV. EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY -> Pflugers Arch
PFLUGERS ARCHIV FUR DIE GESAMTE PHYSIOLOGIE DES MENSCHEN UND DER TIERE -> Pflugers Arch Gesamte Physiol Menschen Tiere
PHARMACEUTICA [PL] -> Pharmaceutica
PHARMACEUTICA ACTA HELVETIAE -> Pharm Acta Helv
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY -> Pharm Biotechnol
PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY -> Pharm Dev Technol
PHARMACEUTICAL RESEARCH -> Pharm Res
PHARMACEUTISCH WEEKBLAD. SCIENTIFIC EDITION -> Pharm Weekbl Sci
PHARMACEUTISCH WEEKBLAD -> Pharm Weekbl
PHARMACOGENETICS -> Pharmacogenetics
PHARMACOLOGICAL RESEARCH -> Pharmacol Res
PHARMACOLOGICAL RESEARCH COMMUNICATIONS -> Pharmacol Res Commun
PHARMACOLOGICAL REVIEWS -> Pharmacol Rev
PHARMACOLOGY, BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR -> Pharmacol Biochem Behav
PHARMACOLOGY -> Pharmacology
PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS. PART B: GENERAL AND SYSTEMATIC PHARMACOLOGY -> Pharmacol Ther [B]
PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS -> Pharmacol Ther
PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS IN DENTISTRY -> Pharmacol Ther Dent
PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY -> Pharmacol Toxicol
PHARMACOLOGY FOR PHYSICIANS -> Pharmacol Physicians
PHARMACOPSYCHIATRIA -> Pharmacopsychiatria
PHARMACOPSYCHIATRY -> Pharmacopsychiatry
PHARMACOTHERAPY -> Pharmacotherapy
PHARMACY MANAGEMENT COMBINED WITH THE AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY -> Pharm Manage Comb Am J Pharm
PHARMACY WORLD AND SCIENCE -> Pharm World Sci
PHARMAKOPSYCHIATRIE NEURO-PSYCHOPHARMAKOLOGIE -> Pharmakopsychiatr Neuropsychopharmakol
PHARMAKOTHERAPIA -> Pharmakotherapia
PHARMATHERAPEUTICA -> Pharmatherapeutica
PHARMAZEUTISCHE PRAXIS -> Pharm Prax
PHARMAZEUTISCHE ZENTRALHALLE FUR DEUTSCHLAND -> Pharm Zentralhalle Dtschl
PHARMAZIE -> Pharmazie
PHARMAZIE IN UNSERER ZEIT -> Pharm Unserer Zeit
PHAROS OF ALPHA OMEGA ALPHA HONOR MEDICAL SOCIETY -> Pharos
PHILIPPINE JOURNAL OF NURSING -> Philipp J Nurs
PHILIPPINE JOURNAL OF SURGERY AND SURGICAL SPECIALTIES -> Philipp J Surg Surg Spec
PHILLIP JOURNAL -> Phillip J
PHILLIP JOURNAL FUR RESTAURATIVE ZAHNMEDIZIN -> Phillip J Restaur Zahnmed
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON. SERIES B: BIOLOGICAL SCIENCES -> Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci
PHLEBOLOGIE -> Phlebologie
PHONETICA -> Phonetica
PHOTO-DERMATOLOGY -> Photodermatol
PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY -> Photochem Photobiol
PHOTODERMATOLOGY, PHOTOIMMUNOLOGY AND PHOTOMEDICINE -> Photodermatol Photoimmunol Photomed
PHOTOPHYSIOLOGY -> Photophysiology
PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION CLINICS OF NORTH AMERICA -> Phys Med Rehabil Clin N Am
PHYSICAL THERAPY -> Phys Ther
PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY -> Phys Med Biol
PHYSIOLOGIA BOHEMOSLOVACA -> Physiol Bohemoslov
PHYSIOLOGIA BOHEMOSLOVENICA -> Physiol Bohemoslov
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ZOOLOGY -> Physiol Biochem Zool
PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY AND PHYSICS -> Physiol Chem Phys
PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY AND PHYSICS AND MEDICAL NMR -> Physiol Chem Phys Med NMR
PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT -> Physiol Meas
PHYSIOLOGICAL RESEARCH -> Physiol Res
PHYSIOLOGICAL REVIEWS -> Physiol Rev
PHYSIOLOGICAL ZOOLOGY -> Physiol Zool
PHYSIOLOGIE -> Physiologie
PHYSIOLOGIST -> Physiologist
PHYSIOLOGY AND BEHAVIOR -> Physiol Behav
PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY FOR PHYSICIANS -> Physiol Pharmacol Physicians
PHYSIOLOGY TEACHER -> Physiol Teach
PHYSIOTHERAPY -> Physiotherapy
PHYSIOTHERAPY RESEARCH INTERNATIONAL -> Physiother Res Int
PHYTOCHEMISTRY -> Phytochemistry
PHYTOPATHOLOGY -> Phytopathology
PIELEGNIARKA I POLOZNA -> Pieleg Polozna
 * PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA -> Pielęg Położna
PIELEGNIARSTWO CHIRURGICZNE I ANGIOLOGICZNE -> Pieleg Chir Angiol
 * PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I ANGIOLOGICZNE -> Pielęg Chir Angiol
PIELEGNIARSTWO NEUROLOGICZNE I NEUROCHIRURGICZNE -> Pieleg Neur Neurochir
 * PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE I NEUROCHIRURGICZNE -> Pielęg Neur Neurochir
PIGMENT CELL RESEARCH -> Pigment Cell Res
PLACENTA. SUPPLEMENT -> Placenta Suppl
PLACENTA -> Placenta
PLANT AND CELL PHYSIOLOGY -> Plant Cell Physiol
PLANT CELL -> Plant Cell
PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION -> Plant Foods Hum Nutr
PLANT JOURNAL -> Plant J
PLANT MOLECULAR BIOLOGY -> Plant Mol Biol
PLANT PHYSIOLOGY -> Plant Physiol
PLANTA -> Planta
PLANTA MEDICA -> Planta Med
PLASMID -> Plasmid
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY -> Plast Reconstr Surg
PLASTIC SURGICAL NURSING -> Plast Surg Nurs
PLUCNE BOLESTI -> Plucne Bolesti
PLUCNE BOLESTI I TUBERKULOZA -> Plucne Bolesti Tuberk
PLUGGER; IOWA DENTAL ASSISTANTS JOURNAL -> Plugger
PNEUMOFTIZIOLOGIA -> Pneumoftiziologia
PNEUMOLOGIE -> Pneumologie
PNEUMONOLOGIA I ALERGOLOGIA POLSKA [PL] -> Pneumonol Alergol Pol
PNEUMONOLOGIA POLSKA -> Pneumonol Pol
PNEUMONOLOGIE -> Pneumonologie
POLICLINICO. SEZIONE CHIRURGICA -> Policlinico [Chir]
POLICLINICO. SEZIONE MEDICA -> Policlinico [Med]
POLICLINICO. SEZIONE PRATICA -> Policlinico [Prat]
POLICY ANALYSIS -> Policy Anal
POLICY STATEMENT / ROYAL COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS -> Policy Statement R Coll Gen Pract
POLIMERY W MEDYCYNIE [PL] -> Polim Med
POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY [PL] -> Pol J Chem
POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY [PL] -> Pol J Cosmet
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES [PL] -> Pol J Environ Stud
POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION [PL] -> Pol J Food Nutr
POLISH JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS AND ENGINEERING [PL] -> Pol J Med Physics Engineer
POLISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE -> Pol J Occup Med
POLISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE AND ENVIRONMENTAL HEALTH -> Pol J Occup Med Environ Health
POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY [PL] -> Pol J Pathol
POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY [PL] -> Pol J Pharmacol
POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND PHARMACY [PL] -> Pol J Pharmacol Pharm
POLISH MEDICAL JOURNAL [PL]-> Pol Med J
POLISH MEDICAL SCIENCES AND HISTORY BULLETIN [PL] -> Pol Med Sci Hist Bull
POLITYKA SPOLECZNA [PL] -> Polityka Spol
POLITYKA SPOŁECZNA [PL] -> Polityka Społ
 * POLITYKA SPOŁECZNA [PL] -> Polityka Społ
POLOZNA. NAUKA I PRAKTYKA -> Polozna Nauka Praktyka
 * POŁOŻNA. NAUKA I PRAKTYKA -> Położna Nauka Praktyka
POLSKA MEDYCYNA PALIATYWNA [PL] -> Pol Med Paliat
POLSKA MEDYCYNA RODZINNA [PL] (see new title: FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW) -> Pol Med Rodz
POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI [PL] -> Pol Merkuriusz Lek
POLSKI PRZEGLAD CHIRURGICZNY [PL] -> Pol Przegl Chir
POLSKI PRZEGLAD MEDYCYNY LOTNICZEJ [PL] -> Pol Przegl Med Lotn
POLSKI PRZEGLAD RADIOLOGII [PL] -> Pol Przegl Radiol
 * POLSKI PRZEGLĄD RADIOLOGII I MEDYCYNY NUKLEARNEJ [PL] -> Pol Przegl Radiol Med Nukl
POLSKI PRZEGLAD RADIOLOGII I MEDYCYNY NUKLEARNEJ [PL] -> Pol Przegl Radiol Med Nukl
 * POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY [PL] -> Pol Przegl Chir
 * POLSKI PRZEGLĄD MEDYCYNY LOTNICZEJ [PL] -> Pol Przegl Med Lotn
 * POLSKI PRZEGLĄD RADIOLOGII [PL] -> Pol Przegl Radiol
POLSKI TYGODNIK LEKARSKI [PL] -> Pol Tyg Lek
POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNETRZNEJ [PL] -> Pol Arch Med Wewn
 * POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ [PL] -> Pol Arch Med Wewn
POLSKIE ARCHIWUM WETERYNARYJNE [PL] -> Pol Arch Weter
POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE [PL] -> Pol Forum Psychol
POPULATION REPORTS. SERIES C, FEMALE STERILIZATION -> Popul Rep C
POPULATION REPORTS. SERIES C; STERILIZATION FEMALE -> Popul Rep C
POPULATION REPORTS. SERIES L: ISSUES IN WORLD HEALTH -> Popul Rep L
POPULATION REPORTS. SERIES M, SPECIAL TOPIC MONOGRAPHS -> Popul Rep M
POPULATION REPORTS. SERIES M, SPECIAL TOPICS -> Popul Rep M
POPULATION REPORTS. SPECIAL TOPIC MONOGRAPHS -> Popul Rep Spec Top Monogr
POPULATION REPORTS. SERIES A; ORAL CONTRACEPTIVES -> Popul Rep A
POPULATION REPORTS. SERIES B; INTRAUTERINE DEVICES -> Popul Rep B
POPULATION REPORTS. SERIES D, MALE STERILIZATION -> Popul Rep D
POPULATION REPORTS. SERIES D: STERILIZATION MALE -> Popul Rep D
POPULATION REPORTS. SERIES E; LAW AND POLICY -> Popul Rep E
POPULATION REPORTS. SERIES F: PREGNANCY TERMINATION -> Popul Rep F
POPULATION REPORTS. SERIES G: PROSTAGLANDINS -> Popul Rep G
POPULATION REPORTS. SERIES H; BARRIER METHODS -> Popul Rep H
POPULATION REPORTS. SERIES I; PERIODIC ABSTINENCE -> Popul Rep I
POPULATION REPORTS. SERIES J: FAMILY PLANNING PROGRAMS -> Popul Rep J
POPULATION REPORTS. SERIES K: INJECTABLES AND IMPLANTS -> Popul Rep K
POPULATION TRENDS -> Popul Trends
PORADNIK STOMATOLOGICZNY [PL] -> Por Stomatol
POSTEPY AEROZOLOTERAPII [PL] -> Postepy Aerozoloter
POSTEPY BIOCHEMII [PL] -> Postepy Biochem
POSTEPY BIOLOGII KOMORKI [PL] -> Postepy Biol Komorki
POSTEPY FIZYKI [PL] -> Postepy Fizyki
POSTEPY HIGIENY I MEDYCYNY DOSWIADCZALNEJ [PL] -> Postepy Hig Med Dosw
POSTEPY MEDYCYNY KLINICZNEJ I DOSWIADCZALNEJ [PL] -> Postepy Med Klin Dosw
POSTEPY MIKROBIOLOGII [PL] -> Postepy Mikrobiol
POSTEPY NAUK MEDYCZNYCH [PL] -> Postepu Nauk Med
POSTEPY OSTEOARTROLOGII [PL] -> Postepy Osteoartrol
POSTEPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII [PL] -> Postepy Psychiatr Neurol
POSTEPY REHABILITACJI [PL] -> Postepy Rehabil
POSTĘPY W CHIRURGII GŁOWY I SZYI [PL] -> Postepy Chir Glowy Szyi
 * POSTĘPY AEROZOLOTERAPII [PL] -> Postępy Aerozoloter
 * POSTĘPY BIOCHEMII [PL] -> Postępy Biochem
 * POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI [PL] -> Postępy Biol Komórki
 * POSTĘPY FIZYKI [PL] -> Postępy Fizyki
 * POSTĘPY HIGIENY I MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ [PL] -> Postępy Hig Med Dośw
 * POSTĘPY MEDYCYNY KLINICZNEJ I DOŚWIADCZALNEJ [PL] -> Postępy Med Klin Dośw
 * POSTĘPY MIKROBIOLOGII [PL] -> Postępy Mikrobiol
 * POSTĘPY NAUK MEDYCZNYCH [PL] -> Postępy Nauk Med
 * POSTĘPY OSTEOARTROLOGII [PL] -> Postępy Osteoartrol
 * POSTĘPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII [PL] -> Postępy Psychiatr Neurol
 * POSTĘPY REHABILITACJI [PL] -> Postępy Rehabil
 * POSTĘPY W CHIRURGII GŁOWY I SZYI [PL] -> Postępy Chir Głowy Szyi
POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL -> Postgrad Med J
POSTGRADUATE MEDICINE -> Postgrad Med
POULTRY SCIENCE -> Poult Sci
POUMON ET LE COEUR -> Poumon Coeur
PRACE / LODZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. WYDZIAL IV, NAUK LEKARSKICH -> Pr Lodz Tow Nauk [IV]
PRACOVNI LEKARSTVI -> Prac Lek
PRACTICA ODONTOLOGICA -> Pract Odontol
PRACTICA OTO-RHINO-LARYNGOLOGICA -> Pract Otorhinolaryngol (Basel)
PRACTICAL DENTAL MONOGRAPHS -> Pract Dent Monogr
PRACTICAL PERIODONTICS AND AESTHETIC DENTISTRY -> Pract Periodontics Aesthet Dent
PRACTICING MIDWIFE -> Pract Midwife
PRACTITIONER -> Practitioner
PRAIRIE ROSE -> Prairie Rose
PRAKTICKE ZUBNI LEKARSTVI -> Prakt Zubn Lek
PRAKTISCHE ANAESTHESIE, WIEDERBELEBUNG UND INTENSIVTHERAPIE -> Prakt Anaesth
PRAKTISCHE KIEFERORTHOPADIE -> Prakt Kieferorthop
PRAKTYKA I TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ [PL] -> Prakt Teoria Inf Nauk Techn
PRAXIS -> Praxis
PRAXIS DER KINDERPSYCHOLOGIE UND KINDERPSYCHIATRIE. BEIHEFT -> Prax Kinderpsychol Kinderpsychiatr Beih
PRAXIS DER KINDERPSYCHOLOGIE UND KINDERPSYCHIATRIE -> Prax Kinderpsychol Kinderpsychiatr
PRAXIS DER PNEUMOLOGIE VEREINIGT MIT DER TUBERKULOSEARZT -> Prax Pneumol
PRAXIS UND KLINIK DER PNEUMOLOGIE -> Prax Klin Pneumol
PREHOSPITAL EMERGENCY CARE -> Prehosp Emerg Care
PRENATAL DIAGNOSIS -> Prenat Diagn
PRENSA MEDICA ARGENTINA -> Prensa Med Argent
PRENSA MEDICA MEXICANA -> Prensa Med Mex
PREPARATIVE BIOCHEMISTRY -> Prep Biochem
PREPARATIVE BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY -> Prep Biochem Biotechnol
PRESSE MEDICALE -> Presse Med
PRESSE THERMALE ET CLIMATIQUE -> Presse Therm Clim
PREVENTIVE MEDICINE -> Prev Med
PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE -> Prev Vet Med
PREVENZIONE E ASSISTENZA DENTALE -> Prev Assist Dent
PREVENZIONE STOMATOLOGICA -> Prev Stomatol
PRIKLADNAIA BIOKHIMIIA I MIKROBIOLOGIIA -> Prikl Biokhim Mikrobiol
PRIMARY CARE; CLINICS IN OFFICE PRACTICE -> Prim Care
PRIMARY DENTAL CARE -> Prim Dent Care
PRIMATES IN MEDICINE -> Primates Med
PRIMUM NON NOCERE - BIULETYN BYDGOSKO-PILSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ [PL] -> Primum Non Nocere Biul Bydg-Pils Izby Lek
PRINCESS TAKAMATSU SYMPOSIA -> Princess Takamatsu Symp
PRN FORUM -> PRN Forum
PRO RE NATA -> Pro Re Nata
PROBE -> Probe
PROBE -> Probe (Adelaide)
PROBE -> Probe (Lond)
PROBLEMES ACTUELS D ENDOCRINOLOGIE ET DE NUTRITION -> Probl Actuels Endocrinol Nutr
PROBLEMES ACTUELS D OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE -> Probl Actuels Otorhinolaryngol
PROBLEMI NA KHIGIENATA -> Probl Khig
PROBLEMS IN VETERINARY MEDICINE -> Probl Vet Med
PROBLEMY ENDOKRINOLOGII -> Probl Endokrinol (Mosk)
PROBLEMY ENDOKRINOLOGII I GORMONOTERAPII -> Probl Endokrinol Gormonoter
PROBLEMY GEMATOLOGII I PERELIVANIIA KROVI -> Probl Gematol Pereliv Krovi
PROBLEMY HIGIENY [PL] -> Probl Hig
PROBLEMY HIV I AIDS [PL] -> Probl HIV AIDS
PROBLEMY KOSMICHESKOI BIOLOGII -> Probl Kosm Biol
PROBLEMY KRYMINALISTYKI [PL] -> Probl Kryminalist
PROBLEMY LEKARSKIE [PL] -> Probl Lek
PROBLEMY MEDYCYNY NUKLEARNEJ [PL] -> Probl Med Nukl
PROBLEMY MEDYCYNY WIEKU ROZWOJOWEGO -> Probl Med Wieku Rozwoj
PROBLEMY SEVERA -> Probl Sev
PROBLEMY SOTSIALNOI GIGIENY I ISTORIIA MEDITSINY -> Probl Sotsialnoi Gig Istor Med
PROBLEMY TERAPII MONITOROWANEJ [PL] -> Probl Ter Monitor
PROBLEMY TUBERKULEZA -> Probl Tuberk
PROCEEDINGS, ANNUAL MANAGEMENT CONFERENCE - AMERICAN DENTAL ASSOCIATION -> Proc Annu Manage Conf Am Dent Assoc
PROCEEDINGS, ANNUAL MEETING OF THE MEDICAL SECTION OF THE AMERICAN COUNCIL OF LIFE INSURANCE -> Proc Annu Meet Med Sect Am Counc Life Insur
PROCEEDINGS, ANNUAL MEETING OF THE MEDICAL SECTION OF THE AMERICAN LIFE CONVENTION -> Proc Annu Meet Med Sect Am Life Conv
PROCEEDINGS, ANNUAL MEETING OF THE UNITED STATES ANIMAL HEALTH ASSOCIATION -> Proc Annu Meet U S Anim Health Assoc
PROCEEDINGS. FOUNDATION FOR ORTHODONTIC RESEARCH -> Proc Found Orthod Res
PROCEEDINGS, THE ANNUAL MEETING OF THE MEDICAL SECTION OF THE AMERICAN LIFE INSURANCE ASSOCIATION -> Proc Annu Meet Med Sect Am Life Insur Assoc
PROCEEDINGS - NATIONAL CONFERENCE ON METHADONE TREATMENT -> Proc Natl Conf Methadone Treat
PROCEEDINGS - NURSING THEORY CONFERENCE -> Proc Nurs Theory Conf
PROCEEDINGS - ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH. SECTION B: BIOLOGY -> Proc R Soc Edinb [Biol]
PROCEEDINGS - ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH. SECTION B: NATURAL ENVIRONMENT -> Proc R Soc Edinb [Nat Environ]
PROCEEDINGS / AMIA ANNUAL FALL SYMPOSIUM -> Proc AMIA Annu Fall Symp
PROCEEDINGS / AMIA SYMPOSIUM -> Proc Amia Symp
PROCEEDINGS / STATE SECRETARIES MANAGEMENT CONFERENCE, AMERICAN DENTAL ASSOCIATION -> Proc State Secr Manage Conf Am Dent Assoc
PROCEEDINGS / THE ... ANNUAL SYMPOSIUM ON COMPUTER APPLICATIONS IN MEDICAL CARE -> Proc Annu Symp Comput Appl Med Care
PROCEEDINGS AND PAPERS OF THE ANNUAL CONFERENCE OF THE CALIFORNIA MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, INC -> Proc Pap Annu Conf Calif Mosq Control Assoc
PROCEEDINGS OF THE ... ANNUAL CONFERENCE ON RESEARCH IN MEDICAL EDUCATION -> Proc Annu Conf Res Med Educ
PROCEEDINGS OF THE ANNUAL CLINICAL SPINAL CORD INJURY CONFERENCE -> Proc Annu Clin Spinal Cord Inj Conf
PROCEEDINGS OF THE ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN PSYCHOPATHOLOGICAL ASSOCIATION -> Proc Annu Meet Am Psychopathol Assoc
PROCEEDINGS OF THE ANNUAL SYMPOSIUM OF THE EUGENICS SOCIETY -> Proc Annu Symp Eugen Soc
PROCEEDINGS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS -> Proc Assoc Am Physicians
PROCEEDINGS OF THE AUSTRALIAN ASSOCIATION OF NEUROLOGISTS -> Proc Aust Assoc Neurol
PROCEEDINGS OF THE BRITISH PAEDODONTIC SOCIETY -> Proc Br Paedod Soc
PROCEEDINGS OF THE BRITISH SOCIETY OF DENTAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY -> Proc Br Soc Dent Maxillofac Radiol
PROCEEDINGS OF THE CARDIFF MEDICAL SOCIETY -> Proc Cardiff Med Soc
PROCEEDINGS OF THE CHINESE ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES AND THE PEKING UNION MEDICAL COLLEGE -> Proc Chin Acad Med Sci Peking Union Med Coll
PROCEEDINGS OF THE CLINICAL DIALYSIS AND TRANSPLANT FORUM -> Proc Clin Dial Transplant Forum
PROCEEDINGS OF THE EUROPEAN DIALYSIS AND TRANSPLANT ASSOCIATION -> Proc Eur Dial Transplant Assoc
PROCEEDINGS OF THE EUROPEAN DIALYSIS AND TRANSPLANT ASSOCIATION - EUROPEAN RENAL ASSOCIATION -> Proc Eur Dial Transplant Assoc Eur Ren Assoc
PROCEEDINGS OF THE EUROPEAN PROSTHODONTIC ASSOCIATION -> Proc Eur Prosthodontic Assoc
