Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Titles of Biomedical Journals and their Abbreviations
SŁOWNIKI
Słownik skrótów Pleonazmy i tautologie Skróty informatyczne Wielki słownik frazeologiczny Skróty nazw czasopism
A-C
D-I
J-O
P-Z
Wybierz...

 

Do strony głównej LPJ...

Nazwy 9.000 czasopism biomedycznych i ich skróty w układzie alfabetycznym do stosowania w medycznych pracach naukowych

The names of 9,000 biomedical journals and their abbreviations in alphabetical order to be used in medical research papers

Autor: dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski (prof. ndzw., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
na podstawie baz danych Index Medicus i Medline (National Library of Medicine, USA) i Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Author: Piotr Müldner-Nieckowski, MD, PhD (assist. prof., Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland)
on the base of databases of Index Medicus and Medline (National Library of Medicine, USA), and sources of the Main Library of Warsaw Medical University, Poland.


A - C | D - I | J - O | P - Z


UWAGI:

Żeby znaleźć żądany tekst, z menu Edycja wybierz funkcję Szukaj przeglądarki.

Brak aktualnej nazwy czasopisma oznaczono '---'.

Brak skrótów tytułów czasopism w poniższym wykazie proszę zgłaszać pocztą elektroniczną: wyślij list, podając pełną nazwę i miejsce wydawania.

Znak '->' wskazuje skrót nazwy obowiązujący w literaturze anglosaskiej.

Polskie czasopisma oznaczono '[PL]' (nie jest to składnik tytułu). Gwiazdka (*) przy tytule oznacza, że jest to wersja nazwy z polskimi literami (kod ISO-8859-2). W wykazie występuje ten sam tytuł powtórzony bez polskich znaków.

W bibliografii w czasopismach polskojęzycznych skróty nazw należy zapisywać według ortografii polskiej (tj. z kropkami).
Np. skrót 'AADE Ed J' należy po polsku pisać: 'AADE Ed. J.'; 'Acta Obstet Gynecol Scand Suppl' należy pisać 'Acta Obstet. Gynecol. Scand. Suppl.'; 'Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova' należy pisać: 'Zh. Nevropatol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova'; 'Pol Tyg Lek' należy pisać 'Pol. Tyg. Lek.' itd.

REMARKS:

To find any text choose Find (Search) from Edit menu of the browser.

If no full name of the journal is known, the title is masked by '---'.

If you have not found the abbreviation of journal title you look for, please send a message to the author by e-mail: press here, giving full title and a place of its issue.

The '->' shows an English proper abbreviation of the journal name.

Polish journals are marked by '[PL]' (this is not a part of the title). An asterisk (*) means the Polish title repeated but with Polish characters coded by ISO-8859-2. Another version of the same journal title is mentioned within the list without Polish characters.

If you want to be conformable to Polish syntax, simply add periods (.) within abbreviations for use in Polish-language periodicals. See examples beside.

 


