Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

| 1 | 2 | 3 |  4  | 5 | 6 | 7 |

 
 

Poduszczać czy podpuszczać?

Jestem autorką zdania, z którego cytuję wyjątek:
"(...) zawiniliśmy wszyscy, to jest i ci, z których poduszczenia Krzysztof ważył się na ryzykancki wyczyn, i ci, którzy (...)."
Dokonano korekty tego zdania, zmieniając wyraz poduszczenia na podpuszczenia. Zdanie (oczywiście jako fragment większej całości) zostało opublikowane z użyciem wyrazu podpuszczenia.
Uważam, że poważnie naruszono mój tekst.
Kto ma rację?

(Barbara S.)

Rację ma Pani.
Wyraz poduszczać ('namawiać') jest poprawny, tyle że stosunkowo rzadko używany, a z tego powodu osobom nieoczytanym mało znany. Występuje w tekstach książkowych.
Wyraz podpuszczać (tu: 'podstępem skłaniać do czegoś') występuje tylko w języku potocznym.
Wyrazy te mają różne znaczenie i zastosowanie. Wyraz podpuszczać nie powinien w tym zdaniu wystąpić nie tylko ze względu na sens, ale także na styl - tekst jest niewątpliwie książkowy.