PROCEEDINGS OF THE FINNISH DENTAL SOCIETY -> Proc Finn Dent Soc
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF MEDICINE OF CHICAGO -> Proc Inst Med Chic
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS. PART H, JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE -> Proc Inst Mech Eng [H]
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF ORAL PATHOLOGY -> Proc Int Acad Oral Pathol
PROCEEDINGS OF THE KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. SERIES C: BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES -> Proc K Ned Akad Wet C
PROCEEDINGS OF THE MINE MEDICAL OFFICERS ASSOCIATION -> Proc Mine Med Off Assoc
PROCEEDINGS OF THE MINE MEDICAL OFFICERS ASSOCIATION OF SA -> Proc Mine Med Off Assoc SA
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA -> Proc Natl Acad Sci U S A
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL CANCER CONFERENCE -> Proc Natl Cancer Conf
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL SCIENCE COUNCIL, REPUBLIC OF CHINA. PART B, LIFE SCIENCES -> Proc Natl Sci Counc Repub China B
PROCEEDINGS OF THE NUTRITION SOCIETY -> Proc Nutr Soc
PROCEEDINGS OF THE ROYAL IRISH ACADEMY. SECTION B: BIOLOGICAL, GEOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCE -> Proc R Ir Acad [B]
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON. SERIES B: BIOLOGICAL SCIENCES -> Proc R Soc Lond B Biol Sci
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE -> Proc R Soc Med
PROCEEDINGS OF THE RUDOLF VIRCHOW MEDICAL SOCIETY IN THE CITY OF NEW YORK -> Proc Rudolf Virchow Med Soc City N Y
PROCEEDINGS OF THE SOCIETY FOR EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE -> Proc Soc Exp Biol Med
PROCEEDINGS OF THE VETERANS ADMINISTRATION SPINAL CORD INJURY CONFERENCE -> Proc Veterans Adm Spinal Cord Inj Conf
PROCEEDINGS OF THE VIRCHOW-PIRQUET MEDICAL SOCIETY -> Proc Virchow Pirquet Med Soc
PROCEEDINGS OF THE WEEKLY SEMINAR IN NEUROLOGY -> Proc Wkly Semin Neurol
PROCEEDINGS OF THE WESTERN PHARMACOLOGY SOCIETY -> Proc West Pharmacol Soc
PRODUITS ET PROBLEMES PHARMACEUTIQUES -> Prod Probl Pharm
PROFESSIONAL CARE OF MOTHER AND CHILD -> Prof Care Mother Child
PROFESSIONAL FLASHES -> Prof Flashes
PROFESSIONAL NURSE -> Prof Nurse
PROFESSIONAL NURSING HOME -> Prof Nurs Home
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE -> Prof Inferm
PROGRES EN UROLOGIE -> Prog Urol
PROGRES MEDICAL -> Progr Med (Paris)
PROGRES ODONTO-STOMATOLOGIQUE -> Prog Odontostomatol
PROGRESOS DE TERAPEUTICA CLINICA -> Progr Ter Clin
PROGRESS IN AIDS PATHOLOGY -> Prog AIDS Pathol
PROGRESS IN ALLERGY -> Prog Allergy
PROGRESS IN ATOMIC MEDICINE -> Prog At Med
PROGRESS IN BEHAVIOR MODIFICATION -> Prog Behav Modif
PROGRESS IN BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY -> Prog Biochem Pharmacol
PROGRESS IN BIOCYBERNETICS -> Prog Biocybern
PROGRESS IN BIOMETEOROLOGY, DIVISION A: PROGRESS IN HUMAN BIOMETEOROLOGY -> Prog Biometeorol
PROGRESS IN BIOPHYSICS AND MOLECULAR BIOLOGY -> Prog Biophys Mol Biol
PROGRESS IN BRAIN RESEARCH -> Prog Brain Res
PROGRESS IN CARDIOVASCULAR DISEASES -> Prog Cardiovasc Dis
PROGRESS IN CARDIOVASCULAR NURSING -> Prog Cardiovasc Nurs
PROGRESS IN CELL CYCLE RESEARCH -> Prog Cell Cycle Res
PROGRESS IN CHEMICAL TOXICOLOGY -> Prog Chem Toxicol
PROGRESS IN CLINICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH -> Prog Clin Biol Res
PROGRESS IN CLINICAL CANCER -> Prog Clin Cancer
PROGRESS IN CLINICAL IMMUNOLOGY -> Prog Clin Immunol
PROGRESS IN CLINICAL PARASITOLOGY -> Prog Clin Parasitol
PROGRESS IN CLINICAL PATHOLOGY -> Prog Clin Pathol
PROGRESS IN DRUG RESEARCH -> Prog Drug Res
PROGRESS IN EXPERIMENTAL PERSONALITY AND PSYCHOPATHOLOGY RESEARCH -> Prog Exp Pers Psychopathol Res
PROGRESS IN EXPERIMENTAL PERSONALITY RESEARCH -> Prog Exp Pers Res
PROGRESS IN EXPERIMENTAL TUMOR RESEARCH -> Prog Exp Tumor Res
PROGRESS IN FOOD AND NUTRITION SCIENCE -> Prog Food Nutr Sci
PROGRESS IN GROWTH FACTOR RESEARCH -> Prog Growth Factor Res
PROGRESS IN HEMATOLOGY -> Prog Hematol
PROGRESS IN HEMOSTASIS AND THROMBOSIS -> Prog Hemost Thromb
PROGRESS IN HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY -> Prog Histochem Cytochem
PROGRESS IN IMMUNOBIOLOGICAL STANDARDIZATION -> Prog Immunobiol Stand
PROGRESS IN INDUSTRIAL MICROBIOLOGY -> Prog Ind Microbiol
PROGRESS IN LIPID RESEARCH -> Prog Lipid Res
PROGRESS IN LIVER DISEASES -> Prog Liver Dis
PROGRESS IN MEDICAL GENETICS -> Prog Med Genet
PROGRESS IN MEDICAL VIROLOGY -> Prog Med Virol
PROGRESS IN MEDICINAL CHEMISTRY -> Prog Med Chem
PROGRESS IN MOLECULAR AND SUBCELLULAR BIOLOGY -> Prog Mol Subcell Biol
PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY -> Prog Neuropsychopharmacol
PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY AND BIOLOGICAL PSYCHIATRY -> Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry
PROGRESS IN NEUROBIOLOGY -> Prog Neurobiol
PROGRESS IN NEUROLOGY AND PSYCHIATRY -> Prog Neurol Psychiatry
PROGRESS IN NUCLEAR MEDICINE -> Prog Nucl Med
PROGRESS IN NUCLEIC ACID RESEARCH AND MOLECULAR BIOLOGY -> Prog Nucleic Acid Res Mol Biol
PROGRESS IN PEDIATRIC SURGERY -> Prog Pediatr Surg
PROGRESS IN PHYSICAL THERAPY -> Prog Phys Ther
PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH -> Prog Retin Eye Res
PROGRESS IN SURGERY -> Prog Surg
PROGRESS IN THE CHEMISTRY OF FATS AND OTHER LIPIDS -> Prog Chem Fats Other Lipids
PROGRESS IN VETERINARY MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY -> Prog Vet Microbiol Immunol
PROGRESSIVE NURSE -> Progress Nurse
PROGRESSO MEDICO -> Progr Med (Napoli)
PROGRESSO ODONTOIATRICO -> Prog Odontoiatr
PROMOCJA ZDROWIA [PL] -> Promocja Zdrow
PROMOTION DENTAIRE -> Promot Dent
PROMOTION ET EDUCATION -> Promot Educ
PROPHYLAXIE SANITAIRE ET MORALE -> Prophyl Sanit Morale
PROSTAGLANDINS, LEUKOTRIENES AND MEDICINE -> Prostaglandins Leukot Med
PROSTAGLANDINS -> Prostaglandins
PROSTAGLANDINS AND MEDICINE -> Prostaglandins Med
PROSTAGLANDINS AND OTHER LIPID MEDIATORS -> Prostaglandins Other Lipid Mediat
PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES AND ESSENTIAL FATTY ACIDS -> Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids
PROSTATE. SUPPLEMENT -> Prostate Suppl
PROSTATE -> Prostate
PROSTHETICS AND ORTHOTICS INTERNATIONAL -> Prosthet Orthot Int
PROTEIN ENGINEERING -> Protein Eng
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION -> Protein Expr Purif
PROTEIN PROFILE -> Protein Profile
PROTEIN SCIENCE -> Protein Sci
PROTEIN SEQUENCES AND DATA ANALYSIS -> Protein Seq Data Anal
PROTEINS -> Proteins
PROTESISTA DENTAL -> Protes Dent
PROTETYKA STOMATOLOGICZNA [PL] -> Protet Stomatol
PROTOPLASMA -> Protoplasma
PRZEGLAD DERMATOLOGICZNY [PL] -> Przegl Dermatol
PRZEGLAD EPIDEMIOLOGICZNY [PL] -> Przegl Epidemiol
PRZEGLAD LEKARSKI [PL] -> Przegl Lek
PRZEGLAD PEDIATRYCZNY [PL] -> Przegl Pediatr
PRZEGLAD STOMATOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO [PL] -> Przegl Stomatol Wieku Rozwoj
 * PRZEGLĄD DERMATOLOGICZNY [PL] -> Przegl Dermatol
 * PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY [PL] -> Przegl Epidemiol
 * PRZEGLĄD LEKARSKI [PL] -> Przegl Lek
 * PRZEGLĄD PEDIATRYCZNY [PL] -> Przegl Pediatr
 * PRZEGLĄD STOMATOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO [PL] -> Przegl Stomatol Wieku Rozwoj
PSIHOTERAPIJA -> Psihoterapija
PSYCHE -> Psyche (Stuttg)
PSYCHIATRIA, NEUROLOGIA, NEUROCHIRURGIA -> Psychiatr Neurol Neurochir
PSYCHIATRIA CLINICA -> Psychiatr Clin (Basel)
PSYCHIATRIA ET NEUROLOGIA -> Psychiatr Neurol (Basel)
PSYCHIATRIA POLSKA [PL] -> Psychiatr Pol
PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA -> Psychiatr Clin North Am
PSYCHIATRIC COMMUNICATIONS -> Psychiatr Commun
PSYCHIATRIC DEVELOPMENTS -> Psychiatr Dev
PSYCHIATRIC GENETICS -> Psychiatr Genet
PSYCHIATRIC JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF OTTAWA -> Psychiatr J Univ Ott
PSYCHIATRIC MEDICINE -> Psychiatr Med
PSYCHIATRIC QUARTERLY. SUPPLEMENT -> Psychiatr Q Suppl
PSYCHIATRIC QUARTERLY -> Psychiatr Q
PSYCHIATRIC RESEARCH REPORTS -> Psychiatr Res Rep Am Psychiatr Assoc
PSYCHIATRIC SERVICES -> Psychiatr Serv
PSYCHIATRIE, NEUROLOGIE UND MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE. BEIHEFTE -> Psychiatr Neurol Med Psychol Beih
PSYCHIATRIE, NEUROLOGIE UND MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE -> Psychiatr Neurol Med Psychol (Leipz)
PSYCHIATRIE DE L ENFANT -> Psychiatr Enfant
PSYCHIATRISCHE PRAXIS -> Psychiatr Prax
PSYCHIATRY -> Psychiatry
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES -> Psychiatry Clin Neurosci
PSYCHIATRY DIGEST -> Psychiatry Dig
PSYCHIATRY IN MEDICINE -> Psychiatry Med
PSYCHIATRY RESEARCH -> Psychiatry Res
PSYCHO-ONCOLOGY -> Psychooncology
PSYCHOANALYTIC QUARTERLY -> Psychoanal Q
PSYCHOANALYTIC REVIEW -> Psychoanal Rev
PSYCHOANALYTIC STUDY OF THE CHILD -> Psychoanal Study Child
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA [PL] -> Psychol Wych
PSYCHOLOGICAL BULLETIN -> Psychol Bull
PSYCHOLOGICAL ISSUES -> Psychol Issues
PSYCHOLOGICAL MEDICINE. MONOGRAPH SUPPLEMENT -> Psychol Med Monogr Suppl
PSYCHOLOGICAL MEDICINE -> Psychol Med
PSYCHOLOGICAL MONOGRAPHS -> Psychol Monogr
PSYCHOLOGICAL REPORTS -> Psychol Rep
PSYCHOLOGICAL RESEARCH -> Psychol Res
PSYCHOLOGICAL REVIEW -> Psychol Rev
PSYCHOLOGISCHE FORSCHUNG -> Psychol Forsch
PSYCHOLOGISCHE PRAXIS -> Psychol Prax
PSYCHOLOGY AND AGING -> Psychol Aging
PSYCHOMETRIKA -> Psychometrika
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY -> Psychoneuroendocrinology
PSYCHOPATHOLOGY -> Psychopathology
PSYCHOPHARMACOLOGIA -> Psychopharmacologia
PSYCHOPHARMACOLOGIE -> Psychopharmacologie
PSYCHOPHARMACOLOGY. SUPPLEMENTUM -> Psychopharmacology Suppl
PSYCHOPHARMACOLOGY -> Psychopharmacology (Berl)
PSYCHOPHARMACOLOGY BULLETIN -> Psychopharmacol Bull
PSYCHOPHARMACOLOGY COMMUNICATIONS -> Psychopharmacol Commun
PSYCHOPHARMACOLOGY SERIES -> Psychopharmacol Ser
PSYCHOPHYSIOLOGY -> Psychophysiology
PSYCHOSOMATIC MEDICINE -> Psychosom Med
PSYCHOSOMATICS -> Psychosomatics
PSYCHOTERAPIA [PL] -> Psychoterapia
PSYCHOTHERAPIE, MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE -> Psychother Med Psychol (Stuttg)
PSYCHOTHERAPIE, PSYCHOSOMATIK, MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE -> Psychother Psychosom Med Psychol
PSYCHOTHERAPIE UND MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE -> Psychother Med Psychol (Stuttg)
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS -> Psychother Psychosom
PUBBLICAZIONI DELLA STAZIONE ZOOLOGICA DI NAPOLI. SECTION II: HISTORY AND PHILOSOPHY OF THE LIFE SCIENCES -> Pubbl Stn Zool Napoli [II]
PUBBLICAZIONI DELLA STAZIONE ZOOLOGICA DI NAPOLI. SECTION II: HISTORY AND PHILOSOPHY OF THE LIFE SCIENCES -> Pubbl Stn Zool Napoli II
PUBLIC HEALTH -> Public Health
PUBLIC HEALTH MONOGRAPH -> Public Health Monogr
PUBLIC HEALTH NURSING -> Public Health Nurs
PUBLIC HEALTH PAPERS -> Public Health Pap
PUBLIC HEALTH REPORTS -> Public Health Rep
PUBLIC HEALTH REVIEWS -> Public Health Rev
PUBLIC POLICY -> Public Policy
PUBLICATION - GROUP FOR THE ADVANCEMENT OF PSYCHIATRY -> Publ Group Adv Psychiatry
PUERTO RICO HEALTH SCIENCES JOURNAL -> P R Health Sci J
PUERTO RICO Y SU ENFERMERA -> P R Enferm
PULMONARY PHARMACOLOGY -> Pulm Pharmacol
PULMONARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS -> Pulm Pharmacol Ther
PULS - BIULETYN OKREGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE [PL] -> Puls Biul Okreg Izby Lek Warszawa
 * PULS - BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE [PL] -> Puls Biul Okręg Izby Lek Warszawa
PULSE OF THE MONTANA STATE NURSES ASSOCIATION -> Pulse
PURE AND APPLIED CHEMISTRY -> Pure Appl Chem
QJM -> QJM
QRB. QUALITY REVIEW BULLETIN -> QRB Qual Rev Bull
QUADERNI DI CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA -> Quad Clin Ostet Ginecol
QUADERNI DI CRIMINOLOGIA CLINICA -> Quad Criminol Clin
QUADERNI DI RADIOLOGIA -> Quad Radiol
QUADERNI SCLAVO DI DIAGNOSTICA CLINICA E DI LABORATORIO -> Quad Sclavo Diagn
QUALITATIVE HEALTH RESEARCH -> Qual Health Res
QUALITY ASSURANCE -> Qual Assur
QUALITY ASSURANCE AND UTILIZATION REVIEW -> Qual Assur Util Rev
QUALITY ASSURANCE IN HEALTH CARE -> Qual Assur Health Care
QUALITY OF LIFE RESEARCH -> Qual Life Res
QUARTERLY DENTAL REVIEW -> Q Dent Rev
QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY -> Q J Exp Physiol
QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY AND COGNATE MEDICAL SCIENCES -> Q J Exp Physiol Cogn Med Sci
QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY. A, HUMAN EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY -> Q J Exp Psychol A
QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY. B, COMPARATIVE AND PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY -> Q J Exp Psychol B
QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY -> Q J Exp Psychol
QUARTERLY JOURNAL OF MEDICINE -> Q J Med
QUARTERLY JOURNAL OF MICROSCOPICAL SCIENCE -> Q J Microsc Sci
QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE -> Q J Nucl Med
QUARTERLY JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL -> Q J Stud Alcohol
QUARTERLY MEDICAL REVIEW -> Q Med Rev
QUARTERLY OF THE NATIONAL DENTAL ASSOCIATION -> Q Natl Dent Assoc
QUARTERLY REVIEW -> Q Rev DC Nurses Assoc
QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY -> Q Rev Biol
QUARTERLY REVIEWS OF BIOPHYSICS -> Q Rev Biophys
QUARTERLY REVIEWS ON DRUG METABOLISM AND DRUG INTERACTIONS -> Q Rev Drug Metab Drug Interact
QUEENS NURSING JOURNAL -> Queens Nurs J
QUEENSLAND NURSE -> Qld Nurse
QUEENSLAND NURSES JOURNAL -> Qld Nurses J
QUINTESSENCE - CZASOPISMO DLA LEKARZY STOMATOLOGOW [PL] -> Quintessence Stomatol
 * QUINTESSENCE - CZASOPISMO DLA LEKARZY STOMATOLOGÓW [PL] -> Quintessence Stomatol
QUINTESSENCE - CZASOPISMO TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ [PL] -> Quintessence Techn Dentyst
QUINTESSENCE INTERNATIONAL. EDITION FRANCAISE -> Quintessence Int [Fr]
QUINTESSENCE INTERNATIONAL -> Quintessence Int
QUINTESSENCE OF DENTAL TECHNOLOGY -> Quintessence Dent Technol
QUINTESSENCIA -> Quintessencia
QUINTESSENCIA DE PROTESE DE LABORATORIO -> Quintessencia Protese Lab
QUINTESSENZ -> Quintessenz
QUINTESSENZ DER ZAHNTECHNIK -> Quintessenz Zahntech
QUINTESSENZ JOURNAL -> Quintessenz J
QUINTESSENZ-IMPULSE -> Quintessenz Impulse
QUINTESSENZA -> Quintessenza
R.I. MEDICAL JOURNAL -> R I Med J
RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS -> Radiat Environ Biophys
RADIATION DATA AND REPORTS -> Radiat Data Rep
RADIATION MEDICINE -> Radiat Med
RADIATION ONCOLOGY INVESTIGATIONS -> Radiat Oncol Investig
RADIATION RESEARCH. SUPPLEMENT -> Radiat Res Suppl
RADIATION RESEARCH -> Radiat Res
RADIATSIONNAIA BIOLOGIIA, RADIOECOLOGIIA -> Radiats Biol Radioecol
RADIOBIOLOGIA, RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA -> Radiobiol Radioter Fis Med
RADIOBIOLOGIA, RADIOTHERAPIA -> Radiobiol Radiother (Berl)
RADIOBIOLOGIIA -> Radiobiologiia
RADIOGRAPHICS -> Radiographics
RADIOGRAPHY -> Radiography
RADIOGRAPHY TODAY -> Radiogr Today
RADIOISOTOPES -> Radioisotopes
RADIOLOGE -> Radiologe
RADIOLOGIA AUSTRIACA -> Radiol Austriaca
RADIOLOGIA CLINICA -> Radiol Clin (Basel)
RADIOLOGIA CLINICA ET BIOLOGICA -> Radiol Clin Biol
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA -> Radiol Diagn (Berl)
RADIOLOGIA MEDICA -> Radiol Med (Torino)
RADIOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA -> Radiol Clin North Am
RADIOLOGIC TECHNOLOGY -> Radiol Technol
RADIOLOGICAL HEALTH DATA AND REPORTS -> Radiol Health Data Rep
RADIOLOGY -> Radiology
RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY -> Radiother Oncol
RADOVI MEDICINSKOG FAKULTETA U ZAGREBU -> Rad Med Fak Zagrebu
RANF REVIEW -> RANF Rev
RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY -> Rapid Commun Mass Spectrom
RASSEGNA CLINICO-SCIENTIFICA -> Rass Clin Sci
RASSEGNA DI CLINICA TERAPIA E SCIENZE AFFINI -> Rass Clin Ter
RASSEGNA DI DERMATOLOGIA E SIFILOGRAFIA -> Rass Dermatol Sifilogr
RASSEGNA DI FISIOPATOLOGIA CLINICA E TERAPEUTICA -> Rass Fisiopatol Clin Ter
RASSEGNA DI NEUROLOGIA VEGETATIVA -> Rass Neurol Veg
RASSEGNA DI NEUROPSICHIATRIA E SCIENZE AFFINI -> Rass Neuropsichiatr
RASSEGNA DI STUDI PSICHIATRICI -> Rass Studi Psichiatr
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CLINICA E TERAPIA -> Rass Int Clin Ter
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI STOMATOLOGIA PRATICA -> Rass Int Stomatol Prat
RASSEGNA MEDICA SARDA -> Rass Med Sarda
RASSEGNA ODONTOTECNICA -> Rass Odontotec
RASSEGNA PENITENZIARIA E CRIMINOLOGICA -> Rass Penititenziaria Crim
RASSEGNA TRIMESTRALE DI ODONTOIATRIA -> Rass Trimest Odontoiatr
RATIONAL DRUG THERAPY -> Ration Drug Ther
RAYS -> Rays
RCN NURSING STANDARD -> RCN Nurs Stand
RDH -> RDH
REALITES CLINIQUES -> Real Clin
REANIMATION ET ORGANES ARTIFICIELS -> Reanim Organes Artif
RECENT ADVANCES IN BIOLOGICAL PSYCHIATRY -> Recent Adv Biol Psychiatry
RECENT ADVANCES IN CLINICAL NUCLEAR MEDICINE -> Recent Adv Clin Nucl Med
RECENT ADVANCES IN NURSING -> Recent Adv Nurs
RECENT ADVANCES IN STUDIES ON CARDIAC STRUCTURE AND METABOLISM -> Recent Adv Stud Cardiac Struct Metab
RECENT DEVELOPMENTS IN ALCOHOLISM -> Recent Dev Alcohol