J-O


JAAMI; JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEDICAL INSTRUMENTATION -> J Assoc Adv Med Instrum
JAARBOEK VAN KANKERONDERZOEK EN KANKERBESTRIJDING IN NEDERLAND -> Jaarb Kankeronderz Kankerbestrijd Ned
JAHRESBERICHT / SCHWEIZERISCHE AKADEMIE DER MEDIZINISCHEN WISSENSCHAFTEN -> Jahresber Schweiz Akad Med Wiss
JAMAICAN NURSE -> Jamaican Nurse
JAPANESE CIRCULATION JOURNAL -> Jpn Circ J
JAPANESE DENTAL JOURNAL -> Jpn Dent J
JAPANESE HEART JOURNAL -> Jpn Heart J
JAPANESE JOURNAL OF ANTIBIOTICS -> Jpn J Antibiot
JAPANESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH -> Jpn J Cancer Res
JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY -> Jpn J Clin Oncol
JAPANESE JOURNAL OF DERMATOLOGY: SERIES B -> Jpn J Dermatol B
JAPANESE JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE -> Jpn J Exp Med
JAPANESE JOURNAL OF GENETICS -> Jpn J Genet
JAPANESE JOURNAL OF HUMAN GENETICS -> Jpn J Hum Genet
JAPANESE JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE AND BIOLOGY -> Jpn J Med Sci Biol
JAPANESE JOURNAL OF MEDICINE -> Jpn J Med
JAPANESE JOURNAL OF MICROBIOLOGY -> Jpn J Microbiol
JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY -> Jpn J Ophthalmol
JAPANESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY -> Jpn J Pharmacol
JAPANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY -> Jpn J Physiol
JAPANESE JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY -> Jpn J Psychiatry Neurol
JAPANESE JOURNAL OF SURGERY -> Jpn J Surg
JAPANESE JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY -> Jpn J Thorac Cardiovasc Surg
JAPANESE JOURNAL OF TUBERCULOSIS -> Jpn J Tuberc
JAPANESE JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND CHEST DISEASES -> Jpn J Tuberc Chest Dis
JAPANESE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH -> Jpn J Vet Res
JIBIINKOKA -> Jibiinkoka
JIKEIKAI MEDICAL JOURNAL -> Jikeikai Med J
JIKKEN DOBUTSU. EXPERIMENTAL ANIMALS -> Jikken Dobutsu
JINRUI IDENGAKU ZASSHI [JAPANESE JOURNAL OF HUMAN GENETICS] -> Jinrui Idengaku Zasshi
JMII -> JOURNAL OF MICROBIOLOGY, IMMUNOLOGY AND INFECTION
JOGN NURSING -> JOGN Nurs
JOHNS HOPKINS MEDICAL JOURNAL. SUPPLEMENT -> Johns Hopkins Med J Suppl
JOHNS HOPKINS MEDICAL JOURNAL -> Johns Hopkins Med J
JOHNS HOPKINS MEDICAL LETTER, HEALTH AFTER 50 -> Johns Hopkins Med Lett Health After 50
JOHNS HOPKINS NURSES ALUMNI MAGAZINE -> Johns Hopkins Nurses Alumni Mag
JOINT COMMISSION JOURNAL ON QUALITY IMPROVEMENT -> Jt Comm J Qual Improv
JORDAN DENTAL JOURNAL -> Jordan Dent J
JORDEMODERN -> Jordemodern
JORDMORBLADET -> Jordmorbladet
JORNAL BRASILEIRO DE DOENCAS TORACICAS -> J Bras Doencas Torac
JORNAL BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA -> J Bras Psiquiatr
JORNAL DA SOCIEDADE DAS CIENCIAS MEDICAS DE LISBOA -> J Soc Cienc Med Lisb
JORNAL DE PEDIATRIA -> J Pediatr (Rio J)
JORNAL DO MEDICO -> J Med (Oporto)
JOSAI SHIKA DAIGAKU KIYO. BULLETIN OF THE JOSAI DENTAL UNIVERSITY -> Josai Shika Daigaku Kiyo
JOSANPU ZASSHI. JAPANESE JOURNAL FOR MIDWIVES -> Josanpu Zasshi
JOURNAL. AMERICAN SOCIETY FOR THE STUDY OF ORTHODONTICS -> J Am Soc Study Orthod
JOURNAL (ANGLO-CONTINENTAL DENTAL SOCIETY) -> J Anglocont Dent Soc
JOURNAL - ACADEMY OF GENERAL DENTISTRY -> J Acad Gen Dent
JOURNAL - ALABAMA DENTAL ASSOCIATION -> J Ala Dent Assoc
JOURNAL - AMERICAN HEALTH CARE ASSOCIATION -> J Am Health Care Assoc
JOURNAL - AMERICAN INTRA-OCULAR IMPLANT SOCIETY -> J Am Intraocul Implant Soc
JOURNAL - ASSOCIATION FOR HOSPITAL MEDICAL EDUCATION -> J Assoc Hosp Med Educ
JOURNAL - ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS -> J Assoc Off Anal Chem
JOURNAL - CALIFORNIA DENTAL ASSOCIATION -> J Calif Dent Assoc
JOURNAL - CONNECTICUT STATE DENTAL ASSOCIATION -> J Conn State Dent Assoc
JOURNAL - DISTRICT OF COLUMBIA DENTAL SOCIETY -> J Dist Columbia Dent Soc
JOURNAL - FORENSIC SCIENCE SOCIETY -> J Forensic Sci Soc
JOURNAL - LANCET -> J Lancet
JOURNAL - MISSISSIPPI DENTAL ASSOCIATION -> J Miss Dent Assoc
JOURNAL - NATIONAL ASSOCIATION OF PRIVATE PSYCHIATRIC HOSPITALS -> J Natl Assoc Priv Psychiatr Hosp
JOURNAL - OKLAHOMA DENTAL ASSOCIATION -> J Okla Dent Assoc
JOURNAL - OKLAHOMA STATE DENTAL ASSOCIATION -> J Okla State Dent Assoc
JOURNAL - OKLAHOMA STATE MEDICAL ASSOCIATION -> J Okla State Med Assoc
JOURNAL - SEATTLE-KING COUNTY DENTAL SOCIETY -> J Seattle King Cty Dent Soc
JOURNAL - SOUTH CAROLINA MEDICAL ASSOCIATION -> J S C Med Assoc
JOURNAL - SOUTHERN CALIFORNIA DENTAL ASSOCIATION -> J South Calif Dent Assoc
JOURNAL - SOUTHERN CALIFORNIA STATE DENTAL ASSOCIATION -> J South Calif State Dent Assoc
JOURNAL - TENNESSEE STATE DENTAL ASSOCIATION -> J Tenn State Dent Assoc
JOURNAL - WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION -> J Water Pollut Control Fed
JOURNAL / AMERICAN ACADEMY OF GNATHOLOGIC ORTHOPEDICS -> J Am Acad Gnathol Orthop
JOURNAL / AUSTRALIAN COLLEGE OF MIDWIVES -> J Aust Coll Midwives
JOURNAL / CANADIAN DENTAL ASSOCIATION. JOURNAL DE L ASSOCIATION DENTAIRE CANADIENNE -> J Can Dent Assoc
JOURNAL / CONTRA COSTA DENTAL SOCIETY -> J Contra Costa Dent Soc
JOURNAL / INDIANA DENTAL ASSOCIATION -> J Indiana Dent Assoc
JOURNAL / MAINE DENTAL ASSOCIATION -> J Maine Dent Assoc
JOURNAL / NEW HAMPSHIRE DENTAL SOCIETY -> J N H Dent Soc
JOURNAL / SOUTHERN CALIFORNIA DENTAL ASSISTANTS ASSOCIATION -> J South Calif Dent Assistants Assoc
JOURNAL BELGE DE MEDECINE PHYSIQUE. BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR FYSISCHE GENEESKUNDE -> J Belge Med Phys
JOURNAL BELGE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE REHABILITATION. BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR FYSISCHE GENEESKUNDE EN REHABILITATIE -> J Belge Med Phys Rehabil
JOURNAL BELGE DE RADIOLOGIE -> J Belge Radiol
JOURNAL BELGE DE RHUMATOLOGIE ET DE MEDECINE PHYSIQUE. BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR REUMATOLOGIE EN FYSISCHE GENEESKUNDE -> J Belge Rhumatol Med Phys
JOURNAL CANNT -> J CANNT
JOURNAL D'ODONTOLOGIE CONSERVATRICE -> J Odontol Conserv
JOURNAL D'UROLOGIE -> J Urol (Paris)
JOURNAL D'UROLOGIE ET DE NEPHROLOGIE -> J Urol Nephrol (Paris)
JOURNAL DAS AUXILIARES ODONTOLOGICAS -> J Aux Odontol
JOURNAL DE BIOLOGIE BUCCALE -> J Biol Buccale
JOURNAL DE BIOMATERIAUX DENTAIRES -> J Biomater Dent
JOURNAL DE CHIRURGIE -> J Chir (Paris)
JOURNAL DE GENETIQUE HUMAINE -> J Genet Hum
JOURNAL DE GYNECOLOGIE, OBSTETRIQUE ET BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION -> J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)
JOURNAL DE MEDECINE DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST -> J Med Bord
JOURNAL DE MEDECINE DE LYON -> J Med Lyon
JOURNAL DE MICROSCOPIE -> J Microsc (Paris)
JOURNAL DE MICROSCOPIE ET DE BIOLOGIE CELLULAIRE -> J Microsc Biol Cell
JOURNAL DE PARODONTOLOGIE -> J Parodontol
JOURNAL DE PHARMACIE DE BELGIQUE -> J Pharm Belg
JOURNAL DE PHARMACOLOGIE -> J Pharmacol
JOURNAL DE PHYSIOLOGIE. SUPPLEMENT -> J Physiol Suppl (Paris)
JOURNAL DE PHYSIOLOGIE -> J Physiol (Paris)
JOURNAL DE PSYCHOLOGIE NORMALE ET PATHOLOGIQUE -> J Psychol Norm Pathol (Paris)
JOURNAL DE RADIOLOGIE, D ELECTROLOGIE, ET DE MEDECINE NUCLEAIRE -> J Radiol Electrol Med Nucl
JOURNAL DE RADIOLOGIE -> J Radiol
JOURNAL DE STOMATOLOGIE DE BELGIQUE -> J Stomatol Belg
JOURNAL DE TOXICOLOGIE CLINIQUE ET EXPERIMENTALE -> J Toxicol Clin Exp
JOURNAL DENTAIRE DU QUEBEC -> J Dent Que
JOURNAL DES MALADIES VASCULAIRES -> J Mal Vasc
JOURNAL DES SCIENCES MEDICALES DE LILLE -> J Sci Med Lille
JOURNAL FOR NURSES IN STAFF DEVELOPMENT -> J Nurses Staff Dev
JOURNAL FRANCAIS D'OPHTALMOLOGIE -> J Fr Ophtalmol
JOURNAL FRANCAIS D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE, AUDIO-PHONOLOGIE ET CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE -> J Fr Otorhinolaryngol Audiophonol Chir Maxillofac [or better but used:] JFORL
JOURNAL FRANCAIS D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE, AUDIOPHONOLOGIE, CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE -> J Fr Otorhinolaryngol Audiophonol Chir Maxillofac
JOURNAL FRANCAIS D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ET CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE -> J Fr Otorhinolaryngol Chir Maxillofac
JOURNAL FRANCAIS DE MEDECINE ET CHIRURGIE THORACIQUES -> J Fr Med Chir Thorac
JOURNAL FUR HIRNFORSCHUNG -> J Hirnforsch
JOURNAL MEDICAL LIBANAIS. LEBANESE MEDICAL JOURNAL -> J Med Liban
JOURNAL OF AAPOS -> J AAPOS
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY -> J Abnorm Child Psychol
JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY -> J Abnorm Psychol
JOURNAL OF ACCIDENT AND EMERGENCY MEDICINE -> J Accid Emerg Med
JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES -> J Acquir Immune Defic Syndr
JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES AND HUMAN RETROVIROLOGY -> J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol
JOURNAL OF ADDICTIVE DISEASES -> J Addict Dis
JOURNAL OF ADOLESCENCE -> J Adolesc
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH -> J Adolesc Health
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH CARE -> J Adolesc Health Care
JOURNAL OF ADVANCED MEDICAL-SURGICAL NURSING -> J Adv Med Surg Nurs
JOURNAL OF ADVANCED NURSING -> J Adv Nurs
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS -> J Affect Disord
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY -> J Agric Food Chem
JOURNAL OF ALLERGY -> J Allergy
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY -> J Allergy Clin Immunol
JOURNAL OF ALLIED HEALTH -> J Allied Health
JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE -> J Altern Complement Med
JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE HEALTH -> J Am Coll Health
JOURNAL OF ANALYTICAL PSYCHOLOGY -> J Anal Psychol
JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY -> J Anal Toxicol
JOURNAL OF ANATOMY -> J Anat
JOURNAL OF ANDROLOGY -> J Androl
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE -> J Anim Sci
JOURNAL OF ANTIBIOTICS. SER. B. -> J Antibiot [B]
JOURNAL OF ANTIBIOTICS -> J Antibiot (Tokyo)
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY -> J Antimicrob Chemother
JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS -> J Anxiety Disord
JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL -> J AOAC Int
JOURNAL OF APDSA -> see JOURNAL OF ASIAN PACIFIC DENTAL STUDENT ASSOCIATION
JOURNAL OF APPLIED BACTERIOLOGY -> J Appl Bacteriol
JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS -> J Appl Behav Anal
JOURNAL OF APPLIED BIOCHEMISTRY -> J Appl Biochem
JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS -> J Appl Biomater
JOURNAL OF APPLIED GENETICS [PL] -> J Appl Genet
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY -> J Appl Microbiol
JOURNAL OF APPLIED NUTRITION -> J Appl Nutr
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY: RESPIRATORY, ENVIRONMENTAL AND EXERCISE PHYSIOLOGY -> J Appl Physiol
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY -> J Appl Physiol
JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY -> J Appl Psychol
JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY -> J Appl Toxicol
JOURNAL OF ARTHROPLASTY -> J Arthroplasty
JOURNAL OF ASIAN PACIFIC DENTAL STUDENT ASSOCIATION -> J APDSA (Tokyo)
JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS -> J Assist Reprod Genet
JOURNAL OF ASTHMA -> J Asthma
JOURNAL OF ASTHMA RESEARCH -> J Asthma Res
JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS RESEARCH -> J Atheroscler Res
JOURNAL OF AUDIOVISUAL MEDIA IN MEDICINE -> J Audiov Media Med
JOURNAL OF AUDITORY RESEARCH -> J Aud Res
JOURNAL OF AUTISM AND CHILDHOOD SCHIZOPHRENIA -> J Autism Child Schizophr
JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS -> J Autism Dev Disord
JOURNAL OF AUTOIMMUNITY -> J Autoimmun
JOURNAL OF AUTONOMIC PHARMACOLOGY -> J Auton Pharmacol
JOURNAL OF BACTERIOLOGY -> J Bacteriol
JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY -> J Basic Clin Physiol Pharmacol
JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY -> J Basic Microbiol
JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND EXPERIMENTAL PSYCHIATRY -> J Behav Ther Exp Psychiatry
JOURNAL OF BEHAVIORAL HEALTH SERVICES AND RESEARCH -> J Behav Health Serv Res
JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE -> J Behav Med
JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL METHODS -> J Biochem Biophys Methods
JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY -> J Biochem Mol Toxicol
JOURNAL OF BIOCHEMICAL TOXICOLOGY -> J Biochem Toxicol
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY -> J Biochem (Tokyo)
JOURNAL OF BIOCOMMUNICATION -> J Biocommun
JOURNAL OF BIOENERGETICS -> J Bioenerg
JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES -> J Bioenerg Biomembr
JOURNAL OF BIOENGINEERING -> J Bioeng
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY -> J Biol Chem
JOURNAL OF BIOLOGICAL PHOTOGRAPHY -> J Biol Photogr
JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS AND HOMEOSTATIC AGENTS -> J Biol Regul Homeost Agents
JOURNAL OF BIOLOGICAL RESPONSE MODIFIERS -> J Biol Response Mod
JOURNAL OF BIOLOGICAL RHYTHMS -> J Biol Rhythms
JOURNAL OF BIOLOGICAL STANDARDIZATION -> J Biol Stand
JOURNAL OF BIOLUMINESCENCE AND CHEMILUMINESCENCE -> J Biolumin Chemilumin
JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS -> J Biomater Appl
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE, POLYMER EDITION -> J Biomater Sci Polym Ed
JOURNAL OF BIOMECHANICAL ENGINEERING -> J Biomech Eng
JOURNAL OF BIOMECHANICS -> J Biomech
JOURNAL OF BIOMEDICAL ENGINEERING -> J Biomed Eng
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH -> J Biomed Mater Res
JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE -> J Biomed Sci
JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR -> J Biomol NMR
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE AND DYNAMICS -> J Biomol Struct Dyn
JOURNAL OF BIOPHARMACEUTICAL STATISTICS -> J Biopharm Stat
JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE. SUPPLEMENT -> J Biosoc Sci Suppl
JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE -> J Biosoc Sci
JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY -> J Biotechnol
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY. BRITISH VOLUME -> J Bone Joint Surg Br (do not use the "JBJS" acronim)
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY -> J Bone Joint Surg Am (do not use the "JBJS" acronim)
JOURNAL OF BONE AND MINERAL METABOLISM -> J Bone Miner Metab
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH -> J Bone Miner Res
JOURNAL OF BURN CARE AND REHABILITATION -> J Burn Care Rehabil
JOURNAL OF CANCER EDUCATION -> J Cancer Educ
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY -> J Cancer Res Clin Oncol
JOURNAL OF CAPILLARY ELECTROPHORESIS -> J Capillary Electrophor
JOURNAL OF CARDIAC FAILURE -> J Card Fail
JOURNAL OF CARDIAC SURGERY -> J Card Surg
JOURNAL OF CARDIOGRAPHY. SUPPLEMENT -> J Cardiogr Suppl
JOURNAL OF CARDIOGRAPHY -> J Cardiogr
JOURNAL OF CARDIOLOGY. SUPPLEMENT -> J Cardiol Suppl
JOURNAL OF CARDIOLOGY -> J Cardiol
JOURNAL OF CARDIOPULMONARY REHABILITATION -> J Cardpulm Rehabil
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA -> J Cardiothorac Vasc Anesth
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC ANESTHESIA -> J Cardiothorac Anesth
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY -> J Cardiovasc Electrophysiol
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING -> J Cardiovasc Nurs
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY -> J Cardiovasc Pharmacol
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR RISK -> J Cardiovasc Risk
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY -> J Cardiovasc Surg (Torino)
JOURNAL OF CASE MANAGEMENT -> J Case Manag
JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY -> J Cataract Refract Surg
JOURNAL OF CELL BIOLOGY -> J Cell Biol
JOURNAL OF CELL SCIENCE. SUPPLEMENT -> J Cell Sci Suppl
JOURNAL OF CELL SCIENCE -> J Cell Sci
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY. SUPPLEMENT -> J Cell Biochem Suppl
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY -> J Cell Biochem
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY. SUPPLEMENT -> J Cell Physiol Suppl
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY -> J Cell Physiol
JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM -> J Cereb Blood Flow Metab
JOURNAL OF CHEMICAL DOCUMENTATION -> J Chem Doc
JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION -> J Chem Educ
JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES -> J Chem Inf Comput Sci
JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY -> J Chem Neuroanat
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS -> J Chem Phys
JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY -> J Chem Technol Biotechnol
JOURNAL OF CHEMOTHERAPY -> J Chemother
JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING -> J Child Adolesc Psychiatr Ment Health Nurs
JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC NURSING -> J Child Adolesc Psychiatr Nurs
JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY -> J Child Adolesc Psychopharmacol
JOURNAL OF CHILD LANGUAGE -> J Child Lang
JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY -> J Child Neurol
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY AND ALLIED DISCIPLINES -> J Child Psychol Psychiatry
JOURNAL OF CHRISTIAN NURSING -> J Christ Nurs
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE -> J Chromatogr Sci
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY. B, BIOMEDICAL SCIENCES AND APPLICATIONS -> J Chromatogr B Biomed Sci App
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY -> J Chromatogr
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A -> J Chromatogr A
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B: BIOMEDICAL APPLICATIONS -> J Chromatogr B Biomed Appl
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY SUPPLEMENTARY VOLUME -> J Chromatogr Suppl
JOURNAL OF CHRONIC DISEASES -> J Chronic Dis
JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY -> J Clin Exp Neuropsychol
JOURNAL OF CLINICAL AND HOSPITAL PHARMACY -> J Clin Hosp Pharm
JOURNAL OF CLINICAL AND LABORATORY IMMUNOLOGY -> J Clin Lab Immunol
JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA -> J Clin Anesth
JOURNAL OF CLINICAL APHERESIS -> J Clin Apheresis
JOURNAL OF CLINICAL CHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY -> J Clin Chem Clin Biochem
JOURNAL OF CLINICAL CHILD PSYCHOLOGY -> J Clin Child Psychol
JOURNAL OF CLINICAL DENTISTRY -> J Clin Dent
JOURNAL OF CLINICAL DYSMORPHOLOGY -> J Clin Dysmorphol
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM -> J Clin Endocrinol Metab
JOURNAL OF CLINICAL ENGINEERING -> J Clin Eng
JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY -> J Clin Epidemiol
JOURNAL OF CLINICAL ETHICS -> J Clin Ethics
JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY -> J Clin Gastroenterol
JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION -> J Clin Hypertens
JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY -> J Clin Immunol
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION -> J Clin Invest
JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS -> J Clin Lab Anal
JOURNAL OF CLINICAL LASER MEDICINE AND SURGERY -> J Clin Laser Med Surg
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY -> J Clin Microbiol
JOURNAL OF CLINICAL MONITORING -> J Clin Monit
JOURNAL OF CLINICAL MONITORING AND COMPUTING -> J Clin Monit Comput
JOURNAL OF CLINICAL NEURO-OPHTHALMOLOGY -> J Clin Neuroophthalmol
JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY -> J Clin Neurophysiol
JOURNAL OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY -> J Clin Neuropsychol
JOURNAL OF CLINICAL NURSING -> J Clin Nurs
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY -> J Clin Oncol
JOURNAL OF CLINICAL ORTHODONTICS -> J Clin Orthod
JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY. SUPPLEMENT (ROYAL COLLEGE OF PATHOLOGISTS) -> J Clin Pathol Suppl (R Coll Pathol)
JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY. SUPPLEMENT (ASSOCIATION OF CLINICAL PATHOLOGISTS) -> J Clin Pathol Suppl (Assoc Clin Pathol)
JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY -> J Clin Pathol
JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY -> J Clin Pediatr Dent
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY -> J Clin Periodontol
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY -> J Clin Pharmacol
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND NEW DRUGS -> J Clin Pharmacol New Drugs
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THE JOURNAL OF NEW DRUGS -> J Clin Pharmacol J New Drugs
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS -> J Clin Pharm Ther
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY -> J Clin Psychiatry
