Lekarski Poradnik Językowy
Porady językowe. Strona główna


Repliki - odpowiedzi na najczęstsze pytania
Do strony początkowej LPJ...

Repliki, czyli odpowiedzi

Na pytania odpowiada © dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. UKSW

  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 
 

Diagnoza a rozpoznanie

Zwalczam używanie słowa "diagnoza", ale widzę, że przeżywa ono renesans.
(Prof. dr hab. med. A.S.)

1. Uwagi ogólne
Diagnoza należy do języka ogólnego, a nie fachowego lekarskiego. W medycynie lepiej używać wyrazu rozpoznanie. Pod tym względem od czasów prof. Witolda Orłowskiego (który wiele uczynił dla uporządkowania mianownictwa lekarskiego) nic się nie zmieniło. Co prawda w książkach lekarskich publikowanych przez wydawnictwa o niskim standardzie edytorskim diagnoza zyskała prawo obywatelstwa, ale to wcale nie znaczy, że mamy równać w dół. Wyczucie językowe podpowiada, że nielekarza można poznać właśnie po preferowaniu wyrazu diagnoza.
Nie chodzi mi bynajmniej o zwalczanie wyrazów pochodzenia obcego ani "zakazywanie" używania diagnozy w ogóle, ale o to, że w medycynie eleganckie jest używanie właśnie rozpoznania, a nie diagnozy. Co więcej, morfem diagno- rezerwujemy wyłącznie dla wyrazu diagnostyka. Występuje też w innych wyrazach, np. w diagnozować, ale to żargon, wyraz używany w pokoju lekarskim, niedopuszczalny na konferencji naukowej czy w publikacji.
Podsumujmy:
- W języku lekarskim starannym używamy wyrazów rozpoznanie, rozpoznawać [choroby, zmiany patologiczne etc.].
- W języku ogólnym i w literaturze popularnonaukowej (np. w oświacie zdrowotnej) normą jest używanie wyrazu diagnoza.

2. Frazeologia
Mówimy ustalać rozpoznanie albo po prostu (i najładniej) rozpoznawać, a nie "stawiać rozpoznanie", i (jeśli zdecydowaliśmy się na diagnozę) stawiać diagnozę, a nie "ustalać diagnozę", a tym bardziej nie "diagnozować".

3. Etymologia
Z greckiego przeniesione do łaciny późnej diagnosis (skrót dgn. lub rzadko diag., dg., diagn.). Po polsku rozpoznanie (skrót rozp.)