RECENT PROGRESS IN HORMONE RESEARCH -> Recent Prog Horm Res
RECENT RESULTS IN CANCER RESEARCH -> Recent Results Cancer Res
RECENTI PROGRESSI IN MEDICINA -> Recenti Prog Med
RECEPTOR -> Receptor
RECEPTORS AND CHANNELS -> Receptors Channels
RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION -> Recept Signal Transduct
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS -> Rech Soins Infirm
RECOMBINANT DNA TECHNICAL BULLETIN -> Recomb DNA Tech Bull
RECONSTRUCTION SURGERY AND TRAUMATOLOGY -> Reconstr Surg Traumatol
RECORD -> Record (Washington)
RECORD OF CHEMICAL PROGRESS -> Rec Chem Prog
RECRUIT AND RETAIN -> Recruit Retain
RECRUITMENT, RETENTION AND RESTRUCTURING REPORT -> Recruit Retent Restruct Rep
RECRUITMENT AND RETENTION REPORT -> Recruit Retent Rep
REFLECTIONS -> Reflections
REFRACTIVE AND CORNEAL SURGERY -> Refract Corneal Surg
REFUAT HA-SHINAYIM -> Refu Hashinayim
REFUAT HASHINAIM -> Refuat Hashinaim
REGAN REPORT ON NURSING LAW -> Regan Rep Nurs Law
REGIONAL ANAESTHESIE -> Reg Anaesth
REGIONAL ANESTHESIA -> Reg Anesth
REGIONAL ANESTHESIA AND PAIN MEDICINE -> Reg Anesth Pain Med
REGIONAL IMMUNOLOGY -> Reg Immunol
REGISTERED NURSE -> Regist Nurse
REGULATORY PEPTIDES. SUPPLEMENT -> Regul Pept Suppl
REGULATORY PEPTIDES -> Regul Pept
REGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY -> Regul Toxicol Pharmacol
REHABILITACJA MEDYCZNA [PL] -> Rehabil Med
REHABILITATION; SOZIALMEDIZIN PHYSIKALISCHEMEDIZIN PRAVENTIVMEDIZIN -> Rehabilitation (Bonn)
REHABILITATION -> Rehabilitation (Stuttg)
REHABILITATION LITERATURE -> Rehabil Lit
REHABILITATION NURSING -> Rehabil Nurs
REHABILITATION RECORD -> Rehabil Rec
REIN ET FOIE -> Rein Foie
RENAL FAILURE -> Ren Fail
RENAL PHYSIOLOGY -> Renal Physiol
RENAL PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY -> Ren Physiol Biochem
REPORT - GROUP FOR THE ADVANCEMENT OF PSYCHIATRY -> Rep Group Adv Psychiatry
REPORT - NAVY MEDICAL NEUROPSYCHIATRIC RESEARCH UNIT -> Rep Nav Med Neuropsychiatr Res Unit
REPORT - US NAVAL SUBMARINE MEDICAL CENTER -> Rep US Nav Submar Med Cent
REPORT / GROUP FOR THE ADVANCEMENT OF PSYCHIATRY -> Rep Group Adv Psychiatry
REPORT / U.S. ARMY MEDICAL RESEARCH AND NUTRITION LABORATORY, DENVER -> Rep US Army Med Res Nutr Lab Denver
REPORT / U.S. ARMY MEDICAL RESEARCH LABORATORY -> Rep US Army Med Res Lab
REPORT / U.S. NAVY EXPERIMENTAL DIVING UNIT -> Rep US Navy Exp Diving Unit
REPORT OF THE CONGRESS; EUROPEAN ORTHODONTIC SOCIETY -> Rep Congr Eur Orthod Soc
REPORTER; DELAWARE NURSES ASSOCIATION -> Rep Del Nurses Assoc
REPORTS ON HEALTH AND SOCIAL SUBJECTS -> Rep Health Soc Subj (Lond)
REPORTS ON POPULATION/FAMILY PLANNING -> Rep Popul Fam Plann
REPORTS ON PUBLIC HEALTH AND MEDICAL SUBJECTS -> Rep Public Health Med Subj (Lond)
REPORTS ON RHEUMATIC DISEASES -> Rep Rheum Dis
REPRODUCCION -> Reproduccion
REPRODUCTION, FERTILITY, AND DEVELOPMENT -> Reprod Fertil Dev
REPRODUCTION, NUTRITION, DEVELOPMENT -> Reprod Nutr Dev
REPRODUCTION, NUTRITION, DEVELOPPEMENT -> Reprod Nutr Dev
REPRODUCTIVE TOXICOLOGY -> Reprod Toxicol
REPURA. LEPROSY -> Repura
RESEARCH AND CLINICAL STUDIES IN HEADACHE -> Res Clin Stud Headache
RESEARCH AND DEVELOPMENT TECHNICAL REPORT -> Res Dev Tech Rep
RESEARCH AND STATISTICS NOTE - SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION, OFFICE OF RESEARCH AND STATISTICS -> Res Stat Note
RESEARCH COMMUNICATIONS - INSTITUTE FOR FERMENTATION -> Res Commun Inst Ferment
RESEARCH COMMUNICATIONS IN CHEMICAL PATHOLOGY AND PHARMACOLOGY -> Res Commun Chem Pathol Pharmacol
RESEARCH COMMUNICATIONS IN MOLECULAR PATHOLOGY AND PHARMACOLOGY -> Res Commun Mol Pathol Pharmacol
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES -> Res Dev Disabil
RESEARCH IN EXPERIMENTAL MEDICINE -> Res Exp Med (Berl)
RESEARCH IN IMMUNOLOGY -> Res Immunol
RESEARCH IN MICROBIOLOGY -> Res Microbiol
RESEARCH IN NURSING AND HEALTH -> Res Nurs Health
RESEARCH IN REPRODUCTION -> Res Reprod
RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE -> Res Vet Sci
RESEARCH IN VIROLOGY -> Res Virol
RESEARCH ON AGING -> Res Aging
RESEARCH PROGRESS IN ORGANIC, BIOLOGICAL AND MEDICINAL CHEMISTRY -> Res Prog Org Biol Med Chem
RESEARCH PUBLICATIONS - ASSOCIATION FOR RESEARCH IN NERVOUS AND MENTAL DISEASE -> Res Publ Assoc Res Nerv Ment Dis
RESEARCH QUARTERLY -> Res Q
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT -> Res Q Exerc Sport
RESEARCH REPORT / HEALTH EFFECTS INSTITUTE -> Res Rep Health Eff Inst
RESEARCH REPORT / UNITED STATES. NAVAL SCHOOL OF AVIATION MEDICINE -> Res Rep U S Nav Sch Aviat Med
RESEARCH REPORTS / UNITED STATES. NAVAL MEDICAL FIELD RESEARCH LABORATORY -> Res Rep U S Nav Med Field Res Lab
RESENHA CLINICO-CIENTIFICA -> Resen Clin Cient
RESIDUE REVIEWS -> Residue Rev
RESOURCES FOR BIOMEDICAL RESEARCH AND EDUCATION -> Resour Biomed Res Educ
RESPIRATION -> Respiration
RESPIRATION PHYSIOLOGY -> Respir Physiol
RESPIRATORY CARE CLINICS OF NORTH AMERICA -> Respir Care Clin N Am
RESPIRATORY MEDICINE -> Respir Med
RESPIRATORY THERAPY -> Respir Ther
RESPIROLOGY -> Respirology
RESTORATIVE DENTISTRY -> Restorative Dent
RESULTS AND PROBLEMS IN CELL DIFFERENTIATION -> Results Probl Cell Differ
RESUSCITATION -> Resuscitation
RETINA -> Retina
REUMATISMO -> Reumatismo
REUMATIZAM -> Reumatizam
REUMATOLOGIA [PL] -> Reumatologia (Pol)
REUMATOLOGIA -> Reumatologia
REV ESP SALUD PUBLICA -> Rev Esp Salud Publica
 --- -> Rev Ig Bacteriol Virusol Parazitol Epidemiol Pneumoftiziol Bacteriol Virusol Parazitol Epidemiol
 --- -> Rev Ig Med Muncii Med Soc Bacteriol Virusol Parazitol Epidemiol Pneumoftiziol Pneumoftiziol
 --- -> Rev Med Int Photo Cinema Telev
 --- -> Rev Med Interna Neurol Psihiatr Neurochir Dermatovenerol Neurol Psihiatr Neurochir
REVIEW OF ALLERGY -> Rev Allergy
REVIEW OF CZECHOSLOVAK MEDICINE -> Rev Czech Med
REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS -> Rev Sci Instrum
REVIEW OF SEXOLOGY [PL] -> Rev Sexol
REVIEW OF SURGERY -> Rev Surg
REVIEWS IN CLINICAL AND BASIC PHARMACOLOGY -> Rev Clin Basic Pharm
REVIEWS IN GYNAECOLOGICAL PRACTICE -> Rev Gynaecol Pract
REVIEWS IN PURE AND APPLIED PHARMACOLOGICAL SCIENCES -> Rev Pure Appl Pharmacol Sci
REVIEWS IN THE NEUROSCIENCES -> Rev Neurosci
REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY -> Rev Environ Contam Toxicol
REVIEWS OF INFECTIOUS DISEASES -> Rev Infect Dis
REVIEWS OF OCULOMOTOR RESEARCH -> Rev Oculomot Res
REVIEWS OF PHYSIOLOGY BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY -> Rev Physiol Biochem Pharmacol
REVIEWS OF REPRODUCTION -> Rev Reprod
REVIEWS ON DRUG METABOLISM AND DRUG INTERACTIONS -> Rev Drug Metabol Drug Interact
REVIEWS ON ENVIRONMENTAL HEALTH -> Rev Environ Health
REVISIONES SOBRE BIOLOGIA CELULAR -> Revis Biol Celular
REVISTA ADM -> Rev ADM
REVISTA ALERGIA -> Rev Alerg
REVISTA ALERGIA MEXICO -> Rev Alerg Mex
REVISTA ARGENTINA DE CIRUGIA -> Rev Argent Cir
REVISTA ARGENTINA DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO -> Rev Argent Endocrinol Metab
REVISTA ARGENTINA DE IMPLANTOLOGIA ESTOMATOLOGICA -> Rev Argent Implantol Estomatol
REVISTA ARGENTINA DE MICROBIOLOGIA -> Rev Argent Microbiol
REVISTA ARGENTINA DE UROLOGIA Y NEFROLOGIA -> Rev Argent Urol Nefrol
REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA -> Rev Bras Anestesiol
REVISTA BRASILEIRA DE BIOLOGIA -> Rev Bras Biol
REVISTA BRASILEIRA DE CIRURGIA -> Rev Bras Cir
REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM -> Rev Bras Enferm
REVISTA BRASILEIRA DE GASTROENTEROLOGIA -> Rev Bras Gastroenterol
REVISTA BRASILEIRA DE LEPROLOGIA -> Rev Bras Leprol
REVISTA BRASILEIRA DE MALARIOLOGIA E DOENCAS TROPICAIS -> Rev Bras Malariol Doencas Trop
REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA -> Rev Bras Med
REVISTA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -> Rev Bras Odontol
REVISTA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA MILITAR -> Rev Bras Odontol Mil
REVISTA BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA -> Rev Bras Oftalmol
REVISTA BRASILEIRA DE PESQUISAS MEDICAS E BIOLOGICAS -> Rev Bras Pesqui Med Biol
REVISTA CATARINENSE DE ODONTOLOGIA -> Rev Catarinense Odontol
REVISTA CENTRO AMERICA ODONTOLOGICA -> Rev Cent Am Odontol
REVISTA CHILENA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA -> Rev Chil Obstet Ginecol
REVISTA CHILENA DE ODONTOESTOMATOLOGIA -> Rev Chil Odontoestomatol
REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA -> Rev Chil Pediatr
REVISTA CLINICA - INSTITUTO MATERNAL, LISBON -> Rev Clin Inst Matern Lisb
REVISTA CLINICA ESPANOLA -> Rev Clin Esp
REVISTA COLOMBIANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA -> Rev Colomb Obstet Ginecol
REVISTA COLOMBIANA DE PEDIATRIA Y PUERICULTURA -> Rev Colomb Pediatr Pueric
REVISTA COSTARRICENSE DE CIENCIAS MEDICAS -> Rev Costarric Cienc Med
REVISTA CUBANA DE ENFERMERIA -> Rev Cubana Enferm
REVISTA CUBANA DE ESTOMATOLOGIA -> Rev Cubana Estomatol
REVISTA CUBANA DE MEDICINA TROPICAL -> Rev Cubana Med Trop
REVISTA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA -> Rev Assoc Med Bras
REVISTA DA ASSOCIACAO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTISTAS -> Rev Assoc Paul Cir Dent
REVISTA DA ASSOCIACAO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTISTAS REGIONAL DE ARACATUBA -> Rev Assoc Paul Cir Dent Reg Aracatuba
REVISTA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP -> Rev Esc Enferm USP
REVISTA DA FACULDADE DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ARARAQUARA -> Rev Fac Farm Odontol Araraquara
REVISTA DA FACULDADE DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO -> Rev Fac Farm Odontol Ribeiro Preto
REVISTA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, PORTO ALEGRE -> Rev Fac Odontol P Alegre
REVISTA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA FZL -> Rev Faculdade Odontol FZL
REVISTA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -> Rev Fac Odontol Sao Paulo
REVISTA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA -> Rev Fac Odontol Univ Fed Bahia
REVISTA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE ARACATUBA -> Rev Fac Odontol Aracatuba
REVISTA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE LINS -> Rev Faculdade Odontol Lins
REVISTA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO -> Rev Fac Odontol Pernambuco
REVISTA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS -> Rev Fac Odontol Sao Jose Dos Campos
REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL -> Rev Soc Bras Med Trop
REVISTA DE ACTUALIDAD ESTOMATOLOGICA ESPANOLA -> Rev Actual Estomatol Esp
REVISTA DE ACTUALIDAD ODONTOESTOMATOLOGICA ESPANOLA -> Rev Actual Odontoestomatol Esp
REVISTA DE BIOLOGIA ORAL -> Rev Biol Oral
REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL -> Rev Biol Trop
REVISTA DE CHIRURGIE, ONCOLOGIE, RADIOLOGIE, O.R.L., OFTALMOLOGIE, STOMATOLOGIE. CHIRURGIE -> Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Chir
REVISTA DE CHIRURGIE, ONCOLOGIE, RADIOLOGIE, O.R.L., OFTALMOLOGIE, STOMATOLOGIE. OTO-RINO-LARINGOLOGIA -> Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Otorinolaringol
REVISTA DE CHIRURGIE, ONCOLOGIE, RADIOLOGIE, O.R.L., OFTALMOLOGIE, STOMATOLOGIE. SERIA: STOMATOLOGIE -> Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Ser Stomatol
REVISTA DE CHIRURGIE, ONCOLOGIE, RADIOLOGIE, O.R.L., OFTALMOLOGIE, STOMATOLOGIE. SERIA OFTALMOLOGIE -> Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Ser Oftalmol
REVISTA DE CIRUGIA DEL URUGUAY -> Rev Cir Urug
REVISTA DE ENFERMAGEM -> Rev Enferm (Lisboa)
REVISTA DE ENFERMERIA -> Rev Enferm
REVISTA DE FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO -> Rev Fac Odontol Ribeiro Preto
REVISTA DE FARMACIA E BIOQUIMICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -> Rev Farm Bioquim Univ Sao Paulo
REVISTA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA -> Rev Farm Odontol
REVISTA DE GASTROENTEROLOGIA DE MEXICO -> Rev Gastroenterol Mex
REVISTA DE GASTROENTEROLOGIA DEL PERU -> Rev Gastroenterol Peru
REVISTA DE GINECOLOGIA E D OBSTETRICIA -> Rev Ginecol Obstet (Sao Paulo)
REVISTA DE IGIENA, BACTERIOLOGIE, VIRUSOLOGIE, PARAZITOLOGIE, EPIDEMIOLOGIE, PNEUMOFTIZIOLOGIE. PNEUMOFTIZIOLOGIA -> Rev Ig Bacteriol Virusol Parazitol Epidemiol Pneumoftiziol Pneumoftiziol
REVISTA DE INVESTIGACION -> Rev Invest (Guadalajara)
REVISTA DE INVESTIGACION CLINICA -> Rev Invest Clin
REVISTA DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA -> Rev Invest Salud Publica
REVISTA DE LA AGRUPACION ODONTOLOGICA DE LA CAPITAL FEDERAL -> Rev Agrup Odontol Cap Fed
REVISTA DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE MICROBIOLOGIA -> Rev Asoc Argent Microbiol
REVISTA DE LA ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL NACIONAL DE ODONTOLOGIA -> Rev Asoc Prof Hosp Nac Odontol
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA -> Rev Asoc Med Argent
REVISTA DE LA ASOCIACION MEXICANA DE ENFERMERAS -> Rev Asoc Mex Enferm
REVISTA DE LA ASOCIACION ODONTOLOGICA ARGENTINA -> Rev Asoc Odontol Argent
REVISTA DE LA ASOCIACION ODONTOLOGICA DE COSTA RICA -> Rev Asoc Odontol Costa Rica
REVISTA DE LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, FACULTAD DE MEDICINA -> Rev Esc Odontol Tucuman
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS / UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA -> Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE CORDOBA -> Rev Fac Cienc Med Cordoba
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA -> Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba
REVISTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -> Rev Fac Med Univ Nac Colomb
REVISTA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN -> Rev Fac Odontol Tucuman
REVISTA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA -> Rev Fac Odontol Univ Chile
REVISTA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA -> Rev Fac Odontol Univ Nac (Cordoba)
REVISTA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -> Rev Fac Odontol Univ Nac Colomb
REVISTA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA -> Rev Fac Odontol Univ Antioq
REVISTA DE LA FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA -> Rev Fed Odontol Colomb
REVISTA DE LA FEDERACION ODONTOLOGICA ECUATORIANA -> Rev Fed Odontol Ecuat
REVISTA DE LA SANIDAD MILITAR ARGENTINA -> Rev Sanid Milit Argent
REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BIOLOGIA -> Rev Soc Argent Biol
REVISTA DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORTODONCIA -> Rev Soc Colomb Ortod
REVISTA DE LA SOCIEDAD ODONTOLOGICA DE LA PLATA -> Rev Soc Odontol La Plata
REVISTA DE LA SOCIEDAD PERUANA DE ENDOCRINOLOGIA -> Rev Soc Peru Endocrinol
REVISTA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA -> Rev Med Univ Navarra
REVISTA DE MEDICINA INTERNA, NEUROLOGIE, PSIHIATRIE, NEUROCHIRURGIE, DERMATO-VENEROLOGIE. MEDICINA INTERNA -> Rev Med Interna Neurol Psihiatr Neurochir Dermatovenerol Med Intern
REVISTA DE NEURO-PSIQUIATRIA -> Rev Neuropsiquiatr
REVISTA DE NEUROLOGIA -> Rev Neurol
REVISTA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE VENEZUELA -> Rev Obstet Ginecol Venez
REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP -> Rev Odontol UNESP
REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -> Rev Odontol Univ Sao Paulo
REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA -> Rev Odontol St Catarina
REVISTA DE PEDIATRIE, OBSTETRICA SI GINECOLOGIE. OBSTETRICA SI GINECOLOGIE -> Rev Pediatr Obstet Ginecol Obstet Ginecol
REVISTA DE PEDIATRIE, OBSTETRICA SI GINECOLOGIE. PEDIATRIA -> Rev Pediatr Obstet Ginecol Pediatr
REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE PUBLICA -> Rev Sanid Hig Publica (Madr)
REVISTA DE SAUDE PUBLICA -> Rev Saude Publica
REVISTA DEL ATENEO ARGENTINO DE ODONTOLOGIA -> Rev Ateneo Argent Odontol
REVISTA DEL ATENEO DE LA CATEDRA DE TECNICA DE OPERATORIA DENTAL -> Rev Ateneo Catedra Tec Oper Dent
REVISTA DEL CIRCULO ARGENTINO DE ODONTOLOGIA -> Rev Circ Argent Odontol
REVISTA DEL CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA -> Rev Circ Odontol Cordoba
REVISTA DEL CIRCULO ODONTOLOGICO DE ROSARIO -> Rev Circul Ondontol Ros
REVISTA DEL CIRCULO ODONTOLOGICO DEL SUR -> Rev Circ Odontol Sur
REVISTA DEL COLEGIO ESTOMATOLOGICO DE GUATEMALA -> Rev Col Estomatol Guatem
REVISTA DEL COLEGIO MEDICO DE GUATEMALA -> Rev Col Med Guatem
REVISTA DEL COLEGIO NACIONAL DE ENFERMERAS -> Rev Col Nac Enferm
REVISTA DEL INSTITUTO DE SALUBRIDAD Y ENFERMEDADES TROPICALES -> Rev Inst Salubr Enferm Trop
REVISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA -> Rev Inst Nac Cancerol (Mex)
REVISTA DEL MUSEO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE BUENOS AIRES -> Rev Museo Fac Odontol B Aires
REVISTA DENTAL -> Rev Dent (San Salv)
REVISTA DENTAL -> Rev Dent (St Domingo)
REVISTA DENTAL DE CHILE -> Rev Dent Chile
REVISTA DO CENTRO DE CIENCIAS BIOMEDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA -> Rev Centro Cienc Biomed Univ Fed Uberlandia
REVISTA DO HOSPITAL DAS CLINICAS; FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -> Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo
REVISTA DO INSTITUTO DE ANTIBIOTICOS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO -> Rev Inst Antibiot (Recife)