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY -> J Clin Psychol
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY -> J Clin Psychopharmacol
JOURNAL OF CLINICAL STOMATOLOGY CONFERENCES -> J Clin Stomatol Conf
JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND -> J Clin Ultrasound
JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY -> J Clin Virol
JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE -> J Cogn Neurosci
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE -> J Colloid Interface Sci
JOURNAL OF COLLOID SCIENCE -> J Colloid Sci
JOURNAL OF COMMUNICABLE DISEASES -> J Commun Dis
JOURNAL OF COMMUNICATION -> J Commun
JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS -> J Commun Disord
JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH -> J Community Health
JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH NURSING -> J Community Health Nurs
JOURNAL OF COMPARATIVE AND PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY -> J Comp Physiol Psychol
JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS -> J Comp Econ
JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY -> J Comp Neurol
JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY -> J Comp Pathol
JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY. A, SENSORY, NEURAL, AND BEHAVIORAL PHYSIOLOGY -> J Comp Physiol [A]
JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY. B, BIOCHEMICAL, SYSTEMIC, AND ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY -> J Comp Physiol [B]
JOURNAL OF COMPARATIVE PSYCHOLOGY -> J Comp Psychol
JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY -> J Comput Biol
JOURNAL OF COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE -> J Comput Neurosci
JOURNAL OF COMPUTED TOMOGRAPHY -> J Comput Tomogr
JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY -> J Comput Assist Tomogr
JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN -> J Comput Aided Mol Des
JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY -> J Consult Clin Psychol
JOURNAL OF CONSULTING PSYCHOLOGY -> J Consult Psychol
JOURNAL OF CONTEMPORARY BRACHYTHERAPY [PL] -> J Contemp Brachyther
JOURNAL OF CONTEMPORARY HEALTH LAW AND POLICY -> J Contemp Health Law Policy
JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN NURSING -> J Contin Educ Nurs
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE -> J Controlled Release
JOURNAL OF CORONARY ARTERY DISEASE -> J Coron Artery Dis
JOURNAL OF CRANIO-MANDIBULAR PRACTICE -> J Craniomandibular Pract
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLO-FACIAL SURGERY -> J Craniomaxillofac Surg
JOURNAL OF CRANIOFACIAL GENETICS AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY. SUPPLEMENT -> J Craniofac Genet Dev Biol Suppl
JOURNAL OF CRANIOFACIAL GENETICS AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY -> J Craniofac Genet Dev Biol
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY -> J Craniofac Surg
JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR DISORDERS -> J Craniomandib Disord
JOURNAL OF CRITICAL CARE -> J Crit Care
JOURNAL OF CULTURAL DIVERSITY -> J Cult Divers
JOURNAL OF CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY -> J Cutan Med Surg
JOURNAL OF CUTANEOUS PATHOLOGY -> J Cutan Pathol
JOURNAL OF CYCLIC NUCLEOTIDE AND PROTEIN PHOSPHORYLATION RESEARCH -> J Cyclic Nucleotide Protein Phosphor Res
JOURNAL OF CYCLIC NUCLEOTIDE RESEARCH -> J Cyclic Nucleotide Res
JOURNAL OF DAIRY RESEARCH -> J Dairy Res
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE -> J Dairy Sci
JOURNAL OF DENTAL EDUCATION -> J Dent Educ
JOURNAL OF DENTAL HYGIENE -> J Dent Hyg
JOURNAL OF DENTAL MEDICINE -> J Dent Med
JOURNAL OF DENTAL PRACTICE ADMINISTRATION -> J Dent Pract Adm
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH -> J Dent Res
JOURNAL OF DENTAL SYMPOSIA -> J Dent Symp
JOURNAL OF DENTAL TECHNOLOGY -> J Dent Technol
JOURNAL OF DENTISTRY -> J Dent
JOURNAL OF DENTISTRY FOR CHILDREN -> J Dent Child
JOURNAL OF DENTISTRY FOR THE HANDICAPPED -> J Dent Handicap
JOURNAL OF DERMATOLOGIC SURGERY -> J Dermatol Surg
JOURNAL OF DERMATOLOGIC SURGERY AND ONCOLOGY -> J Dermatol Surg Oncol
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE -> J Dermatol Sci
JOURNAL OF DERMATOLOGY -> J Dermatol
JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS -> J Dev Behav Pediatr
JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PHYSIOLOGY -> J Dev Physiol
JOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS -> J Diabetes Complications
JOURNAL OF DIABETIC COMPLICATIONS -> J Diabet Complications
JOURNAL OF DIALYSIS -> J Dial
JOURNAL OF DIARRHOEAL DISEASES RESEARCH -> J Diarrhoeal Dis Res
JOURNAL OF DIGITAL IMAGING -> J Digit Imaging
JOURNAL OF DRUG EDUCATION -> J Drug Educ
JOURNAL OF DRUG TARGETING -> J Drug Target
JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY -> J Econ Entomol
JOURNAL OF ECT -> J ECT
JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY -> J Educ Psychol
JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY -> J Electrocardiol
JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY -> J Electromyogr Kinesiol
JOURNAL OF ELECTRON MICROSCOPY -> J Electron Microsc (Tokyo)
JOURNAL OF ELECTRON MICROSCOPY TECHNIQUE -> J Electron Microsc Tech
JOURNAL OF EMBRYOLOGY AND EXPERIMENTAL MORPHOLOGY -> J Embryol Exp Morphol
JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE -> J Emerg Med
JOURNAL OF EMERGENCY NURSING -> J Emerg Nurs
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION -> J Endocrinol Invest
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY -> J Endocrinol
JOURNAL OF ENDODONTICS -> J Endod
JOURNAL OF ENDOUROLOGY -> J Endourol
JOURNAL OF ENDOVASCULAR SURGERY -> J Endovasc Surg
JOURNAL OF ENGINEERING PSYCHOLOGY -> J Eng Psychol
JOURNAL OF ENTEROSTOMAL THERAPY -> J Enterostomal Ther
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PATHOLOGY, TOXICOLOGY AND ONCOLOGY -> J Environ Pathol Toxicol Oncol
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PATHOLOGY AND TOXICOLOGY -> J Environ Pathol Toxicol
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH. PART B: PESTICIDES, FOOD CONTAMINANTS, AND AGRICULTURAL WASTES -> J Environ Sci Health B
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH. PART C: ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES -> J Environ Sci Health [C]
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION -> J Enzym Inhib
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY -> J Epidemiol
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH -> J Epidemiol Community Health
JOURNAL OF ESTHETIC DENTISTRY -> J Esthet Dent
JOURNAL OF ET NURSING -> J ET Nurs
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY -> J Ethnopharmacol
JOURNAL OF EUKARYOTIC MICROBIOLOGY -> J Eukaryot Microbiol
JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE -> J Eval Clin Pract
JOURNAL OF EXISTENTIALISM -> J Existent
JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL CANCER RESEARCH -> J Exp Clin Cancer Res
JOURNAL OF EXPERIMENTAL ANIMAL SCIENCE -> J Exp Anim Sci
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY -> J Exp Biol
JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY -> J Exp Child Psychol
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICAL SCIENCES -> J Exp Med Sci
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE -> J Exp Med
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PATHOLOGY -> J Exp Pathol
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PATHOLOGY -> J Exp Pathol (Oxford)
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY. LEARNING, MEMORY, AND COGNITION -> J Exp Psychol Learn Mem Cogn
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: ANIMAL BEHAVIOR PROCESSES -> J Exp Psychol Anim Behav Process
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: GENERAL -> J Exp Psychol Gen
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: HUMAN LEARNING AND MEMORY -> J Exp Psychol [Hum Learn]
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: HUMAN PERCEPTION AND PERFORMANCE -> J Exp Psychol Hum Percept Perform
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY -> J Exp Psychol
JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY -> J Exp Soc Psychol
JOURNAL OF EXPERIMENTAL THERAPEUTICS AND ONCOLOGY -> J Exp Ther Oncol
JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY. SUPPLEMENT -> J Exp Zool Suppl
JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY -> J Exp Zool
JOURNAL OF EXPOSURE ANALYSIS AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY -> J Expo Anal Environ Epidemiol
JOURNAL OF FAMILY PRACTICE -> J Fam Pract
JOURNAL OF FOOD PROTECTION -> J Food Prot
JOURNAL OF FOOT AND ANKLE SURGERY -> J Foot Ankle Surg
JOURNAL OF FOOT SURGERY -> J Foot Surg
JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE -> J Forensic Med
JOURNAL OF FORENSIC ODONTO-STOMATOLOGY -> J Forensic Odontostomatol
JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES -> J Forensic Sci
JOURNAL OF FREE RADICALS IN BIOLOGY AND MEDICINE -> J Free Radic Biol Med
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY -> J Gastroenterol
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY -> J Gastroenterol Hepatol
JOURNAL OF GASTROINTESTINAL SURGERY -> J Gastrointest Surg
JOURNAL OF GENERAL INTERNAL MEDICINE -> J Gen Intern Med
JOURNAL OF GENERAL MICROBIOLOGY -> J Gen Microbiol
JOURNAL OF GENERAL ORTHODONTICS -> J Gen Orthod
JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY -> J Gen Physiol
JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY -> J Gen Psychol
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY -> J Gen Virol
JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY -> J Genet Psychol
JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY -> J Geriatr Psychiatry
JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY AND NEUROLOGY -> J Geriatr Psychiatry Neurol
JOURNAL OF GERONTOLOGICAL NURSING -> J Gerontol Nurs
JOURNAL OF GERONTOLOGY -> J Gerontol
JOURNAL OF GLAUCOMA -> J Glaucoma
JOURNAL OF GNATHOLOGY -> J Gnathol
JOURNAL OF HAND SURGERY. AMERICAN VOLUME -> J Hand Surg [Am]
JOURNAL OF HAND SURGERY. BRITISH VOLUME -> J Hand Surg [Br]
JOURNAL OF HAND THERAPY -> J Hand Ther
JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION -> J Head Trauma Rehabil
JOURNAL OF HEALTH AND HUMAN BEHAVIOR -> J Health Hum Behav
JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR -> J Health Soc Behav
JOURNAL OF HEALTH CARE FINANCE -> J Health Care Finance
JOURNAL OF HEALTH CARE FOR THE POOR AND UNDERSERVED -> J Health Care Poor Underserved
JOURNAL OF HEALTH EDUCATION -> J Health Educ
JOURNAL OF HEALTH POLITICS, POLICY AND LAW -> J Health Polit Policy Law
JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION -> J Heart Lung Transplant
JOURNAL OF HEART TRANSPLANTATION -> J Heart Transplant
JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE -> J Heart Valve Dis
JOURNAL OF HELMINTHOLOGY -> J Helminthol
JOURNAL OF HEMATOTHERAPY -> J Hematother
JOURNAL OF HEPATO-BILIARY-PANCREATIC SURGERY -> J Hepatobiliary Pancreat Surg
JOURNAL OF HEPATOLOGY. SUPPLEMENT -> J Hepatol Suppl
JOURNAL OF HEPATOLOGY -> J Hepatol
JOURNAL OF HEREDITY -> J Hered
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY -> J Histochem Cytochem
JOURNAL OF HOLISTIC NURSING -> J Holist Nurs
JOURNAL OF HOMOSEXUALITY -> J Homosex
JOURNAL OF HOSPITAL DENTAL PRACTICE -> J Hosp Dent Pract
JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION -> J Hosp Infect
JOURNAL OF HUMAN ERGOLOGY -> J Hum Ergol (Tokyo)
JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION -> J Hum Evol
JOURNAL OF HUMAN GENETICS -> J Hum Genet
JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION -> J Hum Hypertens
JOURNAL OF HUMAN LACTATION -> J Hum Lact
JOURNAL OF HUMAN NUTRITION -> J Hum Nutr
JOURNAL OF HUMAN RESOURCES -> J Hum Resour
JOURNAL OF HUMAN STRESS -> J Human Stress
JOURNAL OF HYGIENE, EPIDEMIOLOGY, MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY -> J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol
JOURNAL OF HYGIENE -> J Hyg (Lond)
JOURNAL OF HYPERTENSION. SUPPLEMENT -> J Hypertens Suppl
JOURNAL OF HYPERTENSION -> J Hypertens
JOURNAL OF IMAGE GUIDED SURGERY -> J Image Guid Surg
JOURNAL OF IMMUNOASSAY -> J Immunoassay
JOURNAL OF IMMUNOGENETICS -> J Immunogenet
JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS -> J Immunol Methods
JOURNAL OF IMMUNOLOGY -> J Immunol
JOURNAL OF IMMUNOPHARMACOLOGY -> J Immunopharmacol
JOURNAL OF IMMUNOTHERAPY -> J Immunother
JOURNAL OF IMMUNOTHERAPY WITH EMPHASIS ON TUMOR IMMUNOLOGY -> J Immunother Emphasis Tumor Immunol
JOURNAL OF IN VITRO FERTILIZATION AND EMBRYO TRANSFER -> J In Vitro Fert Embryo Transf
JOURNAL OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY -> J Individ Psychol
JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY -> J Ind Microbiol
JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY -> J Ind Microbiol Biotechnol
JOURNAL OF INFECTION -> J Infect
JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES -> J Infect Dis
JOURNAL OF INFLAMMATION -> J Inflamm
JOURNAL OF INFUSIONAL CHEMOTHERAPY -> J Infus Chemother
JOURNAL OF INHERITED METABOLIC DISEASE -> J Inherit Metab Dis
JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY -> J Inorg Biochem
JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY -> J Insect Physiol
JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH -> J Intellect Disabil Res
JOURNAL OF INTERFERON AND CYTOKINE RESEARCH -> J Interferon Cytokine Res
JOURNAL OF INTERFERON RESEARCH -> J Interferon Res
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE. SUPPLEMENT -> J Intern Med Suppl
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE -> J Intern Med
JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH -> J Int Med Res
JOURNAL OF INTERNATIONAL RESEARCH COMMUNICATIONS -> J Int Res Commun
JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY -> J Interv Card Electrophysiol
JOURNAL OF INTRAVENOUS NURSING -> J Intraven Nurs
JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY -> J Invertebr Pathol
JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY -> J Investig Allergol Clin Immunol
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY. SYMPOSIUM PROCEEDINGS -> J Investig Dermatol Symp Proc
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY -> J Invest Dermatol
JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE -> J Investig Med
JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY -> J Invest Surg
JOURNAL OF KOREAN MEDICAL SCIENCE -> J Korean Med Sci
JOURNAL OF LABORATORY AND CLINICAL MEDICINE -> J Lab Clin Med
JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC AND ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES. PART A -> J Laparoendosc Adv Surg Tech A
JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC SURGERY -> J Laparoendosc Surg
JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY. SUPPLEMENT -> J Laryngol Otol Suppl
JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY -> J Laryngol Otol
JOURNAL OF LAW, MEDICINE AND ETHICS -> J Law Med Ethics
JOURNAL OF LAW AND ETHICS IN DENTISTRY -> J Law Ethics Dent
JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES -> J Learn Disabil
JOURNAL OF LEGAL MEDICINE -> J Leg Med
JOURNAL OF LEGAL MEDICINE -> J Leg Med (N Y)
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY. SUPPLEMENT -> J Leukoc Biol Suppl
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY -> J Leukoc Biol
JOURNAL OF LIPID MEDIATORS -> J Lipid Mediat
JOURNAL OF LIPID MEDIATORS AND CELL SIGNALLING -> J Lipid Mediat Cell Signal
JOURNAL OF LIPID RESEARCH -> J Lipid Res
JOURNAL OF LONG TERM CARE ADMINISTRATION -> J Long Term Care Adm
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE. SERIES A -> J Magn Reson A
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE. SERIES B -> J Magn Reson B
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE -> J Magn Reson
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING -> J Magn Reson Imaging
JOURNAL OF MAMMALOGY -> J Mammal
JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS -> J Manipulative Physiol Ther
JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY THERAPY -> J Marital Fam Ther
JOURNAL OF MARKETING FOR PROFESSIONS -> J Mark Prof
JOURNAL OF MARMARA UNIVERSITY DENTAL FACULTY -> J Marmara Univ Dent Fac
JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY -> J Mass Spectrom
JOURNAL OF MATERNAL-FETAL MEDICINE -> J Matern Fetal Med
JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY -> J Math Biol
JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY -> J Math Psychol
JOURNAL OF MAXILLOFACIAL ORTHOPEDICS -> J Maxillofac Orthop
JOURNAL OF MAXILLOFACIAL SURGERY -> J Maxillofac Surg
JOURNAL OF MECHANOCHEMISTRY AND CELL MOTILITY -> J Mechanochem Cell Motil
JOURNAL OF MEDICAL AND DENTAL SCIENCES -> J Med Dent Sci
JOURNAL OF MEDICAL AND VETERINARY MYCOLOGY -> J Med Vet Mycol
JOURNAL OF MEDICAL EDUCATION -> J Med Educ
JOURNAL OF MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY -> J Med Eng Technol
JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY. SUPPLEMENT -> J Med Entomol Suppl
JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY -> J Med Entomol
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS -> J Med Ethics
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS -> J Med Genet
JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATION -> J Med Invest
JOURNAL OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY -> J Med Lab Technol
JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY -> J Med Microbiol
JOURNAL OF MEDICAL PRIMATOLOGY -> J Med Primatol
JOURNAL OF MEDICAL SCREENING -> J Med Screen
JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS -> J Med Syst
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY -> J Med Virol
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY -> J Med Chem
JOURNAL OF MEDICINE -> J Med
JOURNAL OF MEDICINE AND PHILOSOPHY -> J Med Philos
JOURNAL OF MEMBRANE BIOLOGY -> J Membr Biol
JOURNAL OF MENTAL DEFICIENCY RESEARCH -> J Ment Defic Res
JOURNAL OF MENTAL HEALTH ADMINISTRATION -> J Ment Health Adm
JOURNAL OF MICHIGAN DENTAL ASSOCIATION -> J Mich Dent Assoc
JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS -> J Microbiol Methods
JOURNAL OF MICROBIOLOGY, IMMUNOLOGY AND INFECTION -> J Microbiol Immunol Infect
JOURNAL OF MICROENCAPSULATION -> J Microencapsul
JOURNAL OF MICROSCOPY -> J Microsc
JOURNAL OF MICROSURGERY -> J Microsurg
JOURNAL OF MICROWAVE POWER -> J Microw Power
JOURNAL OF MICROWAVE POWER AND ELECTROMAGNETIC ENERGY -> J Microw Power Electromagn Energy
JOURNAL OF MOLECULAR AND APPLIED GENETICS -> J Mol Appl Genet
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY -> J Mol Cell Cardiol
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR IMMUNOLOGY -> J Mol Cell Immunol
JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY -> J Mol Biol
JOURNAL OF MOLECULAR ENDOCRINOLOGY -> J Mol Endocrinol
JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION -> J Mol Evol
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS -> J Mol Graph
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS AND MODELLING -> J Mol Graph Model
JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE -> J Mol Med
JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE -> J Mol Neurosci
JOURNAL OF MOLECULAR RECOGNITION -> J Mol Recognit
JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY -> J Mol Spectrosc
JOURNAL OF MORPHOLOGY -> J Morphol
JOURNAL OF MUSCLE RESEARCH AND CELL MOTILITY -> J Muscle Res Cell Motil
JOURNAL OF NATIONAL BLACK NURSES ASSOCIATION -> J Natl Black Nurses Assoc
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS -> J Nat Prod
JOURNAL OF NATURAL TOXINS -> J Nat Toxins
JOURNAL OF NEPHROLOGY NURSING -> J Nephrol Nurs
JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE -> J Nerv Ment Dis
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION. GENERAL SECTION -> J Neural Transm Gen Sect
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION. PARKINSONS DISEASE AND DEMENTIA SECTION -> J Neural Transm Park Dis Dement Sect
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION. SUPPLEMENTUM -> J Neural Transm Suppl
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION -> J Neural Transm
JOURNAL OF NEURAL TRANSPLANTATION -> J Neural Transplant
JOURNAL OF NEURAL TRANSPLANTATION AND PLASTICITY -> J Neural Transplant Plast
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY -> J Neurooncol
JOURNAL OF NEURO-OPHTHALMOLOGY -> J Neuroophthalmol
JOURNAL OF NEURO-VISCERAL RELATIONS -> J Neurovisc Relat
JOURNAL OF NEUROBIOLOGY -> J Neurobiol
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY -> J Neurochem
JOURNAL OF NEUROCYTOLOGY -> J Neurocytol
JOURNAL OF NEUROENDOCRINOLOGY -> J Neuroendocrinol
