Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 | 3 |  4  | 5 | 6 | 7 |

 
 

Prof. nadzw. czy ndzw.?

Która forma skrótu jest poprawna:
prof. nadzw. czy prof. ndzw.?
W tekstach, które opracowuję, spotykam i jedną, i drugą...

Pozdrawiam, Renata B.

Ustawy, które traktują o stanowiskach na wyższych uczelniach (jest ich kilka), ani ustawa o stopniach i tytułach naukowych (Dz.U. z 2003 nr 65 poz. 595) nie wymieniają żadnych skrótów wyrazu nadzwyczajny występującego w wyrażeniu profesor nadzwyczajny. Decyduje zatem uzus, czyli częstotliwość występowania skrótu w języku.
W moim "Wielkim słowniku skrótów i skrótowców" (wyd. Europa, Wrocław 2007) umieściłem tylko dwa skróty:
nadzw. i nzw.,
a to dlatego, że z moich badań wynikają następujące proporcje częstości użycia. Na 84280 zbadanych próbek tekstów, zawierających to wyrażenie, skróty wyrazu nadzwyczajny wystąpiły w liczbie:

nadzw. 63800 - 76%,
nzw. 17400 - 20%,
ndzw. 3080 - 4%.

Podobne proporcje stwierdziłem, gdy trzema różnymi systemami wyszukiwania badałem zawartość Internetu.

W związku z tym zalecałbym używanie skrótu nadzw., ewentualnie, zwłaszcza przy długich nazwiskach (ale ostrożnie, bo jest mniej czytelny) nzw.

Przy okazji przypomnę, że prof. zw. (zwyczajny) i prof. nadzw. to stanowiska, a więc nie stopnie ani tytuły naukowe.