REVISTA DO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SAO PAULO -> Rev Inst Med Trop Sao Paulo
REVISTA ECUATORIANA DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL -> Rev Ecuat Hig Med Trop
REVISTA ENFERMAGEM EM NOVAS DIMENSOES -> Rev Enferm Nov Dimens
REVISTA ESPANOLA DE ANESTESIOLOGIA -> Rev Esp Anestesiol
REVISTA ESPANOLA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION -> Rev Esp Anestesiol Reanim
REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA -> Rev Esp Cardiol
REVISTA ESPANOLA DE ENDODONCIA -> Rev Esp Endodoncia
REVISTA ESPANOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS -> Rev Esp Enferm Dig
REVISTA ESPANOLA DE ESTOMATOLOGIA -> Rev Esp Estomatol
REVISTA ESPANOLA DE FISIOLOGIA -> Rev Esp Fisiol
REVISTA ESPANOLA DE LAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO -> Rev Esp Enferm Apar Dig
REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR -> Rev Esp Med Nucl
REVISTA ESPANOLA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA -> Rev Esp Obstet Ginecol
REVISTA ESPANOLA DE ONCOLOGIA -> Rev Esp Oncol
REVISTA ESPANOLA DE OTO-NEURO-OFTALMOLOGIA Y NEUROCIRUGIA -> Rev Esp Otoneurooftalmol Neurocir
REVISTA ESPANOLA DE PARADONCIA -> Rev Esp Parad
REVISTA ESPANOLA DE PEDIATRIA -> Rev Esp Pediatr
REVISTA ESPANOLA DE QUIMIOTERAPIA -> Rev Esp Quimioter
REVISTA ESPANOLA DE REUMATISMO Y ENFERMEDADES OSTEO-ARTICULARES -> Rev Esp Reum Enferm Osteoartic
REVISTA ESPANOLA DE TUBERCULOSIS -> Rev Esp Tuberc
REVISTA EUROPEA DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA -> Rev Eur Odontoestomatol
REVISTA FOA -> Rev FOA
REVISTA GAUCHA DE ENFERMAGEM -> Rev Gaucha Enferm
REVISTA GAUCHA DE ODONTOLOGIA -> Rev Gaucha Odontol
REVISTA GUATEMALTECA DE ESTOMATOLOGIA -> Rev Guatem Estomatol
REVISTA IBERICA DE ENDOCRINOLOGIA -> Rev Iber Endocrinol
REVISTA IBERO-AMERICANA DE ORTODONCIA -> Rev Iberoam Ortod
REVISTA INTERAMERICANA DE RADIOLOGIA -> Rev Interam Radiol
REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM -> Rev Lat Am Enfermagem
REVISTA LATINOAMERICANA DE CIRUGIA PLASTICA -> Rev Latinoam Cir Plast
REVISTA LATINOAMERICANA DE MICROBIOLOGIA -> Rev Latinoam Microbiol
REVISTA LATINOAMERICANA DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA -> Rev Latinoam Microbiol Parasitol (Mex)
REVISTA LATINOAMERICANA DE PATOLOGIA -> Rev Latinoam Patol
REVISTA MEDICA DE CHILE -> Rev Med Chil
REVISTA MEDICA DE COSTA RICA -> Rev Med Costa Rica
REVISTA MEDICA DE PANAMA -> Rev Med Panama
REVISTA MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL -> Rev Med Hosp Gen (Mex)
REVISTA MEDICA HONDURENA -> Rev Med Hondur
REVISTA MEDICO-CHIRURGICALA A SOCIETATII DE MEDICI SI NATURALISTI DIN IASI -> Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi
REVISTA MEXICANA DE CIRUGIA, GINECOLOGIA Y CANCER -> Rev Mex Cir Ginecol Cancer
REVISTA MEXICANA DE UROLOGIA -> Rev Mex Urol
REVISTA ODONTO-ESTOMATOLOGICA -> Rev Odontoestomatol
REVISTA ODONTOLOGICA; FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA -> Rev Odontol (Cordoba)
REVISTA ODONTOLOGICA -> Rev Odontol (La Paz)
REVISTA ODONTOLOGICA DE CONCEPCION -> Rev Odontol Concepcion
REVISTA ODONTOLOGICA DE COSTA RICA -> Rev Odontol Costa Rica
REVISTA ODONTOLOGICA DE PUERTO RICO -> Rev Odontol P R
REVISTA ODONTOLOGICA DE PUERTO RICO -> Rev Odontol P R (Santurce)
REVISTA ODONTOLOGICA DEL CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY -> Rev Odontol Circ Odontol Parag
REVISTA ODONTOLOGICA ECUATORIANA -> Rev Odontol Ecuat
REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PUBLICA -> Rev Panam Salud Publica
REVISTA PAULISTA DE ENDODONTIA -> Rev Paul Endodontia
REVISTA PAULISTA DE ENFERMAGEM -> Rev Paul Enferm
REVISTA PAULISTA DE MEDICINA -> Rev Paul Med
REVISTA PAULISTA DE ODONTOLOGIA -> Rev Paul Odontol
REVISTA PERNAMBUCANA DE ODONTOLOGIA -> Rev Pernambucana Odontol
REVISTA PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA -> Rev Port Cardiol
REVISTA PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E CIRURGIA MAXILOFACIAL -> Rev Port Estomatol Cir Maxilofac
REVISTA PORTUGUESA DE PEDIATRIA -> Rev Port Pediatr
REVISTA PORTUGUESA DE PEDIATRIA E PUERICULTURA -> Rev Port Pediatr Pueric
REVISTA QUIRURGICA ESPANOLA -> Rev Quir Esp
REVISTA REGIONAL DE ARACATUBA ASSOCIACAO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTISTAS -> Rev Reg Aracatuba Assoc Paul Cir Dent
REVISTA VENEZOLANA DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL -> Rev Venez Sanid Asist Soc
REVISTA VENEZOLANA DE UROLOGIA -> Rev Venez Urol
REVMATOLOGIIA -> Revmatologiia (Mosk)
REVOLUTION -> Revolution
REVUE ANNUELLE - SOCIETE ODONTO-STOMATOLOGIQUE DU NORD-EST -> Rev Annu Soc Odontostomatol Nordest
REVUE BELGE DE MEDECINE DENTAIRE -> Rev Belge Med Dent
REVUE BELGE DE PATHOLOGIE ET DE MEDECINE EXPERIMENTALE -> Rev Belg Pathol Med Exp
REVUE CANADIENNE DE BIOLOGIE -> Rev Can Biol
REVUE CANADIENNE DE BIOLOGIE EXPERIMENTALE -> Rev Can Biol Exp
REVUE D ELECTROENCEPHALOGRAPHIE ET DE NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE -> Rev Electroencephalogr Neurophysiol Clin
REVUE D ELEVAGE ET DE MEDECINE VETERINAIRE DES PAYS TROPICAUX -> Rev Elev Med Vet Pays Trop
REVUE D EPIDEMIOLOGIE, MEDECINE SOCIALE ET SANTE PUBLIQUE -> Rev Epidemiol Med Soc Sante Publique
REVUE D EPIDEMIOLOGIE ET DE SANTE PUBLIQUE -> Rev Epidemiol Sante Publique
REVUE D HISTOIRE DE L ART DENTAIRE -> Rev Hist Art Dent
REVUE D HYGIENE ET DE MEDECINE SOCIALE -> Rev Hyg Med Soc
REVUE D IMMUNOLOGIE -> Rev Immunol (Paris)
REVUE D IMMUNOLOGIE ET DE THERAPIE ANTIMICROBIENNE -> Rev Immunol Ther Antimicrob
REVUE D ODONTO-STOMATOLOGIE -> Rev Odontostomatol (Paris)
REVUE D ODONTO-STOMATOLOGIE DU MIDI DE LA FRANCE -> Rev Odontostomatol Midi Fr
REVUE D ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE -> Rev Orthop Dento Faciale
REVUE D OTO-NEURO-OPHTALMOLOGIE -> Rev Otoneuroophtalmol
REVUE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET REPARATRICE DE L APPAREIL MOTEUR -> Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot
REVUE DE GERONTOLOGIE D EXPRESSION FRANCAISE -> Rev Gerontol Expr Fr
REVUE DE L ATHEROSCLEROSE ET DES ARTERIOPATHIES PERIPHERIQUES -> Rev Atheroscler (Paris)
REVUE DE L INFIRMIERE. INFORMATIONS -> Rev Infirm [Inf]
REVUE DE L INFIRMIERE -> Rev Infirm
REVUE DE L INFIRMIERE ET DE L ASSISTANTE SOCIALE -> Rev Infirm Assist Soc
REVUE DE L INSTITUT D HYGIENE DES MINES -> Rev Inst Hyg Mines (Hasselt)
REVUE DE LARYNGOLOGIE OTOLOGIE RHINOLOGIE -> Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord)
REVUE DE MEDECINE AERONAUTIQUE -> Rev Med Aeronaut
REVUE DE MEDECINE INTERNE -> Rev Med Interne
REVUE DE MEDECINE PSYCHOSOMATIQUE ET DE PSYCHOLOGIE MEDICALE -> Rev Med Psychosom Psychol Med
REVUE DE NEUROPSYCHIATRIE INFANTILE ET D HYGIENE MENTALE DE L ENFANCE -> Rev Neuropsychiatr Infant
REVUE DE PATHOLOGIE COMPAREE -> Rev Pathol Comp
REVUE DE PNEUMOLOGIE CLINIQUE -> Rev Pneumol Clin
REVUE DE STOMATOLOGIE ET DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE -> Rev Stomatol Chir Maxillofac
REVUE DE TUBERCULOSE ET DE PNEUMOLOGIE -> Rev Tuberc Pneumol (Paris)
REVUE DENTAIRE LIBANAISE. LEBANESE DENTAL MAGAZINE -> Rev Dent Liban
REVUE DES CORPS DE SANTE DES ARMEES, TERRE, MER, AIR -> Rev Corps Sante Armees Terre Mer Air
REVUE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUEBEC -> Rev Infirm Infirm Aux Que
REVUE DES MALADIES RESPIRATOIRES -> Rev Mal Respir
REVUE DU PRATICIEN -> Rev Prat
REVUE DU RHUMATISME. EDITION FRANCAISE -> Rev Rhum Ed Fr
REVUE DU RHUMATISME. ENGLISH EDITION -> Rev Rhum Engl Ed
REVUE DU RHUMATISME ET DES MALADIES OSTEO-ARTICULAIRES -> Rev Rhum Mal Osteoartic
REVUE DU SESDA -> Rev SESDA
REVUE EUROPEENNE D ETUDES CLINIQUES ET BIOLOGIQUES -> Rev Eur Etud Clin Biol
REVUE FRANCAISE D ALLERGOLOGIE -> Rev Fr Allergol
REVUE FRANCAISE D ENDOCRINOLOGIE CLINIQUE, NUTRITION ET METABOLISME -> Rev Fr Endocrinol Clin
REVUE FRANCAISE D ENDODONTIE -> Rev Fr Endod
REVUE FRANCAISE D ETUDES CLINIQUES ET BIOLOGIQUES -> Rev Fr Etud Clin Biol
REVUE FRANCAISE D ODONTO-STOMATOLOGIE -> Rev Fr Odontostomatol
REVUE FRANCAISE DE GYNECOLOGIE ET D OBSTETRIQUE -> Rev Fr Gynecol Obstet
REVUE FRANCAISE DE LA PROTHESE DENTAIRE -> Rev Fr Prothese Dent
REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE -> Rev Fr Psychanal
REVUE FRANCAISE DE TRANSFUSION -> Rev Fr Transfus
REVUE FRANCAISE DE TRANSFUSION ET D HEMOBIOLOGIE -> Rev Fr Transfus Hemobiol
REVUE FRANCAISE DE TRANSFUSION ET IMMUNO-HEMATOLOGIE -> Rev Fr Transfus Immunohematol
REVUE FRANCAISE DES MALADIES RESPIRATOIRES -> Rev Fr Mal Respir
REVUE FRANCAISE DES PROTHESISTES DENTAIRES -> Rev Fr Prothes Dent
REVUE INTERNATIONALE D HEPATOLOGIE -> Rev Int Hepatol
REVUE INTERNATIONALE DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES DE TERRE, DE MER ET DE L AIR -> Rev Int Serv Sante Armees
REVUE INTERNATIONALE DU TRACHOME -> Rev Int Trach
REVUE INTERNATIONALE DU TRACHOME ET DE PATHOLOGIE OCULAIRE TROPICALE ET SUBTROPICALE -> Rev Int Trach Pathol Ocul Trop Subtrop
REVUE INTERNATIONALE DU TRACHOME ET DE PATHOLOGIE OCULAIRE TROPICALE ET SUBTROPICALE ET DE SANTE PUBLIQUE -> Rev Int Trach Pathol Ocul Trop Subtrop Sante Publique
REVUE LYONNAISE DE MEDECINE -> Rev Lyon Med
REVUE MEDICALE DE BRUXELLES -> Rev Med Brux
REVUE MEDICALE DE LA SUISSE ROMANDE -> Rev Med Suisse Romande
REVUE MEDICALE DE LIEGE -> Rev Med Liege
REVUE MEDICALE DU MOYEN-ORIENT -> Rev Med Moyen Orient
REVUE MEDICO-CHIRURGICALE DES MALADIES DU FOIE -> Rev Med Chir Mal Foie
REVUE NEUROLOGIQUE -> Rev Neurol (Paris)
REVUE ODONTO-IMPLANTOLOGIQUE -> Rev Odontoimplantol
REVUE ODONTO-STOMATOLOGIQUE DU NORD-EST -> Rev Odontostomatol Nordest
REVUE ROUMAINE D ENDOCRINOLOGIE -> Rev Roum Endocrinol
REVUE ROUMAINE D INFRAMICROBIOLOGIE -> Rev Roum Inframicrobiol
REVUE ROUMAINE DE MEDECINE -> Rev Roum Med
REVUE ROUMAINE DE MEDECINE INTERNE -> Rev Roum Med Intern
REVUE ROUMAINE DE MORPHOLOGIE ET D EMBRYOLOGIE -> Rev Roum Morphol Embryol
REVUE ROUMAINE DE MORPHOLOGIE ET DE PHYSIOLOGIE -> Rev Roum Morphol Physiol
REVUE ROUMAINE DE NEUROLOGIE -> Rev Roum Neurol
REVUE ROUMAINE DE NEUROLOGIE ET DE PSYCHIATRIE -> Rev Roum Neurol Psychiatr
REVUE ROUMAINE DE PHYSIOLOGIE -> Rev Roum Physiol
REVUE ROUMAINE DE VIROLOGIE -> Rev Roum Virol
REVUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE -> Rev Sci Tech
REVUE STOMATO-ODONTOLOGIQUE DU NORD DE LA FRANCE -> Rev Stomatoodontol Nord Fr
REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE -> Rev Suisse Zool
REZONANS MAGNETYCZNY W MEDYCYNIE [PL] -> Rezonans Magn Med
RGO -> RGO
RHEUMATIC DISEASES CLINICS OF NORTH AMERICA -> Rheum Dis Clin North Am
RHEUMATISM -> Rheumatism
RHEUMATOLOGY -> Rheumatology
RHEUMATOLOGY AND PHYSICAL MEDICINE -> Rheumatol Phys Med
RHEUMATOLOGY AND REHABILITATION -> Rheumatol Rehabil
RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL -> Rheumatol Int
RHINOLOGY. SUPPLEMENT -> Rhinol Suppl
RHINOLOGY -> Rhinology
RHODE ISLAND DENTAL JOURNAL -> R I Dent J
RHODE ISLAND MEDICAL JOURNAL -> R I Med J
RHODE ISLAND MEDICINE -> R I Med
RHODESIA NURSE -> Rhod Nurse
RHODESIAN NURSE -> Rhod Nurse
RHUMATOLOGIE -> Rhumatologie
RICERCA IN CLINICA E IN LABORATORIO -> Ric Clin Lab
RICERCA SCIENTIFICA. 2 SER. PARTE I: RIVISTA -> Ric Sci 2 Ser Pt 1 Riv
RICERCA SCIENTIFICA. 2 SER, PT 2: RENDICONTI. SEZIONE B: BIOLOGICA -> Ric Sci 2 Ser Pt 2 Rend [B]
RICERCA SCIENTIFICA -> Ric Sci
RIFORMA MEDICA -> Riforma Med
RINSHO BISEIBUTSHU JINSOKU SHINDAN KENKYUKAI SHI -> Rinsho Biseibutshu Jinsoku Shindan Kenkyukai Shi
RINSHO BYORI. JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY -> Rinsho Byori
RINSHO HOSHASEN. JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL RADIOLOGY -> Rinsho Hoshasen
RINSHO KETSUEKI. JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL HEMATOLOGY -> Rinsho Ketsueki
RINSHO KYOBU GEKA -> Rinsho Kyobu Geka
RINSHO SHIKA [JAPANESE EDITION] -> Rinsho Shika
RINSHO SHINKEIGAKU. CLINICAL NEUROLOGY -> Rinsho Shinkeigaku
RINSHO SHISHUBYO DANWAKAI KAISHI -> Rinsho Shishubyo Danwakai Kaishi
RISK ANALYSIS -> Risk Anal
RISO REPORT -> RISO Rep
RIVISTA CRITICA DI CLINICA MEDICA -> Riv Crit Clin Med
RIVISTA D OSTETRICIA E GINECOLOGIA PRATICA -> Riv Ostet Ginecol Prat
RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI -> Riv Infort Mal Prof
RIVISTA DELL INFERMIERE -> Riv Inferm
RIVISTA DELL ISTITUTO SIEROTERAPICO ITALIANO -> Riv Ist Sieroter Ital
RIVISTA DI ANATOMIA PATOLOGICA E DI ONCOLOGIA -> Riv Anat Patol Oncol
RIVISTA DI BIOLOGIA -> Riv Biol
RIVISTA DI CLINICA PEDIATRICA -> Riv Clin Pediatr
RIVISTA DI EMOTERAPIA ED IMMUNOEMATOLOGIA -> Riv Emoter Immunoematol
RIVISTA DI GASTRO-ENTEROLOGIA -> Riv Gastroenterol
RIVISTA DI ISTOCHIMICA, NORMALE E PATOLOGICA -> Riv Istochim Norm Patol
RIVISTA DI MALARIOLOGIA -> Riv Malariol
RIVISTA DI MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE -> Riv Med Aeronaut Spaz
RIVISTA DI NEUROBIOLOGIA -> Riv Neurobiol
RIVISTA DI NEUROLOGIA -> Riv Neurol
RIVISTA DI ODONTOIATRIA DEGLI AMICI DI BRUGG -> Riv Odontoiatr Amici Brugg
RIVISTA DI ODONTOSTOMATOLOGIA E IMPLANTOPROTESI -> Riv Odontostomatol Implantoprotesi
RIVISTA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA -> Riv Ostet Ginecol
RIVISTA DI OSTETRICIA GINECOLOGIA PRATICA E MEDICINA PERINATALE -> Riv Ostet Ginecol Prat Med Perinat
RIVISTA DI PARASSITOLOGIA -> Riv Parassitol
RIVISTA DI PATOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE -> Riv Patol Clin Sper
RIVISTA DI PATOLOGIA E CLINICA -> Riv Patol Clin
RIVISTA DI PATOLOGIA NERVOSA E MENTALE -> Riv Patol Nerv Ment
RIVISTA DI STORIA DELLA MEDICINA -> Riv Stor Med
RIVISTA EUROPEA PER LE SCIENZE MEDICHE E FARMACOLOGICHE -> Riv Eur Sci Med Farmacol
RIVISTA ITALIANA D IGIENE -> Riv Ital Ig
RIVISTA ITALIANA DEGLI ODONTOTECNICI -> Riv Ital Odontotec
RIVISTA ITALIANA DI GINECOLOGIA -> Riv Ital Ginecol
RIVISTA ITALIANA DI ODONTOIATRIA INFANTILE -> Riv Ital Odontoiatr Infant
RIVISTA ITALIANA DI STOMATOLOGIA -> Riv Ital Stomatol
RIVISTA OTO-NEURO-OFTALMOLOGICA -> Riv Otoneurooftalmol
RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA E MEDICINA LEGALE DELLE ALIENAZIONI MENTALI -> Riv Sper Freniatr
RN (FOR MANAGERS) -> RN (For Managers)
RN -> RN
RN IDAHO -> RN Ida
RNA -> RNA
RNABC NEWS; REGISTERED NURSES ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA -> RNABC News
RNAO NEWS -> RNAO News
ROCKY MOUNTAIN MEDICAL JOURNAL -> Rocky Mt Med J
ROCZNIK POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ IM. GEN. KAROLA SWIERCZEWSKIEGO W SZCZECINIE -> Rocz Pomor Akad Med
ROCZNIKI AKADEMII MEDYCZNEJ IM. JULIANA MARCHLEWSKIEGO W BIALYMSTOKU. SUPPLEMENT -> Rocz Akad Med Im Juliana Marchlewskiego Bialymst Suppl
ROCZNIKI AKADEMII MEDYCZNEJ IM. JULIANA MARCHLEWSKIEGO W BIALYMSTOKU -> Rocz Akad Med Im Juliana Marchlewskiego Bialymst
ROCZNIKI AKADEMII MEDYCZNEJ W BIALYMSTOKU. SUPLEMENT -> Rocz Akad Med Bialymst Supl
ROCZNIKI AKADEMII MEDYCZNEJ W BIALYMSTOKU [PL] -> Rocz Akad Med Bialymst
 * ROCZNIKI AKADEMII MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU [PL] -> Rocz Akad Med Białymst
ROCZNIKI OPARZEN [PL] -> Rocz Oparzen
 * ROCZNIKI OPARZEŃ [PL] -> Rocz Oparzen
ROCZNIKI PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY [PL] -> Rocz Panstw Zakl Hig
 * ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY [PL] -> Rocz Państw Zakł Hig
ROFO. FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIETE DER RONTGENSTRAHLEN UND DER NEUEN BILDGEBENDEN VERFAHREN -> Rofo Fortschr Geb Rontgenstr Neuen Bildgeb Verfahr
ROFO. FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIETE DER RONTGENSTRAHLEN UND DER NUKLEARMEDIZIN -> ROFO Fortschr Geb Rontgenstr Nuklearmed
ROGERIAN NURSING SCIENCE NEWS -> Rogerian Nurs Sci News
ROMANIAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY -> Rom J Endocrinol
ROMANIAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE -> Rom J Intern Med
ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY -> Rom J Morphol Embryol
ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY -> Rom J Neurol Psychiatry
ROMANIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY -> Rom J Physiol
ROMANIAN JOURNAL OF VIROLOGY -> Rom J Virol
ROMANIAN MEDICAL REVIEW -> Rom Med Rev
RONTGEN-BLATTER -> Rontgenblatter
RONTGENPRAXIS -> Rontgenpraxis
ROSSIISKII FIZIOLOGICHESKII ZHURNAL IMENI I. M. SECHENOVA -> Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova
ROSSIISKII MEDITSINSKII ZHURNAL -> Ross Med Zh
ROUMANIAN ARCHIVES OF MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY -> Roum Arch Microbiol Immunol
ROYAL CANADIAN DENTAL CORPS QUARTERLY -> R Can Dent Corps Q
ROYAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND HYGIENE JOURNAL -> R Inst Public Health Hyg J
ROYAL SOCIETY OF HEALTH JOURNAL -> R Soc Health J
ROZHLEDY V CHIRURGII -> Rozhl Chir
ROZPRAWY WYDZIALU NAUK MEDYCZNYCH -> Rozpr Wydz Nauk Med
RUMANIAN MEDICAL REVIEW -> Rum Med Rev
RYOIKIBETSU SHOKOGUN SHIRIZU -> Ryoikibetsu Shokogun Shirizu
RYUMACHI -> Ryumachi
S E TA E NU; RIVISTA DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI E DI NUTRIZIONE UMANA -> S TA NU
SA NURSING JOURNAL. SA VERPLEGINGSTYDSKRIF -> SA Nurs J
SAAD DIGEST -> SAAD Dig