JOURNAL OF NEUROGENETICS -> J Neurogenet
JOURNAL OF NEUROIMAGING -> J Neuroimaging
JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY. SUPPLEMENT -> J Neuroimmunol Suppl
JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY -> J Neuroimmunol
JOURNAL OF NEUROLOGICAL AND NEUROSURGICAL NURSING -> (proper name) Pieleg Neur Neurochir
 * PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE I NEUROCHIRURGICZNE -> Pielęg Neur Neurochir [Polish proper name]
JOURNAL OF NEUROLOGY, NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY -> J Neurol Neurosurg Psychiatry
JOURNAL OF NEUROLOGY -> J Neurol
JOURNAL OF NEUROPATHOLOGY AND EXPERIMENTAL NEUROLOGY -> J Neuropathol Exp Neurol
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY -> J Neurophysiol
JOURNAL OF NEUROPSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES -> J Neuropsychiatry Clin Neurosci
JOURNAL OF NEURORADIOLOGY. JOURNAL DE NEURORADIOLOGIE -> J Neuroradiol
JOURNAL OF NEUROSCIENCE -> J Neurosci
JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS -> J Neurosci Methods
JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING -> J Neurosci Nurs
JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH -> J Neurosci Res
JOURNAL OF NEUROSURGERY -> J Neurosurg
JOURNAL OF NEUROSURGICAL ANESTHESIOLOGY -> J Neurosurg Anesthesiol
JOURNAL OF NEUROSURGICAL NURSING -> J Neurosurg Nurs
JOURNAL OF NEUROSURGICAL SCIENCES -> J Neurosurg Sci
JOURNAL OF NEUROTRAUMA -> J Neurotrauma
JOURNAL OF NEUROVIROLOGY -> J Neurovirol
JOURNAL OF NEW DRUGS -> J New Drugs
JOURNAL OF NEW ZEALAND SOCIETY OF PERIODONTOLOGY -> J N Z Soc Periodontol
JOURNAL OF NIHON UNIVERSITY SCHOOL OF DENTISTRY -> J Nihon Univ Sch Dent
JOURNAL OF NUCLEAR BIOLOGY AND MEDICINE -> J Nucl Biol Med
JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY -> J Nucl Cardiol
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE -> J Nucl Med
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND ALLIED SCIENCES -> J Nucl Med Allied Sci
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY -> J Nucl Med Technol
JOURNAL OF NURSE-MIDWIFERY -> J Nurse Midwifery
JOURNAL OF NURSING ADMINISTRATION -> J Nurs Adm
JOURNAL OF NURSING CARE -> J Nurs Care
JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY -> J Nurs Care Qual
JOURNAL OF NURSING EDUCATION -> J Nurs Educ
JOURNAL OF NURSING ETHICS -> J Nurs Ethics
JOURNAL OF NURSING HISTORY -> J Nurs Hist
JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT -> J Nurs Manag
JOURNAL OF NURSING MEASUREMENT -> J Nurs Meas
JOURNAL OF NURSING QUALITY ASSURANCE -> J Nurs Qual Assur
JOURNAL OF NURSING STAFF DEVELOPMENT -> J Nurs Staff Dev
JOURNAL OF NUTRITION -> J Nutr
JOURNAL OF NUTRITION FOR THE ELDERLY -> J Nutr Elder
JOURNAL OF NUTRITIONAL SCIENCE AND VITAMINOLOGY -> J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo)
JOURNAL OF OBSTETRIC, GYNECOLOGIC, AND NEONATAL NURSING -> J Obstet Gynecol Neonatal Nurs
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY -> J Obstet Gynaecol
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY OF INDIA -> J Obstet Gynaecol India
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY OF THE BRITISH COMMONWEALTH -> J Obstet Gynaecol Br Commonw
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH -> J Obstet Gynaecol Res
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE -> J Occup Environ Med
JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH PSYCHOLOGY -> J Occup Health Psychol
JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE -> J Occup Med
JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY -> J Ocul Pharmacol
JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS -> J Ocul Pharmacol Ther
JOURNAL OF OPHTHALMIC NURSING AND TECHNOLOGY -> J Ophthalmic Nurs Technol
JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY -> J Oral Maxillofac Surg
JOURNAL OF ORAL IMPLANT AND TRANSPLANT SURGERY -> J Oral Implant Transplant Surg
JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY -> J Oral Implantol
JOURNAL OF ORAL MEDICINE -> J Oral Med
JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY -> J Oral Pathol
JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY AND MEDICINE -> J Oral Pathol Med
JOURNAL OF ORAL REHABILITATION -> J Oral Rehabil
JOURNAL OF ORAL SCIENCE -> J Oral Sci
JOURNAL OF ORAL SURGERY -> J Oral Surg
JOURNAL OF ORAL THERAPEUTICS AND PHARMACOLOGY -> J Oral Ther Pharmacol
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY -> J Org Chem
JOURNAL OF OROFACIAL ORTHOPEDICS -> J Orofac Orthop
JOURNAL OF OROFACIAL PAIN -> J Orofac Pain
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC AND SPORTS PHYSICAL THERAPY -> J Orthop Sports Phys Ther (do not use acronym JOSPT)
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH -> J Orthop Res
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SCIENCE -> J Orthop Sci
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC TRAUMA -> J Orthop Trauma
JOURNAL OF OSAKA DENTAL UNIVERSITY -> J Osaka Dent Univ
JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY. SUPPLEMENT -> J Otolaryngol Suppl
JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY -> J Otolaryngol
JOURNAL OF OUTCOME MEASUREMENT -> J Outcome Meas
JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY -> J Paediatr Dent
JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH -> J Paediatr Child Health
JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT -> J Pain Symptom Manage
JOURNAL OF PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION -> J Pak Med Assoc (-> JPMA)
JOURNAL OF PALLIATIVE CARE -> J Palliat Care
JOURNAL OF PARASITOLOGY -> J Parasitol
JOURNAL OF PARENTERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY -> J Parenter Sci Technol
JOURNAL OF PASTORAL CARE -> J Pastoral Care
JOURNAL OF PATHOLOGY -> J Pathol
JOURNAL OF PATHOLOGY AND BACTERIOLOGY -> J Pathol Bacteriol
JOURNAL OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY -> J Pediatr Adolesc Gynecol
JOURNAL OF PEDIATRIC AND PERINATAL NUTRITION -> J Pediatr Perinat Nutr
JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY -> J Pediatr Endocrinol
JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM -> J Pediatr Endocrinol Metab
JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION -> J Pediatr Gastroenterol Nutr
JOURNAL OF PEDIATRIC HEALTH CARE -> J Pediatr Health Care
JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY/ONCOLOGY -> J Pediatr Hematol Oncol
JOURNAL OF PEDIATRIC NEUROLOGY -> J Pediatr Neurol
JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING -> J Pediatr Nurs
JOURNAL OF PEDIATRIC ONCOLOGY NURSING -> J Pediatr Oncol Nurs
JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY -> J Pediatr Ophthalmol
JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND STRABISMUS -> J Pediatr Ophthalmol Strabismus
JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS. PART B -> J Pediatr Orthop B
JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPEDICS -> J Pediatr Orthop
JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY -> J Pediatr Psychol
JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY -> J Pediatr Surg
JOURNAL OF PEDIATRICS -> J Pediatr
JOURNAL OF PEDODONTICS -> J Pedod
JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH -> J Pept Res
JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING -> J Perianesth Nurs
JOURNAL OF PERINATAL AND NEONATAL NURSING -> J Perinat Neonatal Nurs
JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE -> J Perinat Med
JOURNAL OF PERINATOLOGY -> J Perinatol
JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH. SUPPLEMENT -> J Periodontal Res Suppl
JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH -> J Periodontal Res
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY -> J Periodontol
JOURNAL OF PERSONALITY -> J Pers
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY -> J Pers Soc Psychol
JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT -> J Pers Assess
JOURNAL OF PERSONALITY DISORDERS -> J Personal Disord
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS -> J Pharm Biomed Anal
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY -> J Pharm Sci Technol
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES -> J Pharm Sci
JOURNAL OF PHARMACOBIO-DYNAMICS -> J Pharmacobiodyn
JOURNAL OF PHARMACOKINETICS AND BIOPHARMACEUTICS -> J Pharmacokinet Biopharm
JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL METHODS -> J Pharmacol Toxicol Methods
JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL METHODS -> J Pharmacol Methods
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS -> J Pharmacol Exp Ther
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY -> J Pharm Pharmacol
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY. B, BIOLOGY -> J Photochem Photobiol B
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY -> J Phys Chem
JOURNAL OF PHYSICS E. SCIENTIFIC INSTRUMENTS -> J Phys [E]
JOURNAL OF PHYSIOLOGY, PARIS -> J Physiol Paris
JOURNAL OF PHYSIOLOGY -> J Physiol (Lond)
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY -> J Physiol Biochem
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY [PL] -> J Physiol Pharmacol
JOURNAL OF PIERRE FAUCHARD ACADEMY -> J Pierre Fauchard Acad
JOURNAL OF PINEAL RESEARCH -> J Pineal Res
JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGICAL NURSING -> J Plast Reconstr Surg Nurs
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART A-1: POLYMER CHEMISTRY -> J Polym Sci [A1]
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE: PART A, GENERAL PAPERS -> J Polym Sci A
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART B. POLYMER LETTERS -> J Polym Sci [B]
JOURNAL OF POST ANESTHESIA NURSING -> J Post Anesth Nurs
JOURNAL OF POSTGRADUATE MEDICINE -> J Postgrad Med
JOURNAL OF PRACTICAL NURSING -> J Pract Nurs
JOURNAL OF PREVENTIVE DENTISTRY -> J Prev Dent
JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING -> J Prof Nurs
JOURNAL OF PROJECTIVE TECHNIQUES AND PERSONALITY ASSESSMENT -> J Proj Tech Pers Assess
JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY -> J Prosthet Dent
JOURNAL OF PROSTHODONTICS -> J Prosthodont
JOURNAL OF PROTEIN CHEMISTRY -> J Protein Chem
JOURNAL OF PROTOZOOLOGY -> J Protozool
JOURNAL OF PSYCHEDELIC DRUGS -> J Psychedelic Drugs
JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING -> J Psychiatr Ment Health Nurs
JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH SERVICES -> J Psychiatr Nurs
JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH -> J Psychiatr Res
JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROSCIENCE -> J Psychiatry Neurosci
JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS -> J Psychoactive Drugs
JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH -> J Psycholinguist Res
JOURNAL OF PSYCHOLOGY -> J Psychol
JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY -> J Psychopharmacol (Oxf)
JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL NURSING AND MENTAL HEALTH SERVICES -> J Psychosoc Nurs Ment Health Serv
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY -> J Psychosom Obstet Gynaecol
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH -> J Psychosom Res
JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY PRACTICE AND RESEARCH -> J Psychother Pract Res
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH DENTISTRY -> J Public Health Dent
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH MEDICINE -> J Public Health Med
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY -> J Public Health Policy
JOURNAL OF QUALITY IN CLINICAL PRACTICE -> J Qual Clin Pract
JOURNAL OF RADIATION RESEARCH -> J Radiat Res (Tokyo)
JOURNAL OF RADIOLOGICAL PROTECTION -> J Radiol Prot
JOURNAL OF RECEPTOR AND SIGNAL TRANSDUCTION RESEARCH -> J Recept Signal Transduct Res
JOURNAL OF RECEPTOR RESEARCH -> J Recept Res
JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY -> J Reconstr Microsurg
JOURNAL OF REFRACTIVE AND CORNEAL SURGERY -> J Refract Corneal Surg
JOURNAL OF REFRACTIVE SURGERY -> J Refract Surg
JOURNAL OF REHABILITATION -> J Rehabil
JOURNAL OF REHABILITATION R AND D -> J Rehabil R D
JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND DEVELOPMENT. CLINICAL SUPPLEMENT -> J Rehabil Res Dev Clin Suppl
JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND DEVELOPMENT -> J Rehabil Res Dev
JOURNAL OF RELIGIOUS HEALTH -> J Rel Health
JOURNAL OF RENAL NUTRITION -> J Ren Nutr
JOURNAL OF REPRODUCTION AND FERTILITY. ABSTRACT SERIES -> J Reprod Fertil Abstr Ser
JOURNAL OF REPRODUCTION AND FERTILITY. SUPPLEMENT -> J Reprod Fertil Suppl
JOURNAL OF REPRODUCTION AND FERTILITY -> J Reprod Fertil
JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY -> J Reprod Immunol
JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE -> J Reprod Med
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY. SUPPLEMENT -> J Rheumatol Suppl
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY -> J Rheumatol
JOURNAL OF RURAL HEALTH -> J Rural Health
JOURNAL OF SCHOOL HEALTH -> J Sch Health
JOURNAL OF SCHOOL NURSING -> J Sch Nurs
JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT -> J Sci Med Sport
JOURNAL OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS -> J Sci Instrum
JOURNAL OF SEX AND MARITAL THERAPY -> J Sex Marital Ther
JOURNAL OF SEX RESEARCH -> J Sex Res
JOURNAL OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY -> J Shoulder Elbow Surg
JOURNAL OF SLEEP RESEARCH -> J Sleep Res
JOURNAL OF SMALL ANIMAL PRACTICE -> J Small Anim Pract
JOURNAL OF SMOOTH MUSCLE RESEARCH -> J Smooth Muscle Res
JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY -> J Soc Psychol
JOURNAL OF SPEECH, LANGUAGE, AND HEARING RESEARCH -> J Speech Lang Hear Res
JOURNAL OF SPEECH AND HEARING DISORDERS -> J Speech Hear Disord
JOURNAL OF SPEECH AND HEARING RESEARCH -> J Speech Hear Res
JOURNAL OF SPINAL CORD MEDICINE -> J Spinal Cord Med
JOURNAL OF SPINAL DISORDERS -> J Spinal Disord
JOURNAL OF SPORT REHABILITATION -> J Sport Rehabil
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE -> J Sports Med
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS -> J Sports Med Phys Fitness
JOURNAL OF SPORTS SCIENCES -> J Sports Sci
JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY -> J Steroid Biochem
JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY -> J Steroid Biochem Mol Biol
JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY -> J Struct Biol
JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL. SUPPLEMENT -> J Stud Alcohol Suppl
JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL -> J Stud Alcohol
JOURNAL OF SUBMICROSCOPIC CYTOLOGY -> J Submicrosc Cytol
JOURNAL OF SUBMICROSCOPIC CYTOLOGY AND PATHOLOGY -> J Submicrosc Cytol Pathol
JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE -> J Subst Abuse
JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE TREATMENT -> J Subst Abuse Treat
JOURNAL OF SUPRAMOLECULAR STRUCTURE. SUPPLEMENT -> J Supramol Struct Suppl
JOURNAL OF SUPRAMOLECULAR STRUCTURE -> J Supramol Struct
JOURNAL OF SUPRAMOLECULAR STRUCTURE AND CELLULAR BIOCHEMISTRY. SUPPLEMENT -> J Supramol Struct Cell Biochem Suppl
JOURNAL OF SUPRAMOLECULAR STRUCTURE AND CELLULAR BIOCHEMISTRY -> J Supramol Struct Cell Biochem
JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY. SUPPLEMENT -> J Surg Oncol Suppl
JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY -> J Surg Oncol
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH -> J Surg Res
JOURNAL OF TAIBAH UNIVERSITY MEDICAL SCIENCES -> J Taibah Univ Med Sci
JOURNAL OF TEACHERS ASSOCIATION [Bangladesh] -> J Teachers Assoc
JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE -> J Telemed Telecare
JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA -> J Acoust Soc Am
JOURNAL OF THE AIR AND WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION -> J Air Waste Manag Assoc
JOURNAL OF THE AIR POLLUTION CONTROL ASSOCIATION -> (previously) J Air Pollut Control Assoc; (now) JAPCA
JOURNAL OF THE AIR POLLUTION CONTROL ASSOCIATION -> 
JOURNAL OF THE ALL INDIA DENTAL ASSOCIATION -> J All India Dent Assoc
JOURNAL OF THE ALL-INDIA OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY -> J All India Ophthalmol Soc
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY -> J Am Acad Audiol
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY -> J Am Acad Child Adolesc Psychiatry
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD PSYCHIATRY -> J Am Acad Child Psychiatry
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY -> J Am Acad Dermatol
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF GOLD FOIL OPERATORS -> J Am Acad Gold Foil Oper
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF NURSE PRACTITIONERS -> J Am Acad Nurse Pract
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS -> J Am Acad Orthop Surg
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE LAW -> J Am Acad Psychiatry Law
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF PSYCHOANALYSIS -> J Am Acad Psychoanal
JOURNAL OF THE AMERICAN ANIMAL HOSPITAL ASSOCIATION -> J Am Anim Hosp Assoc
JOURNAL OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF GYNECOLOGIC LAPAROSCOPISTS -> J Am Assoc Gynecol Laparosc
JOURNAL OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF NEPHROLOGY NURSES AND TECHNICIANS -> J Am Assoc Nephrol Nurses Tech
JOURNAL OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS -> J Am Assoc Nurse Anesth
JOURNAL OF THE AMERICAN AUDIOLOGY SOCIETY -> J Am Audiol Soc
JOURNAL OF THE AMERICAN AUDITORY SOCIETY -> J Am Aud Soc
JOURNAL OF THE AMERICAN BOARD OF FAMILY PRACTICE -> J Am Board Fam Pract
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY -> J Am Chem Soc
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE HEALTH ASSOCIATION -> J Am Coll Health Assoc
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY -> J Am Coll Cardiol
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF DENTISTS -> J Am Coll Dent
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS -> JACEP
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION -> J Am Coll Nutr
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS -> J Am Coll Surg
JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (EDIZIONE ITALIANA) -> J Am Dent Assoc (Ed Ital)
JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION -> J Am Dent Assoc
JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL HYGIENISTS ASSOCIATION -> J Am Dent Hyg Assoc
JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL SOCIETY OF ANESTHESIOLOGY -> J Am Dent Soc Anesthesiol
JOURNAL OF THE AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION -> J Am Diet Assoc
JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY -> J Am Geriatr Soc
JOURNAL OF THE AMERICAN INSTITUTE OF HOMEOPATHY -> J Am Inst Homeopath
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION -> JAMA
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION -> J Am Med Inform Assoc
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL WOMENS ASSOCIATION -> J Am Med Wom Assoc
JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION. SUPPLEMENT -> J Am Mosq Control Assoc Suppl
JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION -> J Am Mosq Control Assoc
JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY -> J Am Oil Chem Soc
JOURNAL OF THE AMERICAN OPTOMETRIC ASSOCIATION -> J Am Optom Assoc
JOURNAL OF THE AMERICAN OSTEOPATHIC ASSOCIATION -> J Am Osteopath Assoc
JOURNAL OF THE AMERICAN PARAPLEGIA SOCIETY -> J Am Paraplegia Soc
JOURNAL OF THE AMERICAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATION -> J Am Pharm Assoc
JOURNAL OF THE AMERICAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATION -> J Am Pharm Assoc (Wash)
JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION -> J Am Podiatr Med Assoc (since 1984, previously: J Am Podiatry Assoc)
JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRY ASSOCIATION -> J Am Podiatry Assoc (after 1984: J Am Podiatr Med Assoc)
JOURNAL OF THE AMERICAN PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION -> J Am Psychoanal Assoc
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR GERIATRIC DENTISTRY -> J Am Soc Geriatr Dent
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY -> J Am Soc Mass Spectrom
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR PREVENTIVE DENTISTRY -> J Am Soc Prev Dent
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY -> J Am Soc Echocardiogr
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY -> J Am Soc Nephrol
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF PSYCHOSOMATIC DENTISTRY AND MEDICINE -> J Am Soc Psychosom Dent Med
JOURNAL OF THE AMERICAN VENEREAL DISEASE ASSOCIATION -> J Am Vener Dis Assoc
JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION -> J Am Vet Med Assoc
JOURNAL OF THE ANATOMICAL SOCIETY OF INDIA -> J Anat Soc India
