Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 | 3 |  4  | 5 | 6 | 7 |

 
 

Jak piszemy: "i/lub" czy inaczej?

Chciałabym zapytać o poprawność zapisu znaku "/" w wyrazach typu: i/lub. Jak prawidłowo powinien wyglądać zapis z ukośnikiem - ze spacją z obu stron, ze spacją z jednej strony, czy może bez spacji? Bardzo proszę o odpowiedź i w miarę możliwości podanie bibliografii, gdzie szukać odpowiedzi na tego typu zagadnienia.
(Katarzyna L.)

Niektóre poradniki podają, że taki zapis można stosować i że wtedy piszemy bez spacji: i/lub (np. "Polszczyzna na co dzień", PWN, 2006, s. 540).
Jednak swoim studentom (polonistom) odradzam taką pisownię, ponieważ sam ukośnik w takiej konfiguracji ma znaczenie 'albo' (np. bok lewy/prawy; bez spacji) lub 'na', co w zapisie spójników łączenia-rozdzielania stwarza dodatkową opozycję i jest mylące. Można to przez pomyłkę odczytać jako "i na lub", tak jak ułamek opisujący proporcję.
Tam, gdzie to możliwe, zalecam pisownię z nawiasami okrągłymi i spacją po i:
i (albo) (wym. "i lub albo"); i (lub) (wym. "i albo lub"). Tak jest ładniej. Ukośników lepiej unikać.
Jednak zdarza się umieszczenie tej formuły w nawiasach, których powtarzanie nie jest wskazane. Na przykład * Od uczniów wymaga się pracy na lekcji (uwagi i (albo) wykonywania poleceń). Razi wtedy zagłębienie nawiasów okrągłych w nawiasach okrągłych. W takich wypadkach należy zmienić jedną z par nawiasów na kwadratowe:
Od uczniów wymaga się pracy na lekcji [uwagi i (albo) wykonywania poleceń]...
albo
Od uczniów wymaga się pracy na lekcji (uwagi i [albo] wykonywania poleceń)...,
lub wyjątkowo zastosować właśnie ukośnik:
Od uczniów wymaga się pracy na lekcji (uwagi i/albo wykonywania poleceń)...