SAAS BULLETIN, BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY -> SAAS Bull Biochem Biotechnol
SABOURAUDIA -> Sabouraudia
SAC EXPLORER -> Sac Explor
SADJ -> SADJ
SAIRAANHOIDON VUOSIKIRJA -> Sairaanh Vuosik
SAIRAANHOITAJA -> Sairaanhoitaja
SAIRAANHOITAJALEHTI -> Sairaanhoitajalehti
SAISHIN IGAKU. RECENT MEDICINE -> Saishin Igaku
SALUD BUCAL -> Salud Bucal
SALUD PUBLICA DE MEXICO -> Salud Publica Mex
SAMMLUNG ZWANGLOSER ABHANDLUNGEN AUS DEM GEBIETE DER PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE -> Samml Zwangl Abh Geb Psychiatr Neurol
SAN FERNANDO VALLEY DENTAL SOCIETY BULLETIN -> San Fernando Val Dent Soc Bull
SAN GABRIEL VALLEY DENTAL SOCIETY BULLETIN -> San Gabriel Val Dent Soc Bull
SANFUJINKA NO JISSAI. PRACTICE OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS -> Sanfujinka No Jissai
SANGRE -> Sangre (Barc)
SANGYO EISEIGAKU ZASSHI -> Sangyo Eiseigaku Zasshi
SANGYO IGAKU. JAPANESE JOURNAL OF INDUSTRIAL HEALTH -> Sangyo Igaku
SANGYO IKA DAIGAKU ZASSHI -> Sangyo Ika Daigaku Zasshi
SANTE -> Sante
SANTE MENTALE AU QUEBEC -> Sante Ment Que
SANTE PUBLIQUE -> Sante Publique (Bucur)
SANTE QUEBEC -> Sante Que
SANTO TOMAS NURSING JOURNAL -> St Tomas Nurs J
SAPPORO IGAKU ZASSHI. SAPPORO MEDICAL JOURNAL -> Sapporo Igaku Zasshi
SAR AND QSAR IN ENVIRONMENTAL RESEARCH -> SAR QSAR Environ Res
SARCOIDOSIS, VASCULITIS, AND DIFFUSE LUNG DISEASES -> Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis
SARCOIDOSIS -> Sarcoidosis
SBORNIK LEKARSKY -> Sb Lek
SBORNIK VEDECKYCH PRACI LEKARSKE FAKULTY KARLOVY UNIVERZITY V HRADCI KRALOVE. SUPPLEMENTUM -> Sb Ved Pr Lek Fak Karlovy Univerzity Hradci Kralove Suppl
SBORNIK VEDECKYCH PRACI LEKARSKE FAKULTY KARLOVY UNIVERZITY V HRADCI KRALOVE -> Sb Ved Pr Lek Fak Karlovy Univerzity Hradci Kralove
SC REPORTS -> SC Rep
SC TRODENT -> SC Trodent
SCADA JOURNAL -> SCADA J
SCALPEL -> Scalpel (Brux)
SCANDINAVIAN AUDIOLOGY. SUPPLEMENTUM -> Scand Audiol Suppl
SCANDINAVIAN AUDIOLOGY -> Scand Audiol
SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL. SUPPLEMENT -> Scand Cardiovasc J Suppl
SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL -> Scand Cardiovasc J
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES -> Scand J Caring Sci
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL AND LABORATORY INVESTIGATION. SUPPLEMENT -> Scand J Clin Lab Invest Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL AND LABORATORY INVESTIGATION -> Scand J Clin Lab Invest
SCANDINAVIAN JOURNAL OF DENTAL RESEARCH -> Scand J Dent Res
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. SUPPLEMENT -> Scand J Gastroenterol Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY -> Scand J Gastroenterol
SCANDINAVIAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY. SUPPLEMENTUM -> Scand J Haematol Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY -> Scand J Haematol
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY. SUPPLEMENT -> Scand J Immunol Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY -> Scand J Immunol
SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES. SUPPLEMENTUM -> Scand J Infect Dis Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES -> Scand J Infect Dis
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS -> Scand J Med Sci Sports
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY. SUPPLEMENTUM -> Scand J Plast Reconstr Surg Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY -> Scand J Plast Reconstr Surg
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY. SUPPLEMENTUM -> Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY -> Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE. SUPPLEMENT -> Scand J Prim Health Care Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE -> Scand J Prim Health Care
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY -> Scand J Psychol
SCANDINAVIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE. SUPPLEMENT -> Scand J Rehabil Med Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE -> Scand J Rehabil Med
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RESPIRATORY DISEASES. SUPPLEMENTUM -> Scand J Respir Dis Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RESPIRATORY DISEASES -> Scand J Respir Dis
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY. SUPPLEMENT -> Scand J Rheumatol Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY -> Scand J Rheumatol
SCANDINAVIAN JOURNAL OF SOCIAL MEDICINE. SUPPLEMENTUM -> Scand J Soc Med Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF SOCIAL MEDICINE -> Scand J Soc Med
SCANDINAVIAN JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY. SUPPLEMENTUM -> Scand J Thorac Cardiovasc Surg Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY -> Scand J Thorac Cardiovasc Surg
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY. SUPPLEMENTUM -> Scand J Urol Nephrol Suppl
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY -> Scand J Urol Nephrol
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK, ENVIRONMENT AND HEALTH -> Scand J Work Environ Health
SCANDINAVIAN SOCIETY OF FORENSIC ODONTOLOGY NEWSLETTER -> Scand Soc Forensic Odontol Newsl
SCANNING -> Scanning
SCANNING ELECTRON MICROSCOPY -> Scan Electron Microsc
SCANNING MICROSCOPY. SUPPLEMENT -> Scanning Microsc Suppl
SCANNING MICROSCOPY -> Scanning Microsc
SCANODONT -> Scanodont
SCHIZOPHRENIA BULLETIN -> Schizophr Bull
SCHIZOPHRENIA RESEARCH -> Schizophr Res
SCHOLARLY INQUIRY FOR NURSING PRACTICE -> Sch Inq Nurs Pract
SCHOOL DENTAL SERVICES GAZETTE -> Sch Dent Serv Gaz N Z
SCHOOL HEALTH REVIEW -> Sch Health Rev
SCHRIFTENREIHE AUS DEM GEBIETE DES OFFENTLICHEN GESUNDHEITSWESENS -> Schriftenr Geb Off Gesundheitswes
SCHRIFTENREIHE DES VEREINS FUR WASSER-, BODEN-, UND LUFTHYGIENE -> Schriftenr Ver Wasser Boden Lufthyg
SCHRIFTENREIHE NEUROLOGIE. NEUROLOGY SERIES -> Schriftenr Neurol
SCHRIFTENREIHE ZENTRALBLATT FUR ARBEITSMEDIZIN, ARBEITSSCHUTZ, PROPHYLAXE, UND ERGONOMIE -> Schriftenr Zentralbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Prophyl Ergonomie
SCHRIFTENREIHE ZENTRALBLATT FUR ARBEITSMEDIZIN ARBEITSSCHUTZ UND PROPHYLAXE -> Schriftenr Zentralbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Prophyl
SCHWEIZER ARCHIV FUR NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE UND PSYCHIATRIE -> Schweiz Arch Neurol Neurochir Psychiatr
SCHWEIZER ARCHIV FUR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE -> Schweiz Arch Neurol Psychiatr
SCHWEIZER ARCHIV FUR TIERHEILKUNDE -> Schweiz Arch Tierheilkd
SCHWEIZER MONATSSCHRIFT FUR ZAHNMEDIZIN -> Schweiz Monatsschr Zahnmed
SCHWEIZERISCHE APOTHEKER-ZEITUNG -> Schweiz Apoth Ztg
SCHWEIZERISCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. JOURNAL SUISSE DE MEDECINE -> Schweiz Med Wochenschr
SCHWEIZERISCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. SUPPLEMENTUM -> Schweiz Med Wochenschr Suppl
SCHWEIZERISCHE MONATSSCHRIFT FUR ZAHNMEDIZIN -> Schweiz Monatsschr Zahnmed
SCHWEIZERISCHE RUNDSCHAU FUR MEDIZIN PRAXIS -> Schweiz Rundsch Med Prax
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FUR MEDIZIN UND TRAUMATOLOGIE -> Schweiz Z Med Traumatol
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOLOGIE UND IHRE ANWENDUNGEN -> Schweiz Z Psychol Anwend
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FUR SPORTMEDIZIN -> Schweiz Z Sportmed
SCHWESTERN REVUE -> Schwest Rev
SCI NURSING -> SCI Nurs
SCIENCE, MEDICINE, AND MAN -> Sci Med Man
SCIENCE -> Science
SCIENCE AND JUSTICE -> Sci Justice
SCIENCE ET RECHERCHE ODONTOSTOMATOLOGIQUES -> Sci Rech Odontostomatol
SCIENCE IN CHINA. SERIES B, CHEMISTRY, LIFE SCIENCES AND EARTH SCIENCES -> Sci China B
SCIENCE IN CHINA. SERIES C, LIFE SCIENCES -> Sci China C Life Sci
SCIENCE IN PROGRESS -> Sci Prog (New Haven)
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT -> Sci Total Environ
SCIENCE PROGRESS -> Sci Prog
SCIENCE REPORTS OF THE RESEARCH INSTITUTE, TOHOKU UNIVERSITY. SER. C: MEDICINE -> Sci Rep Res Inst Tohoku Univ [Med]
SCIENTIA SINICA. SERIES B, CHEMICAL, BIOLOGICAL, AGRICULTURAL, MEDICAL AND EARTH SCIENCES -> Sci Sin [B]
SCIENTIA SINICA -> Sci Sin
SCIENTIFIC AMERICAN -> Sci Am
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL BULLETIN -> Sci Educ Bull
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL JOURNAL -> Sci Educ J
SCIENTIFIC BASIS OF MEDICINE ANNUAL REVIEWS -> Sci Basis Med Annu Rev
SCIENTIFIC PROCEEDINGS OF THE CARDIFF MEDICAL SOCIETY -> Sci Proc Cardiff Med Soc
SCNA NEWSLETTER -> SCNA Newsl
SCOTTISH MEDICAL JOURNAL -> Scott Med J
SCRIPTA MEDICA -> Scr Med (Brno)
SDA DENTIST -> SDA Dent
SECOND MESSENGERS AND PHOSPHOPROTEINS -> Second Messengers Phosphoproteins
SEIKAGAKU. JOURNAL OF JAPANESE BIOCHEMICAL SOCIETY -> Seikagaku
SEIKEI GEKA. ORTHOPEDIC SURGERY -> Seikei Geka
SEIROKA KANGO DAIGAKU KIYO -> Seiroka Kango Daigaku Kiyo
SEISHIN IGAKU KENKYUSHO GYOSEKISHU. BULLETIN OF THE SEISHIN-IGAKU INSTITUTE -> Seishin Igaku Kenkyusho Gyosekishu
SEISHIN SHINKEIGAKU ZASSHI. PSYCHIATRIA ET NEUROLOGIA JAPONICA -> Seishin Shinkeigaku Zasshi
SEIZURE -> Seizure
SEKSUOLOGIA [PL] -> Seksuologia
SELECOES ODONTOLOGICAS -> Sel Odontol (Sao Paulo)
SELECTIVE CANCER THERAPEUTICS -> Sel Cancer Ther
SEMAINE DES HOPITAUX -> Sem Hop
SEMAINE DES HOPITAUX THERAPEUTIQUE -> Sem Hop Ther
SEMAINE THERAPEUTIQUE -> Sem Ther
SEMINA -> Semina
SEMINARIO DE ENSENANZA DE LA ODONTOPEDIATRIA -> Semin Ensen Odontopediatr
SEMINARS FOR NURSE MANAGERS -> Semin Nurse Manag
SEMINARS IN ADOLESCENT MEDICINE -> Semin Adolesc Med
SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM -> Semin Arthritis Rheum
SEMINARS IN CANCER BIOLOGY -> Semin Cancer Biol
SEMINARS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY -> Semin Cell Dev Biol
SEMINARS IN CELL BIOLOGY -> Semin Cell Biol
SEMINARS IN CLINICAL NEUROPSYCHIATRY -> Semin Clin Neuropsychiatry
SEMINARS IN CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY -> Semin Cutan Med Surg
SEMINARS IN DENTAL HYGIENE -> Semin Dent Hyg
SEMINARS IN DERMATOLOGY -> Semin Dermatol
SEMINARS IN DIAGNOSTIC PATHOLOGY -> Semin Diagn Pathol
SEMINARS IN DRUG TREATMENT -> Semin Drug Treat
SEMINARS IN GASTROINTESTINAL DISEASE -> Semin Gastrointest Dis
SEMINARS IN HEMATOLOGY -> Semin Hematol
SEMINARS IN IMMUNOLOGY -> Semin Immunol
SEMINARS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY -> Semin Interv Cardiol
SEMINARS IN LAPAROSCOPIC SURGERY -> Semin Laparosc Surg
SEMINARS IN LIVER DISEASE -> Semin Liver Dis
SEMINARS IN NEPHROLOGY -> Semin Nephrol
SEMINARS IN NEUROLOGY -> Semin Neurol
SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE -> Semin Nucl Med
SEMINARS IN ONCOLOGY -> Semin Oncol
SEMINARS IN ONCOLOGY NURSING -> Semin Oncol Nurs
SEMINARS IN OPHTHALMOLOGY -> Semin Ophthalmol
SEMINARS IN ORTHODONTICS -> Semin Orthod
SEMINARS IN PEDIATRIC NEUROLOGY -> Semin Pediatr Neurol
SEMINARS IN PEDIATRIC SURGERY -> Semin Pediatr Surg
SEMINARS IN PERINATOLOGY -> Semin Perinatol
SEMINARS IN PERIOPERATIVE NURSING -> Semin Perioper Nurs
SEMINARS IN PSYCHIATRY -> Semin Psychiatry
SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY -> Semin Radiat Oncol
SEMINARS IN REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY -> Semin Reprod Endocrinol
SEMINARS IN RESPIRATORY INFECTIONS -> Semin Respir Infect
SEMINARS IN ROENTGENOLOGY -> Semin Roentgenol
SEMINARS IN SPEECH AND LANGUAGE -> Semin Speech Lang
SEMINARS IN SURGICAL ONCOLOGY -> Semin Surg Oncol
SEMINARS IN THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY -> Semin Thorac Cardiovasc Surg
SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS -> Semin Thromb Hemost
SEMINARS IN ULTRASOUND, CT AND MR -> Semin Ultrasound CT MR
SEMINARS IN UROLOGIC ONCOLOGY -> Semin Urol Oncol
SEMINARS IN UROLOGY -> Semin Urol
SEMINARS IN VASCULAR SURGERY -> Semin Vasc Surg
SEMINARS IN VETERINARY MEDICINE AND SURGERY (SMALL ANIMAL) -> Semin Vet Med Surg (Small Anim)
SENIOR NURSE -> Sr Nurse
SENSORY PROCESSES -> Sens Processes
SERIES HAEMATOLOGICA -> Ser Haematol
SERIES ON NURSING ADMINISTRATION -> Ser Nurs Adm
SERIES PAEDOPSYCHIATRICA -> Ser Paedopsychiatr
SERVIR -> Servir
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES -> Sex Transm Dis
SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS -> Sex Transm Infect
SHENG LI HSUEH PAO [ACTA PHYSIOLOGICA SINICA] -> Sheng Li Hsueh Pao
SHENG LI KO HSUEH CHIN CHAN [PROGRESS IN PHYSIOLOGICAL SCIENCES] -> Sheng Li Ko Hsueh Chin Chan
SHENG WU I HSUEH KUNG CHENG HSUEH TSA CHIH :JOURNAL OF BIOMEDICAL ENGINEERING: -> Sheng Wu I Hsueh Kung Cheng Hsueh Tsa Chih
SHIGAKU. ODONTOLOGY -> Shigaku
SHIH YEN SHENG WU HSUEH PAO [ACTA BIOLOGIAE EXPERIMENTALIS SINICA] -> Shih Yen Sheng Wu Hsueh Pao
SHIKA IGAKU. JOURNAL OF OSAKA ODONTOLOGICAL SOCIETY -> Shika Igaku
SHIKA KISO IGAKKAI ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF ORAL BIOLOGY -> Shika Kiso Igakkai Zasshi
SHIKA RIKOGAKU ZASSHI -> Shika Rikogaku Zasshi
SHIKA ZAIRYO, KIKAI -> Shika Zairyo Kikai
SHIKAI TENBO. DENTAL OUTLOOK -> Shikai Tenbo
SHIKWA GAKUHO -> Shikwa Gakuho
SHINKEI KENKYU NO SHIMPO. ADVANCES IN NEUROLOGICAL SCIENCES -> Shinkei Kenkyu No Shimpo
SHINRIGAKU KENKYU. JAPANESE JOURNAL OF PSYCHOLOGY -> Shinrigaku Kenkyu
SHIYO. JOURNAL OF THE TOKYO DENTAL ASSOCIATION -> Shiyo
SHOCK -> Shock
SHONI SHIKAGAKU ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF PEDODONTICS -> Shoni Shikagaku Zasshi
SHOWA IGAKKAI ZASSHI. JOURNAL OF THE SHOWA MEDICAL ASSOCIATION -> Showa Igakkai Zasshi
SHOWA SHIGAKKAI ZASSHI -> Showa Shigakkai Zasshi
SHSTF -> SHSTF
SHUJUTSU. OPERATION -> Shujutsu
SICILIA SANITARIA -> Sicil Sanit
SIGHT-SAVING REVIEW -> Sight Sav Rev
SIGHTSAVING -> Sightsaving
SIGHTSAVING REVIEW -> Sightsav Rev
SIGNATURE -> Signature
SINGAPORE DENTAL JOURNAL -> Singapore Dent J
SINGAPORE MEDICAL JOURNAL -> Singapore Med J
SISTEMA NERVOSO -> Sist Nerv
SISTOLE -> Sistole
SJUKSKOTERSKAN -> Sjukskoterskan
SKALPEL [PL] -> Skalpel
SKELETAL RADIOLOGY -> Skeletal Radiol
SKIN PHARMACOLOGY -> Skin Pharmacol
SKIN PHARMACOLOGY AND APPLIED SKIN PHYSIOLOGY -> Skin Pharmacol Appl Skin Physiol
SLEEP -> Sleep
SLUZBA ZDROWIA [PL] -> Sluzba Zdrowia
 * SŁUŻBA ZDROWIA [PL] -> Służba Zdrowia
SOC ESP ORTOD ACTAS -> Soc Esp Ortod Actas
SOCIAL AND REHABILITATION RECORD -> Soc Rehabil Rec
SOCIAL BIOLOGY -> Soc Biol
SOCIAL POLICY -> Soc Policy
SOCIAL PSYCHIATRY -> Soc Psychiatry
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY -> Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol
SOCIAL PSYCHOLOGY -> Soc Psychol
SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY -> Soc Psychol Q
SOCIAL SCIENCE AND MEDICINE. MEDICAL PSYCHOLOGY AND MEDICAL SOCIOLOGY -> Soc Sci Med [Med Psychol Med Sociol]
SOCIAL SCIENCE AND MEDICINE. PART A, MEDICAL SOCIOLOGY -> Soc Sci Med [A]
SOCIAL SCIENCE AND MEDICINE. PART B, MEDICAL ANTHROPOLOGY -> Soc Sci Med [B]
SOCIAL SCIENCE AND MEDICINE. PART C, MEDICAL ECONOMICS -> Soc Sci Med [C]
SOCIAL SCIENCE AND MEDICINE. PART D, MEDICAL GEOGRAPHY -> Soc Sci Med [D]
SOCIAL SCIENCE AND MEDICINE. PART E, MEDICAL PSYCHOLOGY -> Soc Sci Med [E]
SOCIAL SCIENCE AND MEDICINE. MEDICAL ANTHROPOLOGY -> Soc Sci Med [Med Anthropol]
SOCIAL SCIENCE AND MEDICINE. MEDICAL ECONOMICS -> Soc Sci Med [Med Econ]
SOCIAL SCIENCE AND MEDICINE. MEDICAL GEOGRAPHY -> Soc Sci Med [Med Geogr]
SOCIAL SCIENCE AND MEDICINE. PART F, MEDICAL AND SOCIAL ETHICS -> Soc Sci Med [F]
SOCIAL SCIENCE AND MEDICINE -> Soc Sci Med
SOCIAL SCIENCE RESEARCH -> Soc Sci Res
SOCIAL SECURITY BULLETIN. ANNUAL STATISTICAL SUPPLEMENT. -> Soc Secur Bull Annu Stat Suppl
SOCIAL SECURITY BULLETIN -> Soc Secur Bull
SOCIAL WORK -> Soc Work
SOCIAL WORK IN HEALTH CARE -> Soc Work Health Care
SOCIAL-MEDICINSK TIDSKRIFT -> Soc Med Tidskr
SOCIETY FOR APPLIED BACTERIOLOGY SYMPOSIUM SERIES -> Soc Appl Bacteriol Symp Ser
SOCIETY FOR NURSING HISTORY GAZETTE -> Soc Nurs Hist Gaz
SOCIETY OF GENERAL PHYSIOLOGISTS SERIES -> Soc Gen Physiol Ser
SOCIOLOGICAL REVIEW -> Sociol Rev
SOCIOLOGICAL REVIEW MONOGRAPH -> Sociol Rev [Monogr]
SOCIOMETRY -> Sociometry
SOGO KANGO. COMPREHENSIVE NURSING, QUARTERLY -> Sogo Kango
SOINS. CARDIOLOGIE -> Soins Cardiol
SOINS. CHIRURGIE -> Soins Chir
SOINS. CHIRURGIE GENERALE ET SPECIALISEE -> Soins Chir Gen Spec
SOINS. FORMATION, PEDAGOGIE, ENCADREMENT -> Soins Form Pedagog Encadr
SOINS. GYNECOLOGIE, OBSTETRIQUE, PUERICULTURE, PEDIATRIE -> Soins Gynecol Obstet Pueric Pediatr
SOINS. GYNECOLOGIE, OBSTETRIQUE, PUERICULTURE -> Soins Gynecol Obstet Pueric
SOINS. PATHOLOGIE TROPICALE -> Soins Pathol Trop
SOINS. PSYCHIATRIE -> Soins Psychiatr
SOINS. GERONTOLOGIE -> Soins Gerontol
SOINS. PEDIATRIE, PUERICULTURE -> Soins Pediatr Pueric
SOINS -> Soins
SOLAIAT; SOCIEDAD ODONTOLOGICA LATINO-AMERICANA DE IMPLANTES ALOPLASTICOS Y TRANSPLANTES -> SOLAIAT
SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE -> Solid State Nucl Magn Reson
SOMATIC CELL AND MOLECULAR GENETICS -> Somat Cell Mol Genet
SOMATIC CELL GENETICS -> Somatic Cell Genet
SOMATOSENSORY AND MOTOR RESEARCH -> Somatosens Mot Res
SOMATOSENSORY RESEARCH -> Somatosens Res
SONDE -> Sonde
SONDERBAND ... DER ZEITSCHRIFT STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE -> Sonderb Z Strahlenther Onkol
SONDERBANDE ZUR STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE -> Sonderb Strahlenther Onkol