JOURNAL OF THE ARKANSAS MEDICAL SOCIETY -> J Ark Med Soc
JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR ACADEMIC MINORITY PHYSICIANS -> J Assoc Acad Minor Phys
JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR PHYSICAL AND MENTAL REHABILITATION -> J Assoc Phys Ment Rehabil
JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF NURSES IN AIDS CARE -> J Assoc Nurses AIDS Care
JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF PEDIATRIC ONCOLOGY NURSES -> J Assoc Pediatr Oncol Nurses
JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF PHYSICIANS OF INDIA -> J Assoc Physicians India
JOURNAL OF THE AUSTRALIAN INSTITUTE OF SURGICAL AND DENTAL TECHNICIANS (MELBOURNE) -> J Aust Inst Surg Dent Tech
JOURNAL OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM -> J Auton Nerv Syst
JOURNAL OF THE BALTIMORE COLLEGE OF DENTAL SURGERY -> J Baltimore Coll Dent Surg
JOURNAL OF THE BERGEN COUNTY DENTAL SOCIETY -> J Bergen Cty Dent Soc
JOURNAL OF THE BIOLOGICAL PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION -> J Biol Photogr Assoc
JOURNAL OF THE BRITISH ENDODONTIC SOCIETY -> J Br Endod Soc
JOURNAL OF THE CALIFORNIA DENTAL ASSOCIATION -> J Calif Dent Assoc
JOURNAL OF THE CANADIAN ASSOCIATION OF RADIOLOGISTS -> J Can Assoc Radiol
JOURNAL OF THE CANADIAN DENTAL ASSOCIATION -> J Can Dent Assoc
JOURNAL OF THE CATHOLIC NURSES GUILD OF ENGLAND AND WALES -> J Cathol Nurses Guild Engl Wales
JOURNAL OF THE CHARLES H. TWEED INTERNATIONAL FOUNDATION -> J Charles H. Tweed Int Found
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. PERKIN TRANSACTIONS 1 -> J Chem Soc [Perkin 1]
JOURNAL OF THE COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS -> J Coll Gen Pract
JOURNAL OF THE COLLEGE OF RADIOLOGISTS OF AUSTRALASIA -> J Coll Radiol Australas
JOURNAL OF THE COLORADO DENTAL ASSOCIATION -> J Colo Dent Assoc
JOURNAL OF THE DENTAL ASSOCIATION OF SOUTH AFRICA -> J Dent Assoc S Afr
JOURNAL OF THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND -> J Dent Assoc Thai
JOURNAL OF THE DENTAL AUXILIARIES -> J Dent Aux
JOURNAL OF THE DENTAL GUIDANCE COUNCIL ON THE HANDICAPPED -> J Dent Guid Counc Handicap
JOURNAL OF THE DENTAL SCHOOL, NATIONAL UNIVERSITY OF IRAN -> J Dent Sch Natl Univ Iran
JOURNAL OF THE EGYPTIAN MEDICAL ASSOCIATION -> J Egypt Med Assoc
JOURNAL OF THE EGYPTIAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION -> J Egypt Public Health Assoc
JOURNAL OF THE EGYPTIAN SOCIETY OF PARASITOLOGY -> J Egypt Soc Parasitol
JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY -> J Eur Acad Dermatol Venereol
JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BEHAVIOR -> J Exp Anal Behav
JOURNAL OF THE FLORIDA MEDICAL ASSOCIATION -> J Fla Med Assoc [better but used abbrev.: JFMA]
JOURNAL OF THE FLORIDA STATE DENTAL SOCIETY -> J Fla State Dent Soc
JOURNAL OF THE FORMOSAN MEDICAL ASSOCIATION -> J Formos Med Assoc
JOURNAL OF THE GEORGIA DENTAL ASSOCIATION -> J Ga Dent Assoc
JOURNAL OF THE GREATER HOUSTON DENTAL SOCIETY -> J Gt Houst Dent Soc
JOURNAL OF THE HAWAII DENTAL ASSOCIATION -> J Hawaii Dent Assoc
JOURNAL OF THE HAWAII STATE DENTAL ASSOCIATION -> J Hawaii State Dent Assoc
JOURNAL OF THE HISTORY OF DENTISTRY -> J Hist Dent
JOURNAL OF THE HISTORY OF MEDICINE AND ALLIED SCIENCES -> J Hist Med Allied Sci
JOURNAL OF THE HISTORY OF THE BEHAVIORAL SCIENCES -> J Hist Behav Sci
JOURNAL OF THE HOUSTON DISTRICT DENTAL SOCIETY -> J Houston Dist Dent Soc
JOURNAL OF THE INDIAN ACADEMY OF DENTISTRY -> J Indian Acad Dent
JOURNAL OF THE INDIAN DENTAL ASSOCIATION -> J Indian Dent Assoc
JOURNAL OF THE INDIAN MEDICAL ASSOCIATION -> J Indian Med Assoc
JOURNAL OF THE INDIAN MEDICAL PROFESSION -> J Indian Med Prof
JOURNAL OF THE INDIAN ORTHODONTIC SOCIETY -> J Indian Orthod Soc
JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF PEDODONTICS AND PREVENTIVE DENTISTRY -> J Indian Soc Pedod Prev Dent
JOURNAL OF THE INDIANA DENTAL ASSOCIATION -> J Indiana Dent Assoc
JOURNAL OF THE INDIANA STATE DENTAL ASSOCIATION -> J Indiana State Dent Assoc
JOURNAL OF THE INDIANA STATE MEDICAL ASSOCIATION -> J Indiana State Med Assoc
JOURNAL OF THE INDIANAPOLIS DISTRICT DENTAL SOCIETY -> J Indianap Dist Dent Soc
JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DENTISTRY FOR CHILDREN -> J Int Assoc Dent Child
JOURNAL OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF DENTISTS; JAPAN SECTION -> J Int Coll Dent (Jpn)
JOURNAL OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEONS -> J Int Coll Surg
JOURNAL OF THE INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY -> J Int Neuropsychol Soc
JOURNAL OF THE IOWA MEDICAL SOCIETY -> J Iowa Med Soc
JOURNAL OF THE IRAN DENTAL ASSOCIATION -> J Iran Dent Assoc
JOURNAL OF THE IRISH DENTAL ASSOCIATION -> J Ir Dent Assoc
JOURNAL OF THE IRISH MEDICAL ASSOCIATION -> J Ir Med Assoc
JOURNAL OF THE JAPANESE OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL SOCIETY -> J Jpn Obstet Gynecol Soc
JOURNAL OF THE KANSAS DENTAL ASSOCIATION -> J Kans Dent Assoc
JOURNAL OF THE KANSAS MEDICAL SOCIETY -> J Kans Med Soc
JOURNAL OF THE KANSAS STATE DENTAL ASSOCIATION -> J Kans State Dent Assoc
JOURNAL OF THE KENTUCKY DENTAL ASSOCIATION -> J Ky Dent Assoc
JOURNAL OF THE KENTUCKY MEDICAL ASSOCIATION -> J Ky Med Assoc
JOURNAL OF THE KOREAN RESEARCH SOCIETY FOR DENTAL HYPNOSIS -> J Korean Res Soc Dent Hypn
JOURNAL OF THE LOUISIANA DENTAL ASSOCIATION -> J La Dent Assoc
JOURNAL OF THE LOUISIANA STATE MEDICAL SOCIETY -> J La State Med Soc
JOURNAL OF THE MACOMB DENTAL SOCIETY -> J Macomb Dent Soc
JOURNAL OF THE MAINE MEDICAL ASSOCIATION -> J Maine Med Assoc
JOURNAL OF THE MARYLAND STATE DENTAL ASSOCIATION -> J Md State Dent Assoc
JOURNAL OF THE MASSACHUSETTS DENTAL SOCIETY -> J Mass Dent Soc
JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF GEORGIA -> J Med Assoc Ga
JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND -> J Med Assoc Thai
JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THE STATE OF ALABAMA -> J Med Assoc State Ala
JOURNAL OF THE MEDICAL SOCIETY OF NEW JERSEY -> J Med Soc N J
JOURNAL OF THE MERCER DENTAL SOCIETY -> J Mercer Dent Soc
JOURNAL OF THE MICHIGAN STATE DENTAL ASSOCIATION -> J Mich State Dent Assoc
JOURNAL OF THE MISSISSIPPI STATE MEDICAL ASSOCIATION -> J Miss State Med Assoc
JOURNAL OF THE MISSOURI DENTAL ASSOCIATION -> J Mo Dent Assoc
JOURNAL OF THE MOUNT SINAI HOSPITAL, NEW YORK -> J Mt Sinai Hosp N Y
JOURNAL OF THE NATIONAL ANALGESIA SOCIETY -> J Natl Analg Soc
JOURNAL OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF SEVENTH-DAY ADVENTIST DENTISTS -> J Natl Assoc Seventh Day Advent Dent
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE -> J Natl Cancer Inst
JOURNAL OF THE NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION -> J Natl Med Assoc
JOURNAL OF THE NEBRASKA DENTAL ASSOCIATION -> J Nebr Dent Assoc
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES -> J Neurol Sci
JOURNAL OF THE NEW JERSEY DENTAL ASSOCIATION -> J N J Dent Assoc
JOURNAL OF THE NEW JERSEY DENTAL HYGIENISTS ASSOCIATION -> J N J Dent Hyg Assoc
JOURNAL OF THE NEW JERSEY STATE DENTAL SOCIETY -> J N J State Dent Soc
JOURNAL OF THE NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION -> J N Y State Nurses Assoc
JOURNAL OF THE NEW YORK STATE SCHOOL NURSE TEACHERS ASSOCIATION -> J N Y State Sch Nurse Teach Assoc
JOURNAL OF THE NEW YORK STATE SCHOOL NURSE-TEACHERS ASSOCIATION -> J N Y State Sch Nurse Teach Assoc
JOURNAL OF THE NIGERIA ASSOCIATION OF DENTAL STUDENTS -> J Niger Assoc Dent Stud
JOURNAL OF THE NORTH CAROLINA DENTAL SOCIETY -> J N C Dent Soc
JOURNAL OF THE ONTARIO DENTAL ASSOCIATION -> J Ont Dent Assoc
JOURNAL OF THE OPERATING ROOM RESEARCH INSTITUTE -> J Oper Room Res Inst
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA -> J Opt Soc Am
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A. OPTICS, IMAGE SCIENCE, AND VISION -> J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A. OPTICS AND IMAGE SCIENCE -> J Opt Soc Am A
JOURNAL OF THE OREGON DENTAL ASSOCIATION -> J Oreg Dent Assoc
JOURNAL OF THE OSAKA UNIVERSITY DENTAL SCHOOL -> J Osaka Univ Dent Sch
JOURNAL OF THE OSLO CITY HOSPITALS -> J Oslo City Hosp
JOURNAL OF THE OTO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY OF AUSTRALIA -> J Otolaryngol Soc Aust
JOURNAL OF THE PARENTERAL DRUG ASSOCIATION -> J Parenter Drug Assoc
JOURNAL OF THE PHILADELPHIA COUNTY DENTAL SOCIETY -> J Phila Cty Dent Soc
JOURNAL OF THE PHILIPPINE DENTAL ASSOCIATION -> J Philipp Dent Assoc
JOURNAL OF THE PHILIPPINE FEDERATION OF PRIVATE MEDICAL PRACTITIONERS -> J Philipp Fed Priv Med Pract
JOURNAL OF THE PHILIPPINE MEDICAL ASSOCIATION -> J Philipp Med Assoc
JOURNAL OF THE RETICULOENDOTHELIAL SOCIETY -> J Reticuloendothel Soc
JOURNAL OF THE RHODE ISLAND STATE DENTAL SOCIETY -> J R I State Dent Soc
JOURNAL OF THE ROCKY MOUNTAIN ANALGESIA SOCIETY -> J Rocky Mt Analg Soc
JOURNAL OF THE ROYAL ARMY MEDICAL CORPS -> J R Army Med Corps
JOURNAL OF THE ROYAL COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS. OCCASIONAL PAPER -> J R Coll Gen Pract Occas Pap
JOURNAL OF THE ROYAL COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS -> J R Coll Gen Pract
JOURNAL OF THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF LONDON -> J R Coll Physicians Lond
JOURNAL OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF EDINBURGH -> J R Coll Surg Edinb
JOURNAL OF THE ROYAL MICROSCOPICAL SOCIETY -> J R Microsc Soc
JOURNAL OF THE ROYAL NAVAL MEDICAL SERVICE -> J R Nav Med Serv
JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF HEALTH -> J R Soc Health
JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE -> J R Soc Med
JOURNAL OF THE SAN ANTONIO DISTRICT DENTAL SOCIETY -> J San Antonio Dent Soc
JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE -> J Sci Food Agric
JOURNAL OF THE SEATTLE DISTRICT DENTAL SOCIETY -> J Seattle Dist Dent Soc
JOURNAL OF THE SINGAPORE PAEDIATRIC SOCIETY -> J Singapore Paediatr Soc
JOURNAL OF THE SOCIETY FOR GYNECOLOGIC INVESTIGATION -> J Soc Gynecol Investig
JOURNAL OF THE SOCIETY FOR HEALTH SYSTEMS -> J Soc Health Syst
JOURNAL OF THE SOCIETY OF LAPAROENDOSCOPIC SURGEONS -> J Soc Laparoendosc Surg
JOURNAL OF THE SOCIETY OF OCCUPATIONAL MEDICINE -> J Soc Occup Med
JOURNAL OF THE SOCIETY OF PEDIATRIC NURSES -> J Soc Pediatr Nurs
JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN SPEECH AND HEARING ASSOCIATION -> J S Afr Speech Hear Assoc
JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN VETERINARY ASSOCIATION -> J S Afr Vet Assoc
JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION -> J S Afr Vet Med Assoc
JOURNAL OF THE SOUTHERN CALIFORNIA DENTAL HYGIENISTS ASSOCIATION -> J South Calif State Dent Hyg Assoc
JOURNAL OF THE SOUTHERN ORTHOPAEDIC ASSOCIATION -> J South Orthop Assoc
JOURNAL OF THE TENNESSEE DENTAL ASSOCIATION -> J Tenn Dent Assoc
JOURNAL OF THE TENNESSEE MEDICAL ASSOCIATION -> J Tenn Med Assoc
JOURNAL OF THE TEXAS DENTAL HYGIENISTS ASSOCIATION -> J Texas Dent Hyg Assoc
JOURNAL OF THE WEST AUSTRALIAN NURSES -> J West Aust Nurses
JOURNAL OF THE WESTERN SOCIETY OF PERIODONTOLOGY / PERIODONTAL ABSTRACTS -> J West Soc Periodontal Periodontal Abstr
JOURNAL OF THE WISCONSIN DENTAL ASSOCIATION -> J Wis Dent Assoc
JOURNAL OF THE WISCONSIN STATE DENTAL SOCIETY -> J Wis State Dent Soc
JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY -> J Theor Biol
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY -> J Thorac Cardiovasc Surg
JOURNAL OF THORACIC IMAGING -> J Thorac Imaging
JOURNAL OF TONGJI MEDICAL UNIVERSITY -> J Tongji Med Univ
JOURNAL OF TOXICOLOGICAL SCIENCES -> J Toxicol Sci
JOURNAL OF TOXICOLOGY. CLINICAL TOXICOLOGY -> J Toxicol Clin Toxicol
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH. PART B, CRITICAL REVIEWS -> J Toxicol Environ Health B Crit Rev
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH. SUPPLEMENT -> J Toxicol Environ Health Suppl
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH -> J Toxicol Environ Health
JOURNAL OF TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES IN HEALTH AND DISEASE -> J Trace Elem Electrolytes Health Dis
JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY -> J Trace Elem Med Biol
JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE -> J Tradit Chin Med
JOURNAL OF TRANSCULTURAL NURSING -> J Transcult Nurs
JOURNAL OF TRANSFUSION MEDICINE [PL] -> J Transfus Med
JOURNAL OF TRANSPLANT COORDINATION -> J Transpl Coord
JOURNAL OF TRAUMA -> J Trauma
JOURNAL OF TRAUMA NURSING -> J Trauma Nurs
JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS -> J Trauma Stress
JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE -> J Travel Med
JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE -> J Trop Med Hyg
JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS -> J Trop Pediatr
JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS AND AFRICAN CHILD HEALTH -> J Trop Pediatr Afr Child Health
JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS AND ENVIRONMENTAL CHILD HEALTH -> J Trop Pediatr Environ Child Health
JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE -> J Ultrasound Med
JOURNAL OF ULTRASTRUCTURE AND MOLECULAR STRUCTURE RESEARCH -> J Ultrastruct Mol Struct Res
JOURNAL OF ULTRASTRUCTURE RESEARCH -> J Ultrastruct Res
JOURNAL OF URBAN HEALTH -> J Urban Health
JOURNAL OF UROLOGY -> J Urol
JOURNAL OF VASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY -> J Vasc Interv Radiol
JOURNAL OF VASCULAR NURSING -> J Vasc Nurs
JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH -> J Vasc Res
JOURNAL OF VASCULAR SURGERY -> J Vasc Surg
JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY -> J Vector Ecol
JOURNAL OF VESTIBULAR RESEARCH -> J Vestib Res
JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY -> J Vet Dent
JOURNAL OF VETERINARY DIAGNOSTIC INVESTIGATION -> J Vet Diagn Invest
JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE -> J Vet Intern Med
JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE -> J Vet Med Sci
JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS -> J Vet Pharmacol Ther
JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS -> J Viral Hepat
JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS -> J Virol Methods
JOURNAL OF VIROLOGY -> J Virol
JOURNAL OF VITAMINOLOGY -> J Vitaminol (Kyoto)
JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR -> J Vocat Behav
JOURNAL OF VOICE -> J Voice
JOURNAL OF WILDLIFE DISEASES -> J Wildl Dis
JOURNAL OF WOMEN AND AGING -> J Women Aging
JOURNAL OF WOMENS HEALTH -> J Womens Health
JOURNAL OF WOUND, OSTOMY AND CONTINENCE NURSING -> J Wound Ostomy Continence Nurs
JOURNAL OF WOUND CARE -> J Wound Care
JOURNAL OF ZOOLOGY -> J Zool
JOURNALEN SYKEPLEIEN -> J Sykepleien
JOURNALISM CONFERENCE AND WORKSHOP -> J Conf Workshop
JOURNALS OF GERONTOLOGY. SERIES A, BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES -> J Gerontol A Biol Sci Med Sci
JOURNALS OF GERONTOLOGY. SERIES B, PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES -> J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci
JOURNEES ANNUELLES DE DIABETOLOGIE DE L HOTEL-DIEU -> Journ Annu Diabetol Hotel Dieu
JPEN. JOURNAL OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION -> JPEN J Parenter Enteral Nutr
JPMA. JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION -> JPMA J Pak Med Assoc
JPO. JOURNAL OF PRACTICAL ORTHODONTICS -> JPO J Pract Orthod
JSLS / SOCIETY OF LAPAROENDOSCOPIC SURGEONS -> JSLS
JUGOSLAVENSKA GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA -> Jugosl Ginekol Opstet
JUGOSLAVENSKA GINEKOLOGIJA I PERINATOLOGIJA -> Jugosl Ginekol Perinatol
JUSTUS LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE -> Justus Liebigs Ann Chem
K REPORTS -> K Rep
KAIBOGAKU ZASSHI. JOURNAL OF ANATOMY -> Kaibogaku Zasshi
KAKU IGAKU [JAPANESE JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE] -> Kaku Igaku
KANAGAWA SHIGAKU -> Kanagawa Shigaku
KANGO -> Kango
KANGO GIJUTSU. JAPANESE JOURNAL OF NURSING ART -> Kango Gijutsu
KANGO KENKYU. JAPANESE JOURNAL OF NURSING RESEARCH -> Kango Kenkyu
KANGO KYOIKU. JAPANESE JOURNAL OF NURSES EDUCATION -> Kango Kyoiku
KANGO KYOSHITSU. JAPANESE JOURNAL OF THE NURSING CLASS -> Kango Kyoshitsu
KANGO TENBO. THE JAPANESE JOURNAL OF NURSING SCIENCE -> Kango Tenbo
KANGOGAKU ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF NURSING -> Kangogaku Zasshi
KANHO HAKHOE CHI [JOURNAL OF NURSES ACADEMIC SOCIETY] -> Kanho Hakhoe Chi
KANHOHAK TAMGU -> Kanhohak Tamgu
KANSAS MEDICINE -> Kans Med
KANSAS NURSE -> Kans Nurse
KANSENSHOGAKU ZASSHI. JOURNAL OF THE JAPANESE ASSOCIATION FOR INFECTIOUS DISEASES -> Kansenshogaku Zasshi
KAO-HSIUNG I HSUEH KO HSUEH TSA CHIH [KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES] -> Kao Hsiung I Hsueh Ko Hsueh Tsa Chih
KARDIOLOGIA POLSKA [PL] -> Kadiol Pol
KARDIOLOGIIA -> Kardiologiia
KASSENZAHNARZT; COLLOQUIUM MED DENT -> Kassenzahnarzt Colloq Med Dent
KATILOLEHTI; TIDSKRIFT FOR BARNMORSKOR -> Katilolehti
KEIO JOURNAL OF MEDICINE -> Keio J Med
KEISEI GEKA. JAPANESE JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY -> Keisei Geka
KEKKAKU -> Kekkaku
KENTUCKY DENTAL JOURNAL -> Ky Dent J
KENTUCKY NURSE -> Ky Nurse
KENTUCKY NURSES ASSOCIATION NEWSLETTER -> Ky Nurses Assoc Newsl
KENYA NURSING JOURNAL -> Kenya Nurs J
KHIRURGIIA -> Khirurgiia (Mosk)
KHIRURGIIA -> Khirurgiia (Sofiia)
KIDNEY AND BLOOD PRESSURE RESEARCH -> Kidney Blood Press Res
KIDNEY INTERNATIONAL. SUPPLEMENT -> Kidney Int Suppl
KIDNEY INTERNATIONAL -> Kidney Int
KINDERARZTLICHE PRAXIS -> Kinderarztl Prax
KINDERKRANKENSCHWESTER -> Kinderkrankenschwester
KING FAISAL SPECIALIST HOSPITAL MEDICAL JOURNAL -> King Faisal Spec Hosp Med J
KISAENGCHUNGHAK CHAPCHI. KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY -> Kisaengchunghak Chapchi
KITASATO ARCHIVES OF EXPERIMENTAL MEDICINE -> Kitasato Arch Exp Med
KLINICHESKAIA LABORATORNAIA DIAGNOSTIKA -> Klin Lab Diagn
KLINICHESKAIA MEDITSINA -> Klin Med (Mosk)
KLINICHNA KHIRURHIIA -> Klin Khir
KLINIKA I LECHENIE ZLOKACHESTVENNYKH NOVOOBRAZOVANII -> Klin Lech Zlokach Novoobraz
KLINIKA OCZNA [PL] -> Klin Oczna
KLINIKA PEDIATRYCZNA [PL] -> Klin Pediatr
KLINISCHE ANASTHESIOLOGIE UND INTENSIVTHERAPIE -> Klin Anasthesiol Intensivther
KLINISCHE MEDIZIN; OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR WISSENSCHAFTLICHE UND PRAKTISCHE MEDIZIN -> Klin Med Osterr Z Wiss Prakt Med
KLINISCHE MONATSBLATTER FUR AUGENHEILKUNDE -> Klin Monatsbl Augenheilkd
KLINISCHE PADIATRIE -> Klin Padiatr
KLINISCHE WOCHENSCHRIFT -> Klin Wochenschr
KLINISK SYGEPLEJE -> Klin Sygepleje
KNEE SURGERY, SPORTS TRAUMATOLOGY, ARTHROSCOPY -> Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc
KOBE DAIGAKU IGAKUBU KIYO. MEDICAL JOURNAL OF KOBE UNIVERSITY -> Kobe Daigaku Igakubu Kiyo
KOBE IKA DAIGAKU KIYO -> Kobe Ika Daigaku Kiyo
KOBE JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES -> Kobe J Med Sci
KOKU EISEI GAKKAI ZASSHI -> Koku Eisei Gakkai Zasshi
KOKUBYO GAKKAI ZASSHI. THE JOURNAL OF THE STOMATOLOGICAL SOCIETY, JAPAN -> Kokubyo Gakkai Zasshi
KOKURITSU IYAKUHIN SHOKUHIN EISEI KENKYUSHO HOKOKU -> Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyusho Hokoku
KOKYU TO JUNKAN. RESPIRATION AND CIRCULATION -> Kokyu To Junkan
KONTAKTOLOGIA I OPTYKA OKULISTYCZNA -> Kontaktol Opt Okulist
KOREAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE -> Korean J Intern Med
KOREAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY -> Korean J Ophthalmol
KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY -> Korean J Parasitol
KOSMICHESKAIA BIOLOGIIA I AVIAKOSMICHESKAIA MEDITSINA -> Kosm Biol Aviakosm Med
KOSMICHESKAIA BIOLOGIIA I MEDITSINA -> Kosm Biol Med
KRANKENPFLEGE. SOINS INFIRMIERS -> Krankenpfl Soins Infirm
KRANKENPFLEGE -> Krankenpflege (Frankf)
KRANKENPFLEGE JOURNAL -> Krankenpfl J
KRANKENSCHWESTER -> Krankenschwester
KREBSARZT -> Krebsarzt
KREBSFORSCHUNG UND KREBSBEKAMPFUNG -> Krebsforsch Krebsbekampf
KRITIEK -> Kritiek
KROC FOUNDATION SERIES -> Kroc Found Ser
KUMAMOTO IGAKKAI ZASSHI. JOURNAL OF THE KUMAMOTO MEDICAL SOCIETY -> Kumamoto Igakkai Zasshi
KUMAMOTO MEDICAL JOURNAL -> Kumamoto Med J
KURIER CHEMICZNY [PL] -> Kurier Chem
KURINIKARU SUTADI. CLINICAL STUDY -> Kurinikaru Sutadi
KURUME MEDICAL JOURNAL -> Kurume Med J
KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI [PL] -> Kwart Hist Nauki Techn
KWARTALNIK ORTOPEDYCZNY [PL] -> Kwart Ortoped
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY [PL] -> Kwart Pedag
KY REPORTS -> KY Rep
KYBERNETIK -> Kybernetik
KYOBU GEKA. JAPANESE JOURNAL OF THORACIC SURGERY -> Kyobu Geka
KYOTO DAIGAKU KOKUKAGAKU KIYO. BULLETIN OF STOMATOLOGY, KYOTO UNIVERSITY -> Kyoto Daigaku Kokukagaku Kiyo
KYUSHU JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE -> Kyushu J Med Sci
LA REPORTS -> LA Rep
LABORATORIO -> Laboratorio
LABORATORNOE DELO -> Lab Delo
