Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 | 3 |  4  | 5 | 6 | 7 |

 
 

Szkoła powszechna

Pytanie: Jaka jest różnica między pojęciami: szkoła podstawowa - szkoła powszechna? Czy poprawnie mówi się: uczniowie szkoly powszechnej, czy: uczniowie szkoły podstawowej?

(s. Nulla)

Szkołą powszechną była przed II wojną światową 4-klasowa szkoła podstawowa. Po wojnie już tej nazwy nie ma w języku prawniczym, w ustawach itd., ale pozostała w języku nieformalnym i obecnie używa się jej zamiennie z nazwą szkoła podstawowa (która jest terminem oficjalnym, prawnym). Dlatego w dokumentach nie należy używać terminu "szkoła powszechna", ale w prasie, literaturze, mowie - można.