SOPRODEN -> Soproden
SOTILASLAAKETIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI -> Sotilaslaak Aikak
SOUDNI LEKARSTVI -> Soud Lek
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS. DIE SUID-AFRIKAANSE TYDSKRIF VIR KOMMUNIKASIEAFWYKINGS -> S Afr J Commun Disord
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES -> S Afr J Med Sci
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF SURGERY -> S Afr J Surg
SOUTH AFRICAN MEDICAL JOURNAL -> S Afr Med J
SOUTH CAROLINA DENTAL JOURNAL -> S C Dent J
SOUTH CAROLINA NURSE -> S C Nurse
SOUTH CAROLINA NURSING -> S C Nurs
SOUTH DAKOTA JOURNAL OF MEDICINE -> S D J Med
SOUTH DAKOTA NURSE -> S D Nurse
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH -> Southeast Asian J Trop Med Public Health
SOUTHERN MEDICAL JOURNAL -> South Med J
SOUTHWESTERN MEDICINE -> Southwest Med
SOVETSKAIA MEDITSINA -> Sov Med
SOVETSKOE ZDRAVOOKHRANENIE -> Sov Zdravookhr
SOVETSKOE ZDRAVOOKHRANENIE KIRGIZII -> Sov Zdravookhr Kirg
SOVIET GENETICS -> Sov Genet
SOVIET JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY -> Sov J Dev Biol
SOVIET JOURNAL OF ECOLOGY -> Sov J Ecol
SOZIAL- UND PRAVENTIVMEDIZIN -> Soz Praventivmed
SOZIALMEDIZINISCHE UND PADAGOGISCHE JUGENDKUNDE -> Sozialmed Padagog Jugendkd
SPACE LIFE SCIENCES -> Space Life Sci
SPATIAL VISION -> Spat Vis
SPECIAL CARE IN DENTISTRY -> Spec Care Dentist
SPECIAL EDUCATION: FORWARD TRENDS -> Spec Educ Forward Trends
SPECIAL EDUCATION -> Spec Educ
SPECIAL REPORT SERIES - INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH -> Spec Rep Ser Indian Counc Med Res
SPECIAL TOPICS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM -> Spec Top Endocrinol Metab
SPECTROCHIMICA ACTA. PART A, MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY -> Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc
SPEECH PATHOLOGY AND THERAPY -> Speech Pathol Ther
SPERIMENTALE -> Sperimentale
SPINAL CORD -> Spinal Cord
SPINE -> Spine
SPORTS MEDICINE -> Sports Med
SPORTS MEDICINE AND ARTHROSCOPY REVIEW -> Sports Med Arth Rev
SPORTVERLETZUNG SPORTSCHADEN -> Sportverletz Sportschaden
SPRAWY NAUKI [PL] -> Sprawy Nauki
SPRINGER SEMINARS IN IMMUNOPATHOLOGY -> Springer Semin Immunopathol
SPVN -> SPVN
SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO -> Srp Arh Celok Lek
SSO: SCHWEIZERISCHE MONATSSCHRIFT FUR ZAHNHEILKUNDE -> SSO Schweiz Monatsschr Zahnheilkd
SSU-CHUAN I HSUEH YUAN HSUEH PAO [ACTA ACADEMIAE MEDICINAE SICHUAN] -> Ssu Chuan I Hsueh Yuan Hsueh Pao
ST LUKES HOSPITAL GAZETTE -> St Lukes Hosp Gaz (Guardamangia)
STAIN TECHNOLOGY -> Stain Technol
STANFORD LAW REVIEW -> Stanford Law Rev
STAT; BULLETIN OF THE WISCONSIN NURSES ASSOCIATION -> Stat
STATE NURSING LEGISLATION QUARTERLY -> State Nurs Legis Q
STATISTICAL BULLETIN, METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY -> Stat Bull Metropol Life Insur Co
STATISTICAL BULLETIN / METROPOLITAN INSURANCE COMPANIES -> Stat Bull Metrop Insur Co
STATISTICAL BULLETIN / METROPOLITAN LIFE FOUNDATION -> Stat Bull Metrop Life Found
STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH -> Stat Methods Med Res
STATISTICS IN MEDICINE -> Stat Med
STEM CELLS -> Stem Cells
STEREOTACTIC AND FUNCTIONAL NEUROSURGERY -> Stereotact Funct Neurosurg
STEROIDOLOGIA -> Steroidologia
STEROIDS -> Steroids
STEROIDS AND LIPIDS RESEARCH -> Steroids Lipids Res
STNS JOURNAL OF TRAUMA NURSING -> STNS J Trauma Nurs
STOMA -> Stoma (Heidelb)
STOMA -> Stoma (Lisb)
STOMA -> Stoma (Thessaloniki)
STOMATOLOGIA -> Stomatologia (Athenai)
STOMATOLOGIA -> Stomatologia (Bucur)
STOMATOLOGIA MEDITERRANEA -> Stomatol Mediterr
STOMATOLOGIA WSPOLCZESNA [PL] -> Stomatol Wspolcz
 * STOMATOLOGIA WSPÓŁCZESNA [PL] -> Stomatol Współcz
STOMATOLOGICA -> Stomatologica (Genova)
STOMATOLOGICKE ZPRAVY -> Stomatol Zpr
STOMATOLOGIE -> Stomatologie
STOMATOLOGIE DER DDR -> Stomatol DDR
STOMATOLOGIIA -> Stomatologiia (Mosk)
STOMATOLOGIIA -> Stomatologiia (Sofiia)
STOMATOLOGIKA CHRONIKA -> Stomatol Chron (Athenai)
STOMATOLOSKI GLASNIK SRBIJE -> Stomatol Glas Srb
STOMATOLOSKI VJESNIK. STOMATOLOGICAL REVIEW -> Stomatol Vjesn
STRAHLENSCHUTZ IN FORSCHUNG UND PRAXIS -> Strahlenschutz Forsch Prax
STRAHLENTHERAPIE. SONDERBANDE -> Strahlentherapie [Sonderb]
STRAHLENTHERAPIE -> Strahlentherapie
STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE -> Strahlenther Onkol
STRASBOURG MEDICAL -> Strasb Med
STRESS -> Stress
STROKE -> Stroke
STRUCTURE -> Structure
STUDI SASSARESI -> Studi Sassar
STUDIA PSYCHOLOGICZNE [PL] -> Stud Psychol
STUDIA SOCJOLOGICZNE [PL] -> Stud Socjol
STUDIES IN FAMILY PLANNING -> Stud Fam Plann
STUDIES IN HUMAN ECOLOGY -> Stud Hum Ecol
STUDIES IN NEURO-ANATOMY -> Stud Neuroanat
STUDII SI CERCETARI DE ENDOCRINOLOGIE -> Stud Cercet Endocrinol
STUDII SI CERCETARI DE FIZIOLOGIE -> Stud Cercet Fiziol
STUDII SI CERCETARI DE INFRAMICROBIOLOGIE -> Stud Cercet Inframicrobiol
STUDII SI CERCETARI DE MEDICINA INTERNA -> Stud Cercet Med Interna
STUDII SI CERCETARI DE NEUROLOGIE -> Stud Cercet Neurol
STUDII SI CERCETARI DE VIRUSOLOGIE -> Stud Cercet Virusol
STUDIUM GENERALE -> Stud Gen (Berl)
SUB-CELLULAR BIOCHEMISTRY -> Subcell Biochem
SUBSIDIA MEDICA -> Subsid Med
SUBSTANCE AND ALCOHOL ACTIONS/MISUSE -> Subst Alcohol Actions Misuse
SUBSTANCE USE AND MISUSE -> Subst Use Misuse
SUDEBNO-MEDITSINSKAIA EKSPERTIZA -> Sud Med Ekspert
SUDHOFFS ARCHIV; VIERTELJAHRSSCHRIFT FUR GESCHICHTE DER MEDIZIN UND DER NATURWISSENSCHAFTEN, DER PHARMAZIE UND DER MATHEMATIK -> Sudhoffs Arch Vierteljahrsschr Gesch Med Naturwiss Pharm Math
SUDHOFFS ARCHIV; ZEITSCHRIFT FUR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE. BEIHEFTE -> Sudhoffs Arch Z Wissenschaftsgesch Beih
SUDHOFFS ARCHIV; ZEITSCHRIFT FUR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE -> Sudhoffs Arch Z Wissenschaftsgesch
SUFFERING, THE STAUROS NOTEBOOK - Suffering Starous
SUICIDE -> Suicide SUICIDE AND LIFE-THREATENING BEHAVIOR -> Suicide Life Threat Behav SUOMEN HAMMASLAAKARILEHTI -> Suom Hammaslaakarilehti SUOMEN HAMMASLAAKARISEURAN TOIMITUKSIA -> Suom Hammaslaak Toim SUOMEN LAAKARILEHTI -> Suom Laakaril SUOMEN NAISHAMMASLAAKARIT RYHMA JULKAISU -> Suom Naishammaslaak Julk SUPERVISOR NURSE -> Superv Nurse SUPPLEMENT ... TO THE EUROPEAN JOURNAL NEUROSCIENCE -> Suppl Eur J Neurosci SUPPLEMENT ... TO THE JOURNAL MEDICAL ONCOLOGY AND TUMOR PHARMACOTHERAPY -> Suppl J Med Oncol Tumor Pharmacother SUPPLEMENT TO INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS -> Suppl Int J Gynecol Obstet SUPPLEMENTUM ... AD THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS -> Suppl Thromb Haemost SUPPORTIVE CARE IN CANCER -> Support Care Cancer SURGERY, GYNECOLOGY AND OBSTETRICS -> Surg Gynecol Obstet SURGERY -> Surgery SURGERY ANNUAL -> Surg Annu SURGERY IN CHILDHOOD INTERNATIONAL [PL] -> Surg Child Int SURGERY TODAY -> Surg Today SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY -> Surg Radiol Anat SURGICAL CLINICS OF NORTH AMERICA -> Surg Clin North Am SURGICAL ENDOSCOPY -> Surg Endosc SURGICAL FORUM -> Surg Forum SURGICAL GASTROENTEROLOGY -> Surg Gastroenterol SURGICAL LAPAROSCOPY AND ENDOSCOPY -> Surg Laparosc Endosc SURGICAL NEUROLOGY -> Surg Neurol SURGICAL ONCOLOGY -> Surg Oncol SURGICAL ONCOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA -> Surg Oncol Clin N Am SURVEY AND SYNTHESIS OF PATHOLOGY RESEARCH -> Surv Synth Pathol Res SURVEY OF IMMUNOLOGIC RESEARCH -> Surv Immunol Res SURVEY OF OPHTHALMOLOGY -> Surv Ophthalmol SUVREMENNA MEDITSINA -> Suvr Med (Sofiia) SVENSK FARMACEUTISK TIDSKRIFT -> Sven Farm Tidskr SVENSK TANDLAKARETIDSKRIFT -> Sven Tandlak Tidskr SVERIGES TANDLAKARFORBUND TIDNING -> Sver Tandlakarforb Tidn SWEDISH DENTAL JOURNAL. SUPPLEMENT -> Swed Dent J Suppl SWEDISH DENTAL JOURNAL -> Swed Dent J SWISS DENT -> Swiss Dent SWISS SURGERY. SUPPLEMENT -> Swiss Surg Suppl SWISS SURGERY -> Swiss Surg SYGEPLEJERSKEN -> Sygeplejersken SYKEPLEIEN -> Sykepleien SYKEPLEIEN FAG -> Sykepl Fag SYMPOSIA OF THE SOCIETY FOR EXPERIMENTAL BIOLOGY -> Symp Soc Exp Biol SYMPOSIA OF THE SWEDISH NUTRITION FOUNDATION -> Symp Swed Nutr Found SYMPOSIUM OF THE PHARMACOLOGY, THERAPEUTICS AND TOXICOLOGY GROUP, INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH -> Symp Pharmacol Ther Toxicol Group SYMPOSIUM OF THE SOCIETY FOR DEVELOPMENTAL BIOLOGY -> Symp Soc Dev Biol SYMPOSIUM ON FUNDAMENTAL CANCER RESEARCH -> Symp Fundam Cancer Res SYMPOSIUM ON ORAL SENSATION AND PERCEPTION -> Symp Oral Sens Percept SYNAPSE -> Synapse SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY -> Syst Appl Microbiol SYSTEMATIC ZOOLOGY -> Syst Zool SZTUKA LECZENIA [PL] -> Sztuka Leczenia TAEHAN CHIKKWA UISA HYOPHOE CHI. JOURNAL OF THE KOREAN DENTAL ASSOCIATION -> Taehan Chikkwa Uisa Hyophoe Chi TAEHAN KANHO. KOREAN NURSE -> Taehan Kanho TAIWAN I HSUEH HUI TSA CHIH JOURNAL OF THE FORMOSAN MEDICAL ASSOCIATION -> Taiwan I Hsueh Hui Tsa Chih TANDLAEGEBLADET -> Tandlaegebladet TANDLAEGERNES NYE TIDSSKRIFT -> Tandlaegernes Tidsskr TANDLAKARTIDNINGEN -> Tandlakartidningen TANDTEKNIKERN -> Tandteknikern TANNLAEKNABLADID -> Tannlaeknabladid TANPAKUSHITSU KAKUSAN KOSO. PROTEIN, NUCLEIC ACID, ENZYME -> Tanpakushitsu Kakusan Koso TAR HEEL NURSE -> Tar Heel Nurse TARGETED DIAGNOSIS AND THERAPY -> Targeted Diagn Ther TECHNICAL BULLETIN OF THE REGISTRY OF MEDICAL TECHNOLOGISTS -> Tech Bull Regist Med Technol TECHNICAL DOCUMENTARY REPORT, ARL-TDR -> Tech Doc Rep ARL TDR TECHNICAL DOCUMENTARY REPORT / UNITED STATES. AIR FORCE. SYSTEMS COMMAND. ELECTRONIC SYSTEMS DIVISION -> Tech Doc Rep U S Air Force Syst Command Electron Syst Div TECHNICAL NOTE / UNITED STATES. NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION -> Tech Note U S Natl Aeronaut Space Adm TECHNICAL REPORT: NAVTRADEVCEN -> Tech Rep NAVTRADEVCEN TECHNICAL REPORT / BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY -> Tech Rep Brookhaven Natl Lab TECHNICAL REPORT SAM-TR -> Tech Rep SAM-TR TECHNICIEN BELGE EN PROTHESE DENTAIRE -> Tech Belge Prothese Dent TECHNIQUES IN UROLOGY -> Tech Urol TECHNOLOGY AND HEALTH CARE -> Technol Health Care TECHNOLOGY REVIEW -> Technol Rev TELEMEDICINE JOURNAL -> Telemed J TEMAS ODONTOLOGICOS -> Temas Odontol TEMPLE DENTAL REVIEW -> Temple Dent Rev TENNESSEE MEDICINE -> Tenn Med TENNESSEE NURSE -> Tenn Nurse TERAPEVTICHESKII ARKHIV -> Ter Arkh TERAPIA [PL] -> Terapia TERAPIA I LEKI [PL] -> Terapia i Leki TERATOGENESIS, CARCINOGENESIS, AND MUTAGENESIS -> Teratog Carcinog Mutagen TERATOLOGY -> Teratology TETRAHEDRON -> Tetrahedron TETRAHEDRON LETTERS -> Tetrahedron Lett TEXAS DENTAL ASSISTANTS ASSOCIATION BULLETIN -> Tex Dent Assist Assoc Bull TEXAS DENTAL JOURNAL -> Tex Dent J TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL -> Tex Heart Inst J TEXAS MEDICINE -> Tex Med TEXAS NURSING -> Tex Nurs TEXAS REPORTS ON BIOLOGY AND MEDICINE -> Tex Rep Biol Med THAI JOURNAL OF NURSING -> Thai J Nurs THEORETICAL MEDICINE -> Theor Med THEORETICAL MEDICINE AND BIOETHICS -> Theor Med Bioeth THEORETICAL POPULATION BIOLOGY -> Theor Popul Biol THERAPEUTIC APHERESIS -> Ther Apher THERAPEUTIC DRUG MONITORING -> Ther Drug Monit THERAPEUTIC IMMUNOLOGY -> Ther Immunol THERAPEUTIQUE -> Therapeutique THERAPEUTISCHE UMSCHAU -> Ther Umsch THERAPIA HUNGARICA -> Ther Hung THERAPIE -> Therapie THERAPIE DER GEGENWART -> Ther Ggw THERAPIEWOCHE -> Therapiewoche THERIOGENOLOGY -> Theriogenology THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON -> Thorac Cardiovasc Surg THORAX -> Thorax THORAXCHIRURGIE VASKULARE CHIRURGIE -> Thoraxchir Vask Chir THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS -> Thromb Haemost THROMBOSIS ET DIATHESIS HAEMORRHAGICA. SUPPLEMENTUM -> Thromb Diath Haemorrh Suppl THROMBOSIS ET DIATHESIS HAEMORRHAGICA -> Thromb Diath Haemorrh THROMBOSIS RESEARCH. SUPPLEMENT -> Thromb Res Suppl THROMBOSIS RESEARCH -> Thromb Res THYMUS -> Thymus THYROID -> Thyroid THYROIDOLOGY -> Thyroidology TIC -> TIC TID REPORTS -> TID Rep TIDENS TANN -> Tid Tann TIDSKRIFT FOR SJUKVARDSPEDAGOGER -> Tidskr Sjukvardspedagog TIDSKRIFT FOR SVERIGES SJUKSKOTERSKOR -> Tidskr Sver Sjukskot TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE LAEGEFORENING -> Tidsskr Nor Laegeforen TIDSSKRIFT FOR PRAKTISERENDE TANDLAEGER -> Tidsskr Prakt Tandlaeg TIDSSKRIFT FOR SYGEPLEJERSKER -> Tidsskr Sygepl TIDSSKRIFT FOR TANDLAEGER -> Tidsskr Tandlaeger TIDSSKRIFTET SYKEPLEIEN -> Tidsskr Sykepl TIERARZTLICHE PRAXIS. AUSGABE G, GROSSTIERE NUTZTIERE -> Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere TIERARZTLICHE PRAXIS. AUSGABE K, KLEINTIERE/HEIMTIERE -> Tierarztl Prax Ausg K Klientiere Heimtiere TIERARZTLICHE PRAXIS. SUPPLEMENT -> Tierarztl Prax Suppl TIERARZTLICHE PRAXIS -> Tierarztl Prax TIERARZTLICHE UMSCHAU -> Tierarztl Umsch TIJDSCHRIFT VOOR BEJAARDEN- KRAAM- EN ZIEKENVERZORGING -> Tijdschr Bejaarden Kraam Ziekenverzorging TIJDSCHRIFT VOOR DIERGENEESKUNDE -> Tijdschr Diergeneeskd TIJDSCHRIFT VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE -> Tijdschr Gastroenterol TIJDSCHRIFT VOOR GERONTOLOGIE EN GERIATRIE -> Tijdschr Gerontol Geriatr TIJDSCHRIFT VOOR KINDERGENEESKUNDE -> Tijdschr Kindergeneeskd TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE GENEESKUNDE -> Tijdschr Soc Geneeskd TIJDSCHRIFT VOOR ZIEKENVERPLEGING -> Tijdschr Ziekenverpl TIMARIT HJUKRUNARFELAGS ISLANDS -> Timarit Hjukrunarfel Isl TIP FAKULTESI MECMUASI, ISTANBUL UNIVERSITESI -> Tip Fak Mecm TISSUE AND CELL -> Tissue Cell TISSUE ANTIGENS -> Tissue Antigens TISSUE ENGINEERING -> Tissue Eng TIT JOURNAL OF LIFE SCIENCES -> TIT J Life Sci TMJ UPDATE -> TMJ Update TOBACCO CONTROL -> Tob Control TODAYS FDA -> Todays FDA TODAYS OR NURSE -> Todays OR Nurse TODAYS SURGICAL NURSE -> Todays Surg Nurse TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE -> Tohoku J Exp Med TOHOKU SHIKA DAIGAKU GAKKAI SHI -> Tohoku Shika Daigaku Gakkai Shi TOKAI JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE -> Tokai J Exp Clin Med TOKO-GINECOLOGIA PRACTICA -> Tokoginecol Pract TOKUSHIMA JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE -> Tokushima J Exp Med TOKYO IKA DAIGAKU ZASSHI. JOURNAL OF TOKYO MEDICAL COLLEGE -> Tokyo Ika Daigaku Zasshi --- -> Tokyo Ika Shika Daigaku Iyo Kizai Kenkyusho Hokoku TOPICS IN CLINICAL NURSING -> Top Clin Nurs TOPICS IN CURRENT CHEMISTRY -> Top Curr Chem TOPICS IN HEALTH CARE FINANCING -> Top Health Care Financ TOPICS IN MAGNETIC RESONANCE IMAGING -> Top Magn Reson Imaging TORACE -> Torace TORAX -> Torax TOXICOLOGIC PATHOLOGY -> Toxicol Pathol TOXICOLOGICAL EUROPEAN RESEARCH. RECHERCHE EUROPEENNE EN TOXICOLOGIE -> Toxicol Eur Res TOXICOLOGICAL SCIENCES -> Toxicol Sci TOXICOLOGY -> Toxicology TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY -> Toxicol Appl Pharmacol TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH -> Toxicol Ind Health TOXICOLOGY LETTERS -> Toxicol Lett TOXICON -> Toxicon TRABAJOS DEL INSTITUTO CAJAL -> Trab Inst Cajal TRABAJOS DEL INSTITUTO CAJAL DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS -> Trab Inst Cajal Invest Biol TRADIMUS -> Tradimus TRAINING SCHOOL BULLETIN -> Train Sch Bull (Vinel) TRANS CONGR INT ASSOC ORAL SURG -> Trans Congr Int Assoc Oral Surg TRANSACTIONS ... OF THE ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN BRONCHO-ESOPHAGOLOGICAL ASSOCIATION -> Trans Annu Meet Am Bronchoesophagol Assoc TRANSACTIONS - AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY AND OTOLARYNGOLOGY -> Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol TRANSACTIONS - AMERICAN SOCIETY FOR ARTIFICIAL INTERNAL ORGANS -> Trans Am Soc Artif Intern Organs TRANSACTIONS - INDIANA ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY AND OTOLARYNGOLOGY -> Trans Indiana Acad Ophthalmol Otolaryngol TRANSACTIONS - NEW ORLEANS ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY -> Trans New Orleans Acad Ophthalmol TRANSACTIONS - PENNSYLVANIA ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY AND OTOLARYNGOLOGY -> Trans Pa Acad Ophthalmol Otolaryngol TRANSACTIONS / AMERICAN OTOLOGICAL SOCIETY -> Trans Am Otol Soc TRANSACTIONS AND STUDIES OF THE COLLEGE OF PHYSICIANS OF PHILADELPHIA -> Trans Stud Coll Physicians Phila TRANSACTIONS OF THE AMERICAN ACADEMY OF INSURANCE MEDICINE -> Trans Am Acad Insur Med TRANSACTIONS OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF GENITO-URINARY SURGEONS -> Trans Am Assoc Genitourin Surg TRANSACTIONS OF THE AMERICAN CLINICAL AND CLIMATOLOGICAL ASSOCIATION -> Trans Am Clin Climatol Assoc TRANSACTIONS OF THE AMERICAN LARYNGOLOGICAL, RHINOLOGICAL AND OTOLOGICAL SOCIETY -> Trans Am Laryngol Rhinol Otol Soc TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MICROSCOPICAL SOCIETY -> Trans Am Microsc Soc TRANSACTIONS OF THE AMERICAN NEUROLOGICAL ASSOCIATION -> Trans Am Neurol Assoc TRANSACTIONS OF THE AMERICAN OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY -> Trans Am Ophthalmol Soc TRANSACTIONS OF THE ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN LARYNGOLOGICAL ASSOCIATION -> Trans Am Laryngol Assoc TRANSACTIONS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS -> Trans Assoc Am Physicians TRANSACTIONS OF THE ASSOCIATION OF INDUSTRIAL MEDICAL OFFICERS -> Trans Assoc Ind Med Off