LABORATORY AND RESEARCH METHODS IN BIOLOGY AND MEDICINE -> Lab Res Methods Biol Med
LABORATORY ANIMAL CARE -> Lab Anim Care
LABORATORY ANIMAL SCIENCE -> Lab Anim Sci
LABORATORY ANIMALS -> Lab Anim
LABORATORY INVESTIGATION -> Lab Invest
LABORATORY PRACTICE -> Lab Pract
LAHEY CLINIC FOUNDATION BULLETIN -> Lahey Clin Found Bull
LAKARTIDNINGEN -> Lakartidningen
LAMP -> Lamp
LAMPADA -> Lampada
LANCET -> Lancet
LANDARZT -> Landarzt
LANGENBECKS ARCHIV FUR CHIRURGIE. SUPPLEMENT. KONGRESSBAND -> Langenbecks Arch Chir Suppl Kongressbd
LANGENBECKS ARCHIV FUR CHIRURGIE. SUPPLEMENT II. VERHANDLUNGEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR CHIRURGIE -> Langenbecks Arch Chir Suppl II Verh Dtsch Ges Chir
LANGENBECKS ARCHIV FUR CHIRURGIE -> Langenbecks Arch Chir
LANGENBECKS ARCHIVES OF SURGERY -> Langenbecks Arch Surg
LANGUAGE AND SPEECH -> Lang Speech
LARC MEDICAL -> LARC Med
LARYNGO- RHINO- OTOLOGIE -> Laryngorhinootologie
LARYNGOLOGIE, RHINOLOGIE, OTOLOGIE -> Laryngol Rhinol Otol (Stuttg)
LARYNGOSCOPE -> Laryngoscope
LASERS IN SURGERY AND MEDICINE. SUPPLEMENT -> Lasers Surg Med Suppl
LASERS IN SURGERY AND MEDICINE -> Lasers Surg Med
LATTANTE -> Lattante
LAVAL MEDICAL -> Laval Med
LAVORI DELL ISTITUTO DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA, UNIVERSITA DEGLI STUDI PERUGIA -> Lav Ist Anat Istol Patol Univ Studi Perugia
LAVORO UMANO -> Lav Um
LAW, MEDICINE AND HEALTH CARE -> Law Med Health Care
LAW AND HUMAN BEHAVIOR -> Law Hum Behav
LDA JOURNAL -> LDA J
LEAGUE EXCHANGE -> League Exch
LEAGUE LINES -> League Lines
LEARNING AND MOTIVATION -> Learn Motiv
LEARNING CURVE -> Learn Curve
LEBENSVERSICHERUNGS MEDIZIN -> Lebensversicher Med
LEBER, MAGEN, DARM -> Leber Magen Darm
LEEDS DENTAL JOURNAL -> Leeds Dent J
LEGAL ASPECTS OF MEDICAL PRACTICE -> Leg Aspects Med Pract
LEGAL MEDICINE -> Leg Med
LEGAL MEDICINE ANNUAL -> Leg Med Annu
LEK I DEPRESJA [PL] -> Lek Depres
LEK W POLSCE [PL] -> Lek w Polsce
LEKARSKA VEDA V ZAHRANICI -> Lek Veda Zahr
LEKARSKE PRACE -> Lek Pr
LEKARZ POLSKI [PL] -> Lek Pol
LEKARZ RODZINNY [PL] -> Lek Rodzinny
LEKARZ WOJSKOWY [PL] -> Lek Wojsk
LENS AND EYE TOXICITY RESEARCH -> Lens Eye Toxic Res
LEPROSY IN INDIA -> Lepr India
LEPROSY REVIEW -> Lepr Rev
LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY -> Lett Appl Microbiol
LEUKEMIA -> Leukemia
LEUKEMIA AND LYMPHOMA -> Leuk Lymphoma
LEUKEMIA RESEARCH -> Leuk Res
 * LĘK I DEPRESJA [PL] -> Lęk Depres
LIFE SCIENCES. PART 1. PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY -> Life Sci I
LIFE SCIENCES. PART 2. BIOCHEMISTRY, GENERAL AND MOLECULAR BIOLOGY -> Life Sci II
LIFE SCIENCES -> Life Sci
LIFE SUPPORT SYSTEMS -> Life Support Syst
LIFE-THREATENING BEHAVIOR -> Life Threat Behav
LIFETIME DATA ANALYSIS -> Lifetime Data Anal
LIGAMENT -> Ligament
LIJECNICKI VJESNIK -> Lijec Vjesn
LIKARSKA SPRAVA -> Lik Sprava
LILLE CHIRURGICAL -> Lille Chir
LILLE MEDICAL -> Lille Med
LIN CHUANG ERH PI YEN HOU KO TSA CHIH :JOURNAL OF CLINICAL OTORHINOLARYNGOLOGY -> Lin Chuang Erh Pi Yen Hou Ko Tsa Chih
LIPIDS -> Lipids
LIPPINCOTT HEALTH PROMOTION LETTER -> Lippincott Health Promot Lett
LIPPINCOTTS PRIMARY CARE PRACTICE -> Lippincotts Prim Care Pract
LISTY BIOMETRYCZNE [PL] -> Listy Biometr
LITERATURE AND MEDICINE -> Lit Med
LIVER -> Liver
LIVER TRANSPLANTATION AND SURGERY -> Liver Transpl Surg
LLOYDIA -> Lloydia
LMT -> Lmt
LOG -> Log
LOMA LINDA UNIVERSITY DENTIST MAGAZINE -> Loma Linda Univ Dent Mag
LONDON CLINIC MEDICAL JOURNAL -> Lond Clin Med J
LONG TERM CARE QUARTERLY -> Long Term Care Q
LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI -> Lotta Contro Tuberc
LUNG -> Lung
LUNG CANCER -> Lung Cancer
LUPUS -> Lupus
LUTTE CONTRE LE CANCER -> Lutte Cancer
LYMPHOKINE AND CYTOKINE RESEARCH -> Lymphokine Cytokine Res
LYMPHOKINE RESEARCH -> Lymphokine Res
LYMPHOLOGY -> Lymphology
LYON CHIRURGICAL -> Lyon Chir
LYON MEDICAL -> Lyon Med
MÜNCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT -> Münch Med Wochenschr
MÜNCHNER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT - WYDANIE POLSKIE [PL] -> Münch Med Wochenschr (Ed Pol)
MA TSUI HSUEH TSA CHI [ANAESTHESIOLOGICA SINICA] -> Ma Tsui Hsueh Tsa Chi
MAANDSCHRIFT VOOR KINDERGENEESKUNDE -> Maandschr Kindergeneeskd
MAANEDSSKRIFT FOR PRAKTISK LAEGEGERNING -> Manedsskr Prakt Laegegern
MACROMOLECULES -> Macromolecules
MADJALAH PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA. JOURNAL OF THE INDONESIAN DENTAL ASSOCIATION -> Madj Persat Dokt Gigi Indones
MAGAZYN MEDYCZNY [PL] -> Mag Med
MAGAZYN OTOLARYNGOLOGINCZNY [PL] -> Mag Otolaryngol
MAGAZYN PIELEGNIARKI I POLOZNEJ [PL] -> Mag Piel Polozn
 * MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ [PL] -> Mag Piel Położn
MAGAZYN STOMATOLOGICZNY [PL] -> Mag Stomatol
MAGMA -> MAGMA
MAGNESIUM -> Magnesium
MAGNESIUM AND TRACE ELEMENTS -> Magnes Trace Elem
MAGNESIUM RESEARCH -> Magnes Res
MAGNETIC RESONANCE ANNUAL -> Magn Reson Annu
MAGNETIC RESONANCE IMAGING -> Magn Reson Imaging
MAGNETIC RESONANCE IMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA -> Magn Reson Imaging Clin N Am
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE -> Magn Reson Med
MAGNETIC RESONANCE QUARTERLY -> Magn Reson Q
MAGYAR TRAUMATOLOGIA, ORTHOPAEDIA ES HELYREALLITO SEBESZET -> Magy Traumatol Orthop Helyreallito Seb
MAGYAR TRAUMATOLOGIA, ORTOPEDIA, KEZSEBESZET, PLASZTIKAI SEBESZET -> Magy Traumatol Ortop Kezseb Plasztikai Seb
MAINE NURSE -> Maine Nurse
MAINLINES -> Mainlines
MAJALLAT NIQABAT ATTIBA AL-ASNNAN AL-URDUNIYAH -> Majallat Niqabat Attiba Alasnnan Alurduniyah
MAJALLAT TIBB AL-ASNAN AL-SURIYAH -> Majallat Tibb Alasnan Alsuriyah
MAJALLAT TIBB AL-FAMM AL-SURIYAH -> Majallat Tibb Alfamm Alsuriyah
MAJOR PROBLEMS IN CLINICAL PEDIATRICS -> Major Probl Clin Pediatr
MAJOR PROBLEMS IN CLINICAL SURGERY -> Major Probl Clin Surg
MAJOR PROBLEMS IN INTERNAL MEDICINE -> Major Probl Intern Med
MAJOR PROBLEMS IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY -> Major Probl Obstet Gynecol
MAJOR PROBLEMS IN PATHOLOGY -> Major Probl Pathol
MALACOLOGIA -> Malacologia
MALATTIE CARDIOVASCOLARI -> Mal Cardiovasc
MALAYSIAN DENTAL JOURNAL -> Malays Dent J
MALAYSIAN JOURNAL OF PATHOLOGY -> Malays J Pathol
MALE NURSES JOURNAL -> Male Nurses J
MAMMALIA -> Mammalia
MAMMALIAN GENOME -> Mamm Genome
MAN AND MEDICINE -> Man Med
MANCHESTER MEDICAL GAZETTE -> Manch Med Gaz
MANITOBA MEDICAL REVIEW -> Manit Med Rev
MAROC MEDICAL -> Maroc Med
MARSEILLE CHIRURGICAL -> Mars Chir
MARSEILLE MEDICAL -> Mars Med
MARYLAND MEDICAL JOURNAL -> Md Med J
MARYLAND NURSE -> Md Nurse
MARYLAND NURSING NEWS -> Md Nurs News
MARYLAND STATE MEDICAL JOURNAL -> Md State Med J
MASS SPECTROMETRY REVIEWS -> Mass Spectrom Rev
MASSACHUSETTS NURSE -> Mass Nurse
MASUI. JAPANESE JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY -> Masui
MATERIA MEDICA POLONA [PL] -> Mater Med Pol
MATERNAL-CHILD NURSING JOURNAL -> Matern Child Nurs J
MATERNIDADE E INFANCIA -> Matern Infanc (Sao Paulo)
MATERNITE -> Maternite
MATHEMATICAL BIOSCIENCES -> Math Biosci
MATRIX. SUPPLEMENT -> Matrix Suppl
MATRIX -> Matrix
MATRIX BIOLOGY -> Matrix Biol
MATURITAS -> Maturitas
MAYAN -> Mayan
MAYO CLINIC HEALTH LETTER -> Mayo Clin Health Lett
MAYO CLINIC PROCEEDINGS -> Mayo Clin Proc
MCGILL DENTAL REVIEW -> Mcgill Dent Rev
MCN; AMERICAN JOURNAL OF MATERNAL CHILD NURSING -> MCN Am J Matern Child Nurs
MD COMPUTING -> MD Comput
MEAD JOHNSON SYMPOSIUM ON PERINATAL AND DEVELOPMENTAL MEDICINE -> Mead Johnson Symp Perinat Dev Med
MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT -> Mech Ageing Dev
MECHANISMS OF DEVELOPMENT -> Mech Dev
MEDECINE ET AUDIO VISION -> Med Audio Vis
MEDECINE ET CHIRURGIE DIGESTIVES -> Med Chir Dig
MEDECINE ET HYGIENE -> Med Hyg (Geneve)
MEDECINE INFANTILE -> Med Infant (Paris)
MEDECINE INTERNE -> Med Interne
MEDECINE LEGALE ET DOMMAGE CORPOREL -> Med Leg Dommage Corpor
MEDECINE TROPICALE -> Med Trop (Mars)
MEDIATORS OF INFLAMMATION -> Mediators Inflamm
MEDICAL AFFAIRS -> Med Aff
MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING -> Med Biol Eng
MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING AND COMPUTING -> Med Biol Eng Comput
MEDICAL AND BIOLOGICAL ILLUSTRATION -> Med Biol Illus
MEDICAL AND PEDIATRIC ONCOLOGY. SUPPLEMENT -> Med Pediatr Oncol Suppl
MEDICAL AND PEDIATRIC ONCOLOGY -> Med Pediatr Oncol
MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY -> Med Vet Entomol
MEDICAL ANNALS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA -> Med Ann Dist Columbia
MEDICAL ANTHROPOLOGY -> Med Anthropol
MEDICAL ANTHROPOLOGY QUARTERLY -> Med Anthropol Q
MEDICAL ART -> Med Art
MEDICAL ARTS AND SCIENCES -> Med Arts Sci
MEDICAL ASPECTS OF HUMAN SEXUALITY -> Med Aspects Hum Sex
MEDICAL BIOLOGY -> Med Biol
MEDICAL BULLETIN / VETERANS ADMINISTRATION -> Med Bull Vet Adm
MEDICAL CARE -> Med Care
MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW -> Med Care Res Rev
MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA -> Med Clin North Am
MEDICAL DECISION MAKING -> Med Decis Making
MEDICAL DOSIMETRY -> Med Dosim
MEDICAL EDUCATION -> Med Educ
MEDICAL ELECTRONICS AND BIOLOGICAL ENGINEERING -> Med Electron Biol Eng
MEDICAL ENGINEERING AND PHYSICS -> Med Eng Phys
MEDICAL GYNAECOLOGY, ANDROLOGY, AND SOCIOLOGY -> Med Gynaecol Androl Sociol
MEDICAL HISTORY. SUPPLEMENT -> Med Hist Suppl
MEDICAL HISTORY -> Med Hist
MEDICAL HYPOTHESES -> Med Hypotheses
MEDICAL IMAGE ANALYSIS -> Med Image Anal
MEDICAL INFORMATICS -> Med Inform (Lond)
MEDICAL INSTRUMENTATION -> Med Instrum
MEDICAL JOURNAL ARMED FORCES INDIA -> Med J Armed Forces India
MEDICAL JOURNAL OF AUSTRALIA -> Med J Aust
MEDICAL JOURNAL OF MALAYA -> Med J Malaya
MEDICAL JOURNAL OF MALAYSIA -> Med J Malaysia
MEDICAL JOURNAL OF OSAKA UNIVERSITY -> Med J Osaka Univ
MEDICAL JOURNAL OF ZAMBIA -> Med J Zambia
MEDICAL LABORATORY SCIENCES -> Med Lab Sci
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY -> Med Lab Technol
MEDICAL LETTER ON DRUGS AND THERAPEUTICS -> Med Lett Drugs Ther
MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY -> Med Microbiol Immunol (Berl)
MEDICAL MYCOLOGY -> Med Mycol
MEDICAL NEWSLETTER -> Med Newsl (London)
MEDICAL ONCOLOGY -> Med Oncol
MEDICAL ONCOLOGY AND TUMOR PHARMACOTHERAPY -> Med Oncol Tumor Pharmacother
MEDICAL PHYSICS -> Med Phys
MEDICAL PROGRESS THROUGH TECHNOLOGY -> Med Prog Technol
MEDICAL RADIOGRAPHY AND PHOTOGRAPHY -> Med Radiogr Photogr
MEDICAL RECORD NEWS -> Med Rec News
MEDICAL RESEARCH COUNCIL SPECIAL REPORT SERIES -> Med Res Counc Spec Rep Ser (Lond)
MEDICAL RESEARCH ENGINEERING -> Med Res Eng
MEDICAL SCIENCE MONITOR [PL] -> Med Sci Monit (older version: Med Sci Mon)
MEDICAL SECTION PROCEEDINGS -> Med Sect Proc
MEDICAL SERVICES JOURNAL, CANADA -> Med Serv J Can
MEDICAL TEACHER -> Med Teach
MEDICAL TIMES -> Med Times
MEDICAL TOXICOLOGY -> Med Toxicol
MEDICAL TOXICOLOGY AND ADVERSE DRUG EXPERIENCE -> Med Toxicol Adverse Drug Exp
MEDICAL TRIAL TECHNIQUE QUARTERLY -> Med Trial Tech Q
MEDICAL/DENTAL JOURNAL -> Med Dent J
MEDICAMUNDI -> Medicamundi
MEDICINA -> Medicina (B Aires)
MEDICINA -> Medicina (Firenze)
MEDICINA -> Medicina (Madr)
MEDICINA -> Medicina (Mex)
MEDICINA CLINICA -> Med Clin (Barc)
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE -> Med Clin Sper
MEDICINA CONTEMPORANEA -> Med Contemp
MEDICINA CUTANEA IBERO-LATINO-AMERICANA -> Med Cutan Ibero Lat Am
MEDICINA DEL LAVORO -> Med Lav
MEDICINA DELLO SPORT -> Med Sport (Roma)
MEDICINA ESPANOLA -> Med Esp
MEDICINA ET PHARMACOLOGIA EXPERIMENTALIS. INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE -> Med Pharmacol Exp Int J Exp Med
MEDICINA EXPERIMENTALIS. INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE -> Med Exp Int J Exp Med
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION -> Med Fis Rehabil
MEDICINA INTERNA -> Med Interna
MEDICINA INTERNA -> Med Interna (Bucur)
MEDICINA NEI SECOLI -> Med Secoli
MEDICINA PANAMERICANA -> Med Panam
MEDICINA SPORTIVA [PL] -> Med Sport
MEDICINA SPORTIVA PRACTICA [PL] -> Med Sport Pract
MEDICINA THORACALIS -> Med Thorac
MEDICINA TROPICAL -> Med Trop (Madr)
MEDICINA Y CIRUGIA DE GUERRA -> Med Cir Guerra
MEDICINAL RESEARCH REVIEWS -> Med Res Rev
MEDICINE, CONFLICT AND SURVIVAL -> Med Confl Surviv
MEDICINE, SCIENCE AND THE LAW -> Med Sci Law
MEDICINE -> Medicine (Baltimore)
MEDICINE AND HEALTH, RHODE ISLAND -> Med Health R I
MEDICINE AND LAW -> Med Law
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS -> Med Sci Sports
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE -> Med Sci Sports Exerc
MEDICINE AND WAR -> Med War
MEDICINSKI ARHIV -> Med Arh
MEDICINSKI GLASNIK -> Med Glas
MEDICINSKI PREGLED -> Med Pregl
MEDICO-LEGAL BULLETIN -> Med Leg Bull
MEDICO-LEGAL JOURNAL -> Med Leg J
MEDICOGRAPHIA [PL] -> Medicographia
MEDICUS - MIESIECZNIK OKREGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W LUBLINIE [PL] -> Medicus Mies Okreg Izby Lek Lublin
 * MEDICUS - MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W LUBLINIE [PL] -> Medicus Mies Okreg Izby Lek Lublin
MEDINFO -> Medinfo
MEDIPRESS - CHOROBY UKLADU ODDECHOWEGO [PL] -> Medipress Chor Ukl Oddech
 * MEDIPRESS - CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO [PL] -> Medipress Chor Ukł Oddech
MEDIPRESS - DERMATOLOGIA [PL] -> Medipress Dermatol
MEDIPRESS - GASTROENTEROLOGIA [PL] -> Medipress Gastroenterol
MEDIPRESS - GINEKOLOGIA I POLOZNICTWO [PL] -> Medipress Gin Polozn
 * MEDIPRESS - GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO [PL] -> Medipress Gin Położn
MEDIPRESS - KARDIOLOGIA [PL] -> Medipress Kardiol
MEDIPRESS - PEDIATRIA [PL] -> Medipress Pediatr
MEDIPRESS - PSYCHIATRIA I NEUROLOGIA [PL] -> Medipress Psychiatr Neurol
MEDITSINA TRUDA I PROMYSHLENNAIA EKOLOGIIA -> Med Tr Prom Ekol
MEDITSINSKAIA PARAZITOLOGIIA I PARAZITARNYE BOLEZNI -> Med Parazitol (Mosk)
MEDITSINSKAIA PROMYSHLENNOST SSSR -> Med Prom SSSR
MEDITSINSKAIA RADIOLOGIIA -> Med Radiol (Mosk)
MEDITSINSKAIA SESTRA -> Med Sestra
MEDITSINSKAIA TEKHNIKA -> Med Tekh
MEDIUM - BIULETYN DOLNOSLASKIEJ IZBY LEKARSKIEJ [PL] -> Medium Biul Dolnoslask Izby Lek
 * MEDIUM - BIULETYN DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ [PL] -> Medium Biul Dolnośląsk Izby Lek
MEDIZIN UND GESELLSCHAFT -> Med Ges
MEDIZIN UND SPORT -> Med Sport (Berl)
MEDIZINHISTORISCHES JOURNAL -> Medizinhist J
MEDIZINISCHE KLINIK. SUPPLEMENT -> Med Klin Suppl
MEDIZINISCHE KLINIK [KLINIK-AUSG.] -> Med Klin [Klin]
MEDIZINISCHE KLINIK [PRAXIS-AUSG.] -> Med Klin [Prax]
MEDIZINISCHE KLINIK -> Med Klin
MEDIZINISCHE LABORATORIUM -> Med Lab (Stuttg)
MEDIZINISCHE MONATSSCHRIFT -> Med Monatsschr
MEDIZINISCHE MONATSSCHRIFT FUR PHARMAZEUTEN -> Med Monatsschr Pharm
MEDIZINISCHE WELT -> Med Welt
MEDSCAPE WOMENS HEALTH -> Medscape Womens Health
MEDSURG NURSING -> Medsurg Nurs
MEDYCYNA 2000 [PL] -> Medycyna 2000
MEDYCYNA DOSWIADCZALNA; POZNANSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIOL NAUK [PL] -> Med Dosw
MEDYCYNA DOSWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA [PL] -> Med Dosw Mikrobiol
 * MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA; POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK [PL] -> Med Dosw
 * MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA [PL] -> Med Dosw Mikrobiol
MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE [PL] -> Med Dydakt Wych
MEDYCYNA METABOLICZNA [PL] -> Med Metabol
MEDYCYNA NOWOZYTNA [PL] -> Med Nowozyt
 * MEDYCYNA NOWOŻYTNA [PL] -> Med Nowożyt
MEDYCYNA PO DYPLOMIE [PL] -> Medycyna Po Dyplomie
MEDYCYNA PRACY [PL] -> Med Pr
MEDYCYNA PRAKTYCZNA [PL] -> Med Prakt
MEDYCYNA PRAKTYCZNA - CHIRURGIA [PL] -> Med Prakt Chir
MEDYCYNA PRAKTYCZNA - ULTRASONOGRAFIA [PL] -> Med Prakt USG
MEDYCYNA SRODOWISKOWA [PL] -> Med Srod 
 * MEDYCYNA ŚRODOWISKOWA; INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO [PL] -> Med Srod
MEDYCYNA WETERYNARYJNA [PL] -> Med Weter
MEDYK [PL] -> Medyk
MEHARRI-DENT -> Meharri Dent
MEIKAI DAIGAKU SHIGAKU ZASSHI [JOURNAL OF MEIKAI UNIVERISTY SCHOOL OF DENTISTRY] -> Meikai Daigaku Shigaku Zasshi
MELANOMA RESEARCH -> Melanoma Res
MEMBRANE AND CELL BIOLOGY -> Membr Cell Biol
MEMBRANE BIOCHEMISTRY -> Membr Biochem
MEMBRANES -> Membranes
MEMOIRES DE L ACADEMIE DE CHIRURGIE -> Mem Acad Chir (Paris)
MEMOIRES DE L ACADEMIE ROYALE DE MEDECINE DE BELGIQUE -> Mem Acad R Med Belg
MEMORANDUM - MEDICAL RESEARCH COUNCIL -> Memo Med Res Counc
MEMORIAS DO INSTITUTO BUTANTAN -> Mem Inst Butantan
MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ -> Mem Inst Oswaldo Cruz
MEMORY -> Memory
MEMORY AND COGNITION -> Mem Cognit
MENOPAUSE -> Menopause
MENTAL HEALTH AND SOCIETY -> Ment Health Soc
MENTAL HEALTH CARE -> Ment Health Care
MENTAL HEALTH NURSING -> Ment Health Nurs
MENTAL HEALTH STATISTICAL NOTE -> Ment Health Stat Note
MENTAL HOSPITALS -> Ment Hosp
MENTAL HYGIENE -> Ment Hyg
MENTAL RETARDATION -> Ment Retard
MENTAL RETARDATION ABSTRACTS -> Ment Retard Abstr
MENTALIS -> Mentalis
MERCER DENTAL SOCIETY NEWSLETTER -> Mercer Dent Soc Newsl
METABOLIC, PEDIATRIC, AND SYSTEMIC OPHTHALMOLOGY -> Metab Pediatr Syst Ophthalmol
METABOLIC, PEDIATRIC AND SYSTEMIC OPHTHALMOLOGY -> Metab Pediatr Syst Ophthalmol
METABOLIC AND PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY -> Metab Pediatr Ophthalmol
METABOLIC BONE DISEASE AND RELATED RESEARCH -> Metab Bone Dis Relat Res
METABOLIC BRAIN DISEASE -> Metab Brain Dis
METABOLIC OPHTHALMOLOGY -> Metab Ophthalmol
METABOLISM: CLINICAL AND EXPERIMENTAL -> Metabolism
Metal ions in biological systems -> Met Ions Biol Syst
METHODS -> Methods
METHODS AND ACHIEVEMENTS IN EXPERIMENTAL PATHOLOGY -> Methods Achiev Exp Pathol
METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY -> Methods Find Exp Clin Pharmacol
METHODS IN CELL BIOLOGY -> Methods Cell Biol
METHODS IN ENZYMOLOGY -> Methods Enzymol
METHODS IN MEDICAL RESEARCH -> Methods Med Res
METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY -> Methods Mol Biol
METHODS OF BIOCHEMICAL ANALYSIS -> Methods Biochem Anal
METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE. SUPPLEMENT -> Methods Inf Med Suppl
METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE -> Methods Inf Med
MH -> MH
MICHIGAN LAW REVIEW -> Mich Law Rev
MICHIGAN MEDICINE -> Mich Med
MICHIGAN NURSE -> Mich Nurse
 MICROBIAL AND COMPARATIVE GENOMICS -> Microb Comp Genomics
MICROBIAL ECOLOGY -> Microb Ecol
MICROBIAL PATHOGENESIS -> Microb Pathog
MICROBIAL RELEASES -> Microb Releases
MICROBIOLOGIA, PARAZITOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA -> Microbiol Parazitol Epidemiol (Bucur)
MICROBIOLOGIA -> Microbiologia
MICROBIOLOGIA ESPANOLA -> Microbiol Esp
MICROBIOLOGICA -> Microbiologica
MICROBIOLOGICAL RESEARCH -> Microbiol Res
MICROBIOLOGICAL REVIEWS -> Microbiol Rev
MICROBIOLOGICAL SCIENCES -> Microbiol Sci
MICROBIOLOGY -> Microbiology
MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY -> Microbiol Immunol
MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS -> Microbiol Mol Biol Rev
MICROBIOS -> Microbios
MICROCHEMICAL JOURNAL -> Microchem J
MICROCIRCULATION, ENDOTHELIUM, AND LYMPHATICS -> Microcirc Endothelium Lymphatics
MICROCIRCULATION -> Microcirculation
MICRON -> Micron
MICROSCOPIA ELECTRONICA Y BIOLOGIA CELULAR -> Microsc Electron Biol Celular
MICROSCOPICA ACTA. SUPPLEMENT -> Microsc Acta Suppl
MICROSCOPICA ACTA -> Microsc Acta
MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE -> Microsc Res Tech
MICROSURGERY -> Microsurgery
MICROVASCULAR RESEARCH -> Microvasc Res
MIDDLE EAST DENTISTRY AND ORAL HEALTH -> Middle East Dent Oral Health
MIDDLE EAST HEALTH -> Middle East Health
MIDDLE EAST JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY -> Middle East J Anaesthesiol
MIDDLE EAST JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY -> Middle East J Anesthesiol
MIDWEST ALLIANCE IN NURSING JOURNAL -> Midwest Alliance Nurs J
MIDWESTERN DENTIST -> Midwest Dent
MIDWIFE, HEALTH VISITOR AND COMMUNITY NURSE -> Midwife Health Visit Community Nurse
MIDWIFE AND HEALTH VISITOR -> Midwife Health Visit
MIDWIFERY -> Midwifery
MIDWIFERY TODAY AND CHILDBIRTH EDUCATION -> Midwifery Today Childbirth Educ
MIDWIVES -> Midwives
MIDWIVES CHRONICLE -> Midwives Chron
MIE MEDICAL JOURNAL -> Mie Med J
MIKOLOGIA LEKARSKA [PL] -> Mikol Pol
MIKROBIOLOGIA - MEDYCYNA [PL] -> Mikrobiol Med
MIKROBIOLOGICHESKII ZHURNAL -> Mikrobiol Zh
MIKROBIOLOGIIA -> Mikrobiologiia
MIKROBIOLOGIIA -> Mikrobiologiia (Mosk 1972)
MIKROBIOLOHICHNYI ZHURNAL -> Mikrobiol Z
MIKROBIOLOHICHNYI ZHURNAL -> Mikrobiol Zh
MIKROBIYOLOJI BULTENI -> Mikrobiyol Bul
MIKROCHIMICA ACTA -> Mikrochim Acta
MIKROCHIMICA ET ICHNOANALYTICA ACTA -> Mikrochim Ichnoanal Acta
MIKROSKOPIE -> Mikroskopie
MILBANK MEMORIAL FUND QUARTERLY. HEALTH AND SOCIETY -> Milbank Mem Fund Q Health Soc
MILBANK MEMORIAL FUND QUARTERLY -> Milbank Mem Fund Q
MILBANK QUARTERLY -> Milbank Q
MILITAERLAEGEN -> Militaerlaegen
MILITARY MEDICINE -> Mil Med
MINERAL AND ELECTROLYTE METABOLISM -> Miner Electrolyte Metab
MINERVA ANESTESIOLOGICA -> Minerva Anestesiol
