Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6  | 7 

 
 

Chłoniak burkittopodobny

Mam pytanie: jak powinnam poprawnie zapisać nazwę choroby chłoniak burkittopodobny?
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc!

Karolina G., redaktor

Pisownia, którą Pani podała, jest poprawna.

Nie pisze Pani, na czym polega problem. Przydałaby się informacja na ten temat, a także cytat z tekstu, ilustrujący znaczenie i związki kontekstowe wyrażenia.

Mogę się domyślać, że chodzi o dwie kwestie:
1. użycie łącznika (dywizu) przed wyrazem podobny i (albo)
2. wielkość pierwszej litery w wyrazie b/Burkitto-.

Po angielsku piszemy Burkitt-like lymphoma, ale po polsku chłoniak burkittopodobny, bez dywizu, analogicznie do wyrazu czekoladopodobny.
Człon burkitto- pełni funkcję przymiotnikową, a nie rzeczownikową, stąd mała litera.
Proszę porównać:
a) wiersz Mickiewiczowski (napisany przez Mickiewicza) i
b) wiersz mickiewiczowski (napisany w stylu Mickiewicza).
W wyrażeniu, o które Pani pyta, mamy do czynienia z przypadkiem typu b.

Po polsku wyrażenie zapisane jako *chłoniak Burkitto-podobny znaczyłoby 'chłoniak podobny do doktora Denisa Parsonsa Burkitta', a przecież chodzi o 'chłoniaki podobne do chłoniaka, który został opisany przez doktora Denisa Parsonsa Burkitta', zatem o burkittopodobne.