TRANSACTIONS OF THE ASSOCIATION OF LIFE INSURANCE MEDICAL DIRECTORS OF AMERICA -> Trans Assoc Life Insur Med Dir Am TRANSACTIONS OF THE AUSTRALIAN COLLEGE OF OPHTHALMOLOGISTS -> Trans Aust Coll Ophthalmol TRANSACTIONS OF THE BRITISH SOCIETY FOR THE STUDY OF ORTHODONTICS -> Trans Br Soc Study Orthod TRANSACTIONS OF THE EUROPEAN ORTHODONTIC SOCIETY -> Trans Eur Orthod Soc TRANSACTIONS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENDODONTICS -> Trans Int Conf Endod TRANSACTIONS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORAL SURGERY -> Trans Int Conf Oral Surg TRANSACTIONS OF THE KANSAS ACADEMY OF SCIENCE -> Trans Kans Acad Sci TRANSACTIONS OF THE MEDICAL SOCIETY OF LONDON -> Trans Med Soc Lond TRANSACTIONS OF THE NEW ENGLAND OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL SOCIETY -> Trans N Engl Obstet Gynecol Soc TRANSACTIONS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES -> Trans N Y Acad Sci TRANSACTIONS OF THE OPHTHALMOLOGICAL SOCIETIES OF THE UNITED KINGDOM -> Trans Ophthalmol Soc U K TRANSACTIONS OF THE OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY OF AUSTRALIA -> Trans Ophthalmol Soc Aust TRANSACTIONS OF THE OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY OF NEW ZEALAND -> Trans Ophthalmol Soc N Z TRANSACTIONS OF THE PACIFIC COAST OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL SOCIETY -> Trans Pac Coast Obstet Gynecol Soc TRANSACTIONS OF THE PACIFIC COAST OTO-OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY ANNUAL MEETING -> Trans Pac Coast Otoophthalmol Soc Annu Meet TRANSACTIONS OF THE ROYAL SCHOOLS OF DENTISTRY, STOCKHOLM AND UMEA -> Trans R Sch Dent Stockh Umea TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE -> Trans R Soc Trop Med Hyg TRANSACTIONS OF THE SOCIETY OF OCCUPATIONAL MEDICINE -> Trans Soc Occup Med TRANSACTIONS OF THE ST JOHNS HOSPITAL DERMATOLOGICAL SOCIETY -> Trans St Johns Hosp Dermatol Soc TRANSFUSION -> Transfusion TRANSFUSION -> Transfusion (Paris) TRANSFUSION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE -> Transfus Clin Biol TRANSFUSION MEDICINE -> Transfus Med TRANSFUSION MEDICINE REVIEWS -> Transfus Med Rev TRANSGENIC RESEARCH -> Transgenic Res TRANSPLANT IMMUNOLOGY -> Transpl Immunol TRANSPLANT INTERNATIONAL -> Transpl Int TRANSPLANTATION -> Transplantation TRANSPLANTATION PROCEEDINGS -> Transplant Proc TRANSPLANTATION REVIEWS -> Transplant Rev TRANSPLANTATION REVIEWS -> Transplant Rev (Philadelphia) TRANSPLANTATION SCIENCE -> Transplant Sci TRENDS AND TECHNIQUES IN THE CONTEMPORARY DENTAL LABORATORY -> Trends Tech Contemp Dent Lab TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES -> Trends Biochem Sci TRENDS IN BIOTECHNOLOGY -> Trends Biotechnol TRENDS IN CELL BIOLOGY -> Trends Cell Biol TRENDS IN GENETICS -> Trends Genet TRENDS IN HEALTH CARE, LAW AND ETHICS -> Trends Health Care Law Ethics TRENDS IN MICROBIOLOGY -> Trends Microbiol TRENDS IN NEUROSCIENCES -> Trends Neurosci TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES -> Trends Pharmacol Sci TRIANGLE -> Triangle TRIBUNA ODONTOLOGICA -> Trib Odontol (B Aires) TRIBUNA ODONTOLOGICA DO SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DA GUANABARA -> Trib Odontol (Guanabara) TRODENT -> Trodent TROPENMEDIZIN UND PARASITOLOGIE -> Tropenmed Parasitol TROPICAL AND GEOGRAPHICAL MEDICINE -> Trop Geogr Med TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION -> Trop Anim Health Prod TROPICAL DISEASES BULLETIN -> Trop Dis Bull TROPICAL DOCTOR -> Trop Doct TROPICAL GASTROENTEROLOGY -> Trop Gastroenterol TROPICAL MEDICINE AND INTERNATIONAL HEALTH -> Trop Med Int Health TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY -> Trop Med Parasitol TRUDY - AKADEMIIA NAUK SSSR. INSTITUT GENETIKI -> Tr Akad Nauk SSSR Inst Genet TRUDY INSTITUTA FIZIOLOGII AKADEMIIA NAUK GRUZINSKOI SSR -> Tr Inst Fiz Akad Nauk Gruz Ssr TRUDY INSTITUTA IMENI PASTERA -> Tr Inst Im Pastera TRUDY LENINGRADSKOGO INSTITUTA EPIDEMIOLOGII I MIKROBIOLOGII IM. PASTERA -> Tr Leningr Inst Epidemiol Mikrobiol TRUDY LENINGRADSKOGO NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKOGO INSTITUTA EPIDEMIOLOGII I MIKROBIOLOGII IM. PASTERA -> Tr Leningr Nauchnoissled Inst Epidemiol Mikrobiol TRUSTEE -> Trustee TSITOLOGIIA -> Tsitologiia TSITOLOGIIA I GENETIKA -> Tsitol Genet TSURUMI SHIGAKU. TSURUMI UNIVERSITY DENTAL JOURNAL -> Tsurumi Shigaku TUBERCLE -> Tubercle TUBERCLE AND LUNG DISEASE -> Tuber Lung Dis TUBERCULOLOGY AND THORACIC DISEASES -> Tuberculol Thorac Dis TUBERKULOSE UND IHRE GRENZGEBIETE IN EINZELDARSTELLUNGEN -> Tuberk Grenzgeb Einzeldarst TUBERKULOZA -> Tuberkuloza TUFTS DENTAL OUTLOOK -> Tufts Dent Outlook TUFTS HEALTH SCIENCE REVIEW -> Tufts Health Sci Rev TUMORI -> Tumori TUMOUR BIOLOGY -> Tumour Biol TUNISIE MEDICALE -> Tunis Med TURK HEMSIRELER DERGISI. THE TURKISH JOURNAL OF NURSING -> Turk Hemsire Derg TURK HIJIYEN VE DENEYSEL BIYOLOJI DERGISI. TURKISH BULLETIN OF HYGIENE AND EXPERIMENTAL BIOLOGY -> Turk Hij Deney Biyol Derg TURK HIJIYEN VE TECRUBI BIYOLOJI DERGISI. TURKISH BULLETIN OF HYGIENE AND EXPERIMENTAL BIOLOGY -> Turk Hij Tecr Biyol Derg TURK HIJIYEN VE TECRUBI BIYOLOJI DERGISI -> Turk Hij Tecr Biyol Derg TURK ORTODONTI DERGISI -> Turk Ortodonti Derg TURK TIP CEMIYETI MECMUASI -> Turk Tip Cemiy Mecm TURK TIP DERNEGI DERGISI -> Turk Tip Dernegi Derg TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS -> Turk J Pediatr TVZ -> TVZ TWIN RESEARCH -> Twin Res UCLA FORUM IN MEDICAL SCIENCES -> UCLA Forum Med Sci UCLA REPORTS -> UCLA Rep UGESKRIFT FOR LAEGER -> Ugeskr Laeger UIRUSU -> Uirusu UJCD. UNION DES JEUNES CHIRURGIENS-DENTISTES -> UJCD Union Jeunes Chir Dent UKRAINSKII BIOKHIMICHESKII ZHURNAL -> Ukr Biokhim Zh UKRAINSKYI BIOKHIMICHNYI ZHURNAL -> Ukr Biokhim Zh ULSTER MEDICAL JOURNAL -> Ulster Med J ULTRAMICROSCOPY -> Ultramicroscopy ULTRASCHALL IN DER MEDIZIN -> Ultraschall Med ULTRASONIC IMAGING -> Ultrason Imaging ULTRASONICS -> Ultrasonics ULTRASONOGRAFIA POLSKA [PL] -> Ultrasonogr Pol ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY -> Ultrasound Med Biol ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY -> Ultrasound Obstet Gynecol ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY -> Ultrastruct Pathol UNA COMMUNIQUE -> UNA Commun UNA NURSING JOURNAL -> UNA Nurs J UNDERSEA AND HYPERBARIC MEDICINE -> Undersea Hyperb Med UNDERSEA BIOMEDICAL RESEARCH -> Undersea Biomed Res UNFALLCHIRURG -> Unfallchirurg UNFALLCHIRURGIE -> Unfallchirurgie UNFALLHEILKUNDE -> Unfallheilkunde UNION MEDICALE DU CANADA -> Union Med Can UNIVERSITY OF MICHIGAN MEDICAL CENTER JOURNAL -> Univ Mich Med Cent J UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE MEDICAL GAZETTE -> Univ Newcastle Tyne Med Gaz UNIVERSITY OF TORONTO DENTAL JOURNAL -> Univ Tor Dent J UNIVERSITY OF TORONTO UNDERGRADUATE DENTAL JOURNAL -> Univ Toronto Undergrad Dent J UPDATE IN PEDIATRIC DENTISTRY -> Update Pediatr Dent UPDATE ON ETHICS -> Update Ethics UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES. SUPPLEMENT -> Ups J Med Sci Suppl UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES -> Ups J Med Sci UR REPORTS -> UR Rep URANIA [PL] -> Urania URBAN HEALTH -> Urban Health UREMIA INVESTIGATION -> Uremia Invest UROLOGE. AUSGABE A -> Urologe A UROLOGE -> Urologe UROLOGIA INTERNATIONALIS -> Urol Int UROLOGIA POLSKA [PL] -> Urol Pol UROLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA -> Urol Clin North Am UROLOGIC NURSING -> Urol Nurs UROLOGIC RADIOLOGY -> Urol Radiol UROLOGICAL RESEARCH -> Urol Res UROLOGICAL SURVEY -> Urol Surv UROLOGIIA I NEFROLOGIIA -> Urol Nefrol (Mosk) UROLOGY -> Urology US AEC OAK RIDGE NATL LAB -> US AEC Oak Ridge Natl Lab --- -> US AEC Univ Calif Radiat Lab (Berkeley) --- -> US AEC Univ Calif Radiat Lab (Livermore) US AEC UNIV CALIF SCH VET MED RADIOBIOL PROJ -> US AEC Univ Calif Sch Vet Med Radiobiol Proj US AIR FORCE PROJ RAND -> US Air Force Proj Rand --- -> US Nav Aerosp Med Inst US NAV ELECTRON LAB CENT -> US Nav Electron Lab Cent US NAV MED RES INST -> US Nav Med Res Inst US NAV MED RES UNIT 2 -> US Nav Med Res Unit 2 US NAV MED RES UNIT 4 -> US Nav Med Res Unit 4 US NAVY MEDICINE -> US Navy Med --- -> US Navy Off Nav Res USPEKHI FIZIOLOGICHESKIKH NAUK -> Usp Fiziol Nauk USPEKHI SOVREMENNOI BIOLOGII -> Usp Sovrem Biol UTAH NURSE -> Utah Nurse UTTAR PRADESH STATE DENTAL JOURNAL -> Uttar Pradesh State Dent J UWFL REPORTS -> UWFL Rep VACCINE -> Vaccine VALSALVA -> Valsalva VARD I NORDEN -> Vard Nord Utveckl Forsk VARDFACKET -> Vardfacket VASA. SUPPLEMENTUM -> Vasa Suppl VASA -> Vasa VASCULAR DISEASES -> Vasc Dis VASCULAR MEDICINE -> Vasc Med VASCULAR SURGERY -> Vasc Surg VENEZUELA ODONTOLOGICA -> Venez Odontol VERHANDELINGEN. KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE -> Verh K Vlaam Acad Geneeskd Belg VERHANDELINGEN - KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE -> Verh K Acad Geneeskd Belg VERHANDLUNGEN DER ANATOMISCHEN GESELLSCHAFT -> Verh Anat Ges VERHANDLUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR HERZ- UND KREISLAUFFORSCHUNG -> Verh Dtsch Ges Herz Kreislaufforsch VERHANDLUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR INNERE MEDIZIN -> Verh Dtsch Ges Inn Med VERHANDLUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR KREISLAUFFORSCHUNG -> Verh Dtsch Ges Kreislaufforsch VERHANDLUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR PATHOLOGIE -> Verh Dtsch Ges Pathol VERHANDLUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR RHEUMATOLOGIE -> Verh Dtsch Ges Rheumatol VERMONT REGISTERED NURSE -> Vt Regist Nurse VEROFFENTLICHUNGEN AUS DER MORPHOLOGISCHEN PATHOLOGIE -> Veroff Morphol Pathol VEROFFENTLICHUNGEN AUS DER PATHOLOGIE -> Veroff Pathol VERPLEEGKUNDE -> Verpleegkunde VERSICHERUNGSMEDIZIN -> Versicherungsmedizin VESTNIK AKADEMII MEDITSINSKIKH NAUK SSSR -> Vestn Akad Med Nauk SSSR VESTNIK AKADEMII NAUK SSSR -> Vestn Akad Nauk SSSR VESTNIK DERMATOLOGII I VENEROLOGII -> Vestn Dermatol Venerol VESTNIK KHIRURGII IMENI I. I. GREKOVA -> Vestn Khir Im I I Grek VESTNIK LENINGRADSKOGO UNIVERSITETA. BIOLOGIIA -> Vestn Leningr Univ [Biol] VESTNIK OFTALMOLOGII -> Vestn Oftalmol VESTNIK OTORINOLARINGOLOGII -> Vestn Otorinolaringol VESTNIK RENTGENOLOGII I RADIOLOGII -> Vestn Rentgenol Radiol VESTNIK ROSSIISKOI AKADEMII MEDITSINSKIKH NAUK -> Vestn Ross Akad Med Nauk VETERINARIAN -> Veterinarian VETERINARIIA -> Veterinariia VETERINARNI MEDICINA -> Vet Med (Praha) VETERINARNOMEDITSINSKI NAUKI -> Vet Med Nauki VETERINARSTVI -> Veterinarstvi VETERINARY AND HUMAN TOXICOLOGY -> Vet Hum Toxicol VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA. EQUINE PRACTICE -> Vet Clin North Am Equine Pract VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA. FOOD ANIMAL PRACTICE -> Vet Clin North Am Food Anim Pract VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA. LARGE ANIMAL PRACTICE -> Vet Clin North Am Large Anim Pract VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA. SMALL ANIMAL PRACTICE -> Vet Clin North Am Small Anim Pract VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA -> Vet Clin North Am VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY -> Vet Immunol Immunopathol VETERINARY JOURNAL -> Vet J VETERINARY MEDICAL REVIEW -> Vet Med Rev VETERINARY MEDICINE, SMALL ANIMAL CLINICIAN -> Vet Med Small Anim Clin VETERINARY MICROBIOLOGY -> Vet Microbiol VETERINARY PARASITOLOGY -> Vet Parasitol VETERINARY PATHOLOGY. SUPPLEMENT -> Vet Pathol Suppl VETERINARY PATHOLOGY -> Vet Pathol VETERINARY QUARTERLY -> Vet Q VETERINARY RADIOLOGY AND ULTRASOUND -> Vet Radiol Ultrasound VETERINARY RECORD -> Vet Rec VETERINARY RESEARCH -> Vet Res VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS -> Vet Res Commun VETERINARY SURGERY -> Vet Surg VIATA MEDICALA; REVISTA DE INFORMARE PROFESIONALA SI STIINTIFICA A CADRELOR MEDII SANITARE -> Viata Med Rev Inf Prof Stiint Cadrelor Medii Sanit VIDA ODONTOLOGICA -> Vida Odontol VIDEOCHIRURGIA [PL] -> Videochir VIE MEDICALE AU CANADA FRANCAIS -> Vie Med Can Fr --- -> Vierteljahrsschr Schweiz Sanitatsoff VIGILANDO -> Vigilando VINA QUARTERLY -> VINA Q VIOLENCE AND VICTIMS -> Violence Vict VIRAL IMMUNOLOGY -> Viral Immunol VIRCHOWS ARCHIV. A: PATHOLOGY. PATHOLOGISCHE ANATOMIE -> Virchows Arch A Pathol Pathol Anat VIRCHOWS ARCHIV. A. PATHOLOGICAL ANATOMY AND HISTOLOGY -> Virchows Arch A Pathol Anat Histol VIRCHOWS ARCHIV. A, PATHOLOGICAL ANATOMY AND HISTOPATHOLOGY -> Virchows Arch A Pathol Anat Histopathol VIRCHOWS ARCHIV. B. CELL PATHOLOGY -> Virchows Arch B Cell Pathol VIRCHOWS ARCHIV. B, CELL PATHOLOGY INCLUDING MOLECULAR PATHOLOGY -> Virchows Arch B Cell Pathol Incl Mol Pathol VIRCHOWS ARCHIV -> Virchows Arch VIRCHOWS ARCHIV FUR PATHOLOGISCHE ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE UND FUR KLINISCHE MEDIZIN -> Virchows Arch Pathol Anat Physiol Klin Med VIRGINIA DENTAL JOURNAL -> Va Dent J VIRGINIA MEDICAL -> Va Med VIRGINIA MEDICAL MONTHLY -> Va Med Mon VIRGINIA MEDICAL QUARTERLY -> Va Med Q VIRGINIA NURSE -> Va Nurse VIRGINIA NURSE QUARTERLY -> Va Nurse Q VIROLOGIE -> Virologie VIROLOGY -> Virology VIROLOGY JOURNAL -> Virol J VIROLOGY MONOGRAPHS -> Virol Monogr VIRUS GENES -> Virus Genes VIRUS RESEARCH. SUPPLEMENT -> Virus Res Suppl VIRUS RESEARCH -> Virus Res VISION RESEARCH -> Vision Res VISUAL NEUROSCIENCE -> Vis Neurosci VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 1: PROGRAMS AND COLLECTION PROCEDURES -> Vital Health Stat 1 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 10: DATA FROM THE NATIONAL HEALTH SURVEY -> Vital Health Stat 10 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 11: DATA FROM THE NATIONAL HEALTH SURVEY -> Vital Health Stat 11 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 13: DATA FROM THE NATIONAL HEALTH SURVEY -> Vital Health Stat 13 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 14: DATA FROM THE NATIONAL HEALTH SURVEY -> Vital Health Stat 14 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 14: DATA FROM THE NATIONAL INVENTORY OF FAMILY PLANNING SERVICES -> Vital Health Stat 14 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 14: DATA ON NATIONAL HEALTH RESOURCES -> Vital Health Stat 14 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 2: DATA EVALUATION AND METHODS RESEARCH -> Vital Health Stat 2 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 21: DATA FROM THE NATIONAL VITAL STATISTICS SYSTEM -> Vital Health Stat 21 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 21: DATA ON NATALITY, MARRIAGE, AND DIVORCE -> Vital Health Stat 21 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 23: DATA FROM THE NATIONAL SURVEY OF FAMILY GROWTH -> Vital Health Stat 23 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 3: ANALYTICAL AND EPIDEMIOLOGICAL STUDIES -> Vital Health Stat 3 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 3: ANALYTICAL STUDIES -> Vital Health Stat 3 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 4: DOCUMENTS AND COMMITTEE REPORTS -> Vital Health Stat 4 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 5: COMPARATIVE INTERNATIONAL VITAL AND HEALTH STATISTICS REPORTS -> Vital Health Stat 5 VITAL AND HEALTH STATISTICS. SERIES 20: DATA FROM THE NATIONAL VITAL STATISTICS SYSTEM -> Vital Health Stat 20 Data Natl Vital Stat Syst VITAL SIGNS -> Vital Signs VITAMINS AND HORMONES -> Vitam Horm VNITRNI LEKARSTVI -> Vnitr Lek VOEDING -> Voeding VOENNO-MEDITSINSKII ZHURNAL -> Voen Med Zh VOIX DENTAIRE -> Voix Dent VOJENSKE ZDRAVOTNICKE LISTY -> Vojen Zdrav Listy VOJENSKOZDRAVOTNICKA KNIHOVNA -> Vojenskozdrav Knih VOJNOSANITETSKI PREGLED -> Vojnosanit Pregl VOPROSY BIOKHIMII MOZGA -> Vopr Biokhim Mozga VOPROSY KURORTOLOGII, FIZIOTERAPII I LECHEBNOI FIZICHESKOI KULTURY -> Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII -> Vopr Med Khim VOPROSY NEIROKHIRURGII -> Vopr Neirokhir VOPROSY OKHRANY MATERINSTVA I DETSTVA -> Vopr Okhr Materin Det VOPROSY ONKOLOGII -> Vopr Onkol VOPROSY PITANIIA -> Vopr Pitan VOPROSY PSIKHIATRII I NEVROPATOLOGII -> Vopr Psikhiatr Nevropatol VOPROSY REVMATIZMA -> Vopr Revm VOPROSY VIRUSOLOGII -> Vopr Virusol VOX SANGUINIS -> Vox Sang VRACHEBNOE DELO -> Vrach Delo VUTRESHNI BOLESTI -> Vutr Boles WAKAYAMA MEDICAL REPORTS -> Wakayama Med Rep WAKING AND SLEEPING -> Waking Sleeping WASH REPORTS -> WASH Rep WASHINGTON NURSE -> Wash Nurse WASHINGTON STATE DENTAL JOURNAL -> Wash State Dent J WASHINGTON STATE JOURNAL OF NURSING -> Wash State J Nurs WASHINGTON UNIVERSITY DENTAL JOURNAL -> Wash Univ Dent J WATER, AIR, AND SOIL POLLUTION -> Water Air Soil Pollut WAY -> Way WDA JOURNAL -> WDA J WEATHER VANE -> Weather Vane WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD -> Wkly Epidemiol Rec WEI SHENG WU HSUEH PAO [ACTA MICROBIOLOGICA SINICA] -> Wei Sheng Wu Hsueh Pao WEST AFRICAN JOURNAL OF MEDICINE -> West Afr J Med WEST AFRICAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND DRUG RESEARCH -> West Afr J Pharmacol Drug Res WEST AFRICAN MEDICAL JOURNAL -> West Afr Med J WEST AFRICAN MEDICAL JOURNAL AND NIGERIAN MEDICAL AND DENTAL PRACTITIONER -> West Afr Med J Niger Med Dent Pract WEST AFRICAN MEDICAL JOURNAL AND NIGERIAN PRACTITIONER -> West Afr Med J Niger Pract WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL -> West Indian Med J WEST OF ENGLAND MEDICAL JOURNAL -> West Engl Med J WEST VIRGINIA DENTAL JOURNAL -> W V Dent J WEST VIRGINIA MEDICAL JOURNAL -> W V Med J WESTERN DENTAL SOCIETY BULLETIN -> West Dent Soc Bull WESTERN JOURNAL OF MEDICINE -> West J Med WESTERN JOURNAL OF NURSING RESEARCH -> West J Nurs Res WESTERN MEDICINE - THE MEDICAL JOURNAL OF THE WEST -> West Med Med J West WHO CHRONICLE -> WHO Chron WHO OFFSET PUBLICATION -> WHO Offset Publ WHO REGIONAL PUBLICATIONS EUROPEAN SERIES -> WHO Reg Publ Eur Ser WIADOMOSCI CHEMICZNE [PL] -> Wiad Chem WIADOMOSCI EKOLOGICZNE [PL] -> Wiad Ekol WIADOMOSCI LEKARSKIE [PL] -> Wiad Lek WIADOMOSCI PARAZYTOLOGICZNE [PL] -> Wiad Parazytol WIADOMOSCI ZIELARSKIE [PL] -> Wiad Ziel * WIADOMOŚCI CHEMICZNE [PL] -> Wiad Chem * WIADOMOŚCI EKOLOGICZNE [PL] -> Wiad Ekol * WIADOMOŚCI LEKARSKIE [PL] -> Wiad Lek * WIADOMOŚCI PARAZYTOLOGICZNE [PL] -> Wiad Parazytol * WIADOMOŚCI ZIELARSKIE [PL] -> Wiad Ziel WIEDERHERSTELLUNGSCHIRURGIE UND TRAUMATOLOGIE -> Wiederherstellungschir Traumatol WIEDZA I ZYCIE [PL] -> Wiedza i Zycie * WIEDZA I ŻYCIE [PL] -> Wiedza i Życie WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT. SUPPLEMENTUM -> Wien Klin Wochenschr Suppl WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT -> Wien Klin Wochenschr WIENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. BEIHEFTE -> Wien Med Wochenschr Beih WIENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. SUPPLEMENT -> Wien Med Wochenschr Suppl WIENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT -> Wien Med Wochenschr WIENER TIERARZTLICHE MONATSSCHRIFT -> Wien Tierarztl Monatsschr WIENER ZEITSCHRIFT FUR INNERE MEDIZIN UND IHRE GRENZGEBIETE -> Wien Z Inn Med WIENER ZEITSCHRIFT FUR NERVENHEILKUNDE UND DEREN GRENZGEBIETE -> Wien Z Nervenheilkd Grenzgeb WILDLIFE DISEASE -> Wildl Dis WISCONSIN DENTAL ASSOCIATION JOURNAL -> Wis Dent Assoc J WISCONSIN MEDICAL JOURNAL -> Wis Med J WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT DER HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERLIN. MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE REIHE -> Wiss Z Humboldt Univ Berl [Math Naturwiss] WISTAR INSTITUTE SYMPOSIUM MONOGRAPH -> Wistar Inst Symp Monogr WOMAN PHYSICIAN -> Woman Physician WOMEN AND HEALTH -> Women Health WOMENS HEALTH -> Womens Health WOMENS HEALTH DATA BOOK -> Womens Health Data Book WOMENS HEALTH ISSUES -> Womens Health Issues WORCESTER MEDICAL NEWS -> Worcester Med News WORK, ENVIRONMENT, HEALTH -> Work Environ Health WORKSHOP DENT EXAM DENT EDUC -> Workshop Dent Exam Dent Educ WORLD HEALTH FORUM -> World Health Forum WORLD HEALTH ORGANIZATION MONOGRAPH SERIES -> World Health Organ Monogr Ser WORLD HEALTH ORGANIZATION TECHNICAL REPORT SERIES -> World Health Organ Tech Rep Ser WORLD HEALTH STATISTICS QUARTERLY. RAPPORT TRIMESTRIEL DE STATISTIQUES SANITAIRES MONDIALES -> World Health Stat Q WORLD HEALTH STATISTICS REPORT. RAPPORT DE STATISTIQUES SANITAIRES MONDIALES -> World Health Stat Rep WORLD HOSPITALS -> World Hosp WORLD JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY, MICROBIOLOGY AND TOXICOLOGY [India] -> World J Clin Pharmacol Microbiol Toxicol WORLD JOURNAL OF SURGERY -> World J Surg WORLD JOURNAL OF UROLOGY -> World J Urol WORLD MEDICAL JOURNAL -> World Med J WORLD NEWS ON MAXILLOFACIAL RADIOLOGY -> World News Maxillofac Radiol WORLD OF IRISH NURSING -> World Ir Nurs WORLD REVIEW OF NUTRITION AND DIETETICS -> World Rev Nutr Diet WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL -> Worlds Poult Sci J WOUND REPAIR AND REGENERATION -> Wound Repair Regen WSPOLCZESNA ONKOLOGIA [PL] -> Wspolcz Onkol * WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA [PL] -> Współcz Onkol WYOMING NURSES NEWSLETTER -> Wyo Nurses Newsl XENOBIOTICA -> Xenobiotica XI PSI PHI QUARTERLY -> Xi Psi Phi Q Y REPORTS -> Y Rep YAKUBUTSU, SEISHIN, KODO [JAPANESE JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY] -> Yakubutsu Seishin Kodo YAKUGAKU ZASSHI. JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN -> Yakugaku Zasshi YALE JOURNAL OF BIOLOGY AND MEDICINE -> Yale J Biol Med YAO HSUEH HSUEH PAO [ACTA PHARMACEUTICA SINICA] -> Yao Hsueh Hsueh Pao YEAR IN IMMUNOLOGY -> Year Immunol YEAST -> Yeast YEN KO HSUEH PAO [EYE SCIENCE] -> Yen Ko Hsueh Pao YNGRE LAEGER -> Yngre Laeger YOKOHAMA MEDICAL BULLETIN -> Yokohama Med Bull YONAGO ACTA MEDICA -> Yonago Acta Med YONSEI MEDICAL JOURNAL -> Yonsei Med J YOUR CHILD PATIENT -> Your Child Patient YOUR OKLAHOMA DENTAL ASSOCIATION JOURNAL -> Your Okla Dent Assoc J Z ZYCIA AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE -> Z Zycia Akad Med Warsz ZACCHIA -> Zacchia ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ [PL] -> Zagadn Inf Nauk ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA [PL] -> Zagadn Naukoznaw ZAHN-, MUND-, UND KIEFERHEILKUNDE MIT ZENTRALBLATT -> Zahn Mund Kieferheilkd Zentralbl ZAHNARZT -> Zahnarzt ZAHNARZTEBLATT BADEN-WURTTEMBERG -> Zahnarztebl Baden Wurttemb ZAHNARZTLICHE MITTEILUNGEN -> Zahnarztl Mitt ZAHNARZTLICHE NACHRICHTEN SUDWURTTEMBURG-HOHENZOLLERN -> Zahnarztl Nachr Sudwurttemb ZAHNARZTLICHE PRAXIS -> Zahnarztl Prax ZAHNARZTLICHE PRAXISFUHRUNG -> Zahnarztl Praxisfuhr ZAHNARZTLICHE RUNDSCHAU -> Zahnarztl Rundsch ZAHNARZTLICHE WELT, ZAHNARZTLICHE RUNDSCHAU, ZWR, VEREINIGT MIT ZAHNARZTLICHE REFORM -> Zahnarztl Welt Zahnarztl Rundsch ZWR Zahnarztl Reform ZAHNARZTLICHER GESUNDHEITSDIENST -> Zahnarztl Gesundheitsdienst ZAHNTECHNIK -> Zahntechnik (Berl) ZAHNTECHNIK -> Zahntechnik (Zur) ZAMBIA NURSE -> Zambia Nurse ZAMBIA NURSE JOURNAL -> Zambia Nurse J ZBORNIK VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE -> Zb Vojnomed Akad ZDRAVOOKHRANENIE KIRGIZII -> Zdravookhr Kirg ZDRAVOOKHRANENIE ROSSIISKOI FEDERATSII -> Zdravookhr Ross Fed ZDRAVOTNICKA PRACOVNICE -> Zdrav Prac ZDRAVOTNICKE AKTUALITY -> Zdrav Aktual ZDRAVSTVENI VESTNIK -> Zdrav Vestn ZDROWIE [PL] -> Zdrowie ZDROWIE PUBLICZNE [PL] -> Zdrow Publiczne ZEITSCHRIFT FUR ALLGEMEINE MIKROBIOLOGIE -> Z Allg Mikrobiol ZEITSCHRIFT FUR ALLGEMEINMEDIZIN -> Z Allgemeinmed ZEITSCHRIFT FUR ALTERNSFORSCHUNG -> Z Alternsforsch ZEITSCHRIFT FUR ANATOMIE UND ENTWICKLUNGSGESCHICHTE -> Z Anat Entwicklungsgesch ZEITSCHRIFT FUR ARZTLICHE FORTBILDUNG. BEIHEFT -> Z Arztl Fortbild Beih (Jena) ZEITSCHRIFT FUR ARZTLICHE FORTBILDUNG -> Z Arztl Fortbild (Berlin) ZEITSCHRIFT FUR ARZTLICHE FORTBILDUNG -> Z Arztl Fortbild (Jena) ZEITSCHRIFT FUR ARZTLICHE FORTBILDUNG UND QUALITATSSICHERUNG -> Z Arztl Fortbild Qualitatssich ZEITSCHRIFT FUR BIOLOGIE -> Z Biol ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE EXPERIMENTELLE MEDIZIN EINSCHLIESSLICH EXPERIMENTELLE CHIRURGIE -> Z Gesamte Exp Med ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE HYGIENE UND IHRE GRENZGEBIETE -> Z Gesamte Hyg ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE INNERE MEDIZIN UND IHRE GRENZGEBIETE -> Z Gesamte Inn Med ZEITSCHRIFT FUR ERKRANKUNGEN DER ATMUNGSORGANE, MIT FOLIA BRONCHOLOGICA -> Z Erkr Atmungsorgane Folia Bronchol ZEITSCHRIFT FUR ERKRANKUNGEN DER ATMUNGSORGANE -> Z Erkr Atmungsorgane ZEITSCHRIFT FUR ERNAHRUNGSWISSENSCHAFT. JOURNAL OF NUTRITIONAL SCIENCES. SUPPLEMENTA -> Z Ernahrungswiss Suppl ZEITSCHRIFT FUR ERNAHRUNGSWISSENSCHAFT -> Z Ernahrungswiss ZEITSCHRIFT FUR EXPERIMENTELLE CHIRURGIE, TRANSPLANTATION, UND KUNSTLICHE ORGANE -> Z Exp Chir Transplant Kunstliche Organe ZEITSCHRIFT FUR EXPERIMENTELLE CHIRURGIE -> Z Exp Chir ZEITSCHRIFT FUR EXPERIMENTELLE PSYCHOLOGIE -> Z Exp Psychol ZEITSCHRIFT FUR EXPERIMENTELLE UND ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE -> Z Exp Angew Psychol ZEITSCHRIFT FUR GASTROENTEROLOGIE. VERHANDLUNGSBAND -> Z Gastroenterol Verh ZEITSCHRIFT FUR GASTROENTEROLOGIE -> Z Gastroenterol ZEITSCHRIFT FUR GEBURTSHILFE UND NEONATOLOGIE -> Z Geburtshilfe Neonatol ZEITSCHRIFT FUR GEBURTSHILFE UND PERINATOLOGIE -> Z Geburtshilfe Perinatol ZEITSCHRIFT FUR GERONTOLOGIE -> Z Gerontol ZEITSCHRIFT FUR GERONTOLOGIE UND GERIATRIE -> Z Gerontol Geriatr ZEITSCHRIFT FUR HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN -> Z Haut Geschlechtskr ZEITSCHRIFT FUR HAUTKRANKHEITEN -> Z Hautkr ZEITSCHRIFT FUR HYGIENE UND INFEKTIONSKRANKHEITEN -> Z Hyg Infektionskr ZEITSCHRIFT FUR IMMUNITATSFORSCHUNG. IMMUNOBIOLOGY -> Z Immunitatsforsch Immunobiol ZEITSCHRIFT FUR IMMUNITATSFORSCHUNG, ALLERGIE UND KLINISCHE IMMUNOLOGIE -> Z Immunitatsforsch Allerg Klin Immunol ZEITSCHRIFT FUR IMMUNITATSFORSCHUNG, EXPERIMENTELLE UND KLINISCHE IMMUNOLOGIE -> Z Immunitatsforsch Exp Klin Immunol ZEITSCHRIFT FUR KARDIOLOGIE. SUPPLEMENTUM -> Z Kardiol Suppl ZEITSCHRIFT FUR KARDIOLOGIE -> Z Kardiol ZEITSCHRIFT FUR KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE -> Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother ZEITSCHRIFT FUR KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE -> Z Kinder Jugendpsychiatr ZEITSCHRIFT FUR KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE -> Z Kinder Jugenpsychiatr ZEITSCHRIFT FUR KINDERCHIRURGIE -> Z Kinderchir ZEITSCHRIFT FUR KINDERCHIRURGIE UND GRENZGEBIETE -> Z Kinderchir Grenzgeb ZEITSCHRIFT FUR KINDERHEILKUNDE -> Z Kinderheilkd ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE CHEMIE UND KLINISCHE BIOCHEMIE -> Z Klin Chem Klin Biochem ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE MEDIZIN -> Z Klin Med ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE PSYCHOLOGIE, PSYCHOPATHOLOGIE UND PSYCHOTHERAPIE -> Z Klin Psychol Psychopathol Psychother ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE PSYCHOLOGIE UND PSYCHOTHERAPIE -> Z Klin Psychol Psychother ZEITSCHRIFT FUR KRANKENPFLEGE. REVUE SUISSE DES INFIRMIERES -> Z Krankenpfl ZEITSCHRIFT FUR KREBSFORSCHUNG -> Z Krebsforsch ZEITSCHRIFT FUR KREBSFORSCHUNG UND KLINISCHE ONKOLOGIE. CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY -> Z Krebsforsch Klin Onkol Cancer Res Clin Oncol ZEITSCHRIFT FUR KREISLAUFFORSCHUNG -> Z Kreislaufforsch ZEITSCHRIFT FUR LARYNGOLOGIE, RHINOLOGIE, OTOLOGIE UND IHRE GRENZGEBIETE -> Z Laryngol Rhinol Otol ZEITSCHRIFT FUR LEBENSMITTEL-UNTERSUCHUNG UND -FORSCHUNG -> Z Lebensm Unters Forsch ZEITSCHRIFT FUR LYMPHOLOGIE. JOURNAL OF LYMPHOLOGY -> Z Lymphol ZEITSCHRIFT FUR MEDIZINISCHE LABORATORIUMSDIAGNOSTIK -> Z Med Lab Diagn ZEITSCHRIFT FUR MEDIZINISCHE LABORTECHNIK -> Z Med Labortech ZEITSCHRIFT FUR MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE UND IMMUNOLOGIE -> Z Med Mikrobiol Immunol ZEITSCHRIFT FUR MIKROSKOPISCH-ANATOMISCHE FORSCHUNG -> Z Mikrosk Anat Forsch ZEITSCHRIFT FUR MORPHOLOGIE UND ANTHROPOLOGIE -> Z Morphol Anthropol ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. TEIL B. CHEMIE, BIOCHEMIE, BIOPHYSIK, BIOLOGIE UND VERWANDTE GEBIETE -> Z Naturforsch B ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. SECTION C. BIOSCIENCES -> Z Naturforsch [C] ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. SECTION C. JOURNAL OF BIOSCIENCES -> Z Naturforsch [C] ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. TEIL B. ANORGANISCHE CHEMIE, ORGANISCHE CHEMIE, BIOCHEMIE, BIOPHYSIK, BIOLOGIE -> Z Naturforsch [B] ZEITSCHRIFT FUR NATURWISSENSCHAFTLICH-MEDIZINISCHE GRUNDLAGENFORSCHUNG -> Z Naturwiss Med Grundlagenforsch ZEITSCHRIFT FUR NEUROLOGIE -> Z Neurol ZEITSCHRIFT FUR ORTHOPADIE UND IHRE GRENZGEBIETE -> Z Orthop Ihre Grenzgeb ZEITSCHRIFT FUR PARASITENKUNDE -> Z Parasitenkd ZEITSCHRIFT FUR PHYSIOTHERAPIE -> Z Physiother ZEITSCHRIFT FUR PLASTISCHE CHIRURGIE -> Z Plast Chir ZEITSCHRIFT FUR PRAKTISCHE ANASTHESIE, WIEDERBELEBUNG UND INTENSIVTHERAPIE -> Z Prakt Anasth Wiederbeleb Intensivther ZEITSCHRIFT FUR PRAKTISCHE ANASTHESIE UND WIEDERBELEBUNG -> Z Prakt Anasth ZEITSCHRIFT FUR PRAVENTIVMEDIZIN. REVUE DE MEDECINE PREVENTIVE -> Z Praventivmed ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOLOGIE MIT ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE -> Z Psychol Z Angew Psychol ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND PSYCHOANALYSE -> Z Psychosom Med Psychoanal ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOTHERAPIE UND MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE -> Z Psychother Med Psychol ZEITSCHRIFT FUR RECHTSMEDIZIN. JOURNAL OF LEGAL MEDICINE -> Z Rechtsmed ZEITSCHRIFT FUR RHEUMAFORSCHUNG -> Z Rheumaforsch ZEITSCHRIFT FUR RHEUMATOLOGIE -> Z Rheumatol ZEITSCHRIFT FUR STOMATOLOGIE -> Z Stomatol ZEITSCHRIFT FUR TIERPHYSIOLOGIE, TIERERNAHRUNG UND FUTTERMITTELKUNDE -> Z Tierphysiol Tierernahr Futtermittelkd ZEITSCHRIFT FUR TIERPSYCHOLOGIE -> Z Tierpsychol ZEITSCHRIFT FUR TIERZUCHTUNG UND ZUCHTUNGSBIOLOGIE -> Z Tierzuecht Zuechtungsbiol ZEITSCHRIFT FUR TROPENMEDIZIN UND PARASITOLOGIE -> Z Tropenmed Parasitol ZEITSCHRIFT FUR TUBERKULOSE UND ERKRANKUNGEN DER THORAXORGANE -> Z Tuberk Erkr Thoraxorg ZEITSCHRIFT FUR UNFALLCHIRURGIE, VERSICHERUNGSMEDIZIN UND BERUFSKRANKHEITEN -> Z Unfallchir Versicherungsmed Berufskr ZEITSCHRIFT FUR UNFALLCHIRURGIE UND VERSICHERUNGSMEDIZIN -> Z Unfallchir Versicherungsmed ZEITSCHRIFT FUR UNFALLMEDIZIN UND BERUFSKRANKHEITEN -> Z Unfallmed Berufskr ZEITSCHRIFT FUR UROLOGIE UND NEPHROLOGIE -> Z Urol Nephrol ZEITSCHRIFT FUR VERERBUNGSLEHRE -> Z Vererbungsl ZEITSCHRIFT FUR VERSUCHSTIERKUNDE -> Z Versuchstierkd ZEITSCHRIFT FUR VITAMIN- HORMON- UND FERMENTFORSCHUNG -> Z Vitam Horm Fermentforsch ZEITSCHRIFT FUR WISSENSCHAFTLICHE MIKROSKOPIE UND FUR MIKROSKOPISCHE TECHNIK -> Z Wiss Mikrosk ZEITSCHRIFT FUR ZELLFORSCHUNG UND MIKROSKOPISCHE ANATOMIE -> Z Zellforsch Mikrosk Anat --- -> Zentralbl Bakteriol [B] --- -> Zentralbl Bakteriol [Naturwiss] --- -> Zentralbl Bakteriol [Orig] --- -> Zentralbl Bakteriol [Orig A] --- -> Zentralbl Bakteriol [Orig B] --- -> Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg [A] --- -> Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg [B] --- -> Zentralbl Bakteriol Parasitenkd Infektionskr Hyg ZENTRALBLATT FUR ALLGEMEINE PATHOLOGIE UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE -> Zentralbl Allg Pathol ZENTRALBLATT FUR ARBEITSMEDIZIN, ARBEITSSCHUTZ, PROPHYLAXE UND ERGONOMIE -> Zentralbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Prophyl Ergonomie ZENTRALBLATT FUR ARBEITSMEDIZIN, ARBEITSSCHUTZ UND PROPHYLAXE -> Zentralbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Prophyl ZENTRALBLATT FUR ARBEITSMEDIZIN UND ARBEITSSCHUTZ -> Zentralbl Arbeitsmed ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE. 1. ABT. ORIGINALE. A: MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE, INFEKTIONSKRANKHEITEN UND PARASITIOLOGIE -> Zentralbl Bakteriol A ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE. 1. ABT. ORIGINALE. B: HYGIENE, KRANKENHAUSHYGIENE, BETRIEBSHYGIENE, PRAVENTIVE MEDIZIN -> Zentralbl Bakteriol [B] ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE, MIKROBIOLOGIE UND HYGIENE. 1. ABT. ORIGINALE B, HYGIENE -> Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg [B] ZENTRALBLATT FUR BIOLOGISCHE AEROSOLFORSCHUNG -> Zentralbl Biol Aerosolforsch ZENTRALBLATT FUR CHIRURGIE -> Zentralbl Chir ZENTRALBLATT FUR GYNAKOLOGIE -> Zentralbl Gynakol ZENTRALBLATT FUR HYGIENE UND UMWELTMEDIZIN -> Zentralbl Hyg Umweltmed ZENTRALBLATT FUR MIKROBIOLOGIE -> Zentralbl Mikrobiol ZENTRALBLATT FUR NEUROCHIRURGIE -> Zentralbl Neurochir ZENTRALBLATT FUR PATHOLOGIE -> Zentralbl Pathol ZENTRALBLATT FUR PHLEBOLOGIE -> Zentralbl Phlebol ZENTRALBLATT FUR VETERINARMEDIZIN. REIHE A -> Zentralbl Veterinarmed A ZENTRALBLATT FUR VETERINARMEDIZIN. REIHE B -> Zentralbl Veterinarmed [B] ZENTRALBLATT FUR VETERINARMEDIZIN. REIHE C: ANATOMIA, HISTOLOGIA, EMBRYOLOGIA -> Zentralbl Veterinarmed [C] ZFA. ZEITSCHRIFT FUR ALLGEMEINMEDIZIN -> ZFA (Stuttgart) ZFA. ZEITSCHRIFT FUR ALTERNSFORSCHUNG -> ZFA ZHURNAL EKSPERIMENTALNOI I KLINICHESKOI MEDITSINY -> Zh Eksp Klin Med ZHURNAL EVOLIUTSIONNOI BIOKHIMII I FIZIOLOGII -> Zh Evol Biokhim Fiziol ZHURNAL MIKROBIOLOGII, EPIDEMIOLOGII I IMMUNOBIOLOGII -> Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol ZHURNAL NEVROLOGII I PSIKHIATRII IMENI S.S. KORSAKOVA -> Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova ZHURNAL NEVROPATOLOGII I PSIKHIATRII IMENI S.S. KORSAKOVA -> Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova ZHURNAL OBSHCHEI BIOLOGII -> Zh Obshch Biol ZHURNAL USHNYKH, NOSOVYKH I GORLOVYKH BOLEZNEI -> Zh Ushn Nos Gorl Bolezn ZHURNAL VOPROSY NEIROKHIRURGII IMENI N. N. BURDENKO -> Zh Vopr Neirokhir Im N N Burdenko ZHURNAL VYSSHEI NERVNOI DEIATELNOSTI IMENI I. P. PAVLOVA -> Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova ZIMBABWE NURSE -> Zimbabwe Nurse ZIMBABWE RHODESIA NURSE -> Zimbabwe Rhod Nurse ZOBOZDRAVSTVENI VESTNIK -> Zobozdrav Vestn ZOOLOGICAL SCIENCE -> Zoolog Sci ZOONOSES RESEARCH -> Zoonoses Res ZUCHTHYGIENE -> Zuchthygiene ZWR -> ZWR ZYGOTE -> Zygote ZYWIENIE CZLOWIEKA I METABOLIZM [PL] -> Zywienie Czlow Metabol ZYWNOSC ZYWIENIE A ZDROWIE [PL] -> Zywnosc Zywienie Zdrowie * ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I METABOLIZM [PL] -> Żywienie Człow Metabol * ŻYWNOŚĆ ŻYWIENIE A ZDROWIE [PL] -> Żywność Żywienie Zdrowie

A - C | D - I | J - O | P - Z


Lekarski Poradnik Językowy