MINERVA CARDIOANGIOLOGICA -> Minerva Cardioangiol
MINERVA CHIRURGICA -> Minerva Chir
MINERVA DERMATOLOGICA -> Minerva Dermatol
MINERVA DIETOLOGICA E GASTROENTEROLOGICA -> Minerva Dietol Gastroenterol
MINERVA ECOLOGIA IDROCLIMATOLOGICA E FISICONUCLEARE -> Minerva Ecol Idroclimatol Fisiconucl
MINERVA ECOLOGICA IDROCLIMATOLOGICA FISICOSANITARIA -> Minerva Ecol Idroclimatol Fis Sanit
MINERVA ENDOCRINOLOGICA -> Minerva Endocrinol
MINERVA FISICONUCLEARE -> Minerva Fisiconucl
MINERVA GASTROENTEROLOGICA E DIETOLOGICA -> Minerva Gastroenterol Dietol
MINERVA GINECOLOGICA -> Minerva Ginecol
MINERVA MEDICA -> Minerva Med
MINERVA MEDICOLEGALE -> Minerva Medicoleg
MINERVA NEFROLOGICA -> Minerva Nefrol
MINERVA NEUROCHIRURGICA -> Minerva Neurochir
MINERVA NIPIOLOGICA -> Minerva Nipiol
MINERVA NUCLEARE -> Minerva Nucl
MINERVA OFTALMOLOGICA -> Minerva Oftalmol
MINERVA ORTOGNATODONTICA -> Minerva Ortognatod
MINERVA ORTOPEDICA -> Minerva Ortop
MINERVA OTORINOLARINGOLOGICA -> Minerva Otorinolaringol
MINERVA PEDIATRICA -> Minerva Pediatr
MINERVA PSICHIATRICA -> Minerva Psichiatr
MINERVA RADIOLOGICA -> Minerva Radiol
MINERVA STOMATOLOGICA -> Minerva Stomatol
MINERVA UROLOGICA -> Minerva Urol
MINERVA UROLOGICA E NEFROLOGICA -> Minerva Urol Nefrol
MINIMALLY INVASIVE NEUROSURGERY -> Minim Invasive Neurosurg
MINIMALLY INVASIVE SURGICAL NURSING -> Minim Invasive Surg Nurs
MINNEAPOLIS DISTRICT DENTAL JOURNAL -> Minneap Dist Dent J
MINNESOTA MEDICINE -> Minn Med
MINNESOTA NURSING ACCENT -> Minn Nurs Accent
MINORITY NURSE NEWSLETTER -> Minor Nurse Newsl
MISSISSIPPI DENTAL ASSOCIATION JOURNAL -> Miss Dent Assoc J
MISSISSIPPI RN -> Miss RN
MISSOURI DENTAL JOURNAL -> Mo Dent J
MISSOURI MEDICINE -> Mo Med
MISSOURI NURSE -> Mo Nurse
MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN PHARMAZEUTISCHEN GESELLSCHAFT UND DER PHARMAZEUTISCHEN GESELLSCHAFT DER DDR -> Mitt Dtsch Pharm Ges Pharm Ges DDR
MLM REPORTS -> MLM Rep
MLN BULLETIN -> MLN Bull
MMUNOMETHODS -> Immunomethods
MMW. MUNCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT -> MMW Munch Med Wochenschr
MMWR.  SURVEILLANCE SUMMARIES -> MMWR Surveill Summ
MMWR. MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT -> MMWR Morb Mortal Wkly Rep
MMWR CDC SURVEILLANCE SUMMARIES -> MMWR CDC Surveill Summ
MNA ACCENT -> MNA Accent
MODERN CONCEPTS OF CARDIOVASCULAR DISEASE -> Mod Concepts Cardiovasc Dis
MODERN DENTAL PRACTICE -> Mod Dent Pract
MODERN HEALTHCARE (SHORT TERM CARE) -> Mod Healthc (Short Term Care)
MODERN HEALTHCARE -> Mod Healthc
MODERN HOSPITAL -> Mod Hosp
MODERN MEDICINE OF ASIA -> Mod Med Asia
MODERN MIDWIFE -> Mod Midwife
MODERN NURSING HOME -> Mod Nurs Home
MODERN PATHOLOGY -> Mod Pathol
MODERN PROBLEMS IN OPHTHALMOLOGY -> Mod Probl Ophthalmol
MODERN PROBLEMS IN PAEDIATRICS -> Mod Probl Paediatr
MODERN PROBLEMS OF PHARMACOPSYCHIATRY -> Mod Probl Pharmacopsychiatry
MODERN TREATMENT -> Mod Treat
MODERN TRENDS IN IMMUNOLOGY -> Mod Trends Immunol
MODERN TRENDS IN MEDICAL VIROLOGY -> Mod Trends Med Virol
MODERN TRENDS IN NEUROLOGY -> Mod Trends Neurol
MODERN TRENDS IN ORTHOPAEDICS -> Mod Trends Orthop
MODERN TRENDS IN PLASTIC SURGERY -> Mod Trends Plast Surg
MODERN TRENDS IN RADIOTHERAPY -> Mod Trends Radiother
MODERN TRENDS IN RHEUMATOLOGY -> Mod Trends Rheumatol
MODERN TRENDS IN SURGERY -> Mod Trends Surg
MODERN VETERINARY PRACTICE -> Mod Vet Pract
MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY -> Mol Biochem Parasitol
MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF HUMAN DISEASES SERIES -> Mol Cell Biol Hum Dis Ser
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY -> Mol Cell Biochem
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY -> Mol Cell Biol
MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY -> Mol Cell Endocrinol
MOLECULAR AND CELLULAR NEUROSCIENCES -> Mol Cell Neurosci
MOLECULAR AND CELLULAR PROBES -> Mol Cell Probes
MOLECULAR AND CHEMICAL NEUROPATHOLOGY -> Mol Chem Neuropathol
MOLECULAR AND GENERAL GENETICS -> Mol Gen Genet
MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE -> Mol Aspects Med
MOLECULAR BIOLOGY, BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS -> Mol Biol Biochem Biophys
MOLECULAR BIOLOGY -> Mol Biol
MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION -> Mol Biol Evol
MOLECULAR BIOLOGY AND MEDICINE -> Mol Biol Med
MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL -> Mol Biol Cell
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS -> Mol Biol Rep
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY -> Mol Biotechnol
MOLECULAR BIOTHERAPY -> Mol Biother
MOLECULAR CARCINOGENESIS -> Mol Carcinog
MOLECULAR CELL -> Mol Cell
MOLECULAR DIAGNOSIS -> Mol Diagn
MOLECULAR DIVERSITY -> Mol Divers
MOLECULAR ECOLOGY -> Mol Ecol
MOLECULAR ENDOCRINOLOGY -> Mol Endocrinol
MOLECULAR GENETIC MEDICINE -> Mol Genet Med
MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM -> Mol Genet Metab
MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION -> Mol Hum Reprod
MOLECULAR IMMUNOLOGY -> Mol Immunol
MOLECULAR MARINE BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY -> Mol Mar Biol Biotechnol
MOLECULAR MEDICINE -> Mol Med
MOLECULAR MEDICINE TODAY -> Mol Med Today
MOLECULAR MEMBRANE BIOLOGY -> Mol Membr Biol
MOLECULAR MICROBIOLOGY -> Mol Microbiol
MOLECULAR NEUROBIOLOGY -> Mol Neurobiol
MOLECULAR PATHOLOGY -> Mol Pathol
MOLECULAR PHARMACOLOGY -> Mol Pharmacol
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION -> Mol Phylogenet Evol
MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS -> Mol Plant Microbe Interact
MOLECULAR PSYCHIATRY -> Mol Psychiatry
MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT -> Mol Reprod Dev
MOLECULAR TOXICOLOGY -> Mol Toxicol
MOLECULAR VISION -> Mol Vis
MOLECULES AND CELLS -> Mol Cells
MOLEKULIARNA MEDITSINA -> Mol Med (Sofia)
MOLEKULIARNAIA BIOLOGIIA -> Mol Biol (Mosk)
MOLEKULIARNAIA BIOLOGIIA -> Mol Biol (Mosk 1972)
MOLEKULIARNAIA GENETIKA, MIKROBIOLOGIA, I VIRUSOLOGA -> Mol Gen Mikrobiol Virusol
MONALDI ARCHIVES FOR CHEST DISEASE -> Monaldi Arch Chest Dis
MONATSHEFTE FUR VETERINARMEDIZIN -> Monatsh Veterinarmed
MONATSSCHRIFT DEUTSCHER ZAHNARZTE DER FREIE ZAHNARZT -> Monatsschr Dtsch Zahnarzte Freie Zahnarzt
MONATSSCHRIFT FUR KINDERHEILKUNDE -> Monatsschr Kinderheilkd
MONATSSCHRIFT FUR OHRENHEILKUNDE UND LARYNGO-RHINOLOGIE -> Monatsschr Ohrenheilkd Laryngorhinol
MONATSSCHRIFT FUR UNFALLHEILKUNDE, VERSICHERUNGS-, VERSORGUNGS- UND VERKEHRSMEDIZIN -> Monatsschr Unfallheilkd Versicher Versorg Verkehrsmed
MONATSSCHRIFT FUR UNFALLHEILKUNDE -> Monatsschr Unfallheilkd
MONATSSCHRIFT KINDERHEILKUNDE -> Monatsschr Kinderheilkd
MONDE DENTAIRE -> Monde Dent
MONDO ODONTOSTOMATOLOGICO -> Mondo Odontostomatol
MONDO ORTODONTICO -> Mondo Ortod
MONITOR ZDROWIA [PL] -> Mon Zdrow
Monograph -> Monograph
MONOGRAPH OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF MENTAL DEFICIENCY -> Monogr Am Assoc Ment Defic
MONOGRAPHIEN AUS DEM GESAMTGEBIETE DER NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE -> Monogr Gesamtgeb Neurol Psychiatr (Berlin)
MONOGRAPHIEN AUS DEM GESAMTGEBIETE DER PSYCHIATRIE. PSYCHIATRY SERIES -> Monogr Gesamtgeb Psychiatr Psychiatry Ser
MONOGRAPHS / NATIONAL CANCER INSTITUTE -> Monogr Natl Cancer Inst
MONOGRAPHS IN ALLERGY -> Monogr Allergy
MONOGRAPHS IN CLINICAL CYTOLOGY -> Monogr Clin Cytol
MONOGRAPHS IN DEVELOPMENTAL BIOLOGY -> Monogr Dev Biol
MONOGRAPHS IN HUMAN GENETICS -> Monogr Hum Genet
MONOGRAPHS IN NEURAL SCIENCES -> Monogr Neural Sci
MONOGRAPHS IN ORAL SCIENCE -> Monogr Oral Sci
MONOGRAPHS IN PAEDIATRICS -> Monogr Paediatr
MONOGRAPHS IN PATHOLOGY -> Monogr Pathol
MONOGRAPHS IN POPULATION BIOLOGY -> Monogr Popul Biol
MONOGRAPHS IN THE SURGICAL SCIENCES -> Monogr Surg Sci
MONOGRAPHS IN VIROLOGY -> Monogr Virol
MONOGRAPHS OF THE AMERICAN ASSOCIATION ON MENTAL DEFICIENCY -> Monogr Am Assoc Ment Defic
MONOGRAPHS OF THE AMERICAN ASSOCIATION ON MENTAL RETARDATION -> Monogr Am Assoc Ment Retard
MONOGRAPHS OF THE PHYSIOLOGICAL SOCIETY -> Monogr Physiol Soc
MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT -> Monogr Soc Res Child Dev
MONOGRAPHS ON ATHEROSCLEROSIS -> Monogr Atheroscler
MONOGRAPHS ON ENDOCRINOLOGY -> Monogr Endocrinol
MONTHLY BULLETIN OF THE MINISTRY OF HEALTH AND THE PUBLIC HEALTH LABORATORY SERVICE -> Mon Bull Minist Health Public Health Lab Serv
MONTHLY VITAL STATISTICS REPORT -> Mon Vital Stat Rep
MONTPELLIER MEDICAL -> Montp Med
MORFOLOGIIA -> Morfologiia
MORPHOLOGIA MEDICA -> Morphol Med
MORPHOLOGIAI ES IGAZSAGUGYI ORVOSI SZEMLE -> Morphol Igazsagugyi Orv Sz
MORPHOLOGIE -> Morphologie
MORPHOLOGIE ET EMBRYOLOGIE -> Morphol Embryol (Bucur)
MOTOR CONTROL -> Motor Control
MOUNT SINAI JOURNAL OF MEDICINE -> Mt Sinai J Med
MOVEMENT DISORDERS -> Mov Disord
MPS. MEDICAL PRODUCTS SALESMAN -> MPS
MSDA JOURNAL -> MSDA J
MULTIPLE SCLEROSIS -> Mult Scler
MUNCA SANITARA -> Munca Sanit
MUND-, KIEFER- UND GESICHTSCHIRURGIE -> Mund Kiefer Gesichtschir
MUNNPLEIEN -> Munnpleien
MUSCLE AND NERVE. SUPPLEMENT -> Muscle Nerve Suppl
MUSCLE AND NERVE -> Muscle Nerve
MUSCLE BIOLOGY -> Muscle Biol
MUTAGENESIS -> Mutagenesis
MUTATION RESEARCH -> Mutat Res
MYCOLOGIA -> Mycologia
MYCOPATHOLOGIA -> Mycopathologia
MYCOPATHOLOGIA ET MYCOLOGIA APPLICATA -> Mycopathol Mycol Appl
MYCOSES -> Mycoses
MYKOSEN. SUPPLEMENT -> Mykosen Suppl
MYKOSEN -> Mykosen
N AND HC PERSPECTIVES ON COMMUNITY -> N Hc Perspect Community
NAACOG NEWSLETTER -> NAACOG Newsl
NAACOG TECHNICAL BULLETIN -> NAACOG Tech Bull
NAACOGS CLINICAL ISSUES IN PERINATAL AND WOMENS HEALTH NURSING -> NAACOGS Clin Issu Perinat Womens Health Nurs
NACDL JOURNAL -> NACDL J
NADC-MR REPORTS -> NADC-MR Rep
NADL JOURNAL -> NADL J
NAGOYA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE -> Nagoya J Med Sci
NAGOYA MEDICAL JOURNAL -> Nagoya Med J
NAHRUNG -> Nahrung
NAIKA. INTERNAL MEDICINE -> Naika
NAIKA HOKAN . JAPANESE ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE -> Naika Hokan
NANR NEWS -> NANR News
NARODNO ZDRAVLJE -> Nar Zdrav
NASA CONTRACTOR REPORT. NASA CR -> NASA Contract Rep NASA CR
NASNEWSLETTER -> Nasnewsletter
NASU SUTESHON -> Nasu Suteshon
NATIONAL CANCER INSTITUTE MONOGRAPHS -> Natl Cancer Inst Monogr
NATIONAL CANCER INSTITUTE RESEARCH REPORT -> Natl Cancer Inst Res Rep
NATIONAL CLEARINGHOUSE FOR POISON CONTROL CENTERS BULLETIN -> Natl Clgh Poison Control Cent Bull
NATIONAL CONFERENCE ON DENTAL PUBLIC RELATIONS -> Natl Conf Dent Public Relat
NATIONAL DENTAL ASSOCIATION JOURNAL -> Natl Dent Assoc J
NATIONAL DENTAL HEALTH CONFERENCE -> Natl Dent Health Conf
NATIONAL INSTITUTE OF ANIMAL HEALTH QUARTERLY -> Natl Inst Anim Health Q (Tokyo)
NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE RESEARCH MONOGRAPH SERIES -> Natl Inst Drug Abuse Res Monogr Ser
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH CONSENSUS DEVELOPMENT CONFERENCE CONSENSUS STATEMENT -> Natl Inst Health Consens Dev Conf Consens Statement
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH CONSENSUS DEVELOPMENT CONFERENCE SUMMARIES -> Natl Inst Health Consens Dev Conf Summ
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH CONSENSUS DEVELOPMENT CONFERENCE SUMMARY -> Natl Inst Health Consens Dev Conf Summ
NATIONAL MEDICAL JOURNAL OF INDIA -> Natl Med J India
NATIONAL MEDICAL-LEGAL JOURNAL -> Natl Med Leg J
NATIONAL SAFETY CONGRESS TRANSACTIONS -> Natl Saf Congr Trans
NATIONAL VITAL STATISTICS REPORTS -> Natl Vital Stat Rep
NATL CONF PATIENT EDUC ADA -> Natl Conf Patient Educ ADA
NATL LEAGUE NURS DEP PRACT NURS PROGRAMS -> Natl League Nurs Dep Pract Nurs Programs
NATL LEAGUE NURS REP REG WORKSHOPS -> Natl League Nurs Rep Reg Workshops
NATNEWS -> NATNEWS
NATURAL IMMUNITY -> Nat Immun
NATURAL IMMUNITY AND CELL GROWTH REGULATION -> Nat Immun Cell Growth Regul
NATURAL PRODUCT REPORTS -> Nat Prod Rep
NATURAL TOXINS -> Nat Toxins
NATURE. NEW BIOLOGY -> Nature New Biol
NATURE -> Nature
NATURE BIOTECHNOLOGY -> Nat Biotechnol
NATURE GENETICS -> Nat Genet
NATURE MEDICINE -> Nat Med
NATURE STRUCTURAL BIOLOGY -> Nat Struct Biol
NATURWISSENSCHAFTEN -> Naturwissenschaften
NAUCHNI TRUDOVE NA NAUCHNO-IZSLEDOVATELSKIIA STOMATOLOGICHEN INSTITUT -> Nauchni Tr Nauchnoizsled Stomatol Inst (Sofiia)
NAUCHNI TRUDOVE NA VISSHIIA MEDITSINSKI INSTITUT, SOFIIA -> Nauchni Tr Vissh Med Inst Sofiia
NAUKA [PL] -> Nauka
NAUKA I PRZYSZLOSC [PL] -> Nauka Przysz
 * NAUKA I PRZYSZŁOŚĆ [PL] -> Nauka Przysz
NAUKA I SZKOLNICTWO WYZSZE [PL] -> Nauka Szkoln Wyz
 * NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE [PL] -> Nauka Szkoln Wyż
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIV FUR EXPERIMENTELLE PATHOLOGIE UND PHARMAKOLOGIE -> Naunyn Schmiedebergs Arch Exp Pathol Pharmakol
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIV FUR PHARMAKOLOGIE -> Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmakol
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY -> Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol
NAVY MEDICINE -> Navy Med
NCI MONOGRAPHS -> NCI Monogr
NCSDHA DENTAL HYGIENIST -> NCSDHA Dent Hyg
NDA JOURNAL -> NDA J
NEBRASKA MEDICAL JOURNAL -> Nebr Med J
NEBRASKA NURSE -> Nebr Nurse
NEBRASKA STATE MEDICAL JOURNAL -> Nebr State Med J
NEBRASKA SYMPOSIUM ON MOTIVATION -> Nebr Symp Motiv
NEDERLANDS MILITAIR GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT -> Ned Milit Geneeskd Tijdschr
NEDERLANDS TANDARTSENBLAD -> Ned Tandartsenbl
NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DE PSYCHOLOGIE EN HAAR GRENSGEBIEDEN -> Ned Tijdschr Psychol
NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE -> Ned Tijdschr Geneeskd
NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR GERONTOLOGIE -> Ned Tijdschr Gerontol
NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR TANDHEELKUNDE -> Ned Tijdschr Tandheelkd
NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT VOOR VERLOSKUNDE EN GYNAECOLOGIE -> Ned Tijdschr Verloskd Gynaecol
NEFROLOGIA I DIALIZOTERAPIA POLSKA [PL] -> Nefrol Dializoter Pol
NEHW HEALTH WATCH -> NEHW Health Watch
NEIROFIZIOLOGIIA -> Neirofiziologiia
NEONATAL NETWORK -> Neonatal Netw
NEOPLASMA -> Neoplasma
NEOPLASTIC DISEASE AT VARIOUS SITES -> Monogr Neoplast Dis Var Sites
NEPHROLOGIE -> Nephrologie
NEPHROLOGY, DIALYSIS, TRANSPLANTATION -> Nephrol Dial Transplant
NEPHROLOGY NEWS AND ISSUES -> Nephrol News Issues
NEPHROLOGY NURSE -> Nephrol Nurse
NEPHRON -> Nephron
NERVENARZT -> Nervenarzt
NERVNAIA SISTEMA -> Nerv Sist
NETHERLANDS JOURNAL OF MEDICINE -> Neth J Med
NETHERLANDS JOURNAL OF SURGERY -> Neth J Surg
NETWORK -> Network
NEUE MUNCHNER BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DER MEDIZIN UND NATURWISSENSCHAFTEN; MEDIZINHISTORISCHE REIHE -> Neue Munch Beitr Gesch Med Naturwiss Medizinhist Reihe
NEURAL COMPUTATION -> Neural Comput
NEURAL PLASTICITY -> Neural Plas
NEURO-CHIRURGIE -> Neurochirurgie
NEUROBEHAVIORAL TOXICOLOGY -> Neurobehav Toxicol
NEUROBEHAVIORAL TOXICOLOGY AND TERATOLOGY -> Neurobehav Toxicol Teratol
NEUROBIOLOGY -> Neurobiology
NEUROBIOLOGY -> Neurobiology (Bp)
NEUROBIOLOGY OF AGING -> Neurobiol Aging
NEUROBIOLOGY OF DISEASE -> Neurobiol Dis
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY -> Neurobiol Learn Mem
NEUROCHEMICAL PATHOLOGY -> Neurochem Pathol
NEUROCHEMICAL RESEARCH -> Neurochem Res
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL -> Neurochem Int
NEUROCHIRURGIA -> Neurochirurgia (Stuttg)
NEUROCIRUGIA -> Neurocirugia
NEURODEGENERATION -> Neurodegeneration
NEUROENDOCRINOLOGY -> Neuroendocrinology
NEUROEPIDEMIOLOGY -> Neuroepidemiology
NEUROFIBROMATOSIS -> Neurofibromatosis
NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY -> Neurogastroenterol Motil
NEUROIMAGE -> Neuroimage
NEUROIMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA -> Neuroimaging Clin N Am
NEUROIMMUNOMODULATION -> Neuroimmunomodulation
NEUROLOGIA, NEUROCHIRURGIA I PSYCHIATRIA POLSKA -> Neurol Neurochir Psychiatr Pol
NEUROLOGIA, PSIHIATRIA, NEUROCHIRURGIA -> Neurol Psihiatr Neurochir
NEUROLOGIA -> Neurologia
NEUROLOGIA CROATICA -> Neurol Croat
NEUROLOGIA DZIECIECA [PL] -> Neurol Dziec
 * NEUROLOGIA DZIECIĘCA [PL] -> Neurol Dziec
NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA [PL] -> Neurol Neurochir Pol
NEUROLOGIA MEDICO-CHIRURGICA -> Neurol Med Chir (Tokyo)
NEUROLOGIA-NEUROCIRUGIA-PSIQUIATRIA -> Neurol Neurocir Psiquiatr
NEUROLOGIC CLINICS -> Neurol Clin
NEUROLOGICAL RESEARCH -> Neurol Res
NEUROLOGIE ET PSYCHIATRIE -> Neurol Psychiatr (Bucur)
NEUROLOGIJA -> Neurologija
NEUROLOGY -> Neurology
NEUROLOGY INDIA -> Neurol India
NEUROMUSCULAR DISORDERS -> Neuromuscul Disord
NEURON -> Neuron
NEUROPADIATRIE -> Neuropadiatrie
NEUROPATHOLOGY AND APPLIED NEUROBIOLOGY -> Neuropathol Appl Neurobiol
NEUROPATOLOGIA POLSKA -> Neuropatol Pol
NEUROPEDIATRICS -> Neuropediatrics
NEUROPEPTIDES -> Neuropeptides
NEUROPHARMACOLOGY -> Neuropharmacology
NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE -> Neurophysiol Clin
NEUROPSIHIJATRIJA -> Neuropsihijatrija
NEUROPSYCHIATRIE DE L ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE -> Neuropsychiatr Enfance Adolesc
NEUROPSYCHIATRY, NEUROPSYCHOLOGY, AND BEHAVIORAL NEUROLOGY -> Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol
NEUROPSYCHOBIOLOGY -> Neuropsychobiology
NEUROPSYCHOLOGIA -> Neuropsychologia
NEUROPSYCHOLOGY -> Neuropsychology
NEUROPSYCHOLOGY REVIEW -> Neuropsychol Rev
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY -> Neuropsychopharmacology
NEURORADIOLOGY -> Neuroradiology
NEUROREPORT -> Neuroreport
NEUROSCIENCE -> Neuroscience
NEUROSCIENCE AND BEHAVIORAL PHYSIOLOGY -> Neurosci Behav Physiol
NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS -> Neurosci Biobehav Rev
NEUROSCIENCE LETTERS. SUPPLEMENT -> Neurosci Lett Suppl
NEUROSCIENCE LETTERS -> Neurosci Lett
NEUROSCIENCE RESEARCH. SUPPLEMENT -> Neurosci Res Suppl
NEUROSCIENCE RESEARCH -> Neurosci Res
NEUROSCIENCES RESEARCH -> Neurosci Res (N Y)
NEUROSCIENCES RESEARCH PROGRAM BULLETIN -> Neurosci Res Program Bull
NEUROSURGERY -> Neurosurgery
NEUROSURGERY CLINICS OF NORTH AMERICA -> Neurosurg Clin N Am
NEUROSURGICAL REVIEW -> Neurosurg Rev
NEUROTOXICOLOGY -> Neurotoxicology
NEUROTOXICOLOGY AND TERATOLOGY -> Neurotoxicol Teratol
NEUROTOXINS -> Neurotoxins
NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS -> Neurourol Urodyn
NEVADA NURSES ASSOCIATION QUARTERLY NEWSLETTER -> Nev Nurses Assoc Q Newsl
NEVADA RNFORMATION -> Nev Rnformation
NEW BIOLOGIST -> New Biol
NEW DENTIST -> New Dent
NEW DIRECTIONS FOR CHILD DEVELOPMENT -> New Dir Child Dev
NEW DIRECTIONS FOR MENTAL HEALTH SERVICES -> New Dir Ment Health Serv
NEW ENGLAND AND REGIONAL ALLERGY PROCEEDINGS -> N Engl Reg Allergy Proc
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE -> N Engl J Med
NEW ERA NURSING IMAGE INTERNATIONAL -> New Era Nurs Image Int
NEW HORIZONS -> New Horiz
NEW ISTANBUL CONTRIBUTION TO CLINICAL SCIENCE -> New Istanbul Contrib Clin Sci
NEW JERSEY LEAGUE FOR NURSING NEWS -> N J League Nurs News
NEW JERSEY MEDICINE -> N J Med
NEW JERSEY NURSE -> N J Nurse
NEW MEXICO DENTAL JOURNAL -> N M Dent J
NEW MEXICO NURSE -> N M Nurse
NEW MICROBIOLOGICA -> New Microbiol
NEW YORK JOURNAL OF DENTISTRY -> N Y J Dent
NEW YORK STATE DENTAL JOURNAL -> N Y State Dent J
NEW YORK STATE JOURNAL OF MEDICINE -> N Y State J Med
NEW YORK STATE NURSE -> N Y State Nurse
NEW YORK UNIVERSITY JOURNAL OF DENTISTRY -> N Y Univ J Dent
NEW ZEALAND DENTAL JOURNAL -> N Z Dent J
NEW ZEALAND MEDICAL JOURNAL -> N Z Med J
NEW ZEALAND NURSING FORUM -> N Z Nurs Forum
NEW ZEALAND NURSING JOURNAL -> N Z Nurs J
NEW ZEALAND SCHOOL DENTAL SERVICE GAZETTE -> N Z Sch Dent Serv Gaz
NEW ZEALAND VETERINARY JOURNAL -> N Z Vet J
NEWS AND VIEWS -> News Views
NEWS BULLETIN - INDIAN DENTAL ASSOCIATION -> News Bull Indian Dent Assoc
NEWS LETTER; FLORENCE NIGHTINGALE INTERNATIONAL NURSES ASSOCIATION -> News Lett Florence Nightingale Int Nurs Assoc
NEWS LETTER; MAINE STATE NURSES ASSOCIATION -> News Lett Maine State Nurses Assoc
NEWS LETTER - MAINE STATE NURSES ASSOCIATION -> News Lett Maine State Nurses Assoc
NEWS NOTES / OHIO DENTAL JOURNAL -> News Notes Ohio Dent J
NEWSETTE -> Newsette
NEWSLETTER; INTERNATIONAL COLLEGE OF DENTISTS, INDIA SECTION -> Newsl Int Coll Dent India Sect
NEWSLETTER; WISCONSIN LEAGUE FOR NURSING -> Newsl Wis League Nurs
NEWSLETTER - SPRINGFIELD DENTAL SOCIETY -> Newsl Springfield Dent Soc
NEWSLETTER / INTERNATIONAL ACADEMY OF PERIODONTOLOGY -> Newsl Int Acad Periodontol
NEWSLETTER OF THE AMERICAN ACADEMY OF IMPLANT DENTISTRY -> Newsl Am Acad Implant Dent
NICARAGUA ODONTOLOGICA -> Nicar Odontol
NICHIDAI KOKO KAGAKU -> Nichidai Koko Kagaku
NIDA RESEARCH MONOGRAPH -> NIDA Res Monogr
NIEDERSACHSISCHES ZAHNARZTEBLATT -> Niedersachs Zahnarztebl
NIGERIAN DENTAL JOURNAL -> Niger Dent J
NIGERIAN MEDICAL JOURNAL -> Niger Med J
NIGERIAN NURSE -> Niger Nurse
NIH CONSENSUS STATEMENT -> NIH Consens Statement
NIH GUIDE FOR GRANTS AND CONTRACTS -> NIH Guide Grants Contracts
NIHAE BULLETIN -> NIHAE Bull
