Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Waga czy masa ciała

Zwrócono mi uwagę, że zamiast "waga ciała" powinno się pisać "masa ciała". Jestem przekonany, że to poprawka na wyrost, bo nic nie zmienia, a wprowadza zamieszanie. A poza tym "masa" kojarzy mi się z objętością, np. w zwrotach "masa pokarmowa", "masy kałowe" (...) Na zakończenie dodam, że recenzentem, który tak mi dokuczył, był właśnie Pan.
(Dr n. med. Andrzej A., Warszawa)

Odpowiedź na to pytanie najlepiej sformułował w liście do mnie Paweł Kierski:
To z fizyki. Wystarczy zapamiętać skrót myślowy:
W stanie nieważkości nic nie waży ("waga" wynosi zero), ale masa (miara bezwładności ciała) przecież nie znika.

Tak więc w języku fachowym mówimy i piszemy masa ciała, w skrócie mc. (z kropką na końcu). Potocznie możemy nadal mówić "waga", ale wydaje mi się, że lekarz nie powinien się do tej potoczności zanadto przyzwyczajać.