NIHON AGO KANSETSU GAKKAI ZASSHI -> Nihon Ago Kansetsu Gakkai Zasshi
NIHON ARUKORU. YAKUBUTSU IGAKKAI ZASSHI -> Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi
NIHON HANSENBYO GAKKAI ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF LEPROSY -> Nihon Hansenbyo Gakkai Zasshi
NIHON KANGO KAGAKKAI SHI [JOURNAL OF JAPAN ACADEMY OF NURSING SCIENCE] -> Nihon Kango Kagakkaishi
NIHON KOKYUKI GAKKAI ZASSHI -> Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi
NIHON RINSHO MENEKI GAKKAI KAISHI -> Nihon Rinsho Meneki Gakkai Kaishi
NIHON RINSHO SHISHUBYO DANWAKAI KAISHI JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY OF PERIODONTISTS -> Nihon Rinsho Shishubyo Danwakai Kaishi
NIHON SHINKEI SEISHIN YAKURIGAKU ZASSHI -> Nihon Shinkei Seishin Yakurigaku Zasshi
NIPH ANNALS -> NIPH Ann
NIPPON BYORI GAKKAI KAISHI. TRANSACTIONES SOCIETATIS PATHOLOGICAE JAPONICAE -> Nippon Byori Gakkai Kaishi
NIPPON DAICHO KOMONBYO GAKKAI ZASSHI. JOURNAL OF JAPAN SOCIETY OF COLO-PROCTOLOGY -> Nippon Daicho Komonbyo Gakkai Zasshi
NIPPON DENSENBYO GAKKAI ZASSHI -> Nippon Densenbyo Gakkai Zasshi
NIPPON EISEIGAKU ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF HYGIENE -> Nippon Eiseigaku Zasshi
NIPPON FUNIN GAKKAI ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF FERTILITY AND STERILITY -> Nippon Funin Gakkai Zasshi
NIPPON GAN CHIRYO GAKKAI SHI. JOURNAL OF JAPAN SOCIETY FOR CANCER THERAPY -> Nippon Gan Chiryo Gakkai Shi
NIPPON GANKA GAKKAI ZASSHI. ACTA SOCIETATIS OPHTHALMOLOGICAE JAPONICAE -> Nippon Ganka Gakkai Zasshi
NIPPON GANKA KIYO. FOLIA OPHTHALMOLOGICA JAPONICA. BULLETIN OF JAPANESE OPHTHALMOLOGY -> Nippon Ganka Kiyo
NIPPON GEKA GAKKAI ZASSHI. JOURNAL OF JAPAN SURGICAL SOCIETY -> Nippon Geka Gakkai Zasshi
NIPPON GEKA HOKAN. ARCHIV FUR JAPANISCHE CHIRURGIE -> Nippon Geka Hokan
NIPPON HEIKATSUKIN GAKKAI ZASSHI -> Nippon Heikatsukin Gakkai Zasshi
NIPPON HIFUKA GAKKAI ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF DERMATOLOGY -> Nippon Hifuka Gakkai Zasshi
NIPPON HINYOKIKA GAKKAI ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF UROLOGY -> Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi
NIPPON HOIGAKU ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF LEGAL MEDICINE -> Nippon Hoigaku Zasshi
NIPPON HOTETSU SHIKA GAKKAI ZASSHI -> Nippon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi
NIPPON IGAKU HOSHASEN GAKKAI ZASSHI. NIPPON ACTA RADIOLOGICA -> Nippon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi
NIPPON IKA DAIGAKU ZASSHI. JOURNAL OF THE NIPPON MEDICAL SCHOOL -> Nippon Ika Daigaku Zasshi
NIPPON ISHIKAI ZASSHI. JOURNAL OF THE JAPAN MEDICAL ASSOCIATION -> Nippon Ishikai Zasshi
NIPPON ISHINKIN GAKKAI ZASSHI -> Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi
NIPPON JIBIINKOKA GAKKAI KAIHO [JOURNAL OF THE OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN] -> Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho
NIPPON JINZO GAKKAI SHI -> Nippon Jinzo Gakkai Shi
NIPPON JUIGAKU ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE -> Nippon Juigaku Zasshi
NIPPON KETSUEKI GAKKAI ZASSHI. ACTA HAEMATOLOGICA JAPONICA -> Nippon Ketsueki Gakkai Zasshi
NIPPON KOKU GEKA GAKKAI ZASSHI -> Nippon Koku Geka Gakkai Zasshi
NIPPON KONTAKUTO RENZU GAKKAI KAIIN DAYORI. JOURNAL OF JAPAN CONTACT LENS SOCIETY -> Nippon Kontakuto Renzu Gakkai Kaiin Dayori
NIPPON KOSHU EISEI ZASSHI [JAPANESE JOURNAL OF PUBLIC HEALTH] -> Nippon Koshu Eisei Zasshi
NIPPON KYOBU GEKA GAKKAI ZASSHI. JOURNAL OF THE JAPANESE ASSOCIATION FOR THORACIC SURGERY -> Nippon Kyobu Geka Gakkai Zasshi
NIPPON KYOBU SHIKKAN GAKKAI ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF THORACIC DISEASES -> Nippon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi
NIPPON KYOSEI SHIKA GAKKAI ZASSHI. JOURNAL OF JAPAN ORTHODONTIC SOCIETY -> Nippon Kyosei Shika Gakkai Zasshi
NIPPON NAIBUNPI GAKKAI ZASSHI. FOLIA ENDOCRINOLOGICA JAPONICA -> Nippon Naibunpi Gakkai Zasshi
NIPPON NAIKA GAKKAI ZASSHI. JOURNAL OF JAPANESE SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE -> Nippon Naika Gakkai Zasshi
NIPPON RAI GAKKAI ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF LEPROSY -> Nippon Rai Gakkai Zasshi
NIPPON RINSHO. JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE -> Nippon Rinsho
NIPPON RONEN IGAKKAI ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF GERIATRICS -> Nippon Ronen Igakkai Zasshi
NIPPON SAIKINGAKU ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF BACTERIOLOGY -> Nippon Saikingaku Zasshi
NIPPON SANKA FUJINKA GAKKAI ZASSHI. ACTA OBSTETRICA ET GYNAECOLOGICA JAPONICA -> Nippon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi
NIPPON SEIKEIGEKA GAKKAI ZASSHI. JOURNAL OF THE JAPANESE ORTHOPAEDIC ASSOCIATION -> Nippon Seikeigeka Gakkai Zasshi
NIPPON SEIRIGAKU ZASSHI. JOURNAL OF THE PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN -> Nippon Seirigaku Zasshi
NIPPON SHIKA HYORON. NIPPON DENTAL REVIEW -> Nippon Shika Hyoron
NIPPON SHIKA ISHIKAI ZASSHI. JOURNAL OF THE JAPAN DENTAL ASSOCIATION -> Nippon Shika Ishikai Zasshi
NIPPON SHIKA ZAIRYO KIKAI GAKKAI ZASSHI. JOURNAL OF THE JAPAN RESEARCH SOCIETY OF DENTAL MATERIALS AND APPLIANCES -> Nippon Shika Zairyo Kikai Gakkai Zasshi
NIPPON SHISHUBYO GAKKAI KAISHI. JOURNAL OF THE JAPANESE ASSOCIATION OF PERIODONTOLOGY -> Nippon Shishubyo Gakkai Kaishi
NIPPON SHOKAKIBYO GAKKAI ZASSHI. JAPANESE JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY -> Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi
NIPPON SHONIKA GAKKAI ZASSHI [JOURNAL OF JAPAN PEDIATRIC SOCIETY] -> Nippon Shonika Gakkai Zasshi
NIPPON YAKURIGAKU ZASSHI. FOLIA PHARMACOLOGICA JAPONICA -> Nippon Yakurigaku Zasshi
NITA -> NITA
NITRIC OXIDE -> Nitric Oxide
NJSNA NEWSLETTER -> NJSNA Newsl
NLN CONVENTION PAPERS -> NLN Conv Pap
NLN PUBLICATIONS -> NLN Publ
NLN UPDATE -> NLN Update
NMR IN BIOMEDICINE -> NMR Biomed
NO SHINKEI GEKA. NEUROLOGICAL SURGERY -> No Shinkei Geka
NO TO HATTATSU [BRAIN AND DEVELOPMENT] -> No To Hattatsu
NO TO SHINKEI. BRAIN AND NERVE -> No To Shinkei
NOBEL SYMPOSIUM -> Nobel Symp
NORDISK HYGIENISK TIDSKRIFT. SUPPLEMENT -> Nord Hyg Tidskr Suppl
NORDISK HYGIENISK TIDSKRIFT -> Nord Hyg Tidskr
NORDISK MEDICIN -> Nord Med
NORDISK PSYKIATRISK TIDSSKRIFT -> Nord Psykiatr Tidsskr
NORDISK VETERINAERMEDICIN -> Nord Vet Med
NORMALE UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE -> Norm Pathol Anat (Stuttg)
NORSKE TANNLAEGEFORENINGS TIDENDE -> Nor Tannlaegeforen Tid
NORTH CAROLINA DENTAL GAZETTE -> N C Dent Gaz
NORTH CAROLINA DENTAL JOURNAL -> N C Dent J
NORTH CAROLINA MEDICAL JOURNAL -> N C Med J
NORTHWEST DENTISTRY -> Northwest Dent
NORTHWEST MEDICINE -> Northwest Med
NORTHWESTERN DENTAL RESEARCH -> Northwest Dent Res
NORTHWESTERN UNIVERSITY BULLETIN, DENTAL RESEARCH AND GRADUATE STUDY -> Northwest Univ Bull Dent Res Grad Study
NOSELEUTIKE -> Noseleutike
NOSHUYO BYORI -> Noshuyo Byori
 --- -> Nouv Com Int Cathol Infirm Assist Med Soc
NOUVELLE PRESSE MEDICALE -> Nouv Presse Med
NOUVELLE REVUE FRANCAISE D HEMATOLOGIE; BLOOD CELLS -> Nouv Rev Fr Hematol Blood Cells
NOUVELLE REVUE FRANCAISE D HEMATOLOGIE -> Nouv Rev Fr Hematol
NOVA SCOTIA MEDICAL BULLETIN -> N S Med Bull
NOVARTIS FOUNDATION SYMPOSIUM -> Novartis Found Symp
NOVOSTI MEDITSINSKOGO PRIBOROSTROENIIA -> Nov Med Priborostr
NOVOSTI MEDITSINSKOI TEKHNIKI -> Nov Med Tekh
NOWA KLINIKA [PL] -> Nowa Klinika
NOWA MEDYCYNA [PL] -> Nowa Med
NOWA STOMATOLOGIA [PL] -> Nowa Stomatol
NOWINY LEKARSKIE [PL] -> Nowiny Lek
NOWINY PSYCHOLOGICZNE [PL] -> Nowiny Psychol
NOWOTWORY [PL] -> Nowotwory
NP NEWS -> NP News
NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY -> Nucl Med Biol
NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS -> Nucl Med Commun
NUCLEAR-MEDIZIN -> Nucl Med (Stuttg)
NUCLEIC ACIDS RESEARCH -> Nucleic Acids Res
NUCLEIC ACIDS SYMPOSIUM SERIES -> Nucleic Acids Symp Ser
NUCLEOSIDES AND NUCLEOTIDES -> Nucleosides Nucleotides
NUEVA ENFERMERIA -> Nueva Enferm
NUKLEARMEDIZIN -> Nuklearmedizin
NUNTIUS RADIOLOGICUS -> Nunt Radiol
NUOVA RIVISTA DI NEUROLOGIA -> Nuova Riv Neurol
NUOVI ANNALI D IGIENE E MICROBIOLOGIA -> Nuovi Ann Ig Microbiol
NURSE ANESTHESIA -> Nurse Anesth
NURSE AUTHOR AND EDITOR -> Nurse Author Ed
NURSE EDUCATION TODAY -> Nurse Educ Today
NURSE EDUCATOR -> Nurse Educ
NURSE EDUCATORS OPPORTUNITIES AND INNOVATIONS -> Nurse Educ Oppor Innov
NURSE MANAGERS BOOKSHELF -> Nurse Managers Bookshelf
NURSE PRACTITIONER -> Nurse Pract
NURSE PRACTITIONER FORUM -> Nurse Pract Forum
NURSES LAMP -> Nurses Lamp
NURSING -> Nursing
NURSING -> Nursing (Brux)
NURSING -> Nursing (Lond)
NURSING ADMINISTRATION QUARTERLY -> Nurs Adm Q
NURSING AND HEALTH CARE -> Nurs Health Care
NURSING AND HEALTH CARE PERSPECTIVES -> Nurs Health Care Perspect
NURSING BC -> Nurs BC
NURSING CARE -> Nurs Care
NURSING CAREERS -> Nurs Careers
NURSING CASE MANAGEMENT -> Nurs Case Manag
NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA -> Nurs Clin North Am
NURSING CONNECTIONS - Nurs Connect
NURSING DIAGNOSIS -> Nurs Diagn
NURSING DYNAMICS -> Nurs Dyn
NURSING ECONOMICS -> Nurs Econ
NURSING EDUCATION MONOGRAPHS -> Nurs Educ Monogr
NURSING EDUCATORS MICROWORLD -> Nurs Educ Microworld
NURSING ETHICS -> Nurs Ethics
NURSING FOCUS -> Nurs Focus
NURSING FORUM -> Nurs Forum
NURSING FORUM -> Nurs Forum (Auckl)
NURSING HISTORY REVIEW -> Nurs Hist Rev
NURSING HOMES -> Nurs Homes
NURSING IN CRITICAL CARE -> Nurs Crit Care
NURSING INQUIRY -> Nurs Inq
NURSING JOURNAL -> Nurs J (Manila)
NURSING JOURNAL OF INDIA -> Nurs J India
NURSING JOURNAL OF SINGAPORE -> Nurs J Singapore
NURSING LAW AND ETHICS -> Nurs Law Ethics
NURSING LEADERSHIP -> Nurs Leadersh
NURSING LIFE -> Nurs Life
NURSING MANAGEMENT -> Nurs Manag (Harrow)
NURSING MANAGEMENT -> Nurs Manage
NURSING MIRROR -> Nurs Mirror
NURSING MIRROR AND MIDWIVES JOURNAL -> Nurs Mirror Midwives J
NURSING MONTREAL -> Nurs Montreal
NURSING NEW ZEALAND -> Nurs N Z
NURSING NEWS -> Nurs News
NURSING NEWS -> Nurs News (Meriden)
NURSING OUTLOOK -> Nurs Outlook
NURSING PAPERS -> Nurs Pap
NURSING PRACTICE -> Nurs Pract
NURSING PRAXIS IN NEW ZEALAND -> Nurs Prax N Z
NURSING QUALITY CONNECTION -> Nurs Qual Connect
NURSING QUEBEC -> Nurs Que
NURSING RESEARCH -> Nurs Res
NURSING RESEARCH CONFERENCE -> Nurs Res Conf
NURSING RESEARCH REPORT -> Nurs Res Rep
NURSING RSA -> Nurs RSA
NURSING SCIENCE -> Nurs Sci
NURSING SCIENCE QUARTERLY -> Nurs Sci Q
NURSING SPECTRUM (D.C./BALTIMORE METRO EDITION) -> Nurs Spectr (Wash D C)
NURSING SPECTRUM (FLORIDA EDITION) -> Nurs Spectr (Fla Ed)
NURSING SPECTRUM (GREATER CHICAGO/NE ILLINOIS AND NW INDIANA EDITION) -> Nurs Spectr (Gt Chic Ne Ill Nw Indiana Ed)
NURSING SPECTRUM (GREATER PHILADELPHIA/TRI-STATE ED) -> Nurs Spectr (Gt Phila Tri State Ed)
NURSING SPECTRUM (NEW ENGLAND EDITION) -> Nurs Spectr (N Engl Ed)
NURSING STAFF DEVELOPMENT INSIDER -> Nurs Staff Dev Insid
NURSING STANDARD. SPECIAL SUPPLEMENT -> Nurs Stand Spec Suppl
NURSING STANDARD -> Nurs Stand
NURSING SUCCESS TODAY -> Nurs Success Today
NURSING THE ELDERLY -> Nurs Elder
NURSING TIMES -> Nurs Times
NURSINGCONNECTIONS -> Nursingconnections
NUTRICION HOSPITALARIA -> Nutr Hosp
NUTRITIO ET DIETA; EUROPEAN REVIEW OF NUTRITION AND DIETETICS -> Nutr Dieta Eur Rev Nutr Diet
NUTRITION -> Nutrition
NUTRITION ABSTRACTS AND REVIEWS -> Nutr Abstr Rev
NUTRITION AND CANCER -> Nutr Cancer
NUTRITION AND HEALTH -> Nutr Health
NUTRITION AND METABOLISM -> Nutr Metab
NUTRITION IN CLINICAL PRACTICE -> Nutr Clin Pract
NUTRITION REVIEWS -> Nutr Rev
NYO REPORTS -> NYO Rep
NYSSNTA JOURNAL -> NYSSNTA J
OBESITY RESEARCH -> Obes Res
OBESITY SURGERY -> Obes Surg
OBSTETRICA SI GINECOLOGIA -> Obstet Ginecol (Bucur)
OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL SURVEY -> Obstet Gynecol Surv
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA LATINO-AMERICANAS -> Obstet Ginecol Lat Am
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY -> Obstet Gynecol
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY ANNUAL -> Obstet Gynecol Annu
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA -> Obstet Gynecol Clin North Am
OCCASIONAL NEWSLETTER / THE LINDSAY CLUB -> Occas Newsl Lindsay Club
OCCASIONAL PAPER / ROYAL COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS -> Occas Pap R Coll Gen Pract
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE -> Occup Environ Med
OCCUPATIONAL HEALTH -> Occup Health (Auckl)
OCCUPATIONAL HEALTH -> Occup Health (Lond)
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY -> Occup Health Saf
OCCUPATIONAL HEALTH NURSE -> Occup Health Nurse (Auckl)
OCCUPATIONAL HEALTH NURSING -> Occup Health Nurs
OCCUPATIONAL HEALTH REVIEW -> Occup Health Rev
OCCUPATIONAL MEDICINE -> Occup Med
OCCUPATIONAL MEDICINE -> Occup Med (Oxf)
OCULAR IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION -> Ocul Immunol Inflamm
ODONT -> Odont
ODONTES -> Odontes
ODONTIATRIKI -> Odontiatriki
ODONTO-STOMATOLOGIE TROPICALE -> Odontostomatol Trop
ODONTOESTOMATOLOGIA -> Odontoestomatologia
ODONTOIATRIA; REVISTA IBERO-AMERICANA DE MEDICINA DE LA BOCA -> Odontoiatr Rev Iberoam Med Boca
ODONTOIATRIA PRATICA -> Odontoiatr Prat
ODONTOLOGIA -> Odontol [Mexico]
ODONTOLOGIA -> Odontologia
ODONTOLOGIA -> Odontologia (Lima)
ODONTOLOGIA ATUAL -> Odontol Atual
ODONTOLOGIA BONAERENSE -> Ondontol Bonaer
ODONTOLOGIA CAPIXABA -> Odontol Capixaba
ODONTOLOGIA CHILENA -> Odontol Chil
ODONTOLOGIA CLINICA -> Odontol Clin
ODONTOLOGIA DE POSTGRADO -> Odontol Postgrado
ODONTOLOGIA DINAMICA -> Odontol Din
ODONTOLOGIA JALISCIENSE -> Odontol Jalisc
ODONTOLOGIA PERUANA -> Odontol Peru
ODONTOLOGIA PRACTICA -> Odontol Pract
ODONTOLOGIA URUGUAYA -> Odontol Urug
ODONTOLOGICAL BULLETIN -> Odontol Bull
ODONTOLOGIE CONSERVATRICE -> Odontol Conserv
ODONTOLOGISK REVY. SUPPLEMENT -> Odontol Revy Suppl
ODONTOLOGISK REVY -> Odontol Revy
ODONTOLOGISK TIDSKRIFT -> Odontol Tidskr
ODONTOLOGISKA FORENINGENS TIDSKRIFT -> Odontol Foren Tidskr
ODONTOLOGISKA SAMFUNDET I FINLAND ARSBOK -> Odontol Samf Finl Arsb
ODONTOLOGO -> Odontologo
ODONTOPROTESI -> Odontoprotesi
ODONTOSTOMATOLOGIA E IMPLANTOPROTESI -> Odontostomatol Implantoprotesi
ODONTOSTOMATOLOGIKE PROODOS -> Odontostomatol Proodos
OFFENTLICHE GESUNDHEITSDIENST -> Offentl Gesundheitsdienst
OFFENTLICHE GESUNDHEITSWESEN -> Offentl Gesundheitswes
OFFICIAL JOURNAL OF THE CANADIAN ASSOCIATION OF CRITICAL CARE NURSES -> Off J Can Assoc Crit Care Nurs
OFFICIAL PUBLICATION / DENTAL HYGIENISTS ASSOCIATION OF THE STATE OF NEW YORK -> Off Publ Dent Hyg Assoc State N Y
OFTALMOLOGIA -> Oftalmologia
OFTALMOLOGICHESKII ZHURNAL -> Oftalmol Zh
OHIO DENTAL JOURNAL -> Ohio Dent J
OHIO MEDICINE -> Ohio Med
OHIO NURSES REVIEW -> Ohio Nurses Rev
OHIO STATE MEDICAL JOURNAL -> Ohio State Med J
OHU DAIGAKU SHIGAKUSHI -> Ohu Daigaku Shigakushi
OKAJIMAS FOLIA ANATOMICA JAPONICA -> Okajimas Folia Anat Jpn
OKLAHOMA NURSE -> Okla Nurse
OMNIA MEDICA ET THERAPEUTICA -> Omnia Med Ther
OMVARDAREN -> Omvardaren
ONA JOURNAL -> ONA J
ONCODEVELOPMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE -> Oncodev Biol Med
ONCOGENE -> Oncogene
ONCOGENE RESEARCH -> Oncogene Res
ONCOLOGIA -> Oncologia
ONCOLOGICA -> Oncologica
ONCOLOGY -> Oncology
ONCOLOGY -> Oncology (Huntingt)
ONCOLOGY IN CLINICAL PRACTICE [PL] -> Oncol Clin Pract, see also in Polish: ONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ
ONCOLOGY NURSING FORUM -> Oncol Nurs Forum
ONCOLOGY REPORTS -> Oncol Rep
ONCOLOGY RESEARCH -> Oncol Res
ONDERSTEPOORT JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH -> Onderstepoort J Vet Res
ONE ON ONE -> One One
ONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ [PL] -> Onkol Prakt Klin, see also in English: ONCOLOGY IN CLINICAL PRACTICE
ONKOLOGIE -> Onkologie
ONLINE JOURNAL OF CURRENT CLINICAL TRIALS -> Online J Curr Clin Trials
ONS NEWS -> ONS News
ONTARIO DENTIST -> Ont Dent
ONTOGENEZ -> Ontogenez
OPEN OPHTHALMOLOGY JOURNAL -> Open Ophthalmol J
OPERATIVE DENTISTRY. SUPPLEMENT -> Oper Dent Suppl
OPERATIVE DENTISTRY -> Oper Dent
OPERATIVE TECHNIQUES IN SPORTS MEDICINE -> Oper Tech Sports Med
OPHTALMOLOGIE -> Ophtalmologie
OPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS -> Ophthalmic Physiol Opt
OPHTHALMIC EPIDEMIOLOGY -> Ophthalmic Epidemiol
OPHTHALMIC GENETICS -> Ophthalmic Genet
OPHTHALMIC PAEDIATRICS AND GENETICS -> Ophthalmic Paediatr Genet
OPHTHALMIC PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY -> Ophthal Plast Reconstr Surg
OPHTHALMIC RESEARCH -> Ophthalmic Res
OPHTHALMIC SEMINARS -> Ophthalmic Semin
OPHTHALMIC SURGERY -> Ophthalmic Surg
OPHTHALMIC SURGERY AND LASERS -> Ophthalmic Surg Lasers
OPHTHALMOLOGE -> Ophthalmologe
OPHTHALMOLOGICA -> Ophthalmologica
OPHTHALMOLOGY -> Ophthalmology
OPTICA ACTA -> Opt Acta (Lond)
OPTOMETRY AND VISION SCIENCE -> Optom Vis Sci
OPTOMETRY CLINICS -> Optom Clin
OPUSCULA MEDICA -> Opusc Med
ORAL DISEASES -> Oral Dis
ORAL HEALTH -> Oral Health
ORAL HYGIENE -> Oral Hyg
ORAL IMPLANTOLOGY -> Oral Implantol
ORAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY -> Oral Microbiol Immunol
ORAL ONCOLOGY -> Oral Oncol
ORAL SCIENCES REVIEWS -> Oral Sci Rev
ORAL SURGERY, ORAL DIAGNOSIS -> Oral Surg Oral Diagn
ORAL SURGERY, ORAL MEDICINE, ORAL PATHOLOGY, ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTICS -> Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod
ORAL SURGERY, ORAL MEDICINE, ORAL PATHOLOGY -> Oral Surg Oral Med Oral Pathol
ORAL-PROPHYLAXE -> Oralprophylaxe
ORALE IMPLANTOLOGIE -> Orale Implantol
ORANGE COUNTY DENTAL SOCIETY BULLETIN -> Orange Cty Dent Soc Bull
OREGON NURSE -> Oreg Nurse
OREGON STATE DENTAL JOURNAL -> Oreg State Dent J
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES -> Organ Behav Hum Decis Process
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN PERFORMANCE -> Organ Behav Hum Perform
ORIGINS OF LIFE -> Orig Life
ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF THE BIOSPHERE -> Orig Life Evol Biosph
ORIZZONTI DELLA ORTOPEDIA ODIERNA E DELLA RIABILITAZIONE -> Orizz Ortop Odie Riabil
ORL; JOURNAL OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY AND ITS RELATED SPECIALTIES -> ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec
ORL-HEAD AND NECK NURSING -> ORL Head Neck Nurs
ORNL -> ORNL
ORNL-NSIC REPORTS -> ORNL-NSIC Rep
ORNL-TM REPORTS -> ORNL-TM Rep
ORO REPORTS -> ORO Rep
ORPHANET JOURNAL OF RARE DISEASES -> Orphanet J Rare Dis
ORTHODONTIC REVIEW -> Orthod Rev
ORTHODONTIE FRANCAISE -> Orthod Fr
ORTHODONTIKE EPITHEORESE -> Orthod Epitheorese
ORTHODONTIST -> Orthodontist
ORTHOPADE -> Orthopade
ORTHOPAEDIC NURSING -> Orthop Nurs
ORTHOPAEDIC REVIEW -> Orthop Rev
ORTHOPEDIC CLINICS OF NORTH AMERICA -> Orthop Clin North Am
ORTHOPEDIC NURSING -> Orthop Nurs
ORTHOPEDICS -> Orthopedics
ORTODONCIA -> Ortodoncia
ORTODONTIA -> Ortodontia
ORTOPEDIA MAXILAR -> Ortop Maxilar
ORTOPEDIIA TRAVMATOLOGIIA I PROTEZIROVANIE -> Ortop Travmatol Protez
ORVOSI HETILAP -> Orv Hetil
OSAKA CITY MEDICAL JOURNAL -> Osaka City Med J
OSAKA DAIGAKU SHIGAKU ZASSHI. JOURNAL OF THE OSAKA UNIVERSITY DENTAL SOCIETY -> Osaka Daigaku Shigaku Zasshi
OSPEDALE MAGGIORE -> Osp Maggiore
OSPEDALE PSICHIATRICO -> Osp Psichiatr
OSPEDALI D ITALIA CHIRURGIA -> Osp Ital Chir
OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE -> Osteoarthritis Cartilage
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL -> Osteoporos Int
OSTERREICHISCHE DENTISTEN ZEITSCHRIFT -> Osterr Dent Z
OSTERREICHISCHE HEBAMMENZEITUNG -> Osterr Hebammenztg
OSTERREICHISCHE KNEIPP-MAGAZIN -> Osterr Kneipp Mag
OSTERREICHISCHE KRANKENPFLEGEZEITSCHRIFT -> Osterr Krankenpflegez
OSTERREICHISCHE SCHWESTERNZEITUNG -> Osterr Schwesternztg
OSTERREICHISCHE ZAHNARZTE-ZEITUNG -> Osterr Zahnarzteztg
OSTERREICHISCHE ZAHNPROTHETIK -> Osterr Zahnprothet
OSTERREICHISCHE ZAHNTECHNIKER HANDWERK -> Osterr Zahntech Handw
OSTERREICHISCHE ZAHNTECHNIKER HANDWERK -> Osterr Zahntech Handwerk
OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR ERFORSCHUNG UND BEKAMPFUNG DER KREBSKRANKHEIT -> Osterr Z Erforsch Bekampf Krebskr
OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR STOMATOLOGIE -> Osterr Z Stomatol
OSTOMY/WOUND MANAGEMENT -> Ostomy Wound Manage
OTO-RINO-LARINGOLOGIA ITALIANA -> Otorinolaringol Ital
OTO-RINO-LARINGOLOGIE -> Otorinolaringologie
OTOLARYNGOLOGIA POLSKA [PL] -> Otolaryngol Pol
OTOLARYNGOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA -> Otolaryngol Clin North Am
OTOLARYNGOLOGY -> Otolaryngology
OTOLARYNGOLOGY - HEAD AND NECK SURGERY -> Otolaryngol Head Neck Surg
OTOLARYNGOLOGY AND HEAD AND NECK SURGERY -> Otolaryngol Head Neck Surg
OTOSKOP [PL] -> Otoskop
OUTCOMES MANAGEMENT FOR NURSING PRACTICE -> Outcomes Manag Nurs Pract
OUTLOOK AND BULLETIN - SOUTHERN DENTAL SOCIETY OF NEW JERSEY -> Outlook Bull South Dent Soc N J
OXFORD REVIEWS OF REPRODUCTIVE BIOLOGY -> Oxf Rev Reprod Biol
OXFORD SURVEYS ON EUKARYOTIC GENES -> Oxf Surv Eukaryot GenesA - C | D - I | J - O | P - Z


Lekarski